Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PanMediaNEWS_2009_38_Nove_formaty_videoreklamy.pdf

433 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PanMediaNEWS_2009_38_Nove_formaty_videoreklamy.pdf

 1. 1. PANMEDIA › Představujeme nové formáty videoreklamy
 2. 2. STARRING: Vstitial video formats
 3. 3. VIDEOREKLAMA NA INTERNETU ● Představujeme nové formáty internetové reklamy vhodné pro podporu image nebo představení nových produktů: ● Vstitial ● Vstitial Expand ● Vstitial double leadrboard ● Videoreklama na internetu není jen o „překlápění“ televizních spotů na internet ● Můţe vyuţívat viralního efektu a sdílení v sociálních sítích
 4. 4. STÁLE VÍCE ON-LINE DIVÁKŮ Sledování videí na internetu je celosvětovým narůstajícím trendem *zdroj: Universal McCann Wave 4
 5. 5. VIDEOREKLAMA NA INTERNETU VSTITIAL ● Vstitial se spouští z reklamního formátu přes celou obrazovku (fullscreen) ● Jde o nestreamované video vyuţívající technologii Flash. ● Po příchodu uţivatele na stránku se Vstitial spouští automaticky z reklamního formátu Leaderboard ● Spot je proklikatelný na stránky inzerenta ● Po přehrání/ zavření video přehrávače uţivatelem se formát vrátí zpět do leaderboardu. PRO ZOBRAZENÍ KLIKNĚTE NA NÁHLED
 6. 6. VIDEOREKLAMA NA INTERNETU VSTITIAL EXPANDED ● Vstitial Expand je video reklama rozbalující se přes celou obrazovku (fullscreen) po akci uţivatele (nespouští se automaticky) ● Po příchodu uţivatele na stránky se video zobrazí v layeru o velikosti 300x300 nad obsahem stránek ● Po akci uţivatele (najetí myši na video layer) se video zobrazí ve formě Vstitial (fullscreen) ● Po přehrání/ zavření video přehrávače uţivatelem se formát zobrazí ve formátu Leaderboard PRO ZOBRAZENÍ KLIKNĚTE NA NÁHLED
 7. 7. VIDEOREKLAMA NA INTERNETU VSTITIAL DOUBLE LEADRBOARD ● Formát skládající se z grafické a video části ● Video je moţné zobrazit na celou obrazovku ● Dlouhá doba šíření spotu sniţuje počet náhodných neúmyslných prokliků ● Po akci uţivatele (najetí myši na video layer) se video zobrazí ve formě Vstitial (fullscreen) ● Po přehrání/ zavření video přehrávače uţivatelem se formát zobrazí ve formátu Leaderboard PRO ZOBRAZENÍ KLIKNĚTE NA NÁHLED
 8. 8. DALŠÍ MOŢNOSTI VYUŢITÍ FORMÁTŮ ● Při zobrazení na celou obrazovku je moţné naprogramovat sekundární funkcionalitu: ● Moţnost odeslání videa emailem ● Moţnost stáhnutí video ● Moţnost sdílení v sociálních sítích: » Facebook » Twitter » YouTube » … ● Funkcionální podpora virálního efektu kampaně
 9. 9. VÝHODY & NEVÝHODY FORMÁTŮ ● Výhody ● Vysoká kvalita obrazu ● Jednoduchost vysílání ● Moţnost spot zavřít a opakovaně poté spustit ● Uţivatel je nabádán k interakci s reklamou ● Plná měřitelnost (kaţdá část reklamního spotu) ● Nevýhody ● Průměrná cena za 1.000 zobrazení (CPT) je vyšší neţ u standardních bannerových pozic (lze ale očekávat hlubší efekt) ● Sloţitější produkční proces ● Agresivita formátů (záleţí na kreativním zpracování)
 10. 10. VYUŢITELNÉ SERVERY FORMÁTY SE ZOBRAZUJÍ V CELÉ SÍTI
 11. 11. NÁVŠTĚVNOST VYUŢITELNÝCH SERVERŮ ● Síť serverů navštíví měsíčně více neţ 2.180.00 uţivatelů, coţ činí celkem 43,2% z celé internetové populace v ČR ● Celkem je realizováno více neţ 138 milionů zobrazení ● Průměrný uţivatel navštíví síť serverů 8,7krát za měsíc, celkem zde stráví více neţ 56 minut ● Garance zobrazení kampaní činí 1,2 – 3,6 mio dle délky kampaně *zdroj: NetMonitor, SPIR, 07/2009
 12. 12. DĚKUJEME ZA POZORNOST!

×