Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Günther L’heureux           PPPday 22 mei 2012PPS & nutsvoorzieningen
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 2Inleiding - algemeen (1)Aanwezigheid van nutsleidingen in/op openbaar domein >< ui...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 3Inleiding – algemeen (2)Rechtspositie van ‘stakeholders’ bij PPS-project (noodzaak...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 4Inleiding – juridisch kader (1)Aanleg van nutsleidingen - openbaar domein – priva...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 5Inleiding – juridisch kader (2)Aanleg van nutsleidingen op grond van wettelijke ti...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 6Inleiding – juridisch kader (3)Aanleg van nutsleidingen op grond van wettelijke ti...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 7Identificatie van aanwezigenutsleidingen- Identificatie van nutsleidingen (gas, el...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 8Identificatie van ‘leggingsrechten’- zonder recht of titel- wegvergunning-op conve...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 9Identificatie van ‘verleggingsrechten’Afspiegeling van ‘leggingsrechten’Aanleg op ...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 10Identificatie van begunstigde vanrecht om verplaatsing te bevelen (1)(wettelijke ...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 11Identificatie van begunstigde vanrecht om verplaatsing te bevelen (2)(wettelijke ...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 12Identificatie van begunstigde vanrecht om verplaatsing te bevelen (3)(wettelijke ...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 13Identificatie van begunstigde vanrecht om verplaatsing te bevelen (4)(wettelijke ...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 14Identificatie van omvang vanverplaatsing (wettelijke regeling)-Niet alleen fysiek...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 15Identificatie van schuldenaar vankosten verbonden aan verplaatsing(1) (wettelijke...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 16Identificatie van schuldenaar vankosten verbonden aan verplaatsing(2) (wettelijke...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 17Identificatie van schuldenaar vankosten verbonden aan verplaatsing(3) (wettelijke...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 18Identificatie van schuldenaar vankosten verbonden aan verplaatsing(4) (wettelijke...
22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 19Identificatie van uitvoeringstermijn enmodaliteiten van verplaatsing (wettelijker...
22 mei 2012/PPS & nutsvoorzieningen / 20referentiesspreker:Günther L’heureuxt 02 234 66 00glheureux@publius.bewww.publius.be
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pps nutsvoorzieningen (Publius)

1,178 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pps nutsvoorzieningen (Publius)

 1. 1. Günther L’heureux PPPday 22 mei 2012PPS & nutsvoorzieningen
 2. 2. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 2Inleiding - algemeen (1)Aanwezigheid van nutsleidingen in/op openbaar domein >< uitvoering van PPS-project - noodzaak van verplaatsing (?) - bijkomstig aspect, maar niet onbelangrijk: - impact op uitvoeringstermijn - kostprijs
 3. 3. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 3Inleiding – algemeen (2)Rechtspositie van ‘stakeholders’ bij PPS-project (noodzaak van verplaatsing,tenlasteneming kosten, uitvoeringstermijn en –modaliteiten) - opdrachtgevend bestuur - aannemer - nutsbedrijf - buurt
 4. 4. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 4Inleiding – juridisch kader (1)Aanleg van nutsleidingen - openbaar domein – private eigendommen – eigen eigendom - openbaar domein: - zonder recht of titel - op conventionele grondslag - wegvergunning - domeinconcessie - op grond van wettelijke titel
 5. 5. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 5Inleiding – juridisch kader (2)Aanleg van nutsleidingen op grond van wettelijke titel - geen algemene regeling, maar sectorreglementering (gas, elektriciteit, water, kabel, telecom) - federale materies – gewestmateries - wettelijke regeling inzake verplaatsingen van nutsleidingen aangelegd op grond van wettelijke titel
 6. 6. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 6Inleiding – juridisch kader (3)Aanleg van nutsleidingen op grond van wettelijke titel - gasleidingen - gasvervoerleidingen: wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer vangasachtige produkten en andere door middel van leidingen - aardgasleidingen: Vlaams Energiedecreet (vanaf 1 juli 2012) - elektriciteitslijnen – en kabels - boven 70 kV: wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening - tot 70 kV: Vlaams energiedecreet (vanaf 1 juli 2012) - waterleidingen: wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare dienstenof van diensten van openbaar nut , van de openbare domeinen van de Staat, van deprovinciën en van de gemeenten voor het aanleggen en het onderhouden vanleidingen, inzonderheid van gas- en waterleidingen - telecomleidingen: wet van 21 maart 1991 op de economische overheidsbedrijven - kabelnetwerken: decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie
 7. 7. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 7Identificatie van aanwezigenutsleidingen- Identificatie van nutsleidingen (gas, elektriciteit, water, telecom, kabel) gelegen binnen hetprojectgebied- Onderzoek van noodzaak van verplaatsing van aanwezige nutsleidingen- Bepalen van termijn waartegen de verplaatsing van de aanwezige nutsleidingen vereist is
 8. 8. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 8Identificatie van ‘leggingsrechten’- zonder recht of titel- wegvergunning-op conventionele grondslag- domeinconcessie-Op grond van wettelijke titel
 9. 9. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 9Identificatie van ‘verleggingsrechten’Afspiegeling van ‘leggingsrechten’Aanleg op grond van wettelijke titel => precariteit (= tegengewicht voor leggingsrecht)  steeds recht in hoofde van de overheid (ovv rechtsmisbruik) om verplaatsing te vragen  specifieke bepaling in elke wettelijke of decretale regeling
 10. 10. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 10Identificatie van begunstigde vanrecht om verplaatsing te bevelen (1)(wettelijke regeling)Principe: ‘domeinbeheerder’  geen delegatiemogelijkheid  wel mandataris (?)  voor federale materies ook besluit van de bevoegde minister gasleidingen: ook goedkeuring van bevoegde minister
 11. 11. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 11Identificatie van begunstigde vanrecht om verplaatsing te bevelen (2)(wettelijke regeling)Voorwerp van verplaatsingsbevel: ‘op hun respectievelijk domein’ - controverse tussen overheid en nutsbedrijven in jaren ‘60 en ‘70 - verdeeldheid in rechstleer (enkel eigen openbaar domein >< ook op privaat domein)Begrip ‘domein’ - afdeling wetgeving van de Raad van State: privaat en openbaar domein van de overheid - Cass., 28 april 1978: ook privaat domein, maar niet wanneer louter voor private doeleinden
 12. 12. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 12Identificatie van begunstigde vanrecht om verplaatsing te bevelen (3)(wettelijke regeling)‘Indeplaatsstelling’ = uitvoering van werken door (hogere) overheid op het domein van een lagere overheid  toestemming van lagere overheid vereist  verplaatsingsbevel dient uit te gaan van lagere overheid  in geval van verplaatsingsbevel van hogere overheid zijn de kosten ten laste van hogere overheid
 13. 13. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 13Identificatie van begunstigde vanrecht om verplaatsing te bevelen (4)(wettelijke regeling)‘Interceptie’ = opslorping of inlijving van deel van een weg van een lagere overheid in de weg van een hogere overeid en waarbij de weg integraal deel uitmaakt van de weg van dehogere overheid  verplaatsingsbevel dient uit te gaan van overheid die aan de weg zijn bestemming geeft enkel (zonder meer) voor gelijkgrondse kruisingen
 14. 14. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 14Identificatie van omvang vanverplaatsing (wettelijke regeling)-Niet alleen fysieke verplaatsing-Ook wijziging van de werken aan de leidingen zonder wijziging van ligging of tracé vanleiding
 15. 15. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 15Identificatie van schuldenaar vankosten verbonden aan verplaatsing(1) (wettelijke regeling)Regeling in Gaswet, wet van 10 maart 1925, wet van 17 januari 1938 en decreet van 27 maart2009 (gelijkaardig) - ten laste van nutsbedrijf wanneer verplaatsing bevolen wordt in belang van delandsverdediging (wet van 10 maart 1925 & wet van 17 januari 1938) of in ‘s lands belang(Gaswet) - ten laste van overheid in andere gevallen, behoudens in limitatief opgesomde gevallen (waaronder in belang van de wegenis)  begrensd door redelijkheidsbeginsel
 16. 16. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 16Identificatie van schuldenaar vankosten verbonden aan verplaatsing(2) (wettelijke regeling)Regeling in Gaswet, wet van 10 maart 1925, wet van 17 januari 1938 en decreet van 27 maart2009 (gelijkaardig) ‘in belang van de wegenis’: controverse - afdeling wetgeving van de Raad van State: meest ruime betekenis - praktijk: in concreto-invulling * quid ‘voorlopige’ verplaatsing? * quid ‘overbodige’ verplaatsing?
 17. 17. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 17Identificatie van schuldenaar vankosten verbonden aan verplaatsing(3) (wettelijke regeling)Regeling in wet van 21 maart 1991-ten laste van telecomoperator wanneer verplaatsing gebeurt naar aanleiding van werken aanhet openbaar domein dat de overheid beheert in geval van niet-uitvoering van werken aan openbaar domein: ten laste van overheid- in de andere gevallen ten laste van overheid
 18. 18. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 18Identificatie van schuldenaar vankosten verbonden aan verplaatsing(4) (wettelijke regeling)Regeling in Energiedecreet-ten laste van netbeheerder wanneer de verplaatsing geschiedt om redenen van algemeenbelangMaar:-steeds (onder elke regeling) mogelijkheid tot afwijkende contractuele regelingen omtrenttenlasteneming- in geval van onenigheid: praktische benadering
 19. 19. 22 mei 2012/ PPS & nutsvoorzieningen / 19Identificatie van uitvoeringstermijn enmodaliteiten van verplaatsing (wettelijkeregeling)- geen wettelijke regelingen inzake uitvoeringstermijn, behoudens in wet van 21 december1991 (kennisgeving door overheid uiterlijk twee maanden voor de uitvoering van de werken)en in het Energiedecreet (uitvoering door netbeheerder binnen redelijke termijn)  steeds redelijke termijn
 20. 20. 22 mei 2012/PPS & nutsvoorzieningen / 20referentiesspreker:Günther L’heureuxt 02 234 66 00glheureux@publius.bewww.publius.be

×