Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PAM Center Open House 2013

939 views

Published on

Prezentacja programu Executive MBA 2013 organizowanego przez PAM Center.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PAM Center Open House 2013

 1. 1. Polsko-Amerykańskie Centrum ZarządzaniaPolish-American Management Center
 2. 2. PAM Center - wspieramy liderówbiznesu od 18 lat Nowoczesne centrum kształcenia menedżerówutworzone z R.H. Smith School of BusinessUniversity of Maryland, USA Partner w rozwoju indywidualnymi korporacyjnym dostarczający kompleksowychusług szkoleniowych kadrom różnych szczebli Programy studiów i szkoleń łączące najnowsząwiedzę z praktyką biznesową Prekursor wykorzystywania najnowocześniejszych technologiiIT w zajęciach (nauczanie blended learning - z użyciemwideokonferencji lub e-learningu)
 3. 3. PAM Center - liczby 367 Absolwentów Programu Executive MBA Ta sama partnerska uczelnia amerykańska od 1995 roku 1070 Absolwentów Mini MBA® 6463 Absolwentów szkoleń 16 edycji Programu Executive MBA 40 edycji Mini MBA® 80 polskich wykładowców 150 wizyt amerykańskich wykładowców 1350 godzin wideokonferencji 12 zrealizowanych projektów UE 1167 BO projektów UE
 4. 4. Amerykański partner University of Maryland, z którym PAM Center współtworzy ProgramEMBA nieprzerwanie od 1995 roku, zaliczany jest do grona czołowychuczelni w USA i zajmuje wysokie pozycje w światowych rankingach Robert H. Smith School of Business, uznawana za jednąz wiodących na świecie jednostek badawczych i edukacyjnych,posiada międzynarodową akredytację AACSB, a oferowane przez niąprogramy od lat zajmują najwyższe pozycje w rankingach
 5. 5. EMBA University of Marylandw rankingach światowych 13. miejsce w USA wg rankingu Financial Times 2. miejsce w USA i 17. msce na świecie w rankingu BloombergBusinessWeek 2012 pod względem jakości kadry wykładowców,usług biura karier oraz ogólnej satysfakcji studentów 9. miejsce R.H.Smith wśród uczelni publicznych w USA 22. miejsce wśród programów EMBA wszystkich uczelni na świeciew klasyfikacji Wall Street Journal
 6. 6. EMBA w PAM Center - wyróżnienia Wyróżnienie Gazety Finansowej„Najlepsze Produkty dla Biznesu 2009”dla Studiów Executive MBA prowadzonychw PAM Center w kategorii: MBA/Najlepszaszkoła dla biznesu W 2013 roku Polska KomisjaAkredytacyjna przyznała WydziałowiZarządzania UŁ najwyższą, wyróżniającąocenę instytucjonalną - jest to pierwszatak wysoka ocena w Polsce wśródWydziałów z obszaru nauk społecznych
 7. 7. EMBA w PAM Center - wyróżnieniaWygrana w ogólnopolskiej grze decyzyjnej TEES-6 reprezentacjiStudentów XIV Programu Executive MBA w 2011 roku
 8. 8. Program dla liderów Program rozwoju kompetencji niezbędnych liderom nowoczesnejgospodarki Studia dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy czują potrzebępogłębienia wiedzy i umiejętności, i gotowi są skonfrontować jez najnowszymi trendami zarządzania Absolwenci programu to menedżerowie, którzy- rozumiejąc społeczne, kulturowe,naukowe i polityczne czynniki zmieniającewspółczesny świat - potrafią skuteczniestosować narzędzia badawcze, analitycznei dostępną wiedzę w formułowaniui realizacji wizji tworzenia wartościi równoważonego rozwoju organizacji
 9. 9. Unikatowe kompetencje EMBA uczy globalnego spojrzenia na biznes oraz związane z nimszanse i zagrożenia rynkowe: pomaga zrozumieć różnorodność i złożoność relacji organizacjiz jej interesariuszami oraz rolę przedsiębiorstw i menedżeróww globalnej społeczności przygotowuje do podejmowania decyzjiwspierających trwały rozwój organizacji kształtuje umiejętność budowania relacjimiędzyludzkich pomagających realizowaćwyznaczone cele
 10. 10. Siła w różnorodności Zróżnicowanie profilu grupy daje studentom szansę poznania odmiennegospojrzenia na wybrane aspekty biznesu, z którym inaczej nie mieliby okazjisię zetknąć W ramach zajęć osoby na różnych stanowiskach, reprezentujące różnebranże, o różnym doświadczeniu mają okazję współpracować, wymieniaćpoglądy i uczyć się od siebie Uczestnikami programu są: osoby reprezentujące przedsiębiorstwa o międzynarodowej kulturzekorporacyjnej, jak i właściciele małych firm rodzinnych przedstawiciele zarządów oraz menedżerowie średniego szczebla kadra kierownicza zajmującą się zakupami, sprzedażą, finansami, HR,produkcją, czy kontrolą jakości
 11. 11. Międzynarodowe środowisko EMBA uczy globalnego spojrzenia na biznes oraz związane z nimszanse i zagrożenia rynkowe: pomaga zrozumieć różnorodnośći złożoność relacji organizacjiz jej interesariuszami oraz rolęprzedsiębiorstw i menedżeróww globalnej społeczności przygotowuje do podejmowania decyzjiwspierających trwały rozwój organizacji kształtuje umiejętność budowania relacjimiędzyludzkich pomagających realizować wyznaczone cele
 12. 12. Doskonała kadra Uczestnicy programu mają okazję poznania cenionych specjalistówz wielu dziedzin, którzy łączą kompleksową wiedzę profesjonalnąz bogatym doświadczeniem praktycznym Wielu z nich ma doświadczenie we współpracy z największymikrajowymi i międzynarodowymi korporacjami Wykładowcami programu jest kadra UŁ oraz Robert H. SmithSchool of Business, University of Maryland Zajęcia prowadzone są również przez uznanychpraktyków biznesu - prezesów i członkówzarządów krajowych i międzynarodowych firm Część naszej kadry to także wykładowcy innychnajwiększych programów MBA w Polsce
 13. 13. Najnowsza wiedza Program studiów poddawany jest systematycznym adaptacjom -wraz ze zmianami sytuacji na światowych rynkach czy profesjonalnejwiedzy w wybranych obszarach zarządzania Dzięki regularnej aktualizacji uczestnicy mogą mieć pewność,że zdobywane w PAM Center informacje będą dla nich wartościowew praktyce i w wielu przypadkach będą stanowić źródło unikatowejprzewagi konkurencyjnej na rynku Wszystkie zajęcia podlegają systematycznejewaluacji, pozwalającej zebrać opiniei sugestie uczestników - dzięki temu, studiaExecutive MBA w PAM Center przechodząco roku modyfikacje programowew porozumieniu z polskimi i amerykańskimimetodykami
 14. 14. Nowoczesne metody i technologie Dzięki wykorzystaniu podczas ćwiczeń możliwości oferowanychprzez nowoczesne gry symulacyjne, studenci mają okazję analizowaćproblemy i podejmować decyzje w warunkach zbliżonych do tych,z jakimi mieliby do czynienia w realnym świecie - pozwala im topozyskać wiedzę i praktyczne doświadczenie, jakie w innychwarunkach zdobywa się latami Komunikacja i interakcja między studentamii wykładowcami wspomagana jest przezprofesjonalne terminale wideokonferencyjne,platformę do zdalnego nauczania (e-campus)oraz dostęp do szerokopasmowej sieci
 15. 15. Wymierne korzyści Aktualizowana wiedza: Odpowiedź na bieżące wyzwania gospodarcze Praktyczny wymiar: Studenci pozyskują i umieją zastosować najnowszeświatowe rozwiązania biznesowe Prestiż: Uczestnicy programu otrzymują certyfikat jednejz najbardziej uznanych amerykańskich szkół biznesu (przepustkado kariery menedżerskiej w kraju i zagranicą) Realne korzyści dla Pracodawców: Zatrzymanienajwiększych talentów, wiedzy i doświadczeniaorganizacji; wzrost konkurencyjności firm oraz prestiżuw globalnym środowisku biznesowym Realne korzyści dla Absolwentów: 80% awansujepo ukończeniu studiów, u 82% rosną dochody.Większość studentów otrzymuje awans w czasiepierwszego roku naszego programu!
 16. 16. Cenny czas Modułowa formuła programu i sposób jego realizacji zaplanowanezostały z myślą o osobach aktywnych zawodowo Zajęcia realizowane są w trybie weekendowych zjazdów - w piątki(w godzinach 16.30-20.00), soboty (w godzinach 9:00-16:00)oraz niektóre niedziele (w godzinach 9:00-14:15) Starając się zapewnić studentom możliwość zachowania równowagipomiędzy studiami a życiem zawodowym i prywatnym, z regułyjeden cały weekend oraz większość niedziel w miesiącu są wolneod zajęć Studia trwają 1,5 roku, czyli 4 trymestry- łącznie 384 godziny lekcyjne Językami wykładowymi są polski i angielski
 17. 17. Program studiów
 18. 18. Executive coaching Uczestnicy Executive MBA objęci zostają programemindywidualnego coachingu menedżerskiego.Każdy słuchacz będzie miał możliwość uczestnictwaw 6 indywidualnych sesjach coachingowych (ok. 2 godzin każda)oraz poprzedzającej je sesji grupowej Oferta łącząca studia EMBA z programem coachingu jestrozwiązaniem o unikalnym charakterze na rynkui tworzy zupełnie nowe możliwości rozwoju osobistego;Zwiększa wartość udziału w studiach EMBA dla słuchaczy poprzezlepsze ukierunkowanie ich uwagi na aspekty programu o kluczowymznaczeniu dla realizacji indywidualnych celów związanychz rozwojem osobistym
 19. 19. Dostęp do zasobów polecanych przezHarvard Business Review Polska Każdy uczestnik programu uzyskuje dostęp do internetowejbiblioteki wiedzy polecanej przez Harvard Business Review Polska.Jest to największy w Polsce zbiór wiedzy poświęconej zarządzaniui przywództwu, który obejmuje: Archiwum biblioteki – zbiór wszystkich tekstów HBRP (artykuły, trendy,wywiady, debaty, raporty, case studies i komentarze) Archiwum dodatków – efekt współpracy z polskimi firmamii międzynarodowymi korporacjami Forum ekspertów – wypowiedzi i wskazówki światowych ekspertówz dziedziny przywództwa, zarządzania, strategii, marketingu, innowacji,zasobów IT, komunikacji i rozwoju osobistego Biblioteka wideo – atrakcyjna forma kontaktu z wiedząi doświadczeniem wybitnych postaci świata kultury, sztuki i nauki, a takżeuznanych autorytetów zarządzania i biznesu Biblioteka audio – serie wykładów z różnych kluczowych dla firmy dziedzin,a także dotyczące umiejętności zarządzania samym sobą
 20. 20. Wydawnictwa Wolters Kluwer PolskaKażdy z uczestników Programu uzyska hasłona zakup oferty wydawniczej Wolters KluwerPolska z rabatem 20%
 21. 21. Absolwenci EMBA w PAM Centero 3M Poland Sp. z o.o.o ABB Sp. z o.o.o Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.o Alcan Packaging Cebal Tuba Sp. z o.o.o ALTANA Pharmao Amcor Flexibles Reflex site B Ltd.o Amcor Tobacco Packaging Polando AMG.neto Ariadna S.A. Fabryka Nici, Łódźo Atlaso Bank Handlowy w Warszawie S.A.,Polando Bank Pocztowy SAo BASF Poliuretany Sp. z o.o.o BRE Bank S.A.o Brenntag Polskao BSH Sprzęt GospodarstwaDomowegoSp. z o.o.o ColepCCL Poland Kleszczów Polando Comarch S. A.o Common S.A.o Covidien Polska Sp. Z o.o.o Cybercom Groupo DELL Polando ELKOMTECH S.A.o Ericpol Telecom Sp. Z o. o.o European Service Centre PhilipsPoland LTD. Łódźo Famed Łódź S.A.o Flextronics Logistic Poland Sp. z o.o.o Freudenberg-Politex Sp.z o.o.o GE Power Controls Sp. z o.o. Bielsko-Białao Generali Group Polando Google Poland S.A.o Grupa Ożarów S.A.o Hawkeyeo Henkel Polska Sp. z o.o.o Humax Polska Sp. z o.o.o Hutchinson Poland Sp. z o.o.o Indesit Company Polando Infosys BPO Poland Sp. z o.o.o Johnson & Johnson Poland Sp. z o.oo Johnsons Control Inc.o Kilargo Sp. z o.o.o KRKA-POLSKA Sp. z o.o.o Le Royal Meridien Bristol Sp. z o.o.o LEK S.A./ Sandoz/ Novartiso Łódzki Zakład Energetycznyo Magellan S.A.o Medfinance S.A.o Mesgo Polska Sp. z o.o.o NETTO Sp. z o.o. Polando Nivea Polska Sp. z o.o.o Nordea Bank Polska S.A, Polando Novo Nordisko Onninen Sp. z o. o.o ORWAK Polskao PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.o PGE GiE S.A., Łódźo Philips Lighting Pabianiceo PKN ORLENo Procter & Gambleo Rewon S.A.o Scanaqua Sp. Z o.o (KOŁO SanitecGroup)o Sfinks Polskao Sonoco Packaging Services Sp. z o.o.o Star Foodso Telekomunikacja Polska S.A./Grupa Orange Polskao TOYA Sp. z o.o.o Transfer Multisort Elektronik Sp. zo.o.o TVP S.Ao Zakłady Przetwórcze SurowcówChemicznych i Mineralnych„PIOTROWICE” Sp. z o.o.o Star Foods
 22. 22. Warunki przyjęcia Zainteresowani przystąpieniemdo Programu Executive MBA muszą posiadać: ukończone studia magisterskie i minimum dwuletnistaż zawodowy lub ukończone studia licencjackie i minimumczteroletnie doświadczenie zawodowe komunikatywną znajomość języka angielskiego Procedura aplikacyjna obejmuje: Test z języka angielskiego (typu TOEFL) Rozmowę kwalifikacyjną
 23. 23. Egzaminy wstępne Test z języka angielskiego (typu TOEFL) Czas trwania: 90 minut Test próbny z kluczem dostępny na stronie www.pam.uni.lodz.pl Rozmowa kwalifikacyjna Czas trwania: 30 minut Język angielski Terminy egzaminów indywidualnie ustalanez każdym kandydatem
 24. 24. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia studiów jestuzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanieegzaminów Absolwenci uzyskują: Certyfikat Robert H. Smith Schoolof Business University of Maryland Świadectwo ukończenia podyplomowychStudiów Executive MBA wydawaneprzez Uniwersytet Łódzki
 25. 25. Wymagane dokumenty Formularz aplikacyjny List motywacyjny Curriculum Vitae (w języku angielskim) Dyplom ukończenia studiów (odpis) Jedna fotografia (format legitymacyjny) Dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne Możliwość kredytowania studiów- Oferta edukacyjna Banku PEKAO S.A.
 26. 26. KontaktPAM Center®

×