Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AtMedia - Dětské cílové skupiny na českém televizním trhu

991 views

Published on

AtMedia představila výsledky analýz sledovanosti kabelové stanice Disney Channel. Jak se české děti dívají na televizi?

Published in: Technology
 • Be the first to comment

AtMedia - Dětské cílové skupiny na českém televizním trhu

 1. 1. Děti: trochu jiní televizní diváci 4.3.2010 Štěpán Wolde At Media
 2. 2. Děti v ČR?
 3. 3. Děti v ČR • počet dětí (4 – 14 let) v populaci klesá • 1997: 1.300 tis. (13,1%) mladší : starší • 2002: 1.430 tis. (14,5%) 53 : 47 • 2007: 1.092 tis. (11,3%) 49 : 51 • 2009: 1.039 tis. (10,6%) 52 : 48 • 2010: 1.020 tis. (10,3%) 54 : 46 • velikost místa bydliště nad 100 tisíc 20 – 100 tisíc do 20 tisíc obyvatel • mladší děti 24% (22%) 18% (20%) 59% (58%) • starší děti 22% (21%) 19% (18%) 60% (61%) • děti a sourozenci • jedináčci: 37% (53%)(33%) • 2 sourozenci: 46% (38%)(55%) • 3 a více sourozenci: 17% (8%)(12%) • děti a internet • dosažitelnost internetu je srovnatelná u dětí i dospělých (děti více doma, dospělí spíše v zaměstnání) • 2007: 56% (oproti 43% u D15+) • 2009: 66% (oproti 54% u D15+) • 2010: 70% (oproti 66% u D15+) Zdroj: ATO – Mediaresearch,I – IV/1998, I – IV/2002, I – IV/2007, I-IV/2009, 1. – 6. týden 2010
 4. 4. … je jich méně, než dříve. Ale už neubývají. Dívají se ještě na televizi?
 5. 5. České děti a televize • denně se na televizi divá 671 tisíc dětí ve věku 4-14 let • před rokem to bylo 696 tisíc dětí, před 2 lety bylo 813 tisíc dětí, před 5 lety 960 tisíc dětí, před 9 lety pak 1.100 tisíc dětí • klesá počet dětí v populaci (1998 i 2002 přibližně 1,4 mil, v roce 2009 1 mil dětí ve věku 4-14) • denně si tak televizor zapne přibližně 66% Dětí (4-14) oproti 73,9% Dospělých 15+ • mladší děti (4-9) 68,1% • starší děti (10-14) 63,0% • před 11 lety byla tato hodnota vyšší než 80% • děti stráví u televize 2 hodiny denně oproti 3,75 hodiny Dospělých 15+ • mladší děti (4-9) 1:59 hod., před 11 lety okolo 2,5 hodiny • starší děti (10-14) 2:01 hod., před 11 lety téměř 3 hodiny Zdroj: ATO – Mediaresearch,I – IV/1998, I – IV/2002, I – IV/2007, I-IV/2009, 1. – 6. týden 2010
 6. 6. … ale ano, dívají. Pravda, stále méně. Ale přesto nejvíce! Jsou však „hodně jiní“ diváci!
 7. 7. Děti jsou „hodně jiní“ televizní diváci Specifický denní průběh sledovanosti • průběh sledování: více peaků a rostoucí rozdíl mezi všedním dnem a víkendem • peaky: ráno, odpoledne, večer • víkend: malé děti ráno, velké děti večer • změny oproti roku 2009 • peaky ve stejných časech na nižší úrovni (s výjimkou neděle) • citelně nižší sledovanosti v off prime časech ve všedních dnech • zmizel nedělní večerní peak starších dětí Průběh sledovanosti během dne pracovní dny sobota neděle 35 35 35 2009 4-9 2009 10-14 30 30 2010 4-9 2010 10-14 30 25 25 25 20 20 20 15 15 15 10 10 10 5 5 5 0 0 0 6:00 7:00 8:00 9:00 0:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 6:00 7:00 8:00 9:00 0:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 6:00 7:00 8:00 9:00 0:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Zdroj: ATO – Mediaresearch X-XII/2009, 1. – 6. týden 2010
 8. 8. Děti jsou „hodně jiní“ televizní diváci Specifická preference stanic • preference stanic je zcela jiná než u dospělých • děti jsou silnými diváky „ostatních“ televizí • u malých dětí nejvíce ztrácí Nova, posiluje ČT1 • u starších dětí ČT1, posiluje Nova Podíl na sledovanosti Dospělí 15+ Děti 4 - 14 Ostatní Ostatní stanice ČT1 stanice ČT1 11,3% 18,8% 23,4% 19,8% Digitální ČT2 12,5% ČT2 3,2% 5,7% Digitální 11,0% Prima NOVA NOVA 15,8% 36,1% Prima 32,1% 10,5% Zdroj: ATO – Mediaresearch X-XII/2009, 1. – 6. týden 2010
 9. 9. Děti jsou „hodně jiní“ televizní diváci Specifická preference stanic • preference stanic je zcela jiná než u dospělých – děti preferují Ostatní TV a Disney Channel • děti jsou silnými diváky „ostatních“ televizí • u dětí nejvíce ztrácí Nova Cinema, TV Barrandow, posiluje Prima Cool a Disney Channel Podíl na sledovanosti kromě celoplošných stanic Dospělí 15+ Děti 4 - 14 AtMedia 7% Disney Channel 2% Disney Channel 25% Prima Cool 8% ČT4 At Media 8% Ostatní TV 10% 39% Nova Cinema Ostatní TV 10% 33% Prima Cool 14% ČT24 11% TV Barrandov ČT4 15% 4% TV Barrandov 6% ČT24 Nova Cinema 3% 5% Zdroj: ATO – Mediaresearch X-XII/2009, 1. – 6. týden 2010
 10. 10. Děti jsou „hodně jiní“ televizní diváci Specifická preference stanic • preference stanic je zcela jiná než u dospělých a mění se velmi dynamicky • menší děti (4-9) • Ostatní stanice si udržují silnou pozici na úrovni ČT1 a TV Nova • slabá pozice TV Prima ještě více oslabila ve prospěch digitálních stanic • větší děti (10-14) • oblíbená TV Nova z posledních let v letošním roce oslabila pozici u těchto diváků – přibývá obliby digitálních stanic, aniž by výrazně klesal podíl Ostatních stanic Vývoj podílu na sledovanosti D15+ Děti 4-9 Děti 10-14 ČT1 ČT2 ČT1 ČT2 NOVA Prima Digitální Ostatní NOVA Prima Digitální Ostatní TV ČT1 ČT2 NOVA Prima Digitální Ostatní TV 1998 28 7,8 49,3 11,59 3,47 30,0 5,2 45,9 12,8 6,2 19,0 5,4 60,3 10,2 5,1 2002 21 9,8 45,3 19,13 5,02 30,3 5,1 39,8 12,1 12,7 18,7 7,5 49,1 15,3 9,4 2007 22 8,3 40,9 19,92 8,49 34,3 7,5 32,8 11,3 14,2 17,1 6,3 48,9 17,7 10,1 2009 20 7,0 38,8 16,2 4,5 13,9 12,5 14 4,3 41,7 14,7 2,6 22,9 24,6 3,8 28,9 2,2 28,1 2010 19 5,7 36,1 15,75 12,5 11,29 26,39 3,48 27,62 8,36 9,94 24,21 12,26 2,82 37,34 12,86 12,22 22,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zdroj: ATO – Mediaresearch X-XII/2009, 1. – 6. týden 2010
 11. 11. Děti jsou „hodně jiní“ televizní diváci Děti nepodléhají diváckým stereotypům • dětský divák je výrazně citlivější ke konkrétní nabídce pořadů • mladší děti oproti roku 2009 • roste podíl ostatních a digitálních TV • brzo ráno: pokles podílu Primy, posun nástupu ostatních TV z 9:00 hod na 10:00 hod. • přes den: převaha Ostatních TV (nejpozději do 18. hodiny) – beze změny, pokles podílu Novy • přerušena magazíny na ČT1 – beze změny • ukončena Večerníčkem – beze změny • večer od 18:00 : pokles podílu ostatních TV, od 19:00 výrazné zvýšení podílu digitálních TV • starší děti oproti roku 2009 • celodenní zvýšení podílu Ostatních TV • ráno zvýšení podílu Novy, od 8:30 do 10:00 výrazné snížení podílu Novy • výrazný nárůst večerního podílu digitálních TV Podíl na sledovanosti během dne (2010) Děti 4-9 Děti 10-14 60 ČT1 ČT2 NOVA Prima Digitální Ostatní TV ČT1 ČT2 NOVA Prima Digitální Ostatní TV 70 50 60 40 50 40 30 30 20 20 10 10 0 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 6:00 7:00 8:00 9:00 0 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 6:00 7:00 8:00 9:00 Zdroj: ATO – Mediaresearch X-XII/2009, 1. – 6. týden 2010
 12. 12. Děti jsou „hodně jiní“ televizní diváci Průběh sledovanosti je závislý na velikosti místa bydliště • pracovní dny: základní průběh je podobný, liší se síla peaků • víkendy: velké rozdíly v úrovni sledovanosti i v jejím průběhu Průběh sledovanosti během dne (2010) pracovní dny sobota neděle 35 30 35 4-14 VMB do 1000 4-14 VMB 1000-4999 30 4-14 VMB 5000-19999 30 25 4-14 VMB 20000-99999 25 4-14 VMB 100000+ 25 20 20 20 15 15 15 10 4-14 VMB do 1000 10 10 4-14 VMB 1000-4999 4-14 VMB do 1000 4-14 VMB 1000-4999 5 4-14 VMB 5000-19999 5 5 4-14 VMB 5000-19999 4-14 VMB 20000-99999 4-14 VMB 20000-99999 4-14 VMB 100000+ 4-14 VMB 100000+ 0 0 0 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 6:00 7:00 8:00 9:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Zdroj: ATO – Mediaresearch X-XII/2009, 1. – 6. týden 2010
 13. 13. Disney Channel v řeči peoplemetrů Nejsilnější dětské médium – potvrzeno! • Disney Channel je číslo jeden mezi dětmi ze všech pohledů • měsíčně zasahuje několika násobně více dětí než jakékoli jiné dětské médium Zdroj: ATO – Mediaresearch X – XII/2009, tiskové tituly: GfK - Median, Mediaprojekt, 1.7. - 17.12.2009, internetové tituly: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, listopad 2009
 14. 14. Disney Channel v řeči peoplemetrů DC dosahuje velmi dobrý Reach • vysoká afinita je v případě DC doplněna i velmi dobrým Reachem • Reach dětských pořadů je srovnatelný s celoplošnými stanicemi Průměrný denní zásah, Průměrný týdenní zásah programů pro děti, % CS 4-14 % v CS 4-14 40,78 44,05 34,61 23,02 18,89 13,63 14,61 10,02 8,65 3,27 ČT1 Prima NOVA Disney Channel Minimax ČT1 Prima Nova Disney Channel Minimax Zdroj: ATO – Mediaresearch, 1. – 6. týden 2010
 15. 15. Disney Channel v řeči peoplemetrů Sledovanost srovnatelná s celoplošnými stanicemi! • diváci Disney Channel dělí svůj čas především mezi Novu a Disney • diváci Disney Channel tráví sledovaním „své“ televize 1,5 hodiny denně Rating Afinita ATS Podíl na sledovanosti, Děti 4 - 14 Podíl na sledovanosti, Děti 4 – 14 diváci DC Děti 4-14 % % relative Ostatní stanice 14,7% ČT1 Disney Ostatní stanice 19,8% Channel 20,1% ČT1 1,7 56 1:01:55 Disney 25,5% Channel 8,7% ČT2 ČT1 3,2% 11,1% Nova 2,7 47 1:29:05 Digitální Digitální ČT2 11,0% 7,8% 1,4% Prima 0,9 35 0:50:04 NOVA 32,1% Prima NOVA Prima 6,7% Disney 10,5% 27,4% 0,7 1 302 1:33:11 Channel Zdroj: ATO – Mediaresearch, 1. – 6. týden 2010
 16. 16. Disney Channel v řeči peoplemetrů Velmi stabilní denní průběh sledovanosti • všední dny • víkendy Vývoj sledovanosti v CS 4-14 12 10 ČT1 NOVA Prima Disney Channel DCH Satelit+Kabel DCH VMB nad 100 000 8 6 4 2 0 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Zdroj: ATO – Mediaresearch, 1. – 6. týden 2010
 17. 17. Disney Channel v řeči peoplemetrů Jaké děti se na DC dívají nejvíce? • více než polovina je z měst nad 20 tis. obyvatel (v dětské populaci obecně 40%), třetina je z největších měst (oproti 22% v populaci) • nejsilnější skupina je 7-12 let, třetina dětských diváků DCH je ve věku 10 – 12 let • mírně převažují chlapci (58,3%) Struktura 4-14 podle velikosti místa bydliště Struktura 4-14 podle věku Méně než 1.000 obyvatel 1.000 - 4.999 obyv. 5.000 - 19.999 obyv. 20.000 - 99.999 obyv. 100.000 obyv. a více 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Disney Disney Channel 4,33 9,23 7,35 9,86 10,2 6,45 11,06 11,48 11,05 7,78 11,21 15,87 18,1 12,59 21,47 31,97 Channel Celkem TV 18,82 22,73 17,84 18 22,61 Celkem TV 8,72 9,96 9,88 8,11 8,85 6,53 8,7 8,05 11,17 10,86 9,18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zdroj: ATO – Mediaresearch, X – XII/2009
 18. 18. Disney Channel v řeči peoplemetrů Dívat se na televizi? Jedině na DC! • 41% dětí, které se dívají na DCH si zapínají televizi kvůli němu • ČT1 si přímo zapne jenom 3% z dětí, které se dívají • Novu si přímo zapne jenom 5% dětí, které se dívají • 44% dětí, které se dívají na DC nepřepínají na jiný kanál a od televize odcházejí Přepínání – týden Přepínání – víkend Celkem Přišli Přišli/Celkem Odešli Odešli/Celkem Celkem Přišli Přišli/Celkem Odešli Odešli/Celkem 6:00 1,50 1,39 93% 0,02 - 6:00 0,50 0,45 90% 0,00 - 7:00 0,64 0,46 72% 1,26 84% 7:00 1,48 1,15 78% 0,03 7% 8:00 0,64 0,23 37% 0,28 44% 8:00 1,88 0,89 48% 0,48 33% 9:00 0,65 0,21 32% 0,30 47% 9:00 1,58 0,65 41% 0,95 51% 10:00 0,49 0,12 24% 0,19 30% 10:00 1,38 0,58 42% 0,59 37% 11:00 0,50 0,19 38% 0,14 30% 11:00 1,17 0,41 35% 0,49 35% 12:00 0,95 0,51 54% 0,12 24% 12:00 1,40 0,40 29% 0,34 29% 13:00 1,19 0,70 59% 0,35 37% 13:00 1,07 0,32 30% 0,36 26% 14:00 1,45 0,75 51% 0,49 41% 14:00 1,27 0,51 40% 0,29 27% 15:00 1,67 0,81 48% 0,46 32% 15:00 1,36 0,53 39% 0,51 40% 16:00 1,46 0,61 42% 0,73 44% 16:00 1,28 0,48 37% 0,20 15% 17:00 1,56 0,72 46% 0,43 29% 17:00 1,38 0,49 36% 0,30 23% 18:00 1,15 0,51 44% 0,54 35% 18:00 1,20 0,50 42% 0,28 20% 19:00 0,71 0,20 29% 0,50 43% 19:00 1,33 0,44 33% 0,36 30% 20:00 0,39 0,09 24% 0,24 34% 20:00 0,40 0,06 14% 0,63 48% 21:00 0,30 0,07 22% 0,19 48% 21:00 0,57 0,09 17% 0,14 35% 22:00 0,12 0,03 28% 0,21 71% 22:00 0,32 0,04 13% 0,32 57% 23:00 0,04 0,00 0% 0,08 71% 23:00 0,11 0,00 0% 0,17 53% Průměr 0,86 0,42 41% 0,36 44% Průměr 1,09 0,44 37% 0,36 33% Zdroj: ATO – Mediaresearch, 1. – 6. týden 2010
 19. 19. Disney Channel a reklamní vysílání Výrazně více prostoru pro cílené kampaně ČT 1 NOVA PRIMA DISNEY CHANNEL Průměrný počet 8 - 10 20 25 35 bloků denně ČT 1 24 Počet bloků 8% 2 1 2 35 s Aff (4-14) ˃1 NOVA 46,4 GRP (4-14) denně 24 46,4 24 182,01 17% DISNEY CHANNEL PRIMA 182,01 24 66% 9% Zdroj: ATO – Mediaresearch, 1. – 6. týden 2010
 20. 20. Disney Channel a reklamní vysílání • kampaň: mléčné výrobky • timing: 1. – 6. týden 2010 • počet spotů: 3 875 • TV mix: ČT1, NOVA, Prima, Nova Cinema, TV Barrandov, Disney Channel TV Barrandov Disney Channel 1% 6% Nova Cinema ČT1 4% 5% Prima 27% NOVA 57% Zásah Průměrný rating bloku Afinita k D15+ Nova TV Disney Nova TV Disney Nova TV Disney CS ČT1 NOVA Prima Cinema Barrandov Channel ČT1 NOVA Prima Cinema Barrandov Channel ČT1 NOVA Prima Cinema Barrandov Channel 4 - 14 51 87 75 30 9 20 3,74 3,26 1,04 0,31 0,9 1,41 64 57 42 49 390 1579 4-9 60 82 70 27 11 18 5,22 2,92 0,79 0,3 1,25 1,56 90 51 32 47 542 1734 10 - 14 40 91 80 34 7 22 2 3,65 1,34 0,32 0,5 1,25 34 64 54 50 213 1396 Zdroj: ATO – Mediaresearch, 1. – 6. týden 2010
 21. 21. Disney Channel a reklamní vysílání • kampaň: mobilní telefony • timing: 1. – 6. týden 2010 • počet spotů: 2 750 TV mix: ČT1, NOVA, Prima, Nova Cinema, Prima Cool, TV Barrandov, Disney Channel TV Disney Prima Barrandov Channel Cool 4% 2% Nova 0% Cinema 4% ČT1 8% Prima 34% NOVA 48% Zásah Průměrný rating bloku Afinita k D15+ Nova Prima TV Disney Nova Prima TV Disney Nova Prima TV Disney CS ČT1 NOVA Prima Cinema Cool Barrandov Channel ČT1 NOVA Prima Cinema Cool Barrandov Channel ČT1 NOVA Prima Cinema Cool Barrandov Channel 4 - 14 41 87 77 23 10 18 25 1,41 6,13 1,33 0,27 0,75 0,15 0,84 24 70 47 32 214 17 1251 4-9 35 83 72 25 8 17 9 1,19 5,8 1,46 0,36 0,46 0,16 0,16 20 66 52 45 128 18 229 Zdroj: ATO – Mediaresearch, 1. – 6. týden 2010

×