Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pandox Upgrade - Nr 1 2008 (Sv)

559 views

Published on

Locka in den virtuella gästen – hotellbloggen är tricket.
Stark marknad med försiktiga prognoser.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pandox Upgrade - Nr 1 2008 (Sv)

  1. 1. PA N D O X NR 1 • 2008 MARKN A D S I N F O R M AT I O N F R Å N PA N D O X ETT AV EUROPAS LEDANDE HOTELLFASTIGHETSBOLAG Locka in den virtuella gästen – hotellbloggen är tricket Stark marknad med försiktiga prognoser
  2. 2. Marknadsinformation från Pandox Nyheter Marknadsprognosen ligger fast Tillväxten avtar på stora marknader i Europa. Det visade Pandox prognos för 200 som presenterades vid hotellmarknadsdagen i november. Efter att vi pre- senterat vår bedömning blev jag kontaktad av flera personer som var skeptiska och menade att utvecklingen på marknaden skulle bli bättre än vår prognos. Skulle vi ha gjort samma marknadsbedömning i dag hade prognosen blivit klart försiktigare. Vi skulle även hårdare ha betonat att risken på nedsidan ökat ytter- ligare. Det finns således all anledning att ta signalerna om en sämre marknad på allvar. i hotellvärlden Dystert i USA Under de senaste månaderna har stämningsläget i den amerikanska ekonomin försämrats ytterligare. I en aktuell enkät gjord av Wall Street Journal tror 36 av Oktober Home Properties tecknar avtal med City Finansiering AS om att köpa fas- 51 ekonomer att USA befinner sig i recession. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har agerat kraftfullt och sänkt styrräntan med 2 procentenhe- tigheten Quality Hotel Mastemyr. Raffles Hotels ter sedan nyår samt pumpat in gigantiska summor i banksystemet för att hindra Hotellet ligger söder om Oslo och har Resorts har tecknat en akut likviditetskris. Frågan är om det räcker eller ifall insikten om ekonomins 152 rum. avtal på sitt första obalanser väcktes för sent. hotell i Paris. Le Royal Vid mitt senaste besök i USA, före påsk, träffade jag några aktörer från kapital- Monceau ägs av den marknaden och diskuterade deras bedömning av utsikterna i den amerikanska franska entreprenö- ekonomin och dess spridningseffekter i Europa. Deras uppfattning var att för- ren Alexandre Allard December lusterna kopplade till den så kallade subprime-marknaden började plana ut, och Qatari Develop- men att de negativa effekterna utanför banksektorn hittills varit marginella i jäm- En HNWI (High Net Worth Individual) ment. Hotellet ska renoveras och förelse med vad som riskerar att komma. Riskerna för nya bakslag på bostads- förvärvar The Waldorf Hilton i London. beräknas öppna under 200. Hotellet marknaden var att vänta som en följd av massuppsägningarna på Wall Street. Säljare är Bank of Scotland. har 152 rum och ska ha fem olika FB- Trots detta fortsätter RevPAR att stiga i New York. För närvarande nästan koncept. helt driven av ett stigande snittpris. Sammantaget ligger intäkten per tillgängligt rum cirka 30 procent över tidigare nivåer och det första kvartalet ser ut att bli Fattal Hotels förvärvar Le Meridien rekordstarkt. Hamburg-Stillhorn. Säljaren är Star- Den finska hotelloperatören The S Så tillbaka till hotellmarknadsdagen och programrubriken ”Är toppen pas- man UK Service Company, ett joint Group ska expandera i Ryssland med serad?”. För den amerikanska marknaden är svaret otvetydigt ja, vilket innebär venture mellan Starwood Capital och varunamnen Sokotel och Sokos. Det att London rimligen bromsar in och att vi därefter får se successivt sämre Rev- Lehman Brothers Holdings. Hotellet 34 rum stora Sokos Hotel Olympic PAR-utveckling i hela Europa. Sätter vi Sverige i detta perspektiv ser det ut som har 150 rum och ska heta Leonardo Garden i St Petersburg öppnar i vi kommer att klara oss relativt väl rörande efterfrågan, men att det i Stockholm Hotel Hamburg Stillhorn. december. Bolaget planerar totalt fem finns risk för prispress när ny kapacitet ökar utbudet. nya hotell i St Petersburg under de kommande sex åren. Skillnader mellan kontinenterna Accor säljer 57 hotell i Europa till fas- Den stora skillnaden mellan Europa och Nordamerika är att den senare består tighetsbolagen Axa Real Estate Invest- av två gigantiska marknader, USA och Kanada, som delvis hänger ihop. Europa ment Managers och CDC (Caisse des Scandic tecknar består i stället främst av en mängd inhemska marknader, exempelvis är åtta av Dépôts et Consignations). Affären upp- avtal med norska tio hotellgäster i Tyskland tyskar. Detta innebär att de geografiska delmarkna- går till 51 miljoner euro. Accor kom- fastighetsbolaget derna i Europa är mer beroende av den inhemska ekonomiska aktiviteten än av mer att fortsätta driva hotellen under Öyer Invest A/S det som sker i de stora metropolerna som New York och London. omsättningsbaserade hyresavtal. angående ett Slutsatsen är att vår hotellmarknadsprognos ligger fast med tillägget att 400 rums hotell i Kista utanför Stock- riskerna på nedsidan har ökat för 200. holm. Hotellet beräknas vara klart under 2009. Må väl! Januari Anders Nissen Park Inn Voronezh öppnar i den ryska PS! November staden Voronezh. Hotellet har 134 rum och blir det första internationella För oss idrottsälskare är våren en enda lång julafton – slutspel i handboll, all- svensk premiär i fotboll och ett OS-kval för Linnells handbollspågar. Som cres- hotellet i staden. Scandic öppnar vid Norra Bantorget i cendo blir det ett EM-slutspel i fotboll och Nissen har biljetter. Det blir en tuff Stockholm genom förvärvet av rörel- vår och försommar. sen Best Western Wallin Hotel. Hotel- Private equity-bolaget JER Partners let har 11 rum och heter nu Scandic förvärvar det 34 rum stora Münich Norra Bantorget. Pandox Upgrade – marknads- Grafisk form och produktion: Marriott Hotel. Managementavtalet information från Pandox – utkom- n3prenör med Marriott kvarstår. mer med cirka 3 nummer per år. Sol Meliá betalar 16,5 miljoner pund Foto: för den tyska hotellkedjan Innside. Inn- Redaktion: Ulf Blomberg, Shutterstock m fl. Det spanska hotellbolaget Barcelo side har åtta hotell i Berlin, München, Anders Nissen, Anette Österberg, Hotels Resorts öppnar sitt första Frankfurt, Düsseldorf och Bremen. Jill Jansson Tryck: hotell i Tyskland. Det 301 rum stora Pandox AB Jernström Offset, Stockholm, Barcelo Cologne City Center Hotel lig- Box 5364 april 200. ger i Köln. Hotellet har två restauranger, Park Inn Heppenheim öppnar i sta- 102 49 Stockholm Eftertryck endast med Pandox en lobbybar, ett fitnesscenter och spa den med samma namn. Hotellet har Tel: 0-506 205 50 tillåtelse. med pool samt konferensfaciliteter. 111 rum. Fax: 0-506 205 70 E-post: pandox@pandox.se Omslagsbild: Opus Hotel, Vancouver, har en blogg: Besöksadress: www.opushotel.com/blog Grev Turegatan 44 Upgrade kan beställas från Pandox eller läsas på www.pandox.se 2
  3. 3. Marknadsinformation från Pandox Marknaden om marknaden Marknaden ger tvetydiga signaler Royal Bank of Scotland säljer två Scandic tecknar ett hyresavtal med hotell till Yiannis Group för cirka 175 Gardemoen Parkering och Eiendom AS miljoner pund. Genom affären förvär- om ett nytt hotell på Oslo Airport. Hotel- var Yiannis Park Inn på Heathrow och let kommer att ha 250 rum, restaurang, Victoria Albert Hotel i Manchester. bar, fitness och konferens. Hotellet för- väntas öppna i slutet av 2009. Ramada Jarvis investerar 27 miljoner pund i ett nytt hotell på Heathrow. Clarion Hotel Sign öppnar på Norra Hotellet kommer att ha 215 rum och Bantorget i Stockholm. Hotellet har beräknas öppna i september. 55 rum och är därmed Stockholms största hotell. Jonathan Worsley, en av grundarna och organisatörerna bakom The Hotel Investment Forum i Berlin, håller öppningstal och hälsar alla välkomna. Marriott International beslutar sig för att lansera ett nytt boutiquehotell. Den nya kedjan ska heta Edition och det Det var en stolt samling människor för upplåning. Bra förvärv går fortfa- första hotellet lanseras i Paris under vid årets stora hotellkonferens i rande att göra men svårigheten ligger 2010. Marriott har skapat det nya kon- Berlin. Deltagarna kunde luta sig i finansieringen. Niel Thomas, Part- ceptet tillsammans med hotellentrepre- tillbaka och nöjt summera året som ner Corporate Finance på KPMG, nören Ian Schrager. Ian Schrager har gått. Men med osäkerheter runt menade att tre stora förändringar varit i hotellbranschen sedan 194 och knuten och finanskris i USA upp­ har skett. För det första tar det i dag har bland annat skapat det välkända stod diskussionerna om hur hotell­ längre tid att planera och adminis- Gramercy Park Hotel i New York. branschen ska hantera omvärlden. trera ett lån och för det andra krävs Mars etablerade och bra relationer mellan Löften om framtiden låntagare och långivare. Som avslut- CapMan förvärvar en hotellportfölj om Årets stora hotellkonferens hölls som ning påpekade han att ”it’s not done Februari 39 hotell för cirka 00 miljoner euro. vanligt på InterContinental Hotel i until it’s done” och menade därmed Säljare är Northern European Proper- Berlin i början av mars. Jonathan att banker i dag tar sig frihet att blåsa Rezidor Hotel Group öppnar ett Park ties Ltd. 3 av hotellen ligger i Finland Worsley är en av grundarna och av en finansiering i vilket stadium av Inn i London. Det 214 rum stora Park och ett i Sverige. Hotellen drivs under organisatörerna bakom konferensen processen som helst om en skugga Inn London ligger vid Russel Square varumärken som Holiday Club, och tillika ordförande i The Bench. dyker upp på himlen. och hette tidigare Bonnington Hotel. Crowne Plaza, Holiday Inn, Radisson Varje år håller han ett välkomsttal. I Det var kanske också det Sir och Ramada. år lyfte han fram ordet pipeline som James Devitt Bt, Senior Director årets ”buzzword”. Det är inte svårt CBRE, syftade på i sin introduktion Det spanska bolaget att förstå var han fick det ifrån. till en paneldebatt dagen innan. Han Losan Hotels World, InterContinental Hotels Group tecknar Vart och vartannat pressmedde- citerade då Mark Twain och beskrev som investerar i fas- avtal om ett sjunde Holiday Inn i lande i branschen innehåller löften en banktjänsteman som ”den som tigheter, förvärvar sitt Moskva. Hotellet Holiday Inn Moscow om fler hotell. Hotellbolag X utlovar lånar dig ett paraply när solen skiner tredje hotell i London. Det femstjär- Ryazanskiy kommer att ha 240 rum 120 nya hotell under det kommande och vill ha tillbaka det samma sekund niga Hotel Silken har 137 rum och och beräknas vara klart under 2010. året av det nylanserade lifestylekon- som det börjar regna”. ska öppna på The Strand under året. ceptet. Hotellbolag Y ska under en tvåårsperiod öka antalet rum i portföl- Velig marknad Park Plaza Hotels går in i ett joint jen med 20 000. Och hotellbolag Z Med flera bra år i ryggen kan det även Home Properties förvärvar mark med venture med Aldersgate Investments. meddelar att ett av deras varumärken vara svårt att få köpare och säljare tillkommande byggrätt om cirka Tillsammans ska de öppna det första har över 60 hotell under utveckling. att mötas. Alla vill köpa – till rätt pris. 12 000 kvm på Norra Älvstranden i art’otel i London. Framtiden är het. Framförallt den Alla är villiga att sälja – till rätt pris. Göteborg. Köpeskillingen uppgår till Det fyrstjärniga framtida utveckling som ligger i våra Det intressanta är att rätt pris sällan cirka 1 miljoner kronor. Home Pro- hotellet kommer kassaflödesanalyser när vi värderar är detsamma för köpare och säljare. perties kommer att bygga ett hotell på att ha cirka 200 hotell. Åtminstone om vi ska sälja. Ett och samma bolag kan i dagsläget cirka 250 rum. rum, restauranger och barer, ett gal- Det var nog här någonstans som värdera ett hotellobjekt på en yield leri och två auditorier för filmvisning. inriktningen på konferensen vände. om 5,5 procent – om de ska sälja – Den handlade inte längre om fram- men på 6,25 procent om de ska Golden Tulip träffar avtal med Arcadia tiden och bolagens pipeline. Den köpa. Hotels om öppnandet av 27 nya hotell Macdonald Hotels Resorts öppnar handlade i stället om nuet och de Är verkligheten den historiskt i Tyskland. Hotellen kommer att byta det första hotellet i centrala London eventuella riskerna på finansmark- starka marknad vi befinner oss i eller varumärkesnamn från Mercure till genom ett partnerskap med femstjär- naden och i hotellbranschen. är verkligheten en stundande ned- Golden Tulip och Tulip Inn. Hotellen niga Royal Garden Hotel i Kensington. gång? Derek Gammage från CBRE ligger i Berlin, Hannover, Stuttgart och Hotellet genomgår för närvarande ett Bankerna tar inga risker fångade osäkerhetskänslan i orden Düsseldorf. stort renoveringsprogram. Banker, konsulter och även hotellbo- ”the market is off but with no real lag vittnade om det hårdare klimatet evidence that the market is off”. 3
  4. 4. Marknadsinformation från Pandox Fokus på branschen Starkt 2007 med bra resultattillväxt Trots få evenemang hade hotellbran­ Färre amerikanska turister hotell i Paris på nära 41 procent av Januari och februari ackumulerat lig- schen ett starkt 2007. I de flesta Den makroekonomiska oron har lett total omsättning medan den i London ger hittills nära 12 procent över 2007 städer hade snittpriserna den star­ till färre amerikanska resenärer i ligger på cirka 2 procent. Detta påver- års RevPAR. Här ingår en prisökning kaste utvecklingen och det ledde till Europa. I Storbritannien föll antalet kar självklart i vilken grad intäktsök- om nära procent. Bryssel höll sig till bra RevPAR. Samtidigt kvarstår den besökare från Nordamerika med 4 ningarna kan slå igenom i resultatet. trenden och visade en prisökning om makroekonomiska oron som bland procent under fjolåret. Däremot ökade 9 procent under 2007. Beläggningen annat lett till färre amerikanska antalet europeiska besökare med 3 Evenemang gav Paris en skjuts ökade med knappt 1 procent och slu- turister i Europa. procent och mängden resenärer från Paris hade under 2007 hjälp av tade för året på 71 procent. Även övriga länder med en procent. Rugby World Cup som hölls under 200 har startat bra med prisökningar Den amerikanska marknaden slutade Riskerna för 200 ligger i minskad september och oktober. I Paris arran- om 9 procent och beläggningsök- 2007 på 63 procents beläggning, vil- konsumtion som kan ha en negativ gerades även Paris Air Show som går ningar om 6 procent. ket motsvarar ett svagt tapp jämfört inverkan på fritidsresandet. Året har vartannat år. Evenemangen bidrog till Under 200 väntas ett relativt stort med 2006. Antalet sålda rum ökade dock börjat bra med en utveckling i en beläggning om 7 procent under utbudstillskott i Europa. Enligt The svagt men även utbudet växte med linje med starka 2007. Januari och helåret 2007 och ett snittpris på 223 Hotel Times marsnummer beräknas ungefär en procent. Tillväxten i sålda februari ackumulerat ökade med nära euro, vilket motsvarar ökningar om utbudet öka med 45 000 nya rum. rum berodde i huvudsak på ökat 6 procent i London, trots att januari cirka 4 procent respektive 6 procent. Storbritannien har flest hotell på affärsresande. Samtidigt steg snittpri- traditionellt är en svag månad för Under årets första två månader har ingång och domineras självklart av serna med nära 6 procent. Samtliga branschen. Beläggningen låg i nivå staden ökat RevPAR med 19 procent. London. Andra städer som väntar segment och regioner visar på lik- med 2007 medan pristillväxten var Europa som helhet hade under större utbudstillskott är Moskva och nande trender. cirka 6 procent. Helåret 2007 hade 2007 färre sport- och kulturevene- St Petersburg. Speciellt Moskva har I New York slutade beläggningen London en beläggning på 3 procent, mang än 2006, men lyckades ändå påverkats av bristen på hotell och på 4 procent för helåret 2007, mot- motsvarande en ökning om knappt 1 öka RevPAR med drygt 6 procent. snittpriserna har skenat iväg i den svarande en ökning om 1,5 procent. procent. Priset ökade 10 procent och Vissa städer lyckades dock sämre. hårda konkurrensen. I de två stä- Även här var den underliggande slutade på 130 pund. Den sämsta utvecklingen skedde i derna ska 45 nya hotell öppnas ökningen i sålda rum större. Tillgäng- Generellt var 2007 ett år med stark Tallinn och Prag. Prag föll med nästan under året, främst inom de högre liga rum ökade med nära 3 procent pristillväxt, vilket gynnade resultattill- 2 procent, efter tapp i både pris och prissegmenten. under perioden. Snittpriserna steg växten i hotellbranschen. Resultattill- beläggning, och RevPAR i Tallinn slu- med hela 12 procent under året till växten påverkas även av kostnads- tade procent under 2006 års nivå. Stark januari i Stockholm 270 dollar. strukturen och för den personalinten- I Sverige steg RevPAR med 9 procent 200 har fortsatt i samma riktning siva hotellbranschen är de nationella Stort utbud väntas 2008 under 2007, främst tack vare stigande med stigande priser och tillväxt i sålda lönekostnaderna av stor betydelse. Berlin var en av få städer som tap- snittpriser. Beläggningen i landet slu- rum. Januari och februari ackumule- Och här finns det skillnader mellan pade i pris under 2007. Snittpriset tade på 51 procent och snittpriset på rat ligger RevPAR i New York runt 11 länderna. Enligt TRI Hospitality Con- sjönk med 2 procent medan belägg- 75 kronor. I Stockholms kommun procent över 2007 års nivå. sulting ligger personalkostnaden för ningen ökade med drygt 5 procent. ökade beläggningen med cirka en 4
  5. 5. Marknadsinformation från Pandox Hotell i Paris och London har helt olika personalkostnader. I Paris är lönekostnaden över 40 procent av omsättningen medan den på hotellen i London ligger under 30 procent. Förutsättningarna för intäktstillväxtens genomslag på resultatnivå är därmed olika. procent, till 71 procent för helåret, RevPAR en ökande tillväxttakt. Även 2007 slutade tre procent bättre än i både snittpriser och beläggning. medan snittpriserna steg med 9 pro- det femstjärniga segmentet gjorde ett 2006. Däremot går utvecklingen åt I Malmö kommun slutade belägg- cent. 200 har börjat starkt med både starkt januari då beläggningen ökade samma håll som i övriga delar och till- ningen strax över 2 procent över före- beläggning och snittpris cirka 5 pro- mot föregående år. Snittpristillväxten växttakten är avtagande. gående år medan snittpriserna steg cent över januari 2007. var dock något lägre än för helåret med drygt 7 procent. Januari var Delmarknaderna i Stockholm 2007. Avtagande tillväxttakt i Göteborg något svagare än helåret 2007 och påvisar liknande mönster, om än med Beläggningen i de norra delarna av I Göteborg avtar tillväxttakten i pris. RevPAR ökade med drygt 7 procent. olika nivåer mellan marknaderna. Stockholmsområdet slutade svagt Under 2007 ökade priserna med Malmös högprishotell visar på lik- Stockholms femstjärniga segment lig- under nivåerna för 2006. Snittpriserna drygt 4 procent medan beläggningen nande mönster men hade, framförallt ger längst fram i utvecklingen. Belägg- hade en bra tillväxttakt och slutade ökade med knappt en procent. Även beläggningsmässigt, en något sämre ningen minskade under 2007 med 2007 nära 9 procent över 2006. Även de fyrstjärniga cityhotellen har en januari. ungefär 4 procent medan snittpri- här var januari 200 en mycket bra avtagande tillväxttakt i pris. RevPAR serna ökade nära 17 procent. Under månad då RevPAR slutade hela 15 slutade 4 procent över föregående hela 2007 visade priset en stigande procent över januari 2007. Stock- år att jämföra med kommunens 6- tillväxttakt samtidigt som beläggning- holms södra förorter har hela tiden procentiga tillväxt. ens nedgångstakt ökade. Tack vare legat lite efter i utvecklingen och där Malmö har länge varit en stark Förklaring: den starka pristillväxten har ändå ökar fortfarande beläggningen som för marknad men nu avtar tillväxttakten RevPAR: Intäkt per tillgängligt rum. UTVECKLING HELÅR 2007, EUROPA UTVECKLING HELÅR 2007, SKANDINAVIEN Beläggning, % Snittpris, % RevPAR, % Beläggning, % Snittpris, % RevPAR, % Paris 4 6 11 Oslo 3 12 16 London 1 10 11 Malmö 2 11 Bryssel 1 9 10 Stockholm 1 9 11 Berlin 5 –2 3 Göteborg 1 5 6 Amsterdam –2 4 2 Helsingfors 1 3 5 Frankfurt –1 –1 –2 Köpenhamn –4 4 5
  6. 6. Marknadsinformation från Pandox Pandox marknadsbarometer Januari 200 Marknadsbarometern visar utvalda städers läge i konjunkturcykeln. Bedöm- är samt hur pass välutvecklad och likvid hotellfastighetsmarknaden är. Det är ningen bygger på en analys av varje stad. Hänsyn tas till makroutveckling, viktigt att påpeka att hotellkonjunkturcykeln är lika i mönster, men olika i tid. hotellbranschens utveckling och konjunktur, hur väl utvecklad hotellmarknaden FöRKLARING AV DE OLIKA LäGENA I HOTELLKONjUNKTURCyKELN: TILLVäXT b Beläggningen stiger relativt snabbt och priserna börjar öka. Hög potential och AVTAGANDE NEDGÅNG c Nedgången avtar och RevPAR planar successivt ut. låg risk. Fasen kännetecknas av viss potential och hög risk. PEAK h Beläggningen fortsätter att stiga och priserna ökar över inflationen. God potential UTPLANING v Beläggningen stiger med oförändrade priser. Hög potential med och låg risk som successivt ökar till hög risk. avtagande risk. NEDGÅNG x Beläggning och priser sjunker som en följd av lägre efterfrågan eller överkapa- citet. Fasen kännetecknas av låg potential och hög risk. Sverige PeaK h x NedgåNg Umeå, Stockholm 5*, Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Jönköping tillväxt b c avtagaNde NedgåNg Luleå, Lund, Uppsala, Karlstad, Sundsvall v UtPlaNiNg Kommentarer Sverige I Umeå ligger tillväxten i pris och beläggningen är 3–4 procent men har en avtagande tillväxttakt i belägg- gare period. Pristillväxten stiger fortfa- beläggning fortfarande relativt stabilt. balanseras av en fortsatt stigande till- ning och ligger nära 2 procent över rande och är nu uppe i 7 procent i hel- Rullande tolv månader för januari växttakt i pris. Rullande tolv månader tidigare tolvmånadersperiod. Priset årstakt. Även i Luleå stiger priserna 200 ligger priset drygt 3 procent över ligger priset drygt 16 procent över. har stabiliserats runt en 4-procentig med cirka 7 procent men belägg- föregående tolvmånadersperiod sam- Stockholms kommun ligger stabilt tillväxt. ningen har i motsats till Helsingborg tidigt som beläggningen är nära 2 pro- cirka en procent över föregående års Helsingborg har de senaste måna- en tillväxt på runt 2 procent. cent över. Den femstjärniga gruppen i beläggningsnivåer och snittpriset är derna visat tecken på fallande belägg- Stockholm har fortfarande en bra till- runt 9 procent över föregående tolv- ning. På rullande tolv månader ligger växt i RevPAR. Nedgångstakten i månadersperiod. Göteborgs kommun beläggningen en procent under tidi- (Källor: Nutek och SCB) iNterNatioNellt PeaK h x NedgåNg Paris, Köpenhamn, London, Amsterdam, Oslo, Bryssel, Prag Wien, Berlin tillväxt b c avtagaNde NedgåNg Helsingfors v UtPlaNiNg Kommentarer Internationellt Paris har fortfarande en stark tillväxt. med tapp i beläggning och ökning i medan priset ökade drygt 7. RevPAR ningen slutade precis över föregående Januari startade starkt med ungefär pris. slutade i januari på knappt 4 procent år. Wien har fortfarande en stark lika delar tillväxt i beläggning och I London har beläggningen stagne- över föregående år medan helåret utveckling och både snittpris och snittpris. RevPAR i januari 200 slu- rat och det är snittpriserna som driver 2007 slutade på endast 2 procent över beläggning ökar. Helåret 2007 slutade tade på drygt 14 procent över januari utvecklingen. Pristillväxten är dock inte 2006. på en RevPAR-ökning om 10 procent. 2007. I Köpenhamn backade belägg- lika stark som tidigare, i januari 200 Bryssel hade en mycket bra januari ningen cirka en procent under januari ökade snittpriset med drygt 5 procent. och snittpris och beläggning ökade medan pristillväxten fortfarande var I Amsterdam stiger fortfarande Rev- med cirka procent vardera. Den bra. RevPAR var drygt 3 procent PAR men beläggningen faller sedan senaste tiden har dock beläggningstill- högre än samma månad förra året. I över ett halvår tillbaka. I januari tap- växten varit lägre. För helåret 2007 var (Källor: Deloitte, Statistisk sentralbyrå, slutet av 2007 var trenden densamma pade beläggningen nära 4 procent tillväxten i pris 9 procent medan belägg- Norge och Statistikcentralen, Finland) 6
  7. 7. Marknadsinformation från Pandox Trender i tiden Värdera den virtuella gästen! En interaktiv och engagerande man in Hilton.com i verktyget kan Brad Nelson, Vice Presi- hemsida kan ge högre beläggning man utläsa att hemsidan hade tre dent Culinary and Corpo- på ditt hotell. Därför ska den vir­ miljoner unika besökare under rate Chef, om sina upple- tuella gästen värderas lika högt februari 200. Med Hiltons 176 257 velser. Han berättar om som gästen på hotellet. Trots det är hotellrum och ett antagande om en möten med matskribenter det få hotell som vågar sticka ut. genomsnittlig beläggning om 65 och jakten på det perfekta procent under februari kommer vi ostronet. På bloggen delar Både på hotell och på Internet förs fram till cirka 3,2 miljoner sålda han också med sig av ett besöksstatistik över hur väl man rum. Alltså har hemsidan och hotel- härligt recept på en mussel- lyckas locka kunder. På Internet len ungefär lika många besökare. soppa och avslutar inlägget talas det om unika besökare. Ordet Rutinerade Internetbolag arbetar med frågan ”What’s on your unik(a) är laddat. Det ger löfte om för att behålla besökaren på hem- plate today?”. Kreativt, att kunden är av betydelse, att kun- sidan. Dels för att värdet på annons- engagerande och personligt. den är speciell. Även i statistikens platserna stiger men också för att The New Yorker Hotel värld är ordet starkt och utlovar en det ökar chanserna till merförsälj- har också anammat tren- mer korrekt bild av verkligheten än ning. De flesta hotellbolagen där- den och startat bloggen The lig, interaktiv och spännande hem- bara ordet besökare. emot är så fokuserade på att sälja sin New Yorker Scene. Bolaget genom- sida få några av de virtuella besö- Hotellbolagen har dock varit fysiska produkt att de glömmer att går för närvarande en stor renove- karna att faktiskt ta klivet in i den dåliga på att ta hand om sina web- arbeta med den virtuella produkten. ring och hotelldirektör Kevin Smith verkliga världen? Troligen. besökare. De lägger ner stort arbete skriver på bloggen för att informera på att de fysiska besökarna ska tri- Hotellbloggen ger liv och skapa nyfikenhet om vad som vas och komma tillbaka. Men vad Varje dag dyker det upp nya bloggar komma skall. Hotellbloggar gör bolagen för de unika – virtuella på nätet. Det kan vara privatpersoner Även hotellbolaget Hyatt har lyck- – besökarna? som skriver om sitt modeintresse ats göra något mer av sin hemsida. Crowne Plaza Brussels City eller sitt husdjur, men det kan också På Hyatt.com finns en Internetbutik Centre, Bryssel Lika viktig som hotellet vara proffstyckare av olika slag. Tid- som heter Hyatt Home. Där kan du http://blog.crowneplazabrussels.be Hemsidorna är förhoppningsvis lätt- ningsredaktörer, politiker, tv-person- köpa allt från bäddset och handdukar Grand Hotel, Lund navigerade, välkomnande och fyllda ligheter och näringslivstoppar är till duschmunstycken och möbler. www.grandilund.se/index.php/ med relevant information. Helst ska bara några exempel. Nu har också category/aktuellt även hotellrummet enkelt kunna vakna hotell och hotellbolag hakat Ger nya kunder Marriott International bokas därifrån. Men här slutar ofta på trenden. Några hotellbolag anstränger sig www.blogs.marriott.com, hotellbolagens ansträngningar för Marriott International har inte faktiskt för sina virtuella gäster. Och www.chefblog.marriott.com att fånga och bevara kunden. mindre än två bloggar på sin hem- enligt räkneexemplet ovan borde Opus Hotel, Vancouver Hemsidan Compete.com erbju- sida. Bolagets ordförande och VD, det vara självklart att lägga lika www.opushotel.com/blog der webbaserade analysverktyg för Bill Marriott, har en blogg som heter mycket tid på hemsidans utform- The Angler’s Boutique Resort, webbplatser. När du går in på hem- ”Marriott on the move”. Där berättar ning som på hotellens design och Miami Beach sidan möts du av citatet ”Track your han om anställda i organisationen, service. Är det samma tre miljoner www.theanglersresort.com/blog rivals. Then eat their lunch”. De har återberättar gästers historier och unika besökare på hemsidan som The New Yorker Hotel, New York skapat sin affärsidé kring vetskapen reflekterar över samhället i stort. sedan besöker hotellen? Troligen www.newyorkerhotel.com/blog om Internets betydelse. Knappar Från ett annat perspektiv skriver inte. Kan du genom en mer person- viSSte dU att… … det finns en high-tech pyjamas. Det är Trave- lodge som lanserat pyjamasen som tack vare Mayfair Hotel i London anställdes därför en ”proposal butler” för att assistera kvin- Smått och gott från världens alla hotellhörn … den populäraste drinken just nu är Fiskmartini. Drinken the fish martini serveras på deVigne bar på tekniska finesser ska få dig att sova bättre. nor som bestämt sig för att fria på skott- Mandeville Hotel i London. Drinken innehåller Pyjamasen är fuktighetsbevarande, reglerar dagen. sherry, vodka, citronjuice, timjan och rökt lax. Hotel- kroppstemperaturen och gör så att huden let hävdar att den är mycket populär och att den till andas lättare. Under en testperiod är … allt kan göras med choklad! Resortho- och med säljer bättre än chokladmartinin. pyjamasen gratis men Travelodge pla- tellet The Belle Mare Plage på Mauritius nerar ett pris på runt 20 pund. Pyjama- höll en chokladvecka i början av mars. Som sen ska framöver finnas till försäljning på gäst kunde du till exempel ta en matlagnings- kedjans samtliga hotell i Storbritannien. kurs ledd av chocolatieren Philippe Ber- trand. Du kunde sedan ta en chocolate … du som kvinna kan få hjälp med frieriet. body wrap i hotellets spa och följa upp Åtminstone om du hade varit ute i tid. Seden den med en chokladcocktail i baren. säger att kvinnor har tillåtelse att fria till Därefter serverades en fyrarätters männen på skottdagen den 29 februari. På chokladmiddag. 7
  8. 8. Marknadsinformation från Pandox Nytt från Pandox-sfären Stående ovationer Tio blir nio Stående ovationer och hjärtliga gratulationer får Eric van Dalsum och Den 27 mars meddelade vi hans personal på Crowne Plaza Brussels City Centre. De har än en gång att Pandox hyr ut Hotell fått prestigefyllda utmärkelser. Denna gång: 2007 Torchbearer Award, Skogshöjd i Södertälje till 2007 Hotel Innovation Award 2007 Hotel of the Year – Continental Scandic i ett omsättnings- Europe Division Award, för hotellets enastående prestationer och resultat baserat hyresavtal. Fr o m inom InterContinental Hotels Group (IHG) under 2007. 1 maj 200 kommer hotellet Vi tackar Eric och hans team för deras fina insatser och önskar dem att drivas under varunamnet lycka till i fortsättningen! Scandic. Hotellet, som köp- tes av Pandox i början av 2007, har 225 rum och ligger i centrala Södertälje. Pandox kvarstår som aktiv ägare och kommer bl a att genomgöra ett investeringsprogram om ca 20 miljoner kronor. Efter den genomförda affären har Pandox således nio egna operativa verksamheter. Toots på Crowne Plaza Antwerp Bar och Restaurang Toots på Crowne Plaza Antwerp är döpt efter den kände belgiske jazzmusikern Toots Thielemans. Gammalt magasin klart – Hilton London Docklands Toots och Crowne Plaza har länge samarbetat med The Jazz Middel- Hotellet har fått 114 nyrenoverade rum som står färdiga för alla London- heim Festival och i restaurangen kan man även beställa hans favoriträtt gäster. Den sista etappen av – belgisk stuvning med mörkt öl. tre, den i den äldsta delen För er som är fans av Toots och givetvis jazz rekommenderas ett ”The Wharf Building” är nu besök på The Jazz Middelheim Festival den 13–17 augusti i år, där själv- klar. Rummen har behållit klart den 6-årige legendaren uppträder. sin gamla karaktär, men fått en modern, lite skandinavisk touch. Hela hotellet är nu klart. Renoveringen har gjorts i samarbete med Hilton. Hotellet köptes 2000 och har 365 rum. Hotelldirektör är Colin Wakefield. Nya hotelldirektörer Scandic Upplands Väsby och Järva Krog har sedan en tid nya hotell- direktörer. På Upplands Väsby träffas Erik Sangevie och på Järva Krog finns Ginger Wibert. På Hotel BLOOM! i Bryssel Miss Belgium jobbar sedan 1 mars Christel I december förra året var Crowne Plaza Antwerp värdhotell för finalisterna Cabanier som hotelldirektör. i tävlingen Miss Belgium. Sångerskan Kelly Clarkson, som var specialgäst Christel har en gedigen erfa- till finalen i Sportpalatset i Antwerpen, bodde också på hotellet. renhet från hotellbranschen och kommer närmast från Omskrivet och populärt 07 PAN Park Plaza Astrid Antwerp I mitten av april öppnar Hotel BLOOM! en där hon arbetade som Ope- ny restaurang/bar ”SMOODS”, ett nytt fit- DOX E S S rations Manager i 10 år. nesscenter och en airline lounge. Hotel- S I N Christel är mer eller mindre let är utan tvivel Pandox mest omskrivna B U p a n d o X r e d o en tv-kändis i Belgien då och uppmärksammade hotell i media v i S n i n g a v a F F Ä r S v e r K S a M H e hon medverkar som domare tack vare sina unikt dekorerade rum t e n Å r 2 0 0 7 i ett mycket populärt restau- som gjorts av konststuderande med rangprogram. Som sagt, temat ”blommor”. Hotellet har även Christel har många järn i fått pryda förstasidan på vår årsredo- elden och har redan bidragit visning med en bild från lobbyn. till att Hotel BLOOM! fått ytter- ligare publicitet. Årsredovisningen Vi önskar Erik, Ginger och Pandox årsredovisning är nu färdig Christel lycka till med sina och finns som vanligt att läsa på nya utmaningar. vår hemsida eller beställa på Kno wled ge | Crea tivit y | S pee d | n pandox@pandox.se. etw orK

×