Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PanMedia_HOTNEWS_2009_15_Metodika_RBS.pdf

482 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PanMedia_HOTNEWS_2009_15_Metodika_RBS.pdf

  1. 1. PANMEDIA › Metodika a parametry systému Run by Station
  2. 2. RUN BY STATION (RBS) CO JIŽ O RBS VÍME? ● RUN BY STATION ● Klient prostřednictvím mediální agentury objedná požadovaný počet TRPs na jednu z nabízených cílových skupin: » Dospělí 25-54 » Muži 25-54 » Ženy 25-54 » Hospodyně 18-54 » Dospělí 15-40 ● Všechny spoty jsou umístěny prostřednictvím obchodního oddělení TV Prima ● Systém RBS bude zásadním způsobem finančně zvýhodněn
  3. 3. RUN BY STATION (RBS) CO JIŽ O RBS VÍME? ● Klient může ovlivnit: ● Výběr cílové skupiny z výše uvedených ● Načasování kampaně ● Týdenní váhy komunikace (kolik TRPs bude odvysíláno za každý týden kampaně) ● Předem oznámit typ pořadů, u kterých nesmí být reklama odvysílána ● Klient nemůže ovlivnit: ● Podíl TV Prima a Prima Cool (TV Prima stanoví podíl na základě aktuálního podílu sledovanosti ve zvolené cílové skupině v měsíci předcházejícím měsící, kdy je realizován booking) ● Podíl Prime time a Off Prime (TV Prima stanoví podíl na základě aktuálního podílu sledovanosti ve zvolené cílové skupině v měsíci předcházejícím měsící, kdy je realizován booking) ● Výběr konkrétních reklamních bloků (umístění jednotlivých reklamních spotů)
  4. 4. RUN BY STATION (RBS) VÝPOČET CPP ● Výsledné CPP pro danou cílovou skupinu bude stanoveno na základě výpočtu: CPPRBS Cílová skupina = CPPRBS 15+ x Cenový index x Index PT/OPT ● CPPRBS Cílová skupina se následně při realizaci konkrétní kampaně v systému RBS používá stejným způsobem jako cena za ratingový bod v cílové skupině A15+ ● Na toto CPP jsou aplikovány stávající sezónní, stopážové a další koeficienty ● CPPRBS 15+ je smluvní CPP pro základní cílovou skupinu Dospělí 15+ závislé na objemu celkové roční investice do TV Prima
  5. 5. RUN BY STATION (RBS) INDEXY PŘEPOČTU CPP ● Cenový index (index cílové skupiny) slouží pro přepočet CPP pro RBS (CPPRBS 15+ ) na CPP pro danou konkrétní cílovou skupinu v systému RBS ● Používána je jeho hodnota po zaokrouhlení na 2 desetinná místa ● Cenový index je stanoven pro každou cílovou skupinu ze seznamu RBS cílových skupin Dospělí 25-54 Muži 25-54 Ženy 25-54 Hospodyně 18-54 Dospělí 15-40 1,20 1,42 1,02 1,00 1,53 ● IndexPT/OPT slouží pro stanovení indexace zvýhodnění CPPRBS 15+ ● Index PT/OPT je číslo mezi 0 a 1, používána je jeho hodnota po zaokrouhlení na 2 desetinná místa ● IndexPT/OPT je pro rok 2010 stanoven na úrovni 0,85
  6. 6. RUN BY STATION (RBS) KONTROLNÍ INDEXY ● 20.5.2010 proběhne kontrolní výpočet indexů na období všech uzavřených měsíců aktuálního roku, tedy 1.1.2010 - 30.4.2010 ● Jeho výstupem jsou Kontrolní cenový index a Kontrolní indexPT/OPT ● Pokud bude mezi platným indexem a Kontrolním indexem nalezen rozdíl, který bude větší nebo roven hodnotě 0,05, může být stanovena nová hodnota Cenového indexu a IndexuPT/OPT ● Platnost takto aktualizovaného Cenového indexu a IndexuPT/OPT bude od 1.7.2010 do 31.12.2010 a tento bude publikován do 25.5.2010
  7. 7. RUN BY STATION (RBS) LIMITY GRP/TRP PRO SYSTÉM RBS ● Při plánování na jednotlivé CS jsou závazné limity TRP, které jsou vzhledem k výkonnosti stanice stanoveny následovně: Stopáž Koeficient CS Weekly Limit Daily Limit 10 3,00 15 2,00 25-54 117 17 20 1,50 25 1,20 M25-54 98 14 35 0,86 Ž25-54 137 20 40 0,75 45 0,67 HW18-54 143 20 50 0,60 15-40 91 13 55 0,55 60 0,50 ● Pro přepočet dle jednotlivých stopáží je nutné použít stopážové koeficienty
  8. 8. DĚKUJEME ZA POZORNOST!

×