Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PanMedia PamNEWS: Obchodní politika Mediamaster

881 views

Published on

Mediamaster představil obchodní politiku České televize a televize Barrandov.

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PanMedia PamNEWS: Obchodní politika Mediamaster

 1. 1. PANMEDIA› Obchodní politika
 2. 2. VÝCHOZÍ PODMÍNKY• Klasická / spotová reklama – zákonné limity ČT • 0,75 % denního vysílacího času na ČT1 › 0:10:48 minut na ČT1 • 0,50% denního vysílacího času na ostatních kanálech ČT › 0:07:12 minut na ČT2 ČT4, ČT24• Nespotové komerční aktivity na ČT • Sponzorování pořadu – standardní sponzorské vzkazy, injektáže • Sponzorování programu – upoutávky, reklamní znělky, přesný čas, identy ČT, Minipořady • Teleshopping / Nákup Extra • Teletext • Product Placement • Crossmediální projekty včetně injektáží
 3. 3. KLASICKÁ REKLAMA ČT1+ČT2• Garantované kampaně a blokový ceník• Shodná cena pro ČT1, ČT2, ČT24 (MM má právo využít GRP kapacitu všech uvedených kanálů)• Prodejní cílová skupina pro obě TV • 15+• Časová období • „Medium Season (MS)“ – březen, červen, září, prosinec • „High Season (HS)“ – duben, květen, říjen, listopad • „Low Season (LS)“ – leden, únor, červenec, srpen• Reklamní bloky • Otevření cca 12 reklamních bloků denně v závislosti na prog. schématu konkrétních dní (u hlavního zpravodajství, u Večerníčku,…) • Předpokládá se využití nejen PT časů, ale i víkendových dopolední
 4. 4. KLASICKÁ REKLAMA ČT24+ČT4• ČT24: garantované kampaně, pásmový ceník• ČT4: pásmový ceník• Prodejní cílová skupina pro obě TV • 15+• Časová období • „Medium Season (MS)“ – březen, červen, září, prosinec • „High Season (HS)“ – duben, květen, říjen, listopad • „Low Season (LS)“ – leden, únor, červenec, srpen• Reklamní bloky • Otevření cca 10 reklamních bloků na ČT24 a až 8 reklamních bloků na ČT4 v závislosti na prog. schématu konkrétních dní
 5. 5. SPONZORING ČT• Ceníková cena je stanovena na základě predikované sledovanosti • Crossmediální nabídky • Možnost garantovaných kampaní• Prodejní cílová skupina • 15+• Časová období • „Medium Season (MS)“ – březen, červen, září, prosinec • „High Season (HS)“ – duben, květen, říjen, listopad • „Low Season (LS)“ – leden, únor, červenec, srpen• Vybrané pořady • Cukrárna, Časomíry, Četnické humoresky, Pošta pro tebe, Předpověď počasí, Večerníček, Vyprávěj, Všechnopárty, Vysoká hra, Sobotní zábava, Nedělní filmy ČT
 6. 6. NÁKUP EXTRA• Možnost nákupu v rámci garantovaných kampaní nebo na blokový ceník• Prodejní cílová skupina • 15+• Časová období • „Medium Season (MS)“ – březen, červen, září, prosinec • „High Season (HS)“ – duben, květen, říjen, listopad • „Low Season (LS)“ – leden, únor, červenec, srpen• Možnost využití na kanálech ČT1, ČT2, ČT24 i ČT4• Cenová hladina o 15-20% níže než klasická spotová reklama
 7. 7. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČT• Příplatek za vyžádanou pozici (první nebo poslední v bloku) + 30%• Příplatek za další vyžádanou pozici + 20%• Za nedominantní prezentaci výrobku, služby či jména dalšího klienta v reklamním spotu se účtuje přirážka +15% za každou z nich• V roce 2011 bude poskytována agenturní provize• Délkové koeficienty
 8. 8. NEGOCIAČNÍ POLITIKA– ZÁKLADNÍ PODMÍNKY• Podíl investic do sponzoringu a speciálních operací• Podíl investic do Nákupu Extra• Podíl investic do LS období• Speciální podmínky na investice do ledna a února 2011 v případě podpisu ročních podmínek do 10.12. 2010• Speciální zvýhodněné podmínky pro klienty s roční garancí objemu• Možnost garance prostoru v případě včasného podpisu podmínek na měsíční bázi a minimálně 15% investicí do sponzoringu a speciálních operací
 9. 9. › Obchodní politika
 10. 10. VÝCHOZÍ PODMÍNKY• Klasická / spotová kampaň• Nespotové komerční aktivity na TV Barrandov • Sponzorování pořadu › Standardní sponzorské vzkazy, injektáže • Sponzorování programu › Upoutávky, identy ČT, Minipořady • Product Placement
 11. 11. CENÍK – KLASICKÁ REKLAMA• Ceny za ratingový bod (dále jen „CPP“) se vztahují k cílové skupině D15+ a ke spotům o délce 30 sekund• Prodejní cílová skupina • 15+• Časová období • „Medium Season (MS)“ – březen, červen, září, prosinec • „High Season (HS)“ – duben, květen, říjen, listopad • „Low Season (LS)“ – leden, únor, červenec, srpen• Basic CPP = 24 200 Kč na 15+• Cenové indexace • OPT index = 0,7 - nárok zadavatele na toto zvýhodnění vzniká za předpokladu, že zadavatel umístí alespoň 30% z celkového garantovaného objemu reklamy dané kampaně do časového pásma Off Prime Time
 12. 12. CENÍK – KLASICKÁ REKLAMA• Indexy pro časové období • „Medium Season (MS)“ – index 1 • „High Season (HS)“ – index 1,25 • „Low Season (LS)¨“ – index 0,8• Délkové koeficienty
 13. 13. NEGOCIAČNÍ POLITIKA• Speciální zvýhodněné podmínky pro klienty s roční garancí objemu• Procento navýšení objemu celkových investic oproti roku 2010• Podíl do sponzoringu a speciálních operací• Podíl do LS období• Speciální podmínky na investice do ledna a února 2011 v případě podpisu ročních podmínek do 10.12. 2010
 14. 14. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY• Příplatek za vyžádanou pozici (první nebo poslední v reklamním bloku) +30%• Příplatek za další vyžádanou pozici + 20%• Za nedominantní prezentaci výrobku, služby či jména dalšího klienta v reklamním spotu se účtuje přirážka 15 % za každý z nich• V roce 2011 nebude poskytována agenturní provize
 15. 15. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY• Úprava obchodních podmínek • Při plnění požadovaného množství GRPs bude Media Master, s.r.o. přihlížet ke specifikaci rozdělení GRPs do PT a OPT • V případě nesplnění garantovaného objemu v OPT a přeplnění garantovaného objemu GRPs v PT budou GRPs dodané v PT nad rámec garance účtovány za cenu příslušnou OPT až do výše garantovaného objemu GRPs v OPT • V případě nesplnění garantovaného objemu v PT a přeplnění garantovaného objemu GRPs v OPT budou GRPs dodané v OPT nad rámec garance účtovány za cenu příslušnou OPT až do výše garantovaného objemu GRPs v PT• Stanovení podmínek splnění kampaně • Zrušení tolerovaných odchylek při vyúčtovaní dodaných GRPs => cena dle objednávky nebo nižší s přihlédnutím k bodu 1 (jedinou výjimkou jsou kampaně fakturované na realitu)

×