พระบรมราชานุสาว
รีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล
ประวัติความ
เป็นมาเนื่องจากชื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประกอบด้วย พระนาม “พระจอมเกล้า” ซึ่งพระบาท
...
ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๓๐พระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชิ...
ตราสัญลักษณ์ “พระมหา
พิชัยมงกุฎ”
เพื่อให้เป็นที่สักการะ
สมเด็จพระจอมเกล้า
วัตถุประสงค์ของ
แหล่งสารสนเทศ
เป็นแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติ
ของสมเด็จ
พระ...
วิธีการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศ
สามารถเดินเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเอง ณ
บริเวณลานพระจอมฯ
ขอบข่ายเนื้อหาสาระของ
สารสนเทศ
• ประวัติของส่วนพระองค์และอัจฉริยภาพ
ของ พระบาทสมเด็จ ปรเมนทรามหาม
งกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห...
วิธีค้นหาหรือสืบคืน
สารสนเทศ
• Website ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณ-ทหารลาดกระบัง
และwebsite อื่นๆ
• ห้องสมุด หน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation1

429 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation1

  1. 1. พระบรมราชานุสาว รีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล
  2. 2. ประวัติความ เป็นมาเนื่องจากชื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ประกอบด้วย พระนาม “พระจอมเกล้า” ซึ่งพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหาพิชัยมงกุฎ” ของพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำาสถาบันฯ จึงมีการสร้าง พระบรมราชานุเสาวรีย์นี้ขึ้งเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ซึ่งนับเป็นมหามงคลยิ่งเพราะพระองค์ทรง เป็น "องค์วิชาการ" และทรงสนับสนุนงานริเริ่มจัดการศึกษาสมัยใหม่ ทรงใฝ่พระทัย ศึกษาด้วยพระองค์เอง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญา ศาสนาต่างๆ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ รวมถึงดาราศาสตร์ ใน พ.ศ.๒๔๑๑ พระองค์ทรงสามารถคำานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำาบล หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำา เป็นที่เลื่อง ลือในวงการดาราศาสตร์ทั่วโลก
  3. 3. ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๐พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถเสด็จพระราชดำาเนินมาทรง เปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์นี้ ในพระ ราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
  4. 4. ตราสัญลักษณ์ “พระมหา พิชัยมงกุฎ”
  5. 5. เพื่อให้เป็นที่สักการะ สมเด็จพระจอมเกล้า วัตถุประสงค์ของ แหล่งสารสนเทศ เป็นแหล่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติ ของสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  6. 6. วิธีการเข้าถึง แหล่งสารสนเทศ สามารถเดินเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเอง ณ บริเวณลานพระจอมฯ
  7. 7. ขอบข่ายเนื้อหาสาระของ สารสนเทศ • ประวัติของส่วนพระองค์และอัจฉริยภาพ ของ พระบาทสมเด็จ ปรเมนทรามหาม งกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๔) • บทคาถาบูชา สมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  8. 8. วิธีค้นหาหรือสืบคืน สารสนเทศ • Website ของสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณ-ทหารลาดกระบัง และwebsite อื่นๆ • ห้องสมุด หนังสือ ประวัติศาสตร์กษัตริย์ไทย

×