Promocja konsultacji społecznych
w ochronie zdrowia
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROG...
Jak polski rząd zamierza wdrożyć
dyrektywę transgraniczną?
r.pr. Natalia Łojko
Baker&McKenzie Krzyżowski i wspólnicy sp. k...
Status
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie
stosowania praw pacjentów w tran...
Stan implementacji
•

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na
interpelację nr 79...
Stan implementacji
•

Odpowiedź ws. wystąpienia RPO z 23.10.2013 r.
W ocenie Ministra Zdrowia dyrektywa ta ułatwia dostęp ...
Stan implementacji
• Założenia ustawy – 22 luty 2013 r.
• Obecnie – projekt ustawy – 3 października
2013 r. + projekty roz...
Warunki zwrotu kosztów
•
•

Punkt wyjściowy – świadczenie gwarantowane
Warunki zwrotu kosztów:
• skierowanie od lekarza ub...
Uprzednia zgoda
•

Rozporządzenie MZ wydane na podstawie art. 42e
• świadczenia podlegające wymogom planowaia niezbędnego ...
Uprzednia zgoda
•
•

•
•
•

Procedura: dyrektor OW NFZ właściwy dla miejsca zamieszkania
Możliwość odmowy zgody, gdy: „świ...
Wysokość zwrotu
•

Wysokość zwrotu – kwota finansowania w Polsce
• leki / wyroby – do limitu
• inne świadczenia – kwota fi...
Procedura zwrotu
•
•

•
•
•
•

Wniosek – 6 m-cy od wystawienia rachunku
Zawartość wniosku: ustawa / Wzór wniosku: rozporzą...
Procedura zwrotu
•

Decyzja o odmowie zwrotu
• niespełnienie wymogów kwalifikacji lub zawarcia świadczenia w koszyku
• uwa...
Limit NFZ
•

•
•

Art. 42h. 1. W przypadku gdy koszty realizacji zadan wynikajacych z art. 42b w danym roku
kalendarzowym ...
Krajowy Punkt Kontaktowy
•
•
•

Centrala Funduszu
Informacje dla pacjentów „krajowych” i „zagranicznych”
Dla pacjentów „kr...
Zastosowanie dyrektywy do sytuacji
krajowych?
•

Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów ustawowych ani wykonawczych
pań...
Działania?
• Na „poziomie” prac rządowych - Regulamin
pracy Rady Ministrów
• Na „poziomie” prac parlamentarnych - udział w...
Dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy ponownie.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i obywatele możemy zrobić w tej sprawie? Mec. Natalia Łojko, Kancelaria Baker & McKenzie

657 views

Published on

Wykład "Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i obywatele możemy zrobić w tej sprawie?" przeprowadzony przez Mec. Natalię Łojko, Kancelaria Baker & McKenzie
w ramach projektu "Promocja konsultacji społecznych w ochronie zdrowia" realizowanego przez Fundację MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
151
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i obywatele możemy zrobić w tej sprawie? Mec. Natalia Łojko, Kancelaria Baker & McKenzie

 1. 1. Promocja konsultacji społecznych w ochronie zdrowia PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.pacjencidecyduja.pl
 2. 2. Jak polski rząd zamierza wdrożyć dyrektywę transgraniczną? r.pr. Natalia Łojko Baker&McKenzie Krzyżowski i wspólnicy sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa natalia.lojko@bakermckenzie.com www.pacjencidecyduja.pl
 3. 3. Status • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej • cel: kodyfikacja dotychczasowego orzecznictwa TS • data implementacji: 25 października 2013 r. www.pacjencidecyduja.pl
 4. 4. Stan implementacji • Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7990 w sprawie wdrożenia unijnej dyrektywy o leczeniu transgranicznym (25.09.2012) Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pani poseł Wandy Nowickiej z dnia 20 sierpnia br. przesłaną przy piśmie nr SPS-023-7990/12 uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Postanowienia dyrektywy UE nr 2011/24 ws. stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej zostaną w pełni wdrożone do polskiego porządku prawnego w terminie ustanowionym w tej dyrektywie, czyli najpóźniej do dnia 25 października 2013 r. www.pacjencidecyduja.pl
 5. 5. Stan implementacji • Odpowiedź ws. wystąpienia RPO z 23.10.2013 r. W ocenie Ministra Zdrowia dyrektywa ta ułatwia dostęp do publicznych środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom zamożniejszym, w porównaniu z osobami, których nie będzie stać na korzystanie z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innych państwach Unii Europejskiej. Obecnie dobiegają końca prace nad projektem ustawy wdrażającej omawianą dyrektywę, w ramach etapu uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych. (…) Ministerstwo Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby projekt przed końcem 2013 roku trafił do prac sejmowych. www.pacjencidecyduja.pl
 6. 6. Stan implementacji • Założenia ustawy – 22 luty 2013 r. • Obecnie – projekt ustawy – 3 października 2013 r. + projekty rozporządzeń: • w sprawie wydawania zgody • w sprawie ustalenia wykazu świadczeń wymagających uprzedniej zgody • w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot kosztów www.pacjencidecyduja.pl
 7. 7. Warunki zwrotu kosztów • • Punkt wyjściowy – świadczenie gwarantowane Warunki zwrotu kosztów: • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub od lekarza w innym kraju • program lekowy – dodatkowo warunkiem kwalifikacja w Polsce • lek / wyrów – recepta / zlecenie wystawione za granicą lub w Polsce (leki – recepta transgraniczna!) • jeśli świadczenie w wykazie – uprzednia zgoda dyrektora OW NFZ www.pacjencidecyduja.pl
 8. 8. Uprzednia zgoda • Rozporządzenie MZ wydane na podstawie art. 42e • świadczenia podlegające wymogom planowaia niezbędnego dla zapewnienia wystarczającego i stałego dostępu do pełnego zakresu opieki zdrowotnej wysokiej jakości lub wynikającego z konieczności kontrolowania kosztów uniknięcia niegospodarności w wykorzystaniu zasobów finansowych, technicznych i ludzkich, a jednocześnie, które: • wymagają pozostawania pacjenta w szpitalu przez co najmniej jedną noc, lub • wymagają zastosowania wysokospecjalistycznej i kosztownej infrastruktury lub aparatory i sprzętu medycznego • świadczenia opieki zdrowotnej stwarzające szczególne ryzyko dla życia lub zdrowia www.pacjencidecyduja.pl
 9. 9. Uprzednia zgoda • • • • • Procedura: dyrektor OW NFZ właściwy dla miejsca zamieszkania Możliwość odmowy zgody, gdy: „świadczenie może zostać udzielone w kraju, przez świadczeniobiorcę posiadającego umowę [z NFZ – NŁ], w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania pacjenta na dane świadczenie, określonego w wniosku, na podstawie kryteriów medycznych, przy uwzględnieni aktualnego stanu zdrowia pacjenta, stopnia odczuwanych przez niego dolegliwości oraz charakteru jego niepełnosprawności, w momencie złożenia wniosku, a także historii choroby i przewidywanego jej rozwoju” uwaga! wniosek częściowo wypełnia prof. lub dr hab. brak szczególnych terminów – terminy z KPA możliwość odwołania do Prezesa NFZ www.pacjencidecyduja.pl
 10. 10. Wysokość zwrotu • Wysokość zwrotu – kwota finansowania w Polsce • leki / wyroby – do limitu • inne świadczenia – kwota finansowania w rozliczeniach pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami • Gdy nie można wskazać dokładnego odpowiednika – świadczenie „najbardziej zbliżone pod względem medycznym” • Zróżnicowanie wysokości kwot finansowania – „średnia ważona kwoty finansowania obliczona dla tego świadczenia według stanu obowiązującego na 1 stycznia roku, w którym zakończono udzielanie świadczenia”…. • Brak cenników! www.pacjencidecyduja.pl
 11. 11. Procedura zwrotu • • • • • • Wniosek – 6 m-cy od wystawienia rachunku Zawartość wniosku: ustawa / Wzór wniosku: rozporządzenie • Uwaga! oryginał rachunku • Uwaga! tłumaczenie przysięgłe: rachunek, skierowanie, dokumentacja medyczna • Lek przepisany za granicą: „poświadczona kopia dokumentacji medycznej, z której wynika medyczna zasadność wystawienia recepty” Decyzja dyrektora OW NFZ – właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy • Termin – 30 dni / 60 dni / 6 m-cy Przelew w walucie polskiej, na wskazane konto Odwołanie do Prezesa NFZ Uwaga! Gdy kwota nienależna: zwrot z odsetkami www.pacjencidecyduja.pl
 12. 12. Procedura zwrotu • Decyzja o odmowie zwrotu • niespełnienie wymogów kwalifikacji lub zawarcia świadczenia w koszyku • uwaga! • brak uzyskania uprzedniej zgody • brak udokumentowania pokrycia całości kosztów • nieprzedstawienie „dokumentów zawierających wystarczające dane dotyczące procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, pozwalające na zidentyfikowanie świadczenia opieki zdrowotnej, któego dotyczy wniosek o zwrot kosztów” www.pacjencidecyduja.pl
 13. 13. Limit NFZ • • • Art. 42h. 1. W przypadku gdy koszty realizacji zadan wynikajacych z art. 42b w danym roku kalendarzowym osiagna kwote stanowiaca sume rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz rezerwy, o której mowa w art. art. 118 ust. 5, Fundusz zawiesza wypłate kwot nalenych z tytułu zwrotu kosztów do konca tego roku kalendarzowego. Prezes Funduszu niezwłocznie informuje, w drodze ogłoszenia, na stronach internetowych centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu o zawieszeniu wypłaty tych kwot. • obowiązek ostrzegawczy „gdy przed koncem pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego zostanie przekroczony poziom 50% kwoty” 3. W przypadku gdy przychody ze składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zrealizowane jako nalene za okres od poczatku danego roku kalendarzowego, sa nizsze niż przychody planowane na ten okres, kwota, o której mowa w ust. 1, ulega obnieniu o kwote róznicy miedzy przychodami planowanymi a zrealizowanymi, jednak nie wiecej ni o kwote rezerwy, o której mowa w art. art. 118 ust. 5. Wypłaty kwot zawieszonych: do 31 stycznia w roku następnym Brak odsetek! www.pacjencidecyduja.pl
 14. 14. Krajowy Punkt Kontaktowy • • • Centrala Funduszu Informacje dla pacjentów „krajowych” i „zagranicznych” Dla pacjentów „krajowych” – informacje o: • • • • receptach transgranicznych możliwości uzyskania zwrotu kosztów świadczeń objętych wymogiem uzyskania zgody trybu realizacji wniosków o zwrot kosztów oraz o wydanie zgody www.pacjencidecyduja.pl
 15. 15. Zastosowanie dyrektywy do sytuacji krajowych? • Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów ustawowych ani wykonawczych państw członkowskich dotyczących organizacji i finansowania opieki zdrowotnej w sytuacjach niezwiązanych z transgraniczną opieką zdrowotną. W szczególności żaden przepis niniejszej dyrektywy nie zobowiązuje państwa członkowskiego do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej świadczonej przez świadczeniodawców działających na jego terytorium, jeżeli tacy świadczeniodawcy nie są częścią systemu zabezpieczenia społecznego lub publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa członkowskiego www.pacjencidecyduja.pl .
 16. 16. Działania? • Na „poziomie” prac rządowych - Regulamin pracy Rady Ministrów • Na „poziomie” prac parlamentarnych - udział w posiedzeniach dotyczących projektu • Inne fora www.pacjencidecyduja.pl
 17. 17. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja MY PACJENCI email: info@mypacjenci.org www.mypacjenci.org tel.fax +48 22 615 57 10 KRS 0000420212 NIP 9522119578 REGON 146134960 www.pacjencidecyduja.pl

×