Rancangan Pengajaran Harian1FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIFAT 46IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN MULTIMEDIAKPD...
Rancangan Pengajaran Harian2RANCANGAN MENGAJAR BERPUSATKAN PELAJARSekolah: Sekolah Menengah Vokasional Seri ManjungSubjek:...
Rancangan Pengajaran Harian34. Menyatakan contoh-contoh kesan khas bagi animasi seperti morphing dan warping.Pengetahuan S...
Rancangan Pengajaran Harian4o Mickey Mouseo Supermeno Batman Kemungkinan jawapangame animasi:o Super Marioo Puzzle Gameo ...
Rancangan Pengajaran Harian5Nilai Murni :Berkerjasama dan tolong-menolongLangkah 310 minit(10:15 –10:25)Pelajar perlu memb...
Rancangan Pengajaran Harian6Layar putih, LCDProjector danOverheadProjector (OHP)Langkah 535 minit(10:40 –11:15)Pelajar mem...
Rancangan Pengajaran Harian7• Keyframes Antara prosespembangunan animasi3D ialah :• PenghasilanPapan Cerita(Storyboarding)...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RPH Berpusatkan Pelajar Animasi

479 views

Published on

RPH Berpusatkan Pelajar Animasi

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RPH Berpusatkan Pelajar Animasi

  1. 1. Rancangan Pengajaran Harian1FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIFAT 46IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN MULTIMEDIAKPD 3016 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1TUGASAN INDIVIDU :RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJARDisediakan Oleh :Siti Faizah Binti Kertau Kintus D20102039848Nama Pensyarah : Dr. Che Soh bin SaidTarikh Serah : 21 . 05 . 2013
  2. 2. Rancangan Pengajaran Harian2RANCANGAN MENGAJAR BERPUSATKAN PELAJARSekolah: Sekolah Menengah Vokasional Seri ManjungSubjek: Produksi MultimediaTarikh:16 April 2013Tingkatan: 4 ICTMasa : 10.00 – 11.20 [1 jam 20 minit]Kehadiran: 20 Orang PelajarTopik : Elemen MultimediaSubtopik: AnimasiHasil Pembelajaran :Aras 1 : Menjelaskan kepentingan animasi dalam kehidupan masa kini.Aras 2 : Menyatakan kategori-kategori animasi.Aras 3 : Menerangkan proses-proses pembangunan animasi.Objektif Pembelajaran :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:1. Menyatakan aplikasi-aplikasi animasi dalam kehidupan masa-masa kini.2. Menerangkan istilah utama di dalam proses penghasilan animasi seperti tweening dan keyframe.3. Menerangkan proses yang terlibat di dalam proses pembangunan animasi tiga dimensi.
  3. 3. Rancangan Pengajaran Harian34. Menyatakan contoh-contoh kesan khas bagi animasi seperti morphing dan warping.Pengetahuan Sedia Ada :a) Pelajar pernah menonton filem-filem animasi.b) Pelajar pernah bermain game di dalam komputer.c) Pelajar pernah melihat aplikasi animasi di dalam kehidupan seharian.Bahan Bantu Mengajar :a) Media tayang kaku : Layar putih, LCD Projektor.b) Media : Video flash, video 3D, filem pendek 3D.c) Media cetak : lembaran kerja , gambar.Langkah PembelajaranLangkah Kandungan AktivitiPembelajaran Bahan / NotaAktiviti Guru AktivitiPelajarSet Induksi5 minutes(10:00 –10:05)Bersoal jawab, Soalan:Nyatakan filem animasiyang pernah anda tonton?Nyatakan game yang pernahanda main? Kemungkinan jawapanfilem animasi yang pernahditonton ialah :o Upin dan Ipino Boboiboyo TransformerGuru bersoal jawab denganpelajar tentang filemanimasi yang pernahpelajar tonton.Guru juga akanbersoaljawap denganpelajar mengenai gameyang pernah pelajar main.Pelajar mengangkattangan untukmenjawab soalanguru.Strategi:Penumpuan danpendengaran.Teknik:Ramal-perhati-terang(POE)Kecerdasan pelbagai:i. Verbal Linguistik.ii. Kinestetik.iii. Interpersonal.
  4. 4. Rancangan Pengajaran Harian4o Mickey Mouseo Supermeno Batman Kemungkinan jawapangame animasi:o Super Marioo Puzzle Gameo Solitaireo Heartso Spider SolitaireNilai murni:Berdaya saing dan berani.Langkah 15 minit(10:05 –10:10)Guru membahagikanpelajar kepada beberapakumpulan kecil.Setiap satu kumpulanmempunyai 5 orang pelajar.Setiap ahli kumpulan perlumelantik seorang ketua bagimemudahkan aktivitipembelajaran dijalankan.Guru memberikan arahankepada pelajar untukbergerak ke kumpulanmasing-masing danmemilih seorang ketua bagisetiap kumpulan.Pelajar bergerak kekumpulan masing-masing dan membuatpelantikan ketua bagikumpulan mereka.Strategi :PendengaranTeknik:Perbincangan kumpulanKecerdasan pelbagai:KinestetikNilai Murni :BerkerjasamaLangkah 25 minit(10:10 –10:15)Setiap kumpulan diarahkanuntuk memilih satu videopendek samada2D atau 3D didalam blog yang telahdisediakan.Kemudian menyatakan kategoriitu samada 2D atau 3D.Guru menyediakan video-video pendek di dalamblog.Pelajar membuatpemilihan videoyang telahdisediakan di dalamblog.Strategi:PendengaranABM / BBM:Video 2D dan 3DKecerdasan pelbagai:Kinestetik
  5. 5. Rancangan Pengajaran Harian5Nilai Murni :Berkerjasama dan tolong-menolongLangkah 310 minit(10:15 –10:25)Pelajar perlu membuatperbincangan mengenai videoyang dipilih samada dalamkategori animasi berkomputerkategori 2D dan 3D.Guru mengarahkan pelajaruntuk berbincang tentangkategori video yang telahmereka pilih.Pelajar mendengararahan yangdiarahkan oleh guru.Pelajar membuatperbincangan tentangvideo yang merekapilih.Pelajar menyediakanbahan hasilperbincangan mereka.Pendekatan:Pendengaran,perbincangan danberfikir .Teknik:Perbincangankumpulan.ABM / BBM:Video 2D dan 3D.Nilai Murni :Berkerjasama dan tolong-menolong.Langkah 415 minit(10:25 –10:40)Pelajar menyediakan maklumatperbincangan mereka terhadapvideo yang mereka pilih.Guru dan pelajar membuatperbincangan mengenaikategori animasi berkomputer.Guru menyediakanmaklumat berkaitananimasi dalam 2D dan 3D.Guru membuatperbincangan jawapan yangtelah diberikan oleh setiapkumpulan.Setiap wakil kumpulandikehendaki membuatpersembahan jawapanyang telahdibincangkan olehkumpulan mereka.Pendekatan:Pendengaran,perbincangan danberfikir.Teknik:Perbincangankumpulan.ABM / BBM:Video 2D dan 3D,
  6. 6. Rancangan Pengajaran Harian6Layar putih, LCDProjector danOverheadProjector (OHP)Langkah 535 minit(10:40 –11:15)Pelajar mempelajari aplikasi-aplikasi animasi dalamkehidupan masakini berdasarkan maklumatyangtelah disediakan di dalamblog.Antara aplikasi-aplikasi animasidalam kehidupan masa kiniadalah :• Pengiklanan• Arkeologi• Seni Bina• Bidang Kimia• Pendidikan• Kejuruteraan• Filem Dan Hiburan• Simulasi Penerbangan• PerubatanPelajar menerangkan teknikdan proses-prosespembangunan animasiAntara proses pembangunan animasi2D ialah :• TweeningGuru menyediakanmaklumat aplikasi animasiuntuk dipersembahkandalam bentuk video.Guru menyediakan contohbahan animasi di dalam flashdan 3D untuk prosespembangunan animasi didalam blog.Guru menyediakanbeberapa filem pendek 3Dyang menggunakan kesan-kesan khas animasi di dalamblog.Pelajar menerangkanaplikas-aplikasi animasidalam kehidupan masakini dengankefahaman ahlikumpulan mereka.Pelajar mencatatmaklumat mengenaikesan-kesan khasanimasi.Pendekatan:Pendengaran, perhatian,mendengar danmencatat.Teknik:PengajaranABM / BBM:Layar putih, LCD Projector,prezi, video flash,video 3D danfilem pendek 3D.
  7. 7. Rancangan Pengajaran Harian7• Keyframes Antara prosespembangunan animasi3D ialah :• PenghasilanPapan Cerita(Storyboarding)• Pemodelan(Modelling)• Pencahayaan(Lightning)• Pemetaan• RenderingdanAnimasiGuru menunjukkan kesankhas (after effect) bagianimasi.Antara kesan khas animasi ialah :• Morphing• WarpingPenutup5 minit(11.15 –11.20)Rumusan pembelajaran Guru membuat rumusantentang pelajaran yangtelah dilakukan.Pelajar memerhati danmendengar denganpenuh minat.Nilai:1. Memupuk kerjasamadi dalam kumpulan.2. Memupuk rasaminat untukmendalami duniaanimasi.Refleksi :1. Guru menghubungkaitkan aplikasi animasi di dalam dunia pada masa kini.2. Pelajar dapat mempraktikkan pembangunan animasi dengan proses-proses dan kesan khas animasi yang dipelajari.

×