Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ความคิดสร้างสรรค์
เปลี่ยนธรรมดาเป็นพิเศษ
เปลี่ยนน่าเบื่อให้สนุก
เปลี่ยนอัปลักษณ์ให้สวยงาม.
รูปภาพนี้หมายถึงอะไร ?
รูปภาพนี้หมายถึงอะไร ?
คาตอบ
“แออัด”
ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง
• ในการประชุม มีแต่คนพูด ไม่มีคนฟัง
• ไม่มีข้อยุติในการประชุม (กลับมาอย่างปวดหัว)
เรามักจะยึดติดกับความคิดของเราว่าเป็นฝ่ายถูกเสมอ
คิดไม่ออก
คิดตามแฟชั่น
คิดมั่วๆ
ขี้เกียจคิด
คิดแล้วท้อแท้
คิดชั่วร้าย
ปัญหาเกี่ยวกับการคิด
คิดใหม่...คิดแบบหมวก !!
จากผลงานเรื่อง Six Thinking Hats
ของ Dr. Edward de Bono
อุปสรรคที่สาคัญของการคิด
อุปสรรคของการคิดก็คือความสับสน
เพราะเราพยายามทาหลายๆ อย่าง
พร้อมๆ กันมากเกินไป
- อารมณ์
- ข้อมูล
...
• จุดประสงค์ของหมวกความคิด
หกใบก็คือ การแก้ไขความ
สับสนในความคิด เพราะผู้คิด
จะสามารถใช้ความคิดทีละด้าน
ได้ทีละครั้ง แทนที...
หมวก 6 ใบ
• สีของหมวกทั้ง 6 สีเป็นสัญลักษณ์
แทนความคิดด้านใดด้านหนึ่ง
• อาจเลือกหยิบหมวกสีใดมาใส่ก็ได้
• อาจถูกขอร้องให้ใส...
• หมวกความคิดทั้ง 6 ใบ จะกากับความคิดเรา
เหมือนวาทยกรกากับวงออเคสตร้า
ผู้คิดสามารถคิดทีละเรื่องได้
- แยกอารมณ์กับเหตุผลได้...
เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบก็
เช่นกัน เราต้อง
กากับให้คิดทีละ
อย่างให้ได้ ซึ่งผล
สุดท้าย การคิดแต่
ละอย่างนั้นจะ
รวมกันเป็น
ค...
หมวกสีขาว
เป็นข้อเท็จจริง ตัวเลข ข้อมูลที่เป็น
กลางไม่ปะปนความเห็นส่วนตัว
อารมณ์ ความรู้สึก หรือเหตุผลใดทั้งสิ้น
อะไรคือข้...
Computer don’t have an emotion.
Pump out the Figures, Facts and Information.
Emotions
อารมณ์Intuition
HunchesAffection
Sentiment
情感
ความรู้สึก
情绪
Feeling
“Exact opposite of White Hat thinking, which is
neutral, objective and free of emotional flavour.”
Edward de Bono
หมวกสีแดง
(อารมณ์ ความรู้สึก สัญชาติญาณ ลางสังหรณ์)
• เวลาคุณพูดเรื่องงาน คุณไม่สามารถปล่อยให้อารมณ์คุณมีบทบาท
• แต่อาจบิด...
เราสามารถแสดงอารมณ์ได้...ภายใต้หมวกสีแดง
• การระวัง การตัดสิน การประเมิน
หมวกสีดา
Careful
Judgement
CautiousLogical
Risk Assessment
Critical
การระวัง การตัดสิน การประเมิน
ลักษณะสาคัญ
 เป็นหมวกคิดที่มีเหตุผลในการวิพากษ์ วิจารณ์
 ให้ระแวดระวังสูงสุดเท่าที่จะเป็น...
Black Hat
You should think like him !
หมวกสีเหลือง
• แสวงหาคุณค่า
ความหวัง และ
การมองโลกในแง่ดี
ลักษณะสาคัญ
นึกถึงแสงแดดอ่อนๆ...
นึกถึงการมองโลกในแง่ดี..
ความรู้สึกไวต่อคุณค่า
-อะไรคือคุณค่า
-คุณค่าสาหรับใคร ภายใต้...
Yellow Hat
Do you expect to find fish here ?
หมวกสีเขียว
Green Hat
“The Green Hat Thinking is concerned with New ideas
and New ways of looking at things.”
o หมวกสีเขียวเป็นหมวกแห่...
Think Creatively.
Green Hat
Blue Hat
a. Organisation of thinking
b. Control of the other hats
ภาพรวมความคิด การตัดสินใจ
หมวกสีฟ้ า
นึกถึงท้องฟ้ า นึกถึงภาพรวม
หมวกสีฟ้ าเพื่อจัดระเบียบความคิด ควบคุมกระบวนการคิด
ต้องกาหนดสถานการณ์ให้ชัดเจน กาห...
Blue Hat
You are the referee.
ภาพรวมหมวกทั้ง 6 ใบ
หมวก กับ การแสดงบทบาท
หมวก สวมง่าย ถอดง่าย ไม่มีเสื้อผ้าชิ้นใดที่จะสวมง่ายถอดง่ายและเร็วเท่า
หมวก เมื่อมีหมวกหลายใบ (หลายส...
เป็นสิ่งจาเป็นที่นักคิดทุกคนต้องสามารถเปลี่ยนบทบาทได้
(สวมหมวก – ถอดหมวก – เปลี่ยนหมวก)
คนเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดได้
การ...
นั่นไม่ใช่ผมนะ แต่เป็น
การพูดตามหมวกสีดา
จะฝึกการคิดแบบหมวกหกใบ
ต้องปล่อยวางอัตตา อย่าเอามาปนกับการคิด
กันอัตตา (Ego) ออกจ...
เมื่อความคิดใดไม่ได้ผล อย่าไปเสียเวลาแก้ตัว เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
ให้โอกาสในการสวมหมวกสีเหลือง การสวมหมวกสีเหลืองจะแสดงใ...
กิจกรรม :
ดูภาพที่กาหนดให้ ฝึกคิดด้วยหมวก 6 ใบ
เราจะมีความคิดเห็นอะไรได้บ้าง?
Six Thinking Hats®
IDEA GENERATION
ข้อเท็จจริงและตัวเลข อารมณ์และความรู้สึก
การระวัง การตัดสิน
การคาดการณ์ทางบวก
ความคิดสร้างสรรค์ คิดภาพรวม การตัดสินใจ
ข้อเท็จจริงและตัวเลข อารมณ์และความรู้สึก
การระวัง การตัดสิน
การคาดการณ์ทางบวก
ความคิดสร้างสรรค์ คิดภาพรวม การตัดสินใจ
ข้อเท็จจริงและตัวเลข อารมณ์และความรู้สึก
การระวัง การตัดสิน
การคาดการณ์ทางบวก
ความคิดสร้างสรรค์ คิดภาพรวม การตัดสินใจ
ข้อเท็จจริงและตัวเลข อารมณ์และความรู้สึก
การระวัง การตัดสิน
การคาดการณ์ทางบวก
ความคิดสร้างสรรค์ คิดภาพรวม การตัดสินใจ
References
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่
www.philosophychicchic.com
สนุกกับการเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาแบบชิคๆ เคียงคู่รอยยิ้ม
คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat
คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat
คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat
คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat
คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat
คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat
คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat
คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

32

Share

คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่ www.philosophychicchic.com

อุปสรรคของการคิดก็คือความสับสน เพราะเราพยายามทำหลายๆ อย่างพร้อมๆ กันมากเกินไป จุดประสงค์ของหมวกความคิดหกใบก็คือ การแก้ไขความสับสนในความคิด เพราะผู้คิดจะสามารถใช้ความคิดทีละด้านได้ทีละครั้ง แทนที่จะพยายามคิดทุกด้านไปพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน

คิดแบบหมวก 6 ใบ six thinking hat

 1. 1. ความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนธรรมดาเป็นพิเศษ เปลี่ยนน่าเบื่อให้สนุก เปลี่ยนอัปลักษณ์ให้สวยงาม.
 2. 2. รูปภาพนี้หมายถึงอะไร ?
 3. 3. รูปภาพนี้หมายถึงอะไร ?
 4. 4. คาตอบ “แออัด”
 5. 5. ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง • ในการประชุม มีแต่คนพูด ไม่มีคนฟัง • ไม่มีข้อยุติในการประชุม (กลับมาอย่างปวดหัว)
 6. 6. เรามักจะยึดติดกับความคิดของเราว่าเป็นฝ่ายถูกเสมอ
 7. 7. คิดไม่ออก คิดตามแฟชั่น คิดมั่วๆ ขี้เกียจคิด คิดแล้วท้อแท้ คิดชั่วร้าย ปัญหาเกี่ยวกับการคิด
 8. 8. คิดใหม่...คิดแบบหมวก !!
 9. 9. จากผลงานเรื่อง Six Thinking Hats ของ Dr. Edward de Bono
 10. 10. อุปสรรคที่สาคัญของการคิด อุปสรรคของการคิดก็คือความสับสน เพราะเราพยายามทาหลายๆ อย่าง พร้อมๆ กันมากเกินไป - อารมณ์ - ข้อมูล - เหตุผล - ความหวัง - การคิดสร้างสรรค์
 11. 11. • จุดประสงค์ของหมวกความคิด หกใบก็คือ การแก้ไขความ สับสนในความคิด เพราะผู้คิด จะสามารถใช้ความคิดทีละด้าน ได้ทีละครั้ง แทนที่จะพยายาม คิดทุกด้านไปพร้อมๆ กันใน เวลาเดียวกัน
 12. 12. หมวก 6 ใบ • สีของหมวกทั้ง 6 สีเป็นสัญลักษณ์ แทนความคิดด้านใดด้านหนึ่ง • อาจเลือกหยิบหมวกสีใดมาใส่ก็ได้ • อาจถูกขอร้องให้ใส่หมวก หรือถอดออกก็ได้
 13. 13. • หมวกความคิดทั้ง 6 ใบ จะกากับความคิดเรา เหมือนวาทยกรกากับวงออเคสตร้า ผู้คิดสามารถคิดทีละเรื่องได้ - แยกอารมณ์กับเหตุผลได้ - แยกความคิดสร้างสรรค์กับข้อมูลได้ ใส่หมวกสีใด จะกาหนดรูปแบบการคิดแบบหนึ่ง
 14. 14. เทคนิคการคิด แบบหมวกหกใบก็ เช่นกัน เราต้อง กากับให้คิดทีละ อย่างให้ได้ ซึ่งผล สุดท้าย การคิดแต่ ละอย่างนั้นจะ รวมกันเป็น ความคิดที่สมบูรณ์ ภาพสีที่สวยงาม สมบูรณ์นี้ แท้จริง เกิดจากการพิมพ์ สีพื้นฐานทีละสี แต่ในที่สุด ทุกสี เป็นตัวเพิ่มความ สมบูรณ์ในสีให้แก่ ภาพ
 15. 15. หมวกสีขาว เป็นข้อเท็จจริง ตัวเลข ข้อมูลที่เป็น กลางไม่ปะปนความเห็นส่วนตัว อารมณ์ ความรู้สึก หรือเหตุผลใดทั้งสิ้น อะไรคือข้อมูลที่เรามี? อะไรคือข้อมูลที่จาเป็น? เราจะหาข้อมูลที่ต้องการใช้ มาได้อย่างไร? อะไรคือข้อมูลที่ขาดหายไป?
 16. 16. Computer don’t have an emotion. Pump out the Figures, Facts and Information.
 17. 17. Emotions อารมณ์Intuition HunchesAffection Sentiment 情感 ความรู้สึก 情绪 Feeling
 18. 18. “Exact opposite of White Hat thinking, which is neutral, objective and free of emotional flavour.” Edward de Bono
 19. 19. หมวกสีแดง (อารมณ์ ความรู้สึก สัญชาติญาณ ลางสังหรณ์) • เวลาคุณพูดเรื่องงาน คุณไม่สามารถปล่อยให้อารมณ์คุณมีบทบาท • แต่อาจบิดเบือนมาในรูป “เหตุผล” แต่หมวกสีแดง จะให้โอกาส พิเศษนี้แก่คุณ • สัญชาติญาณของคุณอาจอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์ที่โชกโชน “ฉันรู้สึกว่าคนๆนี้เหมาะกับงานโปรเจคพิเศษที่พวกเราพูดถึง” “ฉันรู้สึกว่าเจ้านายให้โอกาสพวกเราในการพัฒนาตนเองอย่างมาก” “สัญชาติญาณของผมบอกว่า กาลังมีเรื่องไม่ชอบมาพากลอยู่”
 20. 20. เราสามารถแสดงอารมณ์ได้...ภายใต้หมวกสีแดง
 21. 21. • การระวัง การตัดสิน การประเมิน หมวกสีดา Careful Judgement CautiousLogical Risk Assessment Critical
 22. 22. การระวัง การตัดสิน การประเมิน ลักษณะสาคัญ  เป็นหมวกคิดที่มีเหตุผลในการวิพากษ์ วิจารณ์  ให้ระแวดระวังสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้  ต้องอยู่บนพื้นฐานจริยธรรม...ไม่ติเตียนอยู่ร่าไป  หาจุดอ่อนเพื่อช่วยตัดสินใจว่าจะดาเนินการต่อ....หรือทิ้งมันไป “ความคิดนี้ดูเข้าท่ามาก เราลองคิดแบบหมวกดา เพื่อหาจุดอ่อน แล้ววางแผนรับมือตั้งแต่ต้นดีกว่า”
 23. 23. Black Hat You should think like him !
 24. 24. หมวกสีเหลือง • แสวงหาคุณค่า ความหวัง และ การมองโลกในแง่ดี
 25. 25. ลักษณะสาคัญ นึกถึงแสงแดดอ่อนๆ... นึกถึงการมองโลกในแง่ดี.. ความรู้สึกไวต่อคุณค่า -อะไรคือคุณค่า -คุณค่าสาหรับใคร ภายใต้สถานการณ์ใด -คุณค่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีคุณค่าอื่นๆอีกไหม? หมวกสีเหลือง (การคาดการณ์ทางบวก)
 26. 26. Yellow Hat Do you expect to find fish here ?
 27. 27. หมวกสีเขียว
 28. 28. Green Hat “The Green Hat Thinking is concerned with New ideas and New ways of looking at things.” o หมวกสีเขียวเป็นหมวกแห่งพลังงาน o ลองนึกถึงพืชพรรณที่แตกยอดอ่อน o นึกถึงทางเลือกใหม่ๆ o ให้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งมีกรอบ และไม่มีกรอบ o หมวกสีเขียวใช้ชนะอุปสรรคจากหมวกดา
 29. 29. Think Creatively. Green Hat
 30. 30. Blue Hat a. Organisation of thinking b. Control of the other hats ภาพรวมความคิด การตัดสินใจ
 31. 31. หมวกสีฟ้ า นึกถึงท้องฟ้ า นึกถึงภาพรวม หมวกสีฟ้ าเพื่อจัดระเบียบความคิด ควบคุมกระบวนการคิด ต้องกาหนดสถานการณ์ให้ชัดเจน กาหนดประเด็นในการคิด หมวกสีฟ้ าเป็นผู้กาหนดกลยุทธ์การคิด รักษษกฎระเบียบ ผู้สวมหมวกฟ้ า..มักเป็นประธานการประชุม สุดท้ายของการคิด หมวกฟ้ าจะร้องขอผลลัพธ์ ในรูปแบบ ลงมติ การ ตัดสินใจ แนวทางแก้ไข และการทางานขั้นต่อไป
 32. 32. Blue Hat You are the referee.
 33. 33. ภาพรวมหมวกทั้ง 6 ใบ
 34. 34. หมวก กับ การแสดงบทบาท หมวก สวมง่าย ถอดง่าย ไม่มีเสื้อผ้าชิ้นใดที่จะสวมง่ายถอดง่ายและเร็วเท่า หมวก เมื่อมีหมวกหลายใบ (หลายสี) จึงจาเป็นต้องคานึงถึงเรื่องการสวมง่าย ถอดง่าย หมวก ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้สวมได้อีกด้วย
 35. 35. เป็นสิ่งจาเป็นที่นักคิดทุกคนต้องสามารถเปลี่ยนบทบาทได้ (สวมหมวก – ถอดหมวก – เปลี่ยนหมวก) คนเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดได้ การเปลี่ยนบทบาท
 36. 36. นั่นไม่ใช่ผมนะ แต่เป็น การพูดตามหมวกสีดา จะฝึกการคิดแบบหมวกหกใบ ต้องปล่อยวางอัตตา อย่าเอามาปนกับการคิด กันอัตตา (Ego) ออกจากการคิด
 37. 37. เมื่อความคิดใดไม่ได้ผล อย่าไปเสียเวลาแก้ตัว เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ให้โอกาสในการสวมหมวกสีเหลือง การสวมหมวกสีเหลืองจะแสดงให้เห็นว่า แม้ ความคิดจะดูไร้ประโยชน์ แต่ก็อาจช่วยให้เห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ได้ คิดเสียว่า คนขับ หมดทุกข์ไม่ต้อง มานั่งกังวลกับค่า น้ามันที่เพิ่มมาก ขึ้นทุกอาทิตย์ ก้าวให้พ้นการแก้ตัว รณรงค์เมาแล้ว ขับไม่ได้ผล ทาให้สาเหตุ การตายจาก อุบัติเหตุยัง เพิ่มมากขึ้น
 38. 38. กิจกรรม : ดูภาพที่กาหนดให้ ฝึกคิดด้วยหมวก 6 ใบ เราจะมีความคิดเห็นอะไรได้บ้าง? Six Thinking Hats® IDEA GENERATION
 39. 39. ข้อเท็จจริงและตัวเลข อารมณ์และความรู้สึก การระวัง การตัดสิน การคาดการณ์ทางบวก ความคิดสร้างสรรค์ คิดภาพรวม การตัดสินใจ
 40. 40. ข้อเท็จจริงและตัวเลข อารมณ์และความรู้สึก การระวัง การตัดสิน การคาดการณ์ทางบวก ความคิดสร้างสรรค์ คิดภาพรวม การตัดสินใจ
 41. 41. ข้อเท็จจริงและตัวเลข อารมณ์และความรู้สึก การระวัง การตัดสิน การคาดการณ์ทางบวก ความคิดสร้างสรรค์ คิดภาพรวม การตัดสินใจ
 42. 42. ข้อเท็จจริงและตัวเลข อารมณ์และความรู้สึก การระวัง การตัดสิน การคาดการณ์ทางบวก ความคิดสร้างสรรค์ คิดภาพรวม การตัดสินใจ
 43. 43. References
 44. 44. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่ www.philosophychicchic.com สนุกกับการเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาแบบชิคๆ เคียงคู่รอยยิ้ม
 • preeyangarmsaard

  Aug. 26, 2021
 • prasittichai

  May. 31, 2020
 • dumrongpoalvirojtum

  Jul. 5, 2019
 • ChadanitChuaibamrug

  Sep. 6, 2018
 • NarathipNaina

  Jan. 8, 2018
 • maypunchhpd

  Nov. 28, 2017
 • EyoreTingtong

  Aug. 9, 2017
 • tum7998

  Sep. 9, 2016
 • JedsadaJaipin

  Apr. 26, 2016
 • nijiyobi

  Apr. 17, 2016
 • ManopchaiSantirattan

  Mar. 17, 2016
 • sanabinratkeaw

  Feb. 12, 2016
 • peagedpeaged

  Feb. 3, 2016
 • ssusere4da6f

  Jan. 19, 2016
 • sorn_phuangsunthorn

  Dec. 4, 2015
 • pratya5964

  Nov. 28, 2015
 • SomphonePhonepadith

  Nov. 26, 2015
 • ChaichanaNatongchai

  Oct. 31, 2015
 • TaweechaiRungvanichs

  Oct. 30, 2015
 • nimithlapila

  Oct. 24, 2015

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่ www.philosophychicchic.com อุปสรรคของการคิดก็คือความสับสน เพราะเราพยายามทำหลายๆ อย่างพร้อมๆ กันมากเกินไป จุดประสงค์ของหมวกความคิดหกใบก็คือ การแก้ไขความสับสนในความคิด เพราะผู้คิดจะสามารถใช้ความคิดทีละด้านได้ทีละครั้ง แทนที่จะพยายามคิดทุกด้านไปพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน

Views

Total views

10,680

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,397

Actions

Downloads

396

Shares

0

Comments

0

Likes

32

×