Sofie Logie            Kortrijk, 13 juni 2012Raad voor Betwistingen inzakeStudievoortgangsbeslissingen:  proc...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 2Korte introductie– Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen: procedurele a...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 3Korte introductie– Doel: onafhankelijke en efficiënte rechtsbescherming bij geschillen over ...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 4Korte introductie– Bevoegdheid: legaliteitscontrole   – studievoortgangsbeslissing (art. I...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 5  Procedurele aspecten (1)  Algemeen overzicht     Fase 1:             ...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 6 Procedurele aspecten (2) Interne beroepsprocedure– Intern beroep regelmatig instellen en ui...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 7 Procedurele aspecten (3) Interne beroepsprocedure– Termijn voor het instellen van intern be...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 8 Procedurele aspecten (4) Interne beroepsprocedure– Termijn voor het nemen van een nieuwe be...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 9  Procedurele aspecten (5)  Indienen verzoekschrift− termijn voor het indienen van het ver...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 10  Procedurele aspecten (6)  Indienen verzoekschrift– Vormvereisten verzoekschrift   – a...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 11  Procedurele aspecten (7)  verder verloop procedure     Inschrijving in registerA...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 12 Procedurele aspecten (8) Bijstand raadsman– raadsman: advocaat (-stagiair) of deskundige...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 13Procedurele aspecten (9)Uitspraak      Administratief Cassatieberoep  Nieuw beroep b...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 14 Procedurele aspecten (10) Beroep tegen de beslissing van de Raad– Administratief cassati...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 15  Procedurele aspecten (11)  Interne beroepsprocedure– Quid instellen van beroep tegen ee...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 16 Overzicht verzoekschriften per soort opleidingsonderdeel– basis: jaarverslag Raad voor S...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 17  Casus: betwisting stageresultaten– 15 % van de ontvankelijke verzoekschriften handelen o...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 18  Casus: betwisting stageresultaten (2)– rechtspraak Raad:   – legaliteitsoordeel, geen...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 19  Conclusies– nieuwe, relatief snelle procedure– ‘klantvriendelijkheid’ staat centraal– p...
Sofie Logie / 13 juni 2012 / 20referentiesspreker:Sofie Logiet 056 74 56 00slogie@publius.bewww.publius.be
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen procedurele aspecten (Publiu

1,538 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Voorwerpen van de verzoekschriften, op basis van het jaarverslag 2010. Overgrote meerderheid van de studenten zijn niet akkoord met de toegekende score op een schriftelijk of mondeling examen.
 • Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen procedurele aspecten (Publiu

  1. 1. Sofie Logie Kortrijk, 13 juni 2012Raad voor Betwistingen inzakeStudievoortgangsbeslissingen: procedurele aspecten
  2. 2. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 2Korte introductie– Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen: procedurele aspecten– Onderwijseigen administratief rechtscollege actief sinds 1 januari 2005– Decretale basis: Decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, demedezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructureringvan het hoger onderwijs in Vlaanderen (B.S. 10 juni 2004)
  3. 3. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 3Korte introductie– Doel: onafhankelijke en efficiënte rechtsbescherming bij geschillen over studievoortgangsbeslissingen, na het doorlopen van de interne beroepsprocedure aan de betrokken onderwijsinstelling – onmiddellijk en effectief rechtsherstel – ook voor secundair onderwijs?(vgl. Advies Raad van State, afdeling Wetgeving van 30/10/2003)
  4. 4. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 4Korte introductie– Bevoegdheid: legaliteitscontrole – studievoortgangsbeslissing (art. II.1, 15°bis Decreet) toetsen aan ‘het recht’ (art. II.21 Decreet) − bevoegdheidsuitbreiding: EVK ( Raad van State, arrest nr. 200.012 van 26 januari 2010) − geen opportuniteitsoordeel! (infra)
  5. 5. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 5 Procedurele aspecten (1) Algemeen overzicht Fase 1: Fase 2: Fase 3: interne beroepsprocedure behandeling door de Raad tenuitvoerleggingIndienen beroep conform interne Inschrijving in register procedure Student is Student is niet Art. II.27 Decreet 1 kalenderdag akkoord met akkoord met Artikel II.13 Vervaltermijn de beslissing de beslissing Decreet 5 kalenderdagen Samenstelling volledig dossier en van de Raad van de Raad communicatie naar partijen Behandeling interne beroepsprocedure Art II.28-30 Totaal: 2 Administratief Decreet kalenderdagen cassatieberoep Artikel II.14 Termijn van 15 Raad van State Decreet kalenderdagen Voorlopige procedurekalender (art. 14, §2 Gec. W. op de R.v.St.)Bekendmaking beslissing interne Art. II.31 Decreet 1 kalenderdag beroepsprocedure Afwijzing beroep: bestendiging Antwoordnota / aangevochten beslissing Art. II.24, §1 Vervaltermijn van wederantwoordnota partijen (artikel II.22, §1, 1° Decreet) Decreet 5 kalenderdagen Art. II.32 Decreet Minstens 48u/p. Vernietiging studievoortgangs- Indienen verzoekschrift bij de beslissing: onderwijsinstelling Raad Zitting en beraadslaging neemt nieuwe beslissing conform voorwaarden door de Art.II.35-37 Decreet 5 kalenderdagen Raad gesteld (artikel II.22, §1, 1° Decreet) Uitspraak
  6. 6. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 6 Procedurele aspecten (2) Interne beroepsprocedure– Intern beroep regelmatig instellen en uitputten (artikelen II.13 en II.24 Decreet) – ratio? – op straffe van onontvankelijkheid (besluit nr. 2012/021) – interne procedure conform het onderwijs- en examenreglement van de betrokken instelling – verschillende systemen mogelijk: devolutief systeem vs. getrapt systeem – decreetgever laat keuze, maar duidelijkheid lijkt vereist
  7. 7. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 7 Procedurele aspecten (3) Interne beroepsprocedure– Termijn voor het instellen van intern beroep: 5 kalenderdagen (vervaltermijn) – vervaltermijn: bindend – start termijn: – examenbeslissing: dag na deze van de proclamatie – andere studievoortgangsbeslissing: dag na deze van de kennisname van de beslissing (infra)
  8. 8. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 8 Procedurele aspecten (4) Interne beroepsprocedure– Termijn voor het nemen van een nieuwe beslissing door de betrokken onderwijsinstelling:15 kalenderdagen vanaf de dag na instellen van het beroep door de student (art. II.14 Decreet)– Gevolgen interne beroepsprocedure (artikel II.14 Decreet) – afwijzing wegens onontvankelijkheid – nieuwe beslissing die oorspronkelijke herziet of bevestigt – motivering – beroepsbeslissing conform interne procedure moet de beroepsmogelijkheden vermelden – minimale vereisten? – sanctie
  9. 9. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 9 Procedurele aspecten (5) Indienen verzoekschrift− termijn voor het indienen van het verzoekschrift
  10. 10. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 10 Procedurele aspecten (6) Indienen verzoekschrift– Vormvereisten verzoekschrift – artikel II.24, §2 Decreet – principe: niet op straffe van onontvankelijkheid – ratio? – 1 uitdrukkelijke uitzondering: ondertekening van verzoekschrift (besluit nr. 2010/036 en besluit nr. 2012/003) – sanctie – vormvoorschriften niet op straffe van onontvankelijkheid: rechten van de verdediging geschonden? (besluit nr. 2009/123 en besluit nr. 2012/072) – vormvoorschriften op straffe van onontvankelijkheid – remediëring mogelijk binnen de decretaal voorziene termijnen(besluit nr. 2009/85 , besluit nr. 2012/024-027 en besluit nr. 2012/005-007)
  11. 11. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 11 Procedurele aspecten (7) verder verloop procedure Inschrijving in registerArt. II.27 Decreet 1 kalenderdagSamenstelling volledig dossier en − ordetermijn van 15 dagen (artikel II.38 Decreet) communicatie naar partijen − niet bindend Art II.28-30 Totaal: 2 Decreet kalenderdagen − 50 % zaken binnen gestelde termijn afgehandeld Voorlopige procedurekalender − quid schorsing procedure op vraag van de betrokken instelling?Art. II.31 Decreet 1 kalenderdag (artikel II.40 Decreet) Antwoordnota / wederantwoordnota partijenArt. II.32 Decreet Minstens 48u/p. − quid uitstel van behandeling van de zaak ? (besluit nr. Zitting en beraadslaging 2009/035) Art.II.35-37 Decreet 5 kalenderdagen Uitspraak
  12. 12. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 12 Procedurele aspecten (8) Bijstand raadsman– raadsman: advocaat (-stagiair) of deskundige (art. II.1, 14° Decreet) – geschreven volmacht? – advocaat (-stagiair): nee – ‘deskundige’: ja, maar… – quid ouder (besluit 2012/011)?– aanstellen van een raadsman is een mogelijkheid, geen verplichting (art. II.39 Decreet)
  13. 13. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 13Procedurele aspecten (9)Uitspraak Administratief Cassatieberoep Nieuw beroep bij de Raad voor Raad van State Betwistingen inzake Studievoortgangsbetwistingen
  14. 14. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 14 Procedurele aspecten (10) Beroep tegen de beslissing van de Raad– Administratief cassatieberoep bij de Raad van State (art. 14, §2 gecoördineerde wetten op de Raad van State) – vernietiging van in laatste aanleg gewezen beslissingen van administratieve rechtscolleges – vernietigingsgronden: – overtreding van de wet – overtreding van vormvereisten – geen beoordeling van de feiten – praktrijkvoorbeeld: RvS 30 december 2010, nr. 210.195, De Mets – verwerpen van toegekende examenscore teneinde de graad van onderscheiding te behalen – Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen: niet mogelijk – Raad van State in cassatie: niet mogelijk, bevestiging beslissing Raad voor betwistingen
  15. 15. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 15 Procedurele aspecten (11) Interne beroepsprocedure– Quid instellen van beroep tegen een nieuwe beslissing van de onderwijsinstelling, genomen op grond van artikel 22, §1, 2° Decreet? – Raad van State (arrest nr. 190.520) en Raad voor Betwistingen inzake Studievooruitgangsbeslissingen (besluit nr. 2009/009): eerst interne beroepsprocedure opnieuw doorlopen, nadien beroep instellen bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen – Wijziging bij artikel V.54 Decreet van 8 mei 2009: beroep tegen de nieuwe beslissing van de betrokken onderwijsinstelling kan rechtstreeks voor de Raad gebracht worden (artikel II.22, §2 Decreet, in werking getreden op 1 september 2009) (beslissing nr. 2012/004 en 2012/20)
  16. 16. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 16 Overzicht verzoekschriften per soort opleidingsonderdeel– basis: jaarverslag Raad voor Studievoortgangsbetwistingen werkingsjaar 2010 praktijk 6% 17% proefschrift 21% stage 13% theorie 1% theorie + stage 0% 10% theorie + praktijk 32% volledige opleiding leerkrediet overmacht
  17. 17. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 17 Casus: betwisting stageresultaten– 15 % van de ontvankelijke verzoekschriften handelen over de betwisting van stageresultaten– problematiek: beoordeling stagementor ≠ beoordeling verantwoordelijke docent – stagementor: personeelslid van de stageschool, altijd aanwezig tijdens de stage van de student – verantwoordelijke docent: woont slechts 1 les bij (momentopname) – leidt vaak tot conflictsituaties tussen stageschool en hogere onderwijsinstelling
  18. 18. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 18 Casus: betwisting stageresultaten (2)– rechtspraak Raad: – legaliteitsoordeel, geen appreciatiemarge (supra) – beoordeling verantwoordelijke docent steeds doorslaggevend, mits materiële motiveringsplicht wordt nageleefd – betrokken onderwijsinstelling moet aantonen dat de finale evaluatie en toegekende score het resultaat zijn van een afweging van alle postieve en negatieve aspecten van de stage (beslissing nr. 2011/049 en 2012/033)– praktijkvoorbeeld: beslissing nr. 2012/033 – discrepantie tussen score stagementor en verantwoordelijke docent – Raad: evaluatie van docent was onafhankelijk en correct, stagementor zou immers ook op werkpunten gewezen hebben – ! Zeer strenge rechtspraak
  19. 19. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 19 Conclusies– nieuwe, relatief snelle procedure– ‘klantvriendelijkheid’ staat centraal– procedure steeds beter gekend in de praktijk– slaagkansen op een gegrond beroep: ± 50%
  20. 20. Sofie Logie / 13 juni 2012 / 20referentiesspreker:Sofie Logiet 056 74 56 00slogie@publius.bewww.publius.be

  ×