SlideShare a Scribd company logo

5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์

5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์ ขั้นตอนที่ 1 จดชื่อโดนเมน คือ การตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นเอง เราต้องไปลงทะเบียนจดชื่อโดเมนกับ เว็บที่รับจดโดเมนครับ จะมีค่าใช่จ่าย ประมาณ 300-500 บาท ชื่อโดเมน ก็เปรียบเหมือนชื่อร้านค้าของเรา จะซ้ำกับคนอื่นไม่ได้ หลักการตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรา หากเราไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียง เราควรตั้งชื่อเว็บให้ สั้น กระชับ และสื่อความหมายถึงสิ่งที่เราทำครับ เพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่าย ขั้นตอนที่ 2 เช่าโฮสติ้ง โฮสติ้ง ก็คือพื้นที่ ที่ใช้เก็บรูป ข้อมูล ไฟล์ต่างๆ เพื่อใช้แสดงเว็บของเรา ก็จะเปรียบเหมือนที่ตั้งร้านค้า ที่เราต้องไปเช่าเขานั่นเอง ราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซต์เรา โดยเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ 1,000 บาท ก็จะได้พื้นที่ประมาณ 10 GB เป็นต้น หากเว็บไซต์เรามีข้อมูลเยอะ ก็อาจต้อง เสียค่าเช่าโฮสติ้งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้ง Wordpress Wordpress เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เรา สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆ โดยที่เราไม่จำเป็น ต้องมีความรู้อะไรเลยในการเขียนเว็บไซต์ ที่สำคัญ Wordpress เป็นแอพพลิเคชั่น ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆ 25% ของเว็บในโลกใช้ WordPress เป็นผู้ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ครับ ...... ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้ง ธีม (theme) ธีม ก็เปรียบเหมือนอุปกรณ์ตกแต่งร้านของเรา อยากให้เว็บไซต์ หรือร้านค้าของเรา หน้าตาเป็นอย่างไร เราก็มาปรับแต่งกันตรงนี้ ในระบบของ Wordpress มีธีมให้เราได้เลือกใช้ มากมายทั้งที่ฟรี และเสียเงินครับ ขั้นตอนที่ 5 สร้างเนื้อหา (Content) คือ การโชว์สินค้าในร้าน หรือ สร้างเรื่องราวบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้คนอื่นๆ ได้รับรู้ว่า เราขายอะไร เราทำอะไรได้บ้าง ตรงนี้ก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคน ว่าจะม

1 of 10
Download to read offline
5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 1
• จดชื่อโดนเมน
คือ การตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นเอง เราต้องไปลงทะเบียนจดชื่อโดเมนกับเว็บที่รับ
จดโดเมนครับ จะมีค่าใช่จ่ายประมาณ 300-500 บาท
ชื่อโดเมน ก็เปรียบเหมือนชื่อร้านค้าของเรา จะซ้ากับคนอื่นไม่ได้ หลักการตั้งชื่อ
เว็บไซต์ของเรา หากเราไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียง เราควรตั้งชื่อเว็บให้ สั้น กระชับ และสื่อ
ความหมายถึงสิ่งที่เราทาครับ เพื่อให้เป็นที่จดจาได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 2
• เช่ำโฮสติ้ง
โฮสติ้ง ก็คือพื้นที่ ที่ใช้เก็บรูป ข้อมูล ไฟล์ต่างๆ เพื่อใช้แสดงเว็บของเรา ก็จะเปรียบ
เหมือนที่ตั้งร้านค้า ที่เราต้องไปเช่าเขานั่นเอง
ราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซต์เรา โดยเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ 1,000 บาท
ก็จะได้พื้นที่ประมาณ 10 GB เป็นต้น หากเว็บไซต์เรามีข้อมูลเยอะ ก็อาจต้อง
เสียค่าเช่าโฮสติ้งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ตัวอย่ำงเว็บไซต์ที่รับจดโดเมนและเช่ำโฮสติ้ง
•www.hostneverdie.com
•www.hostatom.com
ขั้นตอนที่ 3
• ติดตั้ง Wordpress
Wordpress เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เรา สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆ โดยที่เราไม่
จาเป็น ต้องมีความรู้อะไรเลยในการเขียนเว็บไซต์ ที่สาคัญ Wordpress เป็น
แอพพลิเคชั่น ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆ
25% ของเว็บในโลกใช้ WordPress เป็นผู้ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ครับ
ขั้นตอนที่ 4
• ติดตั้ง ธีม (theme)
ธีม ก็เปรียบเหมือนอุปกรณ์ตกแต่งร้านของเรา อยากให้เว็บไซต์ หรือร้านค้าของ
เราหน้าตาเป็นอย่างไร เราก็มาปรับแต่งกันตรงนี้
ในระบบของ Wordpress มีธีมให้เราได้เลือกใช้ มากมายทั้งที่ฟรี และเสียเงินครับ

More Related Content

More from Padvee Academy

หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]Padvee Academy
 
Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Padvee Academy
 
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)Padvee Academy
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียPadvee Academy
 
ปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตPadvee Academy
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาPadvee Academy
 
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)Padvee Academy
 
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อวิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อPadvee Academy
 
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)Padvee Academy
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana BuddhismPadvee Academy
 
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land BuddhismPadvee Academy
 
Timeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophyTimeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophyPadvee Academy
 
Timeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyTimeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyPadvee Academy
 
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์Padvee Academy
 
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)Padvee Academy
 
ศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรักศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรักPadvee Academy
 
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจPadvee Academy
 
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...Padvee Academy
 
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)Padvee Academy
 
ธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma Communicationธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma CommunicationPadvee Academy
 

More from Padvee Academy (20)

หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
หนังสือสอนใช้ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น [ฉบับ E-book]
 
Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist Onpage stucture checklist
Onpage stucture checklist
 
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean paul sartre)
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
 
ปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิตปรัชญากับวิถีชีวิต
ปรัชญากับวิถีชีวิต
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญาปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
ปรัชญาทั่วไป ตอน ทำความรู้จักกับปรัชญา
 
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
สรุปเนื้อหา ปรัชญาเบื้องต้น ตอน โทมัส ฮอบส์ (Thomas hobbes)
 
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อวิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
วิเคราะห์ปรัชญาขงจื๊อ
 
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
ปรัชญาหยางจื๊อ (Yang tzu)
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
 
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhismพุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
พุทธศาสนามหายาน นิกายสุขาวดี | Pure Land Buddhism
 
Timeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophyTimeline : history of philosophy
Timeline : history of philosophy
 
Timeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern PhilosophyTimeline : A History of Eastern Philosophy
Timeline : A History of Eastern Philosophy
 
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
รูปภาพ Infographic สรุปแนวคิดที่สำคัญทาง จริยศาสตร์
 
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
เทพเจ้ากรีกและโรมัน (The greek and roman gods Infographic)
 
ศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรักศิลปะแห่งความรัก
ศิลปะแห่งความรัก
 
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจ
 
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
รากฐานแห่งอภิปรัชญาของศีลธรรม โดย ค้านท์ (Kants groundwork of the metaphysics...
 
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)
 
ธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma Communicationธรรมนิเทศ Dhamma Communication
ธรรมนิเทศ Dhamma Communication
 

5 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์

 • 2. ขั้นตอนที่ 1 • จดชื่อโดนเมน คือ การตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นเอง เราต้องไปลงทะเบียนจดชื่อโดเมนกับเว็บที่รับ จดโดเมนครับ จะมีค่าใช่จ่ายประมาณ 300-500 บาท ชื่อโดเมน ก็เปรียบเหมือนชื่อร้านค้าของเรา จะซ้ากับคนอื่นไม่ได้ หลักการตั้งชื่อ เว็บไซต์ของเรา หากเราไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียง เราควรตั้งชื่อเว็บให้ สั้น กระชับ และสื่อ ความหมายถึงสิ่งที่เราทาครับ เพื่อให้เป็นที่จดจาได้ง่าย
 • 3. ขั้นตอนที่ 2 • เช่ำโฮสติ้ง โฮสติ้ง ก็คือพื้นที่ ที่ใช้เก็บรูป ข้อมูล ไฟล์ต่างๆ เพื่อใช้แสดงเว็บของเรา ก็จะเปรียบ เหมือนที่ตั้งร้านค้า ที่เราต้องไปเช่าเขานั่นเอง ราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซต์เรา โดยเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ 1,000 บาท ก็จะได้พื้นที่ประมาณ 10 GB เป็นต้น หากเว็บไซต์เรามีข้อมูลเยอะ ก็อาจต้อง เสียค่าเช่าโฮสติ้งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
 • 5. ขั้นตอนที่ 3 • ติดตั้ง Wordpress Wordpress เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เรา สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆ โดยที่เราไม่ จาเป็น ต้องมีความรู้อะไรเลยในการเขียนเว็บไซต์ ที่สาคัญ Wordpress เป็น แอพพลิเคชั่น ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆ 25% ของเว็บในโลกใช้ WordPress เป็นผู้ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ครับ
 • 6. ขั้นตอนที่ 4 • ติดตั้ง ธีม (theme) ธีม ก็เปรียบเหมือนอุปกรณ์ตกแต่งร้านของเรา อยากให้เว็บไซต์ หรือร้านค้าของ เราหน้าตาเป็นอย่างไร เราก็มาปรับแต่งกันตรงนี้ ในระบบของ Wordpress มีธีมให้เราได้เลือกใช้ มากมายทั้งที่ฟรี และเสียเงินครับ
 • 8. ขั้นตอนที่ 5 • สร้ำงเนื้อหำ (Content) คือ การโชว์สินค้าในร้าน หรือสร้างเรื่องราวบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้คนอื่นๆ ได้ รับรู้ว่า เราขายอะไร เราทาอะไรได้บ้าง ตรงนี้ก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคน ว่าจะมีวิธีการนาเสนอเว็บไซต์ของตนเอง อย่างไรให้น่าสนใจ เพื่อให้เขาซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากเราครับ
 • 9. สรุป เพื่อนๆ ก็จะพอได้เห็นภาพรวมของการทาเว็บแล้วนะครับ แต่ทั้งนี้การใช้งาน ระบบ Wordpress และการปรับแต่งธีม อาจจะต้องใช้เวลา เรียนรู้เพิ่มเติมอีกสัก หน่อย พอเราใช้งานมันเป็น คราวนี้เราจะทาอีกกี่เว็บไซต์ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ครับ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ ให้กับผู้เริ่มต้นสนใจ ในการทาเว็บไซต์ ด้วยตนเอง ไม่มากก็น้อยนะครับ ^_^ สอนทาเว็บไซต์ถึงบ้าน padveewebschool.com
 • 10. คอร์สเรียน Basic Web Starter • สอนถึงบ้ำนแบบตัวต่อตัว สอนวิธีการใช้งานระบบ Wordpress และการปรับแต่งธีม จนทาเว็บไซต์ได้ ใช้เวลาเรียน 1 วัน (ประมาณ 6-8 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะทาเป็น) • อัตราค่าเรียน 3,000 บาท ลดเหลือ 2,000 บาท สาหรับผู้ที่ชาระเงินภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2016 (ชาระเงินแล้วสามารถจองวันเรียนล่วงหน้าในเดือนถัดไปได้) • ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดสถานที่เรียนได้ อยากให้เราไปสอนที่ไหน เรายินดีไปสอนถึงที่ • รายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมที่ http://padveewebschool.com