Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Gemeente Amsterdam de Zeeburgereiland Meetup #17

134 views

Published on

Presentatie Gemeente Amsterdam Zeeburgereiland

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Gemeente Amsterdam de Zeeburgereiland Meetup #17

 1. 1. Meetup #17 29 juni 2016
 2. 2. Aan eind van Meetup #16: uitnodiging om door te praten over Meetups…  Van een eerste bijeenkomst naar (inmiddels) Meetup #17  Van bouwen naar wonen  Van ruimte voor tijdelijke initiatieven naar realisatie van definitieve plannen  Van enkele bewoners naar honderden bewoners  Organisatie bij start door De Alliantie, Gebiedsontwikkeling, Stadsdeel Oost en Pakhuis De Zwijger
 3. 3. www.kahoot.it
 4. 4. 1. Bent u: A. Huidig bewoner van Zeeburgereiland B. Toekomstig bewoner C. Projectontwikkelaar / professioneel betrokken D. Anders, namelijk…
 5. 5. Uitslagen… 0 5 10 15 20 25 Papier Digitaal
 6. 6. 2. Bent u een regelmatige bezoeker van de Meetups? A. Ja, ik kom meestal / altijd B. Ik ben minder dan 5 keer geweest C. Nee, dit is de 1e keer
 7. 7. Uitslagen… 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Ja, ik kom meestal/ altijd Ik ben minder dan 5 keer geweest Nee, dit is de eerste keer Papier Digitaal
 8. 8. 3. Wat is voor u de állerbelangrijkste reden om de Meetup bij te wonen? A. Ik kom informatie inwinnen / algemene vragen stellen B. Ik kom informatie geven / draagvlak zoeken voor initiatief C. Goede gelegenheid andere (toekomstig) bewoners te ontmoeten D. Gemeente vragen stellen over mijn persoonlijke situatie
 9. 9. Uitslagen… 0 5 10 15 20 25 30 35 Ik kom informatie inwinnen / stellen van algemene vragen Ik kom informatie geven / draagvlak zoeken voor initiatief Goede gelegenheid andere toekomstig bewoners te ontmoeten Gemeente vragen stellen over mijn persoonlijke situatie Papier Digitaal
 10. 10. 4. Wat is voor u daarnaast een reden om de Meetup bij te wonen? A. Ik kom informatie inwinnen / algemene vragen stellen B. Ik kom informatie geven / draagvlak zoeken voor initiatief C. Goede gelegenheid andere (toekomstig) bewoners te ontmoeten D. Gemeente vragen stellen over mijn persoonlijke situatie
 11. 11. Uitslagen… 0 5 10 15 20 25 Ik kom informatie inwinnen / stellen van algemene vragen Ik kom informatie geven / draagvlak zoeken voor initiatief Goede gelegenheid andere toekomstig bewoners te ontmoeten Gemeente vragen stellen over mijn persoonlijke situatie Papier Digitaal
 12. 12. 5.Voor het krijgen van welke informatie komt u vooral naar de Meetup? A. Informatie over ontwerp openbare ruimte / planning gebiedsontwikkeling B. Informatie over ontwerp van de bouwblokken C. Informatie over beheer van de wijk (schoon / veilig / netjes) D. Anders, namelijk…
 13. 13. Uitslagen… 0 5 10 15 20 25 30 Informatie over ontwerp openbare ruimte/planning gebiedsontwikkeling Informatie over ontwerp van de bouwblokken Informatie over beheer Anders Papier Digitaal
 14. 14. 6. Wat zijn naast de Meetups andere manieren waarop u informatie over de buurt / Zeeburgereiland verzamelt? A. Folders / krant B. Internet / digitale media C. Andere bewoners D. Anders, namelijk…
 15. 15. Uitslagen… 0 5 10 15 20 25 30 35 Folders/ Krant Internet/ digitale media Andere bewoners Anders Papier Digitaal
 16. 16. 7.Voor informatie over de fysieke ontwikkelingen in de Sportheldenbuurt kan de gemeente in de toekomst ook kiezen voor A. De website (www.zeeburgereiland.nl) B. Een nieuwsbrief aan bewoners en andere stakeholders C. Niet doen, de meetup is de beste manier D. Anders, namelijk…
 17. 17. Uitslagen… 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Papier Digitaal
 18. 18. 8. Is een actieve rol van de gemeente belangrijk bij het vormen van sociale samenhang in de buurt? A. Ja, de gemeente moet hierin voortrekker zijn B. Nee, daar gaan bewoners zelf over; de gemeente faciliteert C. Anders, namelijk…
 19. 19. Uitslagen… 0 5 10 15 20 25 30 Ja, de gemeente moet hierin voortrekker zijn Nee, daar gaan bewoners zelf over; de gemeente faciliteert Anders Papier Digitaal
 20. 20. 9. Bent u van plan of bereid zelf een rol te nemen in het creëren van een actief bewonersnetwerk in de buurt? A. Ja, ik zie een rol voor mezelf B. Nee, ik heb hier geen behoefte aan C. Misschien, ik wacht tot er initiatieven zijn
 21. 21. Uitslagen… 0 5 10 15 20 25 Ja, ik zie een rol voor mijzelf Nee, ik heb hier geen behoefte aan Misschien, ik wacht tot er initiatieven zijn Papier Digitaal
 22. 22.  Ingevingen en nabranders?  Geef het door: zeeburgereiland@pmb.amsterdam.nl  Verzamelen input en nadenken over vervolg  In september komen we erop terug Hoe verder?
 23. 23. Prijsvraag Silo’s Sportheldenbuurt 2016
 24. 24. Prijsvraag Silo’s  Prijsvraag 2009 - Annie M.G. Schmidthuis – Lessen om te leren?  Nieuwe ronde nieuwe kansen – Bijzonder programma in elk van de silo’s. – Programma cultuur, maatschappelijk, sport, kantoren, hotel, horeca etc. – Behoud van beeldbepalende gebouwen – herkenbaarheid behouden. – Door prijsvraag opzoek naar ondernemer voor elk van de silo’s.
 25. 25. Uitgangspunten prijsvraag Silo’s  Iedereen kan meedoen  Prijsvraag in 2 fasen – Voorselectie – 6 partijen selecteren – Definitieve selectie – maximaal 3 partijen selecteren  Selectiecriteria – Programma – Ontwerp – Duurzaamheid – Organisatie
 26. 26. Uitgangspunten prijsvraag Silo’s  Minimale eisen – Plan past in bestemmingsplan – Inschrijver kan optievergoeding van € 10.000,- betalen (inschrijver kan ook een groep zijn) – Plan is financieel haalbaar – goede businesscase – Screening Bibob  Planning – September/oktober start prijsvraag – Januari/februari 2017 selectie 6 partijen – Juni 2017 selectie max 3 partijen die optie op een van de silo’s krijgen. Start werkzaamheden aan silo’s begin 2018.
 27. 27. Uitgangspunten prijsvraag Silo’s Wensen en ideeën omwonenden?
 28. 28. Update n.a.v. Meetup #16  Moestuinproject: Huidige locatie beschikbaar tot september 2018 Zoeken naar een andere (permanente) plek loopt  Definitieve inrichting Kea Boumanstraat (bij 3A): Voor bewoners dan tijdelijke parkeerplaats beschikbaar Bouwverkeer nog in aanbouw zijnde woning(en) via strook 3B Bewonersbrief volgt tzt  Tijdelijk hek bij MKC en blok 14: (Faas Wilkesstraat) blijft zoals het is i.v.m. verkeersveiligheid schoolkinderen
 29. 29. Update Gebiedsontwikkeling Ten westen van blok 15 extra hek afscheiden bouwterrein. Bouwterrein is geen route bewonersverkeer. Blok 1A heeft hoogste punt bereikt Vanaf 5 september betaald parkeren in de Sportheldenbuurt en bedrijvenstrook. Inrichting van de straat bij 4A is week vertraagd Voor bouwvak oplevering blokken 8, 9A en (eerste fasen) 15 en 29A.Aanpassingen in routes bewoners en afscheidingen bouwterreinen. Bewoners worden geïnformeerd via ontwikkelaar. Kaart met nieuwe routes ook op website week 28.

×