PanMedia PamNEWS: Aktuální výsledky výzkumu LAE

579 views

Published on

Výzkum LAE-ČR-2010 navazuje na standardní evropské výzkumy zaměřené na osoby s rozhodovacími pravomocemi ve firmách.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
579
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PanMedia PamNEWS: Aktuální výsledky výzkumu LAE

 1. 1. PANMEDIA › Výzkum LAE Česká republika 2010
 2. 2. PŘEDSTAVENÍ A CÍLE VÝZKUMU • 6. etapa výzkumu, který se provádí kaţdé dva roky od roku 2000 • Respondenty výzkumu a zároveň cílovou skupinou jsou lidé, kteří mají ve svých podnicích rozhodovací pravomoc, tzv. decision makers • Výzkum probíhal na začátku tohoto roku na 2 tis. respondentech, coţ představuje asi 0,6% cílové skupiny • Cílem výzkumu bylo získat údaje pro plánování B2B inzerce a dále popsat analyzovanou skupinu z hlediska pracovních i soukromých aktivit LAE–ČR–2010, Prezentace pro Unii vydavatelů, Growth from Knowledge, květen 2010
 3. 3. KRITÉRIA PRO VÝBĚR RESPONDENTŮ • Podnikatel se 3 a více zaměstnanci s objemem investic nad 400 tis. Kč • VŠ vzdělaný samostatně činný vyšší odborník s alespoň jedním zaměstnancem s obratem nad 1,5 mil. Kč • Manaţer ve firmě nad 10 zaměstnanců, řídící pozice dle velikosti firmy • Kvalifikovaný zaměstnanec s čistým příjmem nad 30 tis. Kč (v Praze nad 40 tis. Kč) • Pracovník ve státní správě s účastí na rozhodování nad 1 mil. Kč, pozice dle úrovně státní správy LAE–ČR–2010, Prezentace pro Unii vydavatelů, Growth from Knowledge, květen 2010
 4. 4. KRITÉRIA ZAŘAZENÍ TITULŮ • Obsahové zaměření › zpravodajský nebo ekonomický titul • Nově byly zařazeny odborné tituly (počítače, automobily, personalistika, atd.) • Minimální náklad 5.000 výtisků • Hodnota indexu afinity nad 150 v alespoň ve dvou ze čtyřech vymezených cílových skupin dle Media Projektu: • Vyšší profesionálové s vysokoškolským vzděláním • Osoby s příjmem nad 20 tis. Kč • Vedoucí pracovníci s podřízenými útvary a vyšší • Podnikatelé se zaměstnanci LAE–ČR–2010, Prezentace pro Unii vydavatelů, Growth from Knowledge, květen 2010
 5. 5. SOCIOEKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU LAE 80,0% 70,0% 67% 60,0% 50,0% 40,0% 37% 37% 30,0% 33% 32% 32% 30% 29% 20,0% 22% 18% 10,0% 12% 9% 9% 4% 0,3% 5% 2% 3% 5% 7% 0,0% Společensko-vědní Ekonomické Pedagogické Všeobecné Jiné muţ Právní 50 000 a více Technické neuvedeno 30 000 - 40 000 40 000 - 50 000 40 - 49 50 - 59 60 - 69 18 - 29 30 - 39 70 - 79 ţena méně neţ 30 000 POHLAVÍ VĚK OBOR VZDĚLÁNÍ PŘÍJEM LAE 2010 (ÚNOR – DUBEN)
 6. 6. 15,0% 40,0% 10,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 45,0% 0,0% 5,0% Mladá f ronta Dnes Hospodářské noviny 26% 26% Deník 18% DENÍKY 6% Lidové noviny 3% E15 Magazín Dnes+TV 40% In magazín 26% Víkend 19,7% SUPLEMENTY Pátek Lidových novin 10% Ekonom 16% Týden 11% 8% Respekt TÝDENÍKY 7% Euro 3% Prof it Právní rádce 12% 7% Finanční Management 7% Moderní řízení 6% Chip 5% Computer 5% AutoProfi TISKOVÁ MEDIA S NEJVĚTŠÍM ZÁSAHEM 4% ComputerWorld 4% Autoexpert ČTRNÁCTIDENÍKY A MĚSÍČNÍKY 3% Komora.cz 2% Personál LAE 2010 (ÚNOR – DUBEN)
 7. 7. WEBOVÉ STRÁNKY A ROZHLASOVÉ STANICE S NEJVĚTŠÍM ZÁSAHEM 70,0% 60,0% 58% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 21% 21% 18% 19% 10,0% 15% 12% 10% 9% 9% 6% 3,5% 5% 4% 3% 3% 0,0% Novinky.cz Český rozhlas regionální Aktuálně.centrum.cz Sport.cz Centrum.cz Ekonom.cz Seznam.cz iDnes.cz iHNed.cz Evropa 2 ČRo 1 Radioţurnál Frekvence 1 Impuls Blaník ČRo 2 Praha Beat WEBOVÉ STRÁNKY ROZHLASOVÉ STANICE LAE 2010 (ÚNOR – DUBEN)
 8. 8. VĚKOVÉ ZASTOUPENÍ CÍLOVÉ SKUPINY DLE POSTAVENÍ VE FIRMĚ (ZAMĚSTNÁNÍ) 100% 90% 80% 70% 60% 70 - 79 60 - 69 50% 50 - 59 40% 40 - 49 30% 30 - 39 18 - 29 20% 10% 0% Podnikatel se 3 a Samostatně Manaţer, Kvalif ikovaný Řídící pracovník více zaměstnanci činný vyšší vedoucí řídící zaměstnanec ve státní správě odborník pracovník LAE 2010 (ÚNOR – DUBEN)
 9. 9. PLÁNOVANÉ VYUŢITÍ SLUŢEB A NÁKUP VYBAVENÍ PODNIKEM BĚHEM ROKU spediční, zásilkové, kurýrní sluţby 64% předplatné novin a časopisů 63% f iremní audit 48% vzdělávací programy pro zaměstnance 39% překladatelské a tlumočnické sluţby 24% kopírka 22% nákladní auto pod 3,5 t 17% LCD panel 15,9% nadstandardní sluţby mobilních operátorů 14% public relation sluţby 10% systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) 10% operační systém unixového/linuxového typu 5% LAE 2010 (ÚNOR – DUBEN)
 10. 10. PODÍL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PODNIKOVÝCH ZAKÁZKÁCH 100% 90% 80% 70% 60% 50 % a více 50% Do 49 % Do 25 % 40% Ţádný 30% 20% 10% 0% Fyzická osoba Společnost s Akciová Státní podnik Rozpočtová Příspěvková Jiná f orma ručením společnost organizace organizace omezeným LAE 2010 (ÚNOR – DUBEN)
 11. 11. DOMOV A VOLNÝ ČAS CÍLOVÉ SKUPINY VÝVOJ V LETECH 2004 - 2010 Má doma zavedený internet 100,00% 90,00% 80,00% 88,7% 70,00% 77,1% 60,00% 67,4% 50,00% 55,5% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2004 2006 2008 2010 Místo trávení dovolené Počet dovolených v roce 70,00% 60% 60,00% 50% 50,00% 40% Jednou 40,00% ČR 30% Dvakrát 30,00% Evropa 20% Třikrát a více 20,00% Mimo Evropu Ani jednou 10,00% 10% 0,00% 0% 2004 2006 2008 2010 2004 2006 2008 2010 LAE 2004 - 2010
 12. 12. ZPŮSOB TRÁVENÍ VÍKENDU NA ZÁKLADĚ RODINNÉHO STAVU 100% 90% 80% 70% 60% Jiný způsob trávení víkendu Věnuji se svému pravidelnému zájmu 50% Pokaţdé jinak, podnikám různé akce Jsem většinou doma 40% V sezóně jedeme na chatu, chalupu Trávím ho převáţně prací 30% 20% 10% 0% Svobodný(á) Ţenatý, vdaná Rozvedený(á) Vdovec, vdova LAE 2010 (ÚNOR – DUBEN)
 13. 13. 20,0% 80,0% 10,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 90,0% 100,0% 0,0% práce s internetem 93% četba novin a časopisů 90% domácí práce 70% posezení s rodinou 68% péče o dům, chatu, zahradu apod. 56% četba knih 52% poslech populární hudby 47% sebevzdělávání 44% (ALESPOŇ 1 * TÝDNĚ) péče o domácí zvířata 44% pasivní odpočinek 42% aktivní sportování 35% akce s dětmi (výlety, hry apod.) 34% výlety, procházky 33% hobby, kutilství 28% TOP 20 ČINNOSTÍ VE VOLNÉM ČASE návštěvy kaváren, restaurací, vináren 23% poslech ostatních hudebních ţánrů 22% hry rozvíjející myšlení 20% hry s počítačem 16% návštěvy večírků, posezení s přáteli 15% poslech váţné hudby a jazzu 10% LAE 2010 (ÚNOR – DUBEN)
 14. 14. DĚKUJEME ZA POZORNOST

×