Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PA N D O X
                                                      ...
Marknadsinformation från Pandox
                                           ...
Marknadsinformation från Pandox                                            ...
Marknadsinformation från Pandox
Fokus på branschen
                      2008
– kontrasternas...
Marknadsinformation från Pandox
2008 var ett turbulent år, frågan är – var i berg och dalbanan befinner sig konjunktur...
Marknadsinformation från Pandox
   Pandox marknadsbarometer
                            ...
Marknadsinformation från Pandox
  Trender i tiden

  Satsa rätt i lågkonjunkturen
  Den ekonomiska krisen breder ut...
Marknadsinformation från Pandox
    Nytt från Pandox-sfären

    Pandox på IHIF i Berlin
    På den årliga ko...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pandox Upgrade - Nr 1 2009 (Sv)

514 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pandox Upgrade - Nr 1 2009 (Sv)

 1. 1. PA N D O X NR 1 • 2009 M ARKNAD SIN FO R MATIO N F R Å N PA ND O X E T T AV E U ROPA S L E DA N DE H OT E L L FA S T I GH E T S BOL A G Får vi se etablerade hotellbolag kasta in handduken i år? Twitter – ny och enkel marknadsföring
 2. 2. Marknadsinformation från Pandox NyheTer Får vi se etablerade hotellbolag kasta in handduken i år? Jones Lang LaSalles utmärkta Hotel Investment Highlights visar att den glo- bala finansiella krisen nu också har spridit sig till transaktionsmarknaden för hotell och hotellfastigheter. Den totala affärsvolymen har minskat med hela 80 procent mellan 2007 och 2008. Det är främst de stora portföljaffärerna i hotellvärlden som avstannat men även andelen enskilda hotellaffärer har minskat drama- tiskt. Skälen är naturligtvis en sämre hotellmarknad men också att andelen investerare, ofta icke-industriella, har lämnat sektorn. Därtill skapar bristen på tillgänglig finansiering stora problem och påverkar likviditeten negativt. Studerar vi enskilda regioner gick Amerika ner med 81 procent följt av Asien November Rezidor öppnar sitt andra Park Inn i Berlin tillsammans med franchise partnern med 77 procent medan EMEA, där Europa ingår, föll med 58 procent. En annan Bella Center bygger Nordens största hotell i Proventhotels. Hotellet är beläget i intressant jämförelse är att följa trenden för enskilda hotelltransaktioner, mätt i Örestad i Köpenhamn. De två tornen med Wilmersdorfkvarteren och har 94 rum. värde per rum. Detta har minskat med cirka 25 procent under perioden 2006 till 814 rum ska bli 76 meter höga. Hotellet 2008. Siffrorna är naturligtvis inte helt jämförbara men ger en indikation på att blir en integrerad del Ett nytt Stay At hotell är under uppförande i värderingarna är på väg att justeras ned från de toppnivåer man var villig att av Bella Center och Malmö. Hotellet, som kommer att få 243 betala för några år sedan. Det lär behövas ett antal ytterligare korrigeringar innan beräknas öppna första rum på mellan 9–20 kvm, ligger på fastig- likviditeten åter kommer att öka. Viktiga parametrar för att få korrekta framtida kvartalet 2011. heten Fasanen 5, Kaptensgatan 11 i värderingar är att de måste baseras på kassaflöden som skapas i nuvarande Malmö med utsikt över Malmö kanal. hotellmarknad och inte på historiska tal. En annan faktor som påverkar är finan- Corinthia Hotels planerar att öppna ett fem- Tanken är att det ska öppna under 2010. sieringsvillkor – ett stalltips är att ”loan to value” kommer att minska och att kost- stjärnigt hotell med 283 rum under 2010 i nader för kapital blir dyrare, då sjunker också värderingarna. På toppen av detta närheten av Trafalgar Square i London. kommer så osäkerheten att värdera många av de operatörsvänliga manage- Marriott öppnar upp ett andra Courtyard Det blir det första Corinthia-hotellet i Stor- hotell i St. Petersburg med 281 rum. mentavtalen. Vilket riskperspektiv ska en investerare anta när man ska förvärva britannien och fastigheten kommer även Planerna är att hotellet ska öppna sent ett hotell med ett långt ensidigt managementavtal, där hotellbolaget har låga att innehålla ett antal lyxlägenheter. 2009 eller början av 2010 i närheten av incitament och dålig track-record att driva lönsamhet? Marinsky-teaterna. Den senaste frågan diskuterades i Berlin på Investment Forum – Europas Scandic inleder ett samarbete med det största investeringskonferens för hotell och hospitality branschen. Det är intres- världsledande reseguideföretaget Time sant att konstatera att internationella hotellbolag, som exempelvis Hilton och Hilton öppnar upp ett nytt hotell i historiska Out. Företaget ska ta fram en guidebok Sheraton, har fortsatt en så kallad light investeringsstrategi, vilket innebär att de Syon Park i västra London. Hotellet kommer under namnet ”1,000 things to do when inte vill delta i investeringarna eller ställa garantier i de avtal de träffar för att ha att ha 151 rum och beräknas öppna strax staying at Scandic”, som kommer att släp- rätten att driva hotellen. Det tycks vara så att dessa bolag och investerare lever i före jul 2009. Syon Park ligger på motsatta pas under mars 2009 på fem språk; engel- sidan av Themsen från olika världar. Det är rimligt att anta att ägarperspektivet åter blir större och att ska, svenska, danska, norska och finska. Kew Gardens och är en riskdelning blir ett av nyckelorden för framgångsrika investeringar. park från 1500-talet på 2009 har börjat precis så illa som de mest negativa prognosmakarna hade Interstate Hotel & Resorts har ingått ett cirka 200 tunnland. förutspått. Jag är en av dem och jag måste erkänna att just nu pekar de flesta avtal att driva ett hotell med 300 rum i det pilarna åt fel håll. Det som skrämmer mig är att vi inte vet vad nästa negativa nya köp- och nöjescentrat Freestyle Park i överraskning blir. Ryktet säger att många hotellbolag har många så kallade Reval Hotel öppnar under 2009 ett fyr- Moskva. Anläggningen ska bli på 280 000 covenants, garantier, mot banker som de måste uppfylla, annars kommer stjärnigt hotell i centrum av St. Petersburg. kvm och bland annat innehålla en skid- bankerna att öka pressen. Tänk om något etablerat hotellbolag måste kasta in Hotellets design lär vara inspirerad av en av backe, vetenskapsmuseum samt biografer handduken för att de inte kan möta bankernas krav på marknadsvärderingar de tyngsta klassikerna inom världs- om planerna slutförs. och soliditet. Vilka dominoeffekter skulle detta få för den övriga industrin? litteraturen – Brott och Straff av Fjodor Dostojevskij. Hotellet blir den baltiska kedjan Quality Hotell 11 i Göteborg förvärvas av Reval Hotels första hotell i Ryssland. Er tillgivne, Home Properties. Fastigheten består av Anders Nissen 15 800 kvm fördelat på 260 rum, kontor om 9 800 kvm samt Eriksbergshallen på PS. Tack för alla sympatiska mail och sms som kom med anledning av att 5 300 kvm – en evenemangshall för upp Januari Pandox medverkar till att Svenska Handbollsförbundets förbundskapten till 2 000 personer. Staffan Olsson kan stanna kvar i landet över VM 2011. Vi är omåttligt stolta Hilton öppnar ”The Trianon Palace och glada över att kunna medverka till detta och vi vet att Staffan kommer att Versailles” som blir det första hotellet inom Rezidor planerar ett Park Inn i Tula, Waldorf Astoria Collection i Frankrike. hjälpa oss i marknadsföringsaktiviteter. Ryssland. Hotellet får 190 rum och är tänkt Hotellet ligger knappt 2 km från slottet att slå upp portarna första kvartalet 2011. Versailles och 20 km från Paris. Pandox Upgrade – marknads- Grafisk form och produktion: information från Pandox – utkommer n3 Kommunikation Rezidor har kontrakterat Park Poliarne Zori med cirka tre nummer per år. December i Murmansk med 266 rum. I och med detta avtal har Rezidor närmare 10 000 rum i Foto: Redaktion: Ulf Blomberg, Shutterstock m fl. Golden Tulip öppnar ett nytt hotell i sam- drift och utveckling i Ryssland och när- Anders Nissen, Michaela Borg, arbete med IKEA i Delft, Nederländerna. liggande stater. Annelie Sundström Aguilar, Tryck: Det blir ett trestjärnigt hotell med 140 rum. Anette Paulsson Jernström Offset, Samtidigt lanseras det nya restaurang- InterContinental Hotels Group (IHG) öpp- Pandox AB Stockholm, april 2009. konceptet George & Co som ska erbjuda nar under januari sitt första hotell utanför Box 5364 Eftertryck endast med Pandox en internationell meny. Nordamerika under varumärket Indigo. 102 49 Stockholm tillåtelse. Hotellet ligger i området Paddington i Tel: 08-506 205 50 Choice Hotels Scandinavia fortsätter sin London och har 64 rum. Målsättningen är Fax: 08-506 205 70 Omslagsbild: Pandox-ägda expansion med ett nytt stort hotell på Arlanda att ytterligare tre Indigohotell ska öppnas i E-post: pandox@pandox.se Hotel Berlin, Berlin i Tyskland. under varumärket Clarion. Hotellet ska ha centrala London fram till 2012. cirka 400 rum och ligga i direkt anslutning till Besöksadress: Sky City och flygterminalerna. Invigningen är Grev Turegatan 44, Stockholm planerad någon gång under 2012. Upgrade kan beställas från Pandox eller läsas på www.pandox.se 2
 3. 3. Marknadsinformation från Pandox Marknaden om marknaden Linköping får ett Best Westernhotell. Den 1 hotellkedja under namnet Moment Hotels mars byter hotellet Good Evening Linköping med ett koncept där funktionalitet, namn till Best Western Hotell Linköping. ekonomi och design samverkar. Fram till nyöppningen görs vissa ombygg- nader av fastigheten som har 74 rum. Våren 2010 får Kungsbacka utanför Mars Jonathan Worsley, ordförande, Bench Events och styrelseordförande STR Global och Anders Göteborg ett nytt hotell. En ny fastighet byggs Story Hotel öppnar på Riddargatan i Stock- Nissen, Pandox, på Hotel Berlin, Berlin i samband med Pandox Opening party. på platsen där gamla Tullhuset stod, därav holm. Här erbjuds 82 rum i varierande Hotel Investment Forum den historiska kopplingen i namnet ”Clarion storlek från 12 till 53 kvm. Hotellmiljön är Collection Hotel Tullen”. Hotellet kommer att inspirerad från både slitna New York- erbjuda 88 rum. krogar och bohemiska Parishotell. Berlin 9–11 mars 2009 Balticgruppen kliver in i hotellbranschen Årets konferens handlade mycket om Dag två handlade sedan uteslutande den stora osäkerhet som råder globalt om branschen och det tuffa läge som den Februari och köper Stora Hotellet och Hotell Wasa i Umeå från nuvarande ägarna Gunnar och som påverkar branschen. Verksam- står inför. James Chappel, Managing Radisson SAS blir Radisson Blu. Först ut Leissner och Kalle Pekkari. Köpet går hetsåret 2008 avhandlades tämligen Director från STR Global presenterade att byta namn blir det nya Radissonhotellet igenom 1 maj 2009. Hotellen har 90 kortfattat. Det som framförallt konsta- nuläget i siffror. All statistik pekar kraftigt vid Zürichs flygplats, som får namnet respektive 96 rum. terades var att året som gått måste ses i nedåt. Under perioden november 2008 till Radisson Blu Zurich Airport. Namn- två avgränsade perioder, där januari till januari 2009 har alla regioner sjunkit både ändringen kommer att ske stegvis och augusti var en mycket bra period, som i beläggning och pris och de största ned- beräknas vara fullt genomförd under 2010. sedan följdes av fyra månader då botten gångarna i Europa finns i Spanien, Italien gick ur marknaden. och Östeuropa. Diskussionerna cirkule- rade kring hur nedgångskurvan verkligen Starwood Hotels planerar att öppna sitt Årets seminarium var det tolfte i ordningen. kommer att se ut. Är det en V- U- eller första W hotell i Frankrike i hjärtat av Paris. Hilton lanserar ett nytt varumärke ”Denizen Antalet deltagare var färre än tidigare topp- L-formad konjunkturcykel vi har gått in i? Tanken är att hotellet ska öppna under Hotels” som ska bli ett globalt livsstilsvaru- års 1 800 och landade nu på cirka 1 300. I paneldiskussionen med ledare från 2011 och erbjuda en extravagant till- märke och komplettera de existerande Konferensen inleddes med en makroeko- industrin, framfördes några generella råd flyktsort med stilfull design. Hotellet lyxvarumärkena. Det nya varumärket vänder nomisk analys för hela världen. Roger om hur man ska arbeta och leda hotell- kommer att byggas i den anrika fastigheten sig till den globala moderna resenären. Bootle, Managing Director på Capital verksamhet i nedgång. Det bör vara ett Haussmann från 1870-talet. Hotellmiljön är en lyxig blandning av Economics från London, och Dr. Holger transparent och tydligt ledarskap för att business och underhållning, rik på teknologi. Schmieding, chefsekonom Europa på hålla medarbetarna informerade och Hotellen ska också spegla den lokala Bank of America i London, belyste nuläget. motiverade. Det krävs också ett tydligt Marriott konverterar det gamla Midland kulturen och designen i de städer där de är Sammanfattningsvis är Dr. Schmie- värdeerbjudande till kunden som kunden Grand Hotel vid St Pancras järnvägsstation belägna. dings bedömning att den amerikanska också måste uppleva att den får. Om i London till ett Marriott Renaissance hotell med 244 rum. Tanken är att hotellet ska marknaden inte har så långt kvar tills man överväger att justera priserna så öppna i slutet av 2010 och även inkludera InterContinental Hotels Group (IHG) botten är nådd och att en stabilisering av bör det föregås av en ordentlig kund- 67 lägenheter och ett penthouse. öppnar upp ett nytt Holiday Inn i Moskva. ekonomin kommer att ske under hösten segmentering. Hotellet ska få 1 000 rum och blir IHG:s 2009 eller möjligen under våren 2010. Andra dagen avrundades med att största hotell i världen. Tanken är att Det kommer så småningom att förbättra Hilton bjöd in till en lanseringsfest av sitt London får ett nytt femstjärnigt lyxhotell i läget även för Europa. I nuvarande situa- nya livstilsvarumärke ”Denizen Hotels” hotellet ska öppna under 2014 och blir den gamla fastigheten Café Royal på tion ser det dock ut som om även 2010 – ett globalt varumärke med lokal därmed det åttonde IHG-hotellet i Moskva. Regent Street. Hotellet får 160 rum och kommer att vara ett tufft år för Europa ”touch”. Produkten är tänkt för affärs- utsikt över Piccadilly Circus, Big Ben och med negativ tillväxt. och nöjesresenären som anammar ny St. James Park. Tanken är att ta vara på Rezidor öppnar nytt hotell i Edinburg, Det som påverkar återhämtningen, teknik och önskar hög komfort. mycket av existerande miljö i fastigheten, Skottland. Hotellet, som ligger i hörnet enligt Roger Bootle, är att konsumenterna Sista dagen talade Russel Kett, såsom marmorentrén och Dominorummet. George IV Bridge och Royal Mile, blir ett återfår tron på marknaden och börjar Managing Director från HVS, om HVS syn Projektet är planerat att börja under 136 rums modehotell och kommer att handla, att lånemöjligheterna förbättras på transaktionsmarknaden och fastig- sommaren 2009 och slutföras innan 2012. börja ta emot sina första gäster i slutet på samt att länder undviker att bli protektio- hetsvärlden. Han konstaterade att festen maj. De anställda kommer att bära kläder nistiska. Dr Holger Schmieding menade är över för denna gång. Investeringsmark- från designföretaget Missoni. att de stora nedgångarna som vi nu ser på naden i Europa 2008 sjönk med nästan Metromark hotels öppnar i marknaden kan vara en fördel. ”Vi två tredjedelar jämfört med 2007, vilket Malmö under The Bentley Hotel i London blir ett kommer snabbare till botten och kan gör att vi nu är på samma nivåer som efter 2009 världens Waldorf Astoria hotell. Det blir det första i börja arbeta oss upp därifrån”. Hans 11 september-attacken 2001. Vidare har första hotell med sitt slag i Storbritannien och det tredje i bedömning var att ”bottom fishing” kan antalet transaktioner minskat med en uteslutande Europa efter Rome Cavalieri i Rom och The påbörjas under senhösten 2009. tredjedel jämfört med 2007 och ett skifte miljövänlig Trianon Palace i Versailles utanför Paris. Första konferensdagen avrundades har skett från stora portföljinvesteringar LED-teknik för Hotellet har 64 rum och sviter och ligger med en återinvigningsfest av Hotell till mer köp av enskilda fastigheter – fram- belysning. De centralt i Royal Borough of Berlin, Berlin. Pandox bjöd kvällen till ära för allt under hösten 2008. håller på att Kensington & Chelsea. på ett traditionellt svenskt midsommar- Konferensen avrundades med en skapa en ny firande med äkta midsommarstång, pick- paneldebatt där den stora obesvarade nick med svenska midsommardelika- frågan blev – vilka indikatorer kommer att tesser och en ABBA-inspirerad show. visa på att vändpunkten är nådd? 3
 4. 4. Marknadsinformation från Pandox Fokus på branschen 2008 – kontrasternas år 2008 var verkligen kontrasternas år. Branschen visade på en god tillväxt i både beläggning och snittpris fram till sommaren, men sedan började den internationella nedgången med start i USA. USA New York klarade sig något bättre iska städerna sjönk kraftigt. Den cent, men nedgången har startat. Den amerikanska marknaden som lig- helåret 2008 trots en svagare höst än avtagande trenden har sedan hållit i Januari/februari 2009 visar en ned- ger först i konjunkturcykeln visade på övriga USA. Beläggningen i staden sig in på det nya året. Beläggningen i gång på 9 procent i RevPAR jämfört en nedgång i beläggningen för helåret minskade med knappt 2 procent London slutade under 2008 på drygt med samma period 2008. på knappt 3 procent jämfört med medan priserna visade en ökning 80 procent, vilket motsvarar en I övriga Europa upplevde många 2007 och stannade på 60 procent. med 2 procent, vilket gör att RevPAR minskning med knappt 2 procent hotellkedjor att både efterfrågan och Snittpriserna slutade på 107 USD, slutar på plus 1 procent. Belägg- jämfört med föregående år. Snitt- vinst började falla under sensomma- motsvarande en knapp ökning med ningen slutade på 82 procent och priserna under året har fortsatt att ren. Beläggningen sjönk i många av de 2 procent jämfört med 2007, vilket snittpriset på 276 USD. stiga om än i en långsammare takt större turiststäderrna och det var fram- gör att RevPAR för hela USA landade En studie av sista kvartalet bekräf- och ökade med 4 procent för helåret. förallt uteblivna turister från Nordame- på minus 2 procent jämfört med före- tar även här bilden för hela USA. Rev- RevPAR slutade på 108 pund, vilket rika och Japan som var orsaken. Den gående år. PAR minskar med 15 procent och det är en ökning med drygt 2 procent följande hösten blev sedan inte bättre. En mer detaljerad analys av sista beror på att både snittpris och belägg- jämfört med 2007. Sista kvartalet i Paris slutade på en beläggning om kvartalet för 2008 visar att utveck- ning sjunker i ungefär samma omfatt- London visar dock på en avmattning, 78 procent, vilket var en minskning lingen är betydligt dystrare än vad års- ning. För perioden januari/februari RevPAR för perioden gick ned 6 med 1 procent jämfört med före- siffrorna visar. RevPAR för hela USA 2009 ökar nedgången ytterligare med procent jämfört med samma period gående år. Pristillväxten var betydligt sjunker med knappt 10 procent under en RevPAR för perioden på minus 29 2007 – till största delen beroende på blygsammare för 2008 än för 2007 perioden. Tittar man på olika segment procent jämfört med samma period sjunkande beläggning. Nedgångs- och slutade på knappt 2 procent över så minskar lyxsegmentet mest – med 2008. Beläggningen sjönk 16 procent takten ökar sedan under januari/ 2007 års prisnivå och med ett snitt- 17 procent – tätt följt av resortseg- och snittpriserna 16 procent. Trots de februari då RevPAR sjönk med 9 pro- pris på 242 euro. RevPAR slutade på mentet som minskar med 14 procent. dystra siffrorna finns det ett antal nya cent, där beläggnings- och pristapp 188 euro, vilket var en ökning på Det är framförallt beläggningen som hotellprojekt på gång i New York, vil- påverkar utfallet i lika stor omfattning. knappt 1 procent jämfört med 2007. går ner och trenden är densamma i ket kommer att innebära att staden Tyskland är ett av de länder som Sista kvartalet 2008 visade dock på samtliga segment oavsett region. fram till slutet av år 2010 kommer att har klarat den globala nedgången en kraftig nedgång för staden med en Siffrorna för perioden januari/ få cirka 11 000 nya hotellrum. under 2008 bättre. Det beror till stor RevPAR-minskning för kvartalet på februari 2009 visar att nedgångstak- del på att landet har en högre nationell 20 procent, varav 13 procent hänför- ten ökar. Nedgången för perioden är Europa efterfrågan på hotellrum jämfört med ligt till lägre snittpriser och 8 procent 16 procent i RevPAR jämfört med Första halvåret 2008 var utvecklingen många andra länder. Berlin slutade på till lägre beläggningsvolym. Det nya samma period 2008, 10 procent på den europeiska marknaden fort- 70 procent i beläggning, vilket är 2 året har fortsatt nedåt. RevPAR i beror på minskad volym och 6 pro- satt god med en utveckling i RevPAR procent lägre än 2007. Snittpriserna januari och februari slutade på minus cent på sjunkande priser. Lyx- och på mellan 5 och 15 procent jämfört var 91 euro, vilket var 6 procent högre 23 procent som till lika delar beror på resortsegmenten minskar mest även med 2007. Sedan kom vändpunkten i än 2007. RevPAR i Berlin slutade på lägre pris och minskad beläggning. denna period – med 26 respektive 21 och med finanskrisen i USA, som knappt 64 euro för helåret 2008, en Bryssel slutade året på en RevPAR procent i RevPAR – till större del snabbt spred sig globalt. I september ökning med 4 procent. Berlins sista ökning för helåret på 6 procent, som beroende på mindre volymer än satte den sina tydliga spår i Europa kvartal 2008 visar fortfarande på en till största delen berodde på prisök- samma period förra året. och beläggningen i de större europe- marginell tillväxt i RevPAR på 1 pro- ning. Dock bröts tillväxttrenden redan 4
 5. 5. Marknadsinformation från Pandox 2008 var ett turbulent år, frågan är – var i berg och dalbanan befinner sig konjunkturen nu? under oktober och sista kvartalets runt 6 procent under kvartal fyra. Regionstäder Sverige där även sista kvartalet för året visade RevPAR visar på en minskning med Helsingfors klarade sig något bättre Göteborg, som tidigare perioder klarat på tillväxt. Under januari månad 2009 9 procent jämfört med fjärde kvartalet under kvartalet med en RevPAR som sig ganska väl, följer nu den globala klarade sig Malmö något bättre än 2007. Den nedåtgående trenden för- sjönk med knappt 5 procent. Januari trenden och har under hösten 2008 övriga regionstäder med en RevPAR- stärktes under januari och februari månad har inte visat på någon stabili- samma nedgång i RevPAR som minskning för månaden på 8 procent, 2009. RevPAR landar på minus 16 sering, utan snarare att nedgångs- Stockholm – det vill säga minus 6 som till största delen härrör sig till procent för perioden, till större delen takten ökar något även för de procent för kvartal fyra. För helåret minskad beläggning jämfört med beroende på minskad beläggning. skandinaviska huvudstäderna. slutar RevPAR på 3 procent som till januari 2008. Köpenhamn tappar däremot stort, största delen beror på en pristillväxt. Det är alltså dystra siffror mer eller Skandinavien framförallt i beläggning. Detta började Januari månad 2009 tappar Göteborg mindre över hela linjen. Sett i ett De skandinaviska länderna ligger i redan i oktober månad och har fort- 19 procent i beläggning och knappt 2 historiskt perspektiv brukar en regel efter London i hotellkonjunktur- satt fram till sista januari 2009. procent i snittpris, vilket gör en Rev- konjunkturnedgång pågå i 24–30 cykeln. Hösten 2008 verkar vara Beläggningen har i snitt minskat med PAR minskning mot januari 2008 på månader. Vi får väl se om historien regeln som bekräftar undantaget. drygt 10 procent jämfört med samma 21 procent. upprepar sig – eller om vi får ett annat Stockholm och Oslo startade sin ned- period föregående år. Detta gör att Malmö har fortfarande klarat sig mönster denna nedgång? gång i RevPAR ungefär samtidigt som RevPAR för sista kvartalet blir minus ganska bra. Vid utgången av 2008 Förklaring: London under september/oktober 13 procent och januari månad visar har staden en RevPAR tillväxt för året RevPAR: Intäkt per tillgängligt rum. och RevPAR för dessa städer sjönk på en RevPAR på minus 17 procent. på 5 procent helt drivet av pristillväxt, YTD: Year-to-date. RevPAR FöRäNDRING I LOKAL VALUTA Världen Helåret 2008, % Kvartal 4 – 2008, % YTD feb 2009, % Skandinavien Helåret 2008, % Kvartal 4 – 2008, % YTD jan 2009, % New York 1 –15 –27 Köpenhamn 0 –13 –17 London 2 –6 –9 Malmö 5 2 –8 Dubai 1 –5 –32 Göteborg 3 –6 –21 New Delhi 6 –7 –39 Oslo 2 –6 –17 Sydney –1 –5 –11 Stockholm 3 –6 –15 Beijing –1 –34 –43 Helsingfors –1 –5 –16 Tokyo –1 3 –10 Sao Paulo 14 15 –8 Buenos Aires 13 1 –8 5
 6. 6. Marknadsinformation från Pandox Pandox marknadsbarometer Januari 2009 Marknadsbarometern visar utvalda städers läge i konjunkturcykeln. Bedöm- är samt hur pass utvecklad och likvid hotellfastighetsmarknaden är. Observera ningen bygger på en analys av varje stad. Hänsyn tas till makroutveckling, att hotellkonjunkturcykeln är lika i mönster, men olika i tid. hotellbranschens utveckling, konjunkturen, hur väl utvecklad hotellmarknaden FöRKLARING AV DE OLIKA DELARNA I HOTELLKONjUNKTURcYKELN: TILLVäXT b Beläggningen stiger relativ snabbt och priserna börjar öka. Hög potential och AVTAGANDE NEDGÅNG c Volymerna blir stabilare – fortsatt prispress. Viss potential och låg risk. hög risk. PEAK h Beläggningen stiger/planar ut och priserna ökar snabbt. God potential och låg risk UTPLANING v Beläggningen stiger med oförändrade priser. Hög potential med en som successivt ökar till hög risk. avtagande risk. NEDGÅNG x Beläggning och pris sjunker som en följd av lägre efterfrågan eller över- kapacitet. Låg potential och hög risk. Sverige PeAK h x NedgåNg Malmö, Karlstad, Uppsala Sundsvall, Luleå, Umeå, Stockholm, Stockholm 5*, Jönköping, Göteborg, Helsingborg, Lund TillväxT b c AvTAgANde NedgåNg v UTPlANiNg Kommentarer – Sverige I och med att konjunkturen fått en tre månader fortfarande ligger i peak. utveckling på rullande tre månader En granskning av januari månad ovanligt snabb nedgång under hösten Den bidragande orsaken till detta är fram till sista januari 2009, på minus enskilt, visar att nedgångstakten ökar i har vi denna gång valt att fokusera på att snittpriserna fortfarande stiger 18 procent. Även Stockholms och samtliga städer och även Malmö och den kortare trenden över tre måna- något, medan beläggningen ligger Göteborgs kommuner visar en täm- Karlstad har då gått in i nedgångsfasen. der; november 2008 till januari 2009, ungefär i linje med motsvarande ligen stadig nedåtgående trend med Det enda undantaget är Uppsala som istället för den längre på tolv månader period förra året, vilket gör att RevPAR en RevPAR utveckling, på rullande tre står och väger. Beläggningen stiger här som i tidigare barometrar. Detta för att fortfarande ökar något. månader, på minus 12 respektive 11 med knappt 2 procent och snittpriserna bilden av läget ska vara så aktuell och Övriga utvalda städer har gått in i procent. Övriga städer har även de sjunker med lika mycket, vilket gör att relevant som möjligt. konjunkturcykelns nedgångsfas, där passerat peaken och i de flesta fall RevPAR ligger i linje med januari 2008. Malmö, Karlstad och Uppsala är Stockholm 5* har den brantaste ned- sjunker både beläggning och pris. de tre större städer som på rullande åtgående trenden, med en RevPAR (Källor: Nutek och SCB) iNTerNATioNellT PeAK h x NedgåNg Berlin, Oslo, Helsingfors, London, Bryssel, Paris, Köpenhamn, Wien, Amsterdam, Prag TillväxT b c AvTAgANde NedgåNg v UTPlANiNg Kommentarer – Internationellt Alla större städer i Europa befinner sig i perioden november till januari med gång på 20 procent för perioden. Berlin över hela linjen. Amsterdam och Prag nedgång. Tittar man på utvecklingen minus 24 procent. Det är framför allt är den stad som så här långt klarat sig står för de kraftigaste nedgångarna även på rullande tre månader i snitt så är beläggningen som minskar i båda bäst med en nedgång på 6 procent. här, med negativ RevPAR för månaden det Amsterdam och Prag som har den fallen, men även priset har börjat falla. Utvecklingen för januari månad på minus 25 respektive minus 22 pro- största nedgången i RevPAR för Paris följer sedan tätt efter med en ned- enskilt visar att nedgångstakten ökar cent jämfört med samma månad 2008. (Källor: Deloitte, Statistisk sentralbyrå, Norge och Statistikcentralen, Finland) 6
 7. 7. Marknadsinformation från Pandox Trender i tiden Satsa rätt i lågkonjunkturen Den ekonomiska krisen breder ut sova i? Jo, det ena är en funktion dare världen över. Förutom att dela ”Hotel Murano won the HotelWorld sig som en våt filt över marknaden. och det andra är ett syfte. med sig av sina egna uppdateringar award for best lobby/public space Det krävs styrka för att fortsätta Var angelägen att tillfredsställa följer man andra personer eller före- design in a full-service hotel.” framåt, och det gäller att göra det din kund, är ett av Bryan K. Williams tag för att ta del av information. Den på rätt sätt. Varje steg blir än mer råd till organisationer som vill bli internationellt erkände auktoriteten ”Stop by our Lobby Bar tonight to viktigt när omständigheterna är mer serviceorienterade. Personalen inom affärsstrategi och informa- visit Debra. First person to mention svåra. ska vara på tårna och hela tiden tionsteknologi, Stowe Boyd, anser this tweet will get their first drink redo att hjälpa sin kund. Var att man bör följa minst 100 personer on us!” I goda tider är det lätt att ha överse- välkomnande och skapa en på Twitter. ende med ett misstag eller två. Men ”inkluderande” atmosfär, är två Det är redan en mängd hotell Alla sätt är ju bra sätt, utom de under en lågkonjunktur kan ett fel- andra råd. och hotellbolag som börjat med dåliga. Med devisen ”syns du inte, steg vara ödesdigert. Det kan minska En ”inkluderande” atmosfär Twitter. Såväl Luxor i Las Vegas som så finns du inte” är Twitter ett nytt lönsamheten, förstöra kundrelationer betyder att involvera samtliga parter. bolaget Marriott International har måste. Och i en lågkonjunktur och i värsta fall varumärket. Försök skapa en relation som åter- över 3 000 ”followers”. Men också borde det vara ett lätt beslut att Att dra ner på kostnaderna är ett speglar en dynamisk tvåvägs- Brussels Welcome Hotel, med satsa på att producera 140 tecken vanligt sätt att försöka återfå kon- kommunikation snarare en än endast 18 rum, är aktiv på Twitter om dagen. trollen i dåliga tider. Minst lika statisk leverens av en upplevelse och har över 550 ”followers”. viktigt är det dock att fokusera på eller en service. Det är skillnaden intäkterna. Två enkla handgrepp för mellan en servitör som frågar om Kontrollera informationsflödet att vinna i den hårda konkurrensen kundens preferenser och därefter och gratis marknadsföring är att erbjuda utmärkt service och föreslår något från menyn, och en Fördelarna med Twitter är att det är att synas. servitör som rätt och slätt går fram gratis att använda och tar lite tid att till bordet och tar upp en order. administrera. Innehållet på tjänsten Förbättra servicen plockas upp av Google och sprids Utmärkt service stärker relationen Börja mikroblogga därför ännu mer. Hotellbranschen till kunden. Sannolikheten att han Förutom att höja kvaliteten på använder sig av tjänsten både för eller hon väljer ditt hotell nästa gång servicen så kan man nu också lägga att kommunicera med kunder och är mycket större än om du bara gör mer krut på marknadsföringen i marknadsföringssyfte. En åsikt det som förväntas av dig. Service- – utan att betala en krona. Efter publicerad på nätet av en missnöjd mogulen Bryan K. Williams förklarar bloggande och Facebook finns nu kund, kan snabbt bemötas och det genom frågeställningen: Vad är även Twitter. Twitter är en mikro- åtgärdas, och därmed stävja det för skillnad mellan att en blogg där varje inlägg, kallad tweet, eventuell ryktesspridning. portier öppnar dörren och att en får vara högst 140 tecken. Det är ett Mer marknadsföringstypiska portier levererar en välkomnande nytt sätt att skapa kontakter och Twitterinlägg kan handla om upplevelse? Eller, vad är skillnaden hålla sig uppdaterad. erbjudanden, aktuella händelser på mellan att städerskan byter lakan Intresset för Twitter har vuxit hotellet eller väderrapporter. Hotel och att städerskan säkerställer att rekordsnabbt och idag har tjänsten Murano i Washington följs av 260 Hotell Luxor i Las Vegas mikrobloggar på gästen har en ren, bekväm säng att mellan tre och sex miljoner använ- personer och skriver bland annat: Twitter och följs av över 3 000 personer. viSSTe dU ATT… … du nu kan bo i hotellrum 155 meter under jorden i Sala Silvergruva. Därmed har gruvan fått en plats i …det nu går att äta atombombsäkert julbord hos ”Lejonkulan Fest & Konferens” – i en omgjord Smått och gott från världens alla hotellhörn bergasal med kristallkronor i taket. Idag finns matsal, mötesrum och festlokal och på sikt kommer även den skara som kallas ”Unusual Hotels Of The gammal försvarssambandscentral insprängd i hotellrum att erbjudas. I Lejonkulans inre fungerar World” – i gott sällskap med bland annat vandrar- Laggarebacken nära Alingsås i södra Sverige. Från inga mobiltelefoner, eftersom det är 24 meter massivt hemmet Jumbo Jets på Arlanda flygplats. utsidan ser det inte mycket ut för världen, men en berg ovanför det välvda taket. 50 meter lång gång leder besökarna in i en stor … det nu finns ett hotell för den verkliga individua- … det nu tas nya grepp att bygga hotell. I Uxbridge listen, nämligen Hotell Winvian i Connecticut, USA. i västra London finns det första europeiska hotellet Här har 15 välrenommerade arkitekter skapat de byggt av containrar. Hotellet med 120 rum är ultimata hotellrummen. Bland annat finns ett rum sammansatt av 86 stålcontainrar. Dubbelrummen som är byggt som en modell av en Sikorsky HH37 består av containrar med måtten 5 x 3 meter, Sea King Pelican helikopter – men med inbyggd medan större familjerum har måtten 3,5 x 6 meter. bar. Andra teman på rummen är stall, växthus, Containrarna levereras från Kina komplett med industri och träkoja. www.winvian.com badrum och fönster på plats. 7
 8. 8. Marknadsinformation från Pandox Nytt från Pandox-sfären Pandox på IHIF i Berlin På den årliga konferensen International Hotel Invest- ment Forum (IHIF) var Pandox tillsammans med det Pandox-ägda Hotel Berlin, Berlin arrangörer av IHIF’s invigningsfest. Temat var svenskt midsommarfirande med mat i picknick-korgar, arrangerat av två av Sveriges mest välkända kockar; Melker Andersson och Danyel Couet. Kvällen bjöd även på allsång, kreativ Hotel Berlin, Berlins och Pandox Välkända kockar: Danyel Couet och Melker Andersson hotelldesign och en ABBA- midsommarinspirerade fest på Christian Ringnes, Pandox styrelse- från GRUPP F12 i Stockholm. inspirerande show. IHIF. ordförande, och Anders Nissen, VD på Pandox. Hotel BLOOM! har fått två nya utmärkelser Staffan Olsson kvar som Hotel BLOOM! mottog i december 2008 priset the CAÏUS 2008 Award förbundskapten över Sveriges vilket delas ut till företag som bidrar till den kulturella och arkitektoniska hemma-VM 2011 utvecklingen i Belgien genom sin kreativitet, dynamik och ihärdighet. I Svenska Handbollförbundet har februari fick Hotel BLOOM! även priset Best Venue of the Year Award med stöd av Sveriges Olympiska från Meeting Professionals International Belgium Chapter som har över Kommitté, och tillsammans med 24 000 medlemmar i 80 länder. Grattis! Pandox, träffat en överenskom- melse med Staffan Olsson som gör det möjligt för honom att stanna i Sverige och fortsätta att leda det svenska landslaget till- Staffan Olsson, Förbundskapten sammans med Ola Lindgren. Svenska Handbollförbundet. Avtalet innebär att den viktiga förbundskaptensfrågan är löst över Sveriges VM på hemmaplan 2011 och med sikte på OS i London 2012. Lösningen innebär också att Staffan Olsson fortsätter som tränare i Hammarby Handboll och han kommer även att arbeta med marknadsföringsfrågor på Pandox. Vi på Pandox ser fram emot att få jobba med Staffan! ant wer Ber pen Tillökning på Holiday Inn Brussels Airport Efter årsskiftet utökades Holiday Inn Brussels Airport med Blobby och hennes två efterkommande. De har sin plats i lobbyn och byter plats Restaurang Thott’s i Malmö har fått Silverstatus i Sveriges Bästa Bord I KÖp s s n BrY L e L enhaM L varje dag – familjen är ett uppskattat inslag hos såväl gäster som Radisson SAS Blu’s restaurang personal. Thott’s i Malmö har tilldelats Silver- status i Sveriges Bästa Bord. Varma gratulationer till den nye n Mon d o n o n kökschefen Björn Nilsson och sto trea p cKho L restaurangchef Peter Kindeberg samt till resten av teamet! and LM ox R E D O V I S N I N G A V A F F Ä Radisson SAS Arlandia R S V E R K S A M H E T E N Hotellet utanför Stockholm fort- 2 0 0 8 sätter sin miljömedvetenhet med ett omfattande utbildningsprogram Årsredovisningen 2008 för personalen, nya biogas- och Pandox årsredovisning är nu etanoldrivna tjänstebilar samt att färdig och finns som vanligt att allt förbrukningsmaterial numera är läsa på vår hemsida eller miljömärkt. Mycket inspirerande! beställa på pandox@pandox.se 8

×