Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PanMedia PamNEWS: Obchodní politika TV Prima pro rok 2011

922 views

Published on

TV Prima zveřejnila obchodní politiku pro rok 2011. Dnešní PanMedia NEWS shrnují to nejpodstatnější, co klienti i mediální agentury potřebují pro nákup reklamního času na obou kanálech FTV Prima.

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PanMedia PamNEWS: Obchodní politika TV Prima pro rok 2011

 1. 1. › Obchodní politika 2011 PANMEDIA
 2. 2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OP 2011 • Meziroční navýšení ceny pro rok 2011 je stanoveno ve výši 10% a bude aplikováno u všech klientů jako základní vyjednávací úroveň oproti jejich stávajícím cenám • Garance obratu • Výchozím bodem pro jednání bude cena a dosažený obrat roku 2010 • Garance obratu spojená s dílčími garancemi (viz. dále) jednotlivých klientů budou základem pro stanovení ceny na rok 2011 • V případě negarantovaných objemů bude cena vycházet z nově stanoveného ceníku platného pro rok 2011 • Bundle sales 100% = společný prodej TV stanic zastupovaných FTV Prima • V roce 2011 bude možné nakoupit obchodní sdělení pouze formou společného nákupu na všech TV stanicích zastupovaných FTV Prima • Poměr TV stanic při tomto společném prodeji (dále jen „bundle“) bude vycházet z poměru SOV (podíl na trhu) těchto TV stanic v cílové skupině D15+ za období 1.6. -30.11. 2010 a bude součástí ceníku FTV Prima pro rok 2011
 3. 3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OP 2011 • FTV Prima je oprávněná ke změně tohoto poměru formou aktualizace ceníku pro rok 2011 pouze za následujících podmínek: • Jednou ročně a to v červenci 2011 s účinností od září 2011. Nový poměr TV stanic bude reflektovat poměr SOV těchto TV stanic v cílové skupině D15+ za období od 1.1.2011 do 30.6.2011 • Kdykoliv v průběhu roku 2011, pokud změna poměru SOV TV stanic bude větší než +/- 30% vs. aktuální poměr • Kdykoliv v průběhu roku, pokud dojde ke změně počtu TV stanic, na kterých FTV Prima prodává obchodní sdělení, avšak jakákoliv další TV stanice zastupována FTV Prima může být zařazena do bundle pouze za podmínky, že její průměrný měsíční SOV v cílové skupině D15+ dosáhne alespoň 1%
 4. 4. NÁSTROJE PRO VYJEDNÁVÁNÍ • Výrazný bude rozdíl mezi podmínkami klientů s roční garancí nebo bez garance objemu • Garance na bázi podílu reklamních investic bude umožněn pouze za předpokladu že share investic bude minimálně na stejné úrovni jako v roce 2010 a zároveň jeho minimální výše bude dosahovat 35% z celkových investic klienta na TV trhu • Meziroční navýšení obratu klienta alespoň o 10% • Zvýšení podílu LS v roce 2011 alespoň o 10% vs 2010 • Stopáže spotů – zvýšení podílu kratších stopáží spotů vs. 2010 • Sponzoring a Product Placement – zvýšení podílu v investicích vs 2010 • Vyšší podíl ostatních TV stanic (vyjma TV Prima) v bundle, než je stanovený aktuálním ceníkem
 5. 5. NÁSTROJE PRO VYJEDNÁVÁNÍ • Podíl plánování FTV Prima na zvolenou cílovou skupinu • 15% sleva pro nového klienta po dobu max. 2 měsíců a zároveň při investicích max. 4 mio Kč Net Cost • Podpis smlouvy do 30.11. 2010 – sleva na nově stanovené ceny pro rok 2011 ve výši 3% (sleva za včasný podpis) • V případě investic do měsíců ledna a února alespoň ve stejném objemu jako v roce 2010 na tyto dva měsíce zůstane zachována cena z roku 2010 a navýšení ceny se aplikuje až od měsíce března 2011
 6. 6. CENÍK 2011 • Ceník, který je součástí této obchodní politiky je základním ceníkem FTV Prima z kterého se stanovuje cena, pokud není vzhledem ke garanci a historii klienta cena stanovena individuálně • Ceník je zároveň platným dokumentem pro všechna výběrová řízení, pokud se FTV Prima nerozhodne vzhledem k tržní situaci a specifickým podmínkám klienta jinak, toto rozhodnutí o změně potom oznámí všem soutěžitelům a bude závazné pro stanovení ceny • Aplikace ceníku • Klient bude mít dle přepokládaného objemu v roce 2011 nárok na cenu (CPP) uvedenou v ceníku, v případě, že klient nenaplní předpokládaný objem, bude mu cena v prosinci 2011 přepočítána dle skutečně realizovaného objemu a příslušné ceny (CPP) a tato částka rozdílu bude vyúčtována k úhradě klientovi
 7. 7. CENÍK PRO ROK 2011 • Pokud klient naopak investuje více, než je předpoklad, pak od momentu, kdy investice překročí předpokládané rozpětí investice, ke kterému je dána původní cena, bude účtována cena nižší - pokud tato situace nastane v rámci jedné kampaně, bude se nižší cena týkat až další zadané kampaně klienta
 8. 8. CENÍK PRO ROK 2011 CPP D15+, SEZONNÍ A STOPÁŽOVÉ KOEF. • Na „Ceník pro rok 2011“ jsou dále aplikovány sezónní a stopážové koeficienty Sezóna Index Leden 0,8 Únor 0,85 Březen 1 Duben 1,25 Květen 1,25 Červen 1,1 Červenec 0,8 Srpen 0,8 Září 1,1 Říjen 1,25 Listopad 1,25 Prosinec 1.-18. 1,15 Prosinec 19.-31. 0,8 Délka spotu Index 10 sekund 0,5 15 sekund 0,77 20 sekund 0,9 25 sekund 0,95 30 sekund 1 35 sekund 1,25 40 sekund 1,45 45 sekund 1,6 50 sekund 1,75 55 sekund 1,9 60 sekund 2 Objem NET Ceník (CPP) 0 - 1 mil. 27 850 1 - 2,5 mil. 22 300 2,5 - 5 mil. 20 900 5 - 7,5 mil. 19 500 7,5 - 10 mil. 18 100 10 - 12,5 mil. 17 500 12,5 - 15 mil 17 000 15 - 17,5 mil 16 500 17,5 - 20 mil. 16 100 20 - 22,5 mil. 15 700 22,5 - 25 mil. 15 400 25 - 27,5 mil. 15 000 27,5 - 30 mil. 14 700 30 - 32,5 mil. 14 300 32,5 - 35 mil. 13 900 35 - 37,5 mil. 13 500 37,5 - 40 mil. 13 000 40 - 42,5 mil. 12 500 42,5 - 45 mil. 12 000 45 - 50 mil. 11 500 50 - 60 mil. 10 900 60 - 70 mil. 10 200 70 - 80 mil 9 900 80 - 90 mil. 9 500 90 - 100 mil. 9 200 100 - 125 mil. 8 900 125 - 150 mil. 8 500 150 mil. a více individuálni cena
 9. 9. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYSÍLÁNÍ OBCH. SDĚLENÍ NA TV STANICÍCH FTV PRIMA • OPT sleva 30% - nárok na slevu vzniká když: • Klient objedná nejméně 30% garantovaného obratu v roční smlouvě do OPT (v případě klientů s kontraktem do 10 mil. Kč) • Klient objedná nejméně 40% garantovaného obratu v roční smlouvě do OPT (v případě klientů s kontraktem nad 10 mil.Kč) • Garance 30%, resp. 40% do OPT se vztahuje na celou dobu kontraktu jako průměr ze všech realizovaných kampaní • Jakákoliv vyžádaná pozice v breaku = příplatek + 25% • Jestliže má klient spot, který obsahuje část nebo části, ve kterých je promován jiný klient, potom si TV Prima vyhrazuje právo účtovat 15% příplatek za každého dalšího klienta (výrobků či služeb takového klienta) ve spotu, přičemž prezentace dalších klientů ve spotu nesmí přesáhnout 30% délky samotného spotu (alianční příplatek) • Všechny pozice a další příplatky budou účtovány odděleně nad cenu roční smlouvy
 10. 10. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYSÍLÁNÍ OBCH. SDĚLENÍ NA TV STANICÍCH FTV PRIMA • Všechny smlouvy budou uzavírány na základě cenové politiky popisované dále v tomto dokumentu a v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami na rok 2011, které budou vydány jako samostatný dokument • Programové schéma bude vydáváno začátkem každého měsíce na měsíc následující • Pokud se klient zaváže k určitému objemu investic u FTV Prima v rámci roku 2011 a nenaplní ho, FTV Prima je oprávněna účtovat klientovi 35% pokutu z rozdílu mezi závazkem a reálným objemem investic • V případě nenaplnění garance podílu reklamních investic bude, pro potřeby výpočtu penále, převedena garance na peníze dle skutečné NET (před odečtem AP) investice klienta v roce 2011 a porovnána s realitou NET plnění v FTV Prima, z rozdílu mezi těmito hodnotami je potom FTV Prima je oprávněna účtovat klientovi 35% • Z tohoto rozdílu není vyplácena agenturní provize ani agenturní bonus
 11. 11. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYSÍLÁNÍ OBCH. SDĚLENÍ NA TV STANICÍCH FTV PRIMA • V případě nenaplnění dílčích garancí (investice LS atd.) v rámci roku 2011 je FTV Prima oprávněna doúčtovat slevu poskytnutou díky dílčí garanci na CPP 2011 pro všechny kampaně v roce 2011 • FTV Prima bude vyjednávat pouze jeden kontrakt nebo opci na kontrakt pro jednoho klienta (nebo s agenturou pro klienta) na rok 2011 • Všechny objednávky jsou limitovány počtem 1.250 GRP pro 1 klienta a 1 kalendářní měsíc v níže uvedených měsících, vyšší počet GRP musí být dohodnut se zástupcem FTV Prima (platí pouze pro březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad a 1.12. – 18.12.)
 12. 12. VYMEZENÍ POJMŮ • Cílová skupina FTV Prima pro rok 2011 – Dospělí 15+ • Cílová skupina D15+ znamená lidi ve věku nad 15 let žijící na území České republiky • FTV Prima bude používat dva základní dayparty • „Prime Time (PT)“ znamená čas mezi 18:00 a 23:00 každý den v týdnu • „OFF Prime Time (OPT)“ znamená veškerý čas mimo času od 18:00 do 23:00 každý den v týdnu • FTV Prima bude používat v roce 2011 rozdělení na následující tři časová období • „High Season (HS)“ znamená měsíce s nejvyššími investicemi v rámci roku a jsou to duben, květen, říjen a listopad • „Medium Season (MS)“znamená měsíce s investicemi na střední úrovni a jsou to – březen, červen, září a 1.-18.12. • „Low Season (LS)“znamená měsíce s nízkou mírou investic a jsou to leden, únor, červenec, srpen a 19.-31.12
 13. 13. VYMEZENÍ POJMŮ • Všechny ceny zmíněné v této cenové politice se vztahují ke spotům v délce 30s. Na spoty s jinou délkou se budou dále aplikovat stopážové koeficienty

×