Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markkinoinnin itsesääntely Panimoliitossa

133 views

Published on

Alkoholimainontakoulutus 01/2017 - viestintäpäällikkö Outi Heikkisen esitys.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Markkinoinnin itsesääntely Panimoliitossa

  1. 1. Markkinoinnin itsesääntely Panimoliitossa Panimoliiton koulutustilaisuus 25.1.2017
  2. 2. Vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet • Otettu käyttöön 2008 • Päivitetty 2011 ja 2015 • Nykyisissä ohjeissa 3 osaa: – Sitoumus – Ohjeet viestinnän suunnitteluun – Ennakkotarkastustoimikunnan ohjeet
  3. 3. Sitoumus 1/2 • Televisiomainokset tarkistutetaan ennen julkistamista alan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvassa ennakkotarkastustoimikunnassa. • Sen lisäksi mitä alkoholilaissa säädetään mainonnan kellonaikarajoista, panimoala mainostaa televisiossa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita. • Panimoala mainostaa digitaalisissa kanavissa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita. • Sosiaalisen median kanavissa huolehditaan ikärajan noudattamisesta kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.
  4. 4. Sitoumus 2/2 • Jäsenyritysten tuotteissa ja niiden pakkauksissa käytetään vastuullisesta alkoholin kulutuksesta viestivää KOHTUULLISESTI.FI-tunnusta. • Panimoliitto järjestää vuosittain koulutustilaisuuden jäsenyrityksille vastuullisen markkinointiviestinnän tukemiseksi. • Mainoksien esiintyvien henkilöiden on oltava vähintään 25 vuotta täyttäneitä. • Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista, vaan selkeästi alaikäisistä ja täysi-ikäisistä.

×