Teknik membina jadual data

2,272 views

Published on

Teknik membina jadual data bagi kemahiran menukar teks linear kepada teks bukan linear

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknik membina jadual data

  1. 1. Jadual ialah penyusunan semula data dan maklumat statistik secara teratur dan sistematik. Jadual lazimnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu: (a) jadual mudah; dan (b) jadual kompleks.Jadual mudah ini hanya terdiri daripada tiga aspek, iaitu perkara, tahun, dan jumlah.
  2. 2. Contoh jadual mudah Sektor 2000 2001 2002 2003Pertanian 264.9 284.1 197.6 169.5Perlombongan 1.9 2.1 t.m. t.m. Malaysia: BilanganPembinaan Pekerja Asing 78.3 99.0 165.2 269.1Pembuatan Sektor bagi Mengikut 119.4 213.0 300.5 355.4Perkhidmatan 2003 Tahun 2000 - 206.7 265.6 298.4 319.6Jumlah 671.2 863.7 961.7 994.6t.m. – tiada maklumat (Sumber : Jabatan Perangkaan dan Jabatan Imigresen, 2004)
  3. 3. Contoh jadual kompleks Malaysia: Kes Ragut yang Telah Diselesaikan dan Tangkapan yang Dibuat bagi Tahun 2003 dan 2004 2003 2004 Negeri Jumlah Selesai Tangkapan Jumlah Selesai Tangkapan Perlis 12 4 3 10 5 3 Kedah 274 132 16 332 175 95 Pulau Pinang 56 20 12 38 9 6 Perak 155 97 23 167 153 55 Selangor 507 201 95 687 140 31 Kuala Lumpur 254 127 48 256 19 9 Negeri Sembilan 98 34 14 98 43 11 Melaka 38 23 16 48 7 2 Johor 237 133 47 263 71 21 Pahang 28 12 11 34 19 13 Terengganu 47 20 12 52 26 22 Kelantan 56 32 30 58 34 29 Sabah 151 101 48 153 79 32 Sarawak 67 37 26 91 22 18 Jumlah 1980 973 380 2287 802 347 (Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Polis Diraja Malaysia,Bukit Aman,2005)
  4. 4. (a) tulis tajuk yang ringkas dan tepat yang terdiri daripada tempat,perkara, dan tempoh masa.(b) tajuk ditulis pada bahagian atas ja-dual dan disetkan di tengah-tengah menggunakan huruf besar pada pangkal perkataan kata nama danhuruf kecil bagi kata hubung dan kata sendi nama.(c) lukiskan ruang-ruang yang sesuai ba-gi setiap pemboleh ubah.(d) berikan tajuk kecil bagi setiap pemboleh ubah pada setiap ruangdengan jelas.(e) nyatakan sumber di bahagian bawah sebelah kanan jadual
  5. 5. Penggunaan pelbagai jenis tenaga komersial terus meningkat dan menjadi nadi penggerak pembangunan ekonomi negara, selaras dengan perkembangan ekonomiMalaysia yang semakin pesat. Permintaan tenaga komersial di bawah Rancangan Malaysia Kelapan (RMK-8) (2001-2005) berjumlah 1682.6 petajoule (pi) dengankadar pertumbuhan purata tahunan sebanyak 6.5%, manakala permintaan tenaga komersial di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK-7) (1996-2000) berjumlah1209.7 pj dengan kadar pertumbuhan purata tahunan sebanyak 8.7%.Sektor pengangkutan merupakan sektor yang paling banyak menggunakan tenaga komersial. Pada tahun 2000, penggunaan tenaga komersialnya meningkatmenjadi 490.0 pj, jika dibandingkan dengan 326.5 pj pada tahun 1995. Keperluan tenaga komersial sektor ini kemudian meningkat kepada 682.7 pj pada tahun 2005.Kadar pertumbuhan purata tahunan menurun sebanyak 1.8% di bawah RMK-8, manakala kadar pertumbuhan purata tahunan di bawahRMK-7 ialah 7.8%.Terdapat peningkatan penggunaan tenaga komersial yang jelas dalam sektor pembuatan berikutan perkembangan sektor perindustrian yang semakin pesat.Keadaan ini dapat dilihat apabila keperluan tenaga komersial sektor ini naik sebanyak 63.4% kepada 488.7 pj pada tahun 2000 berbanding dengan keperluan tenagakomersial pada tahun 1995 sebanyak 299.1 pj, manakala keperluan tenaga komersial dalam sektor ini meningkat sebanyak 199.6 pj pada tahun 2005. Namun, kadarpertumbuhan purata tahunan bagi sektor ini merosot sebanyak 3.5% di bawah RMK-8 berbanding dengan 10.3% di bawah RMK-7.Dalam sektor pertanian dan perhutanan, permintaan tenaga komersial terus meningkat daripada 63.4 pj pada tahun 2000 kepada 79.1 pj pada tahun 2005, walaupunpada tahun 1995 penggunaan tenaga komersialnya ialah 52.6 pj. Kadar pertumbuhan purata tahunan meningkat kepada 4.1% di bawah RMK-8 berbanding dengan3.8% dibawah RMK-7.Permintaan tenaga komersial dalam sektor perlombongan dan kuari turut meningkat apabila 34.1 pj digunakanpada tahun 1995, dan meningkat sebanyak 16.1 pj pada tahun 2000. Kadar pertumbuhan purata tahunan bagi sektor ini terus meningkat sebanyak 0.7% di bawahRMK-8 berbanding dengan 7.8% di bawah RMK-7.Dalam sektor perdagangan pula, terdapat peningkatan permintaan tenaga komersial pada tahun 2000 sebanyak 18.6 pj kepada 53.3 pj berbanding dengan limatahun sebelumnya. Pada tahun 2005, permintaan tenaga komersial dalam sektor ini terus meningkat kepada 76.4 pj. Kadar pertumbuhan purata tahunan ialah 8.9%di bawah RMK-7 dan merosot kepada 7.1 % di bawah RMK-8.Seterusnya, sejajar dengan pertambahan bilangan penduduk dan rumah kediaman, sektor kediaman turut memerlukan tenaga komersial yang berjumlah 51.5 pjpada tahun 1995, dan kemudian meningkat sebanyak 12.6 pj pada tahun 2000. Permintaan tenaga komersial dalam sektor ini terus meningkat sebanyak 25.9%menjadi 80.7 pj pada tahun 2005. Bagi sektor ini, kadar pertumbuhan purata tahunan di bawah RMK-7 ialah 4.2% dan meningkat sedikit kepada 4.3% di bawahRMK-8. (Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan RMK-7 dan RMK-B)
  6. 6. Tip Jawapan(a) Soalan ini menghendaki calon Contoh pengiraan (sebahagian): menyediakan satu jadual untuk menunjukkan penggunaan akhir tenaga komersial mengikut sektor bagi  Penggunaan akhir tenaga komersial tahun-tahun 1995, 2000 dan 2005. bagi tahun 2000 (b) Calon harus menyediakan baris dan lajur  Pembuatan 299.1 + 189.6 = 488.7pj yang mewakili sektor, tahun dan kadar  Perlombongan dan kuari 34.1 + 16.1 = pertumbuhan purata tahunan bagi penggunaan tenaga komersial di bawah 50.2 pj RMK-7 dan RMK-8.  Perdagangan 34.7 + 18.6 = 53.3 pj(c) Jadual perlu menunjukkan:  Kediaman 51.5 + 12.6 = 64.1 pj (i) penggunaan akhir tenaga komersial dalam  Kadar pertumbuhan purata tahunan unit petajoule (pj) bagi enam sektor, iaitu sektor pengangkutan, pembuatan, di bawah RMK-8 pertanian dan perhutanan, perlombongan  Pengangkutan 7.8 - 1.8 = 6.0% dan kuari, perdagangan, dan kediaman.  Pembuatan 10.3 - 3.5 = 6.8% (ii) tahun-tahun yang dinyatakan, iaitu 1995,  Perlombongan dan kuari 7.8 + 0.7 = 2000 dan 2005. ( 8.5%iii) kadar pertumbuhan purata tahunan dalam unit peratusan (%) di bawah RMK-7 dan RMK-8.
  7. 7. Malaysia: Penggunaan Akhir Tenaga Komersial mengikut Sektor bagi Tahun-tahun 1995,2000 dan 2005 serta Kadar Pertumbuhan Purata Tahunan bagi RMK-7 dan RMK-8 Sektor Penggunaan akhir tenaga komersial (pj) Kadar pertumbuhan purata tahunan (%) 1995 2000 2005 RMK-7 RMK-8Pengangkutan 326.5 490.0 682.7 7.8 6.0Pembuatan 299.1 488.7 688.3 10.3 6.8Pertanian dan 52.6 63.4 79.1 3.8 4.1perhutananPerlombongan 34.1 50.2 75.4 7.8 8.5dan kuariPerdagangan 34.7 53.3 76.4 8.9 7.1Kediaman 51.5 64.1 80.7 4.2 4.3Jumlah 798.5 1209.7 1682.6 8.7 6.5

×