Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El procés d’industrialització La 2ª Revolució Industrial
La 2ª Revolución Industrial <ul><li>Les seves característiques son: </li></ul><ul><ul><li>Utilització de noves fonts d’ene...
La 2ª Revolució Industrial <ul><li>Nuevas fuentes de energía </li></ul><ul><li>Si el vapor va ser la principal font d’ener...
La 2ª Revolució Industrial <ul><li>Nous sectors de producció </li></ul><ul><li>Entre 1870 i 1914 apareixen nous sectors de...
La 2ª Revolució Industrial <ul><li>Noves formes d’organització del treball </li></ul><ul><li>La complexitat de les noves e...
La 2ª Revolució Industrial <ul><li>Noves formes de capital </li></ul><ul><li>Si els pioners de la indústria s’havien finan...
La 2ª Revolució Industrial CARTEL És un acord formal entre empreses del mateix sector amb l’objectiu de reduir o eliminar ...
La 2ª Revolució Industrial <ul><li>El ferrocarril </li></ul><ul><li>El precedents del ferrocarril van ser vagonetes tirade...
La 2ª Revolució Industrial <ul><li>El vaixell de vapor </li></ul><ul><li>El 1803 Fulton va idear una vaixell amb una roda ...
La revolució dels transports Automóbil Benz de 1885 Fotografia original del primer vol a motor de la història. Als comand...
La 2ª Revolución Industrial <ul><li>Una economia mundialitzada </li></ul><ul><li>La globalització de l’economia es produei...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revolució industrial 2ª fase

1,722 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revolució industrial 2ª fase

 1. 1. El procés d’industrialització La 2ª Revolució Industrial
 2. 2. La 2ª Revolución Industrial <ul><li>Les seves característiques son: </li></ul><ul><ul><li>Utilització de noves fonts d’energia </li></ul></ul><ul><ul><li>El desenvolupament de nous sectors de producció </li></ul></ul><ul><ul><li>Canvis en l’organització del treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves formes de capital empresarial </li></ul></ul><ul><ul><li>La formació d’un mercat d’extensió mundial (mundialització del comerç) </li></ul></ul>Després de la primera fase d’industrialització (Anglaterra) i la seva extensió (Europa, EE.UU. i Japó), s’inicia una nova fase que s’allarga fins als 1914. Anglaterra perd el seu lideratge a favor d’altres potències
 3. 3. La 2ª Revolució Industrial <ul><li>Nuevas fuentes de energía </li></ul><ul><li>Si el vapor va ser la principal font d’energia aplicada a les màquines en la primera fase de la Revolució Industrial, durant la segona fase es desenvolupen altres de noves: </li></ul><ul><ul><li>El Petroli </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveix de combustible al motor de explosió y a l’automoció, que va aconseguir la seva maduresa amb Henry Ford en el primer terç del segle XX. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’electricitat </li></ul></ul><ul><ul><li>La seva aplicació va ser essencial per la il·lumniació ( invent de la bombeta, per T.A.Edison, 1879), la transmisió de senyals electromagnètiques (el Telegraf ), acustiques (radio de Marconi) i per a determinats motors , entre ells els de metros i tranvies. </li></ul></ul>motor d’explosió Thomas A. Edison Telégraf
 4. 4. La 2ª Revolució Industrial <ul><li>Nous sectors de producció </li></ul><ul><li>Entre 1870 i 1914 apareixen nous sectors de producció que faran front al tèxtil i al siderúrgic de la primera fase.: </li></ul><ul><ul><li>La Indústria Química </li></ul></ul><ul><ul><li>Colorants, explosius (la dinamita de Nobel), adobs, medicaments, fibres artificials (naylon), cautxu, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>La nova siderúrgia </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb l’obtenció de niquel, alumini, etc. El ferro estarà sotmés a processos de refinament através del Convertidor de Bessemer o el de Siemens-Martin , estimulant el desenvolupament de la indústria d’armes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les indústries alimentàries </li></ul></ul><ul><ul><li>Llaunes en conserva i esterilitzades (1875), frigorífics industrials (1878), etc. </li></ul></ul>
 5. 5. La 2ª Revolució Industrial <ul><li>Noves formes d’organització del treball </li></ul><ul><li>La complexitat de les noves empreses i els procesos de producció van imposar en questa segona fase de la Revolució Industrial nous sistemes d’organització del treball: </li></ul><ul><ul><li>El Taylorisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Busca la organització científica del procés productiu de l’empresa mitjançant l’especialització , a fi de reducir costos de producció. </li></ul></ul><ul><ul><li>El treball en Cadena (&quot;Fordisme&quot;). </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicat amb èxit a les fàbriques d’automóbils de Henry Ford , significa la màxima especialització , l’optimització del treball i dels rendiments, abaratint mercaderies i apropàndoles als consumidors . </li></ul></ul>
 6. 6. La 2ª Revolució Industrial <ul><li>Noves formes de capital </li></ul><ul><li>Si els pioners de la indústria s’havien finançat majoritàtirament amb capital fammiliar, les noves necessitats van impulsar cap a noves formes de financiació: </li></ul><ul><ul><li>La Banca </li></ul></ul><ul><ul><li>Esl empresaris acudeixen a ella per demanar crèdits amb els que fer front a les grans inversions </li></ul></ul><ul><ul><li>Les societats anònimes </li></ul></ul><ul><ul><li>Constituides per socies propietaris de participacions (accions) de l’empresa. La compra i la venda d’accions te com a escenari la Borsa . </li></ul></ul><ul><li>Simultáneament, es produeixen concentracions empresarials, que formen grans corporacions en forma de cartels , trusts o holdings . </li></ul>
 7. 7. La 2ª Revolució Industrial CARTEL És un acord formal entre empreses del mateix sector amb l’objectiu de reduir o eliminar la competència en el mercat. HOLDING És una companyia que controla les activitats d’altres mitjançant la propietat de totes o una gran part de les seves TRUST És la concentració d’empreses del mateix o diferents sectors sota una mateixa direcció.
 8. 8. La 2ª Revolució Industrial <ul><li>El ferrocarril </li></ul><ul><li>El precedents del ferrocarril van ser vagonetes tirades per animals que transportaven els minerals per rails. </li></ul><ul><li>El 1804, Trevithick va crear una locomotora per arrossegar les vagonetes dintre de les mines, però el rails de fusta no aguantaven. </li></ul><ul><li>El 1825, Stephenson, va perfeccionar la locomotora de vapor sobre rails de ferro, i aquell mateix any s’inaugura a la Gran Bretanya la primera línia de ferrocarril entre les localitats de Stockton i Darlington. </li></ul><ul><li>El 1830 s’inaugura la primera línia de passatgers entre Liverpool i Manchester. </li></ul><ul><li>Durant la segona meitat del segle XIX l’augment de xarxes ferroviàries fou espectacular. </li></ul>La revolució dels transports Locomotora Rocket. Stephenson.
 9. 9. La 2ª Revolució Industrial <ul><li>El vaixell de vapor </li></ul><ul><li>El 1803 Fulton va idear una vaixell amb una roda de pales moguda per una màquina de vapor </li></ul><ul><li>El 1807 aquesta embarcació va la primera travessia entre Nova York i Albany pel riu Hudson. </li></ul><ul><li>El 1819 primera travessia per l’Atlàntic i el 1842 un vaixell de vapor va donar la primera volta al món. </li></ul><ul><li>Poc a poc s’anaven introduint millores com l’hèlix i augmentaven la mida i la capacitat dels vaixells. </li></ul>
 10. 10. La revolució dels transports Automóbil Benz de 1885 Fotografia original del primer vol a motor de la història. Als comandaments, Orwille Wright; a la dreta, el seu germà Wilbur. 1903 <ul><li>L’automòbil i l’avió. </li></ul><ul><li>L’ invenció del motor d’explosió utilitzant els derivats del petroli com a combustible va permetre la seva aplicació a dos nous mitjans de transport; l’automòbil i l’avió. </li></ul><ul><li>El 1885, K. Benz va utilitza els motors de gasolina en els seus prototips d’automòbils. </li></ul><ul><li>El 1903 els germans Wright va efectuar el primer vol en avió. </li></ul>
 11. 11. La 2ª Revolución Industrial <ul><li>Una economia mundialitzada </li></ul><ul><li>La globalització de l’economia es produeix com a conseqüència de la necessitat d’obtenir materies primeres i controlar els nous mercats on vendre els excedents de la producció industrial. Les principals potències comencen la conquesta i control d’amplis terriotirs d’Àfrica i Àsia. </li></ul><ul><li>Aquest fenòmen serà conegut sota el concepte d’Imperialisme , que serà una de les principals causes de l’esclat de la Primera Guerra Mundial </li></ul> 

×