Dirk Van Heuven<br />Sint-Niklaas, 22 maart 2011<br />10 BASISREGELS<br />BIJ OVERHEIDSCONTRACTEREN<br />
/ 2<br />CONTRACTEREN DOOR EN MET DE OVERHEID<br /><ul><li>De overheid is een bijzondere contractant
De overheid dient het algemeen belang
De overheid kan niet buiten de eigen bevoegdheden treden
De overheid kan in principe vrij kiezen tussen de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke weg
De mededinging als regel bij het kiezen van een medecontractant
De overheid is gehouden tot transparantie en objectiviteit
De overheid is onderworpen aan de motiveringsplicht
De overheid moet de openbaarheidsreglementering respecteren
De domeinleer en de precariteitsregel als beperking op de contractvrijheid van de overheid
De ‘acte détachable’ versus het eigenlijke contract</li></li></ul><li>/ 3<br />Vooraf een vervelende vraag …<br />WAT IS E...
/ 4<br />Vooraf een vervelende vraag …<br />WAT IS EEN OVERHEID?<br /><ul><li>W.RvS : “administratieve overheid”</li></ul>...
/ 5<br />Vooraf een vervelende vraag …<br />WAT IS EEN OVERHEID?<br />WAT IS EEN OVERHEID ?<br />rechtspraak<br />rechtsle...
/ 6<br />Vooraf een vervelende vraag …<br />WAT IS EEN OVERHEID?<br /><ul><li>BEGRIP AANBESTEDENDE OVERHEID :
Federale overheden, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten, OCMW’s, politiezones, POM’s, AGB’s, IGS
Restcategorie :
rechtspersoonlijkheid
opgericht voor het behartigen van doelstellingen van algemeen belang, andere dan van industriële of commerciële aard
determinerende overheidsinvloed (bestuursorganen, toezicht, financiering)</li></ul>     “administratieve overheid” (...
/ 7<br />Regel 1. <br />DE OVERHEID IS EEN BIJZONDERE CONTRACTANT<br />De overheidalsbijzonderecontractant<br />Traditione...
Contracten met de overheid (contrats de l’administration) = privaat recht</li></ul>Maar: <br /><ul><li>Flandria-arrest
Overheid heeft vaak dubbele hoedanigheid
Van Garsse + Wauters:	</li></ul>“Bij ieder overheidscontract moet rekening gehouden worden<br /> met het publiek recht en ...
/ 8<br />Regel 2. <br />DE OVERHEID DIENT HET ALGEMEEN BELANG<br />2. 		De overheiddient het algemeenbelang<br />De overhe...
/ 9<br />Regel 2. <br />DE OVERHEID DIENT HET ALGEMEEN BELANG<br />Wat bij botsing van het algemeen en privaat (contractue...
enerzijds privaatrechtelijke, contractuele erfdienstbaarheid tussen gemeente en onderneming over uitweg
anderzijds publiekrechtelijke bevoegdheid om in het kader van het algemeen belang de verkeerscirculatie te regelen
Herstel in natura of enkel bij equivalent?</li></ul>PPS-overeenkomsten<br /><ul><li>Verbintenis over bijvoorbeeld opmaak v...
Resultaatsverbintenis of middelenverbintenis? </li></li></ul><li>/ 10<br />Regel 3. <br />DE OVERHEID KAN NIET BUITEN HAAR...
Respect van de interne organisatiestructuur
Respect van de eigen bevoegdheidsbegrenzing </li></li></ul><li>/ 11<br />Regel 3. <br />DE OVERHEID KAN NIET BUITEN HAAR E...
/ 12<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br...
/ 13<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br...
Wet
De eigen reglementering
Beginselen van behoorlijk bestuur
gelijkheidsbeginsel
transparantieplicht
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het Europees Hof van Justitie en de Belgische Handelsvestigingenwet (Publius)

722 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het Europees Hof van Justitie en de Belgische Handelsvestigingenwet (Publius)

 1. 1. Dirk Van Heuven<br />Sint-Niklaas, 22 maart 2011<br />10 BASISREGELS<br />BIJ OVERHEIDSCONTRACTEREN<br />
 2. 2. / 2<br />CONTRACTEREN DOOR EN MET DE OVERHEID<br /><ul><li>De overheid is een bijzondere contractant
 3. 3. De overheid dient het algemeen belang
 4. 4. De overheid kan niet buiten de eigen bevoegdheden treden
 5. 5. De overheid kan in principe vrij kiezen tussen de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke weg
 6. 6. De mededinging als regel bij het kiezen van een medecontractant
 7. 7. De overheid is gehouden tot transparantie en objectiviteit
 8. 8. De overheid is onderworpen aan de motiveringsplicht
 9. 9. De overheid moet de openbaarheidsreglementering respecteren
 10. 10. De domeinleer en de precariteitsregel als beperking op de contractvrijheid van de overheid
 11. 11. De ‘acte détachable’ versus het eigenlijke contract</li></li></ul><li>/ 3<br />Vooraf een vervelende vraag …<br />WAT IS EEN OVERHEID?<br />Woordenboek VanDale<br />“personen, lichamen aan wie het gezag is toevertrouwd, m.n. door de wet”<br />
 12. 12. / 4<br />Vooraf een vervelende vraag …<br />WAT IS EEN OVERHEID?<br /><ul><li>W.RvS : “administratieve overheid”</li></ul>artikel 14 RvS-wet: geen definitie<br /><ul><li>Decreet Openbaarheid van Bestuur (26/03/2004): “bestuursinstantie”</li></ul>(a) rechtspersoon opgericht bij of krachtens GW, wet, decreet, ordonnantie<br />(b) natuurlijke /rechtspersoon (of groepering), gecontroleerd door (a)<br /> (c) natuurlijke / rechtspersoon (of groepering), belast door (a) met taak van algemeen belang / taak van algemeen belang + voor derden bindende beslissingen<br /><ul><li>Wet Formele Motiveringsplicht (29.07.1991): “bestuur”</li></ul>administratieve overheid cf. artikel 14 W.RvS<br />
 13. 13. / 5<br />Vooraf een vervelende vraag …<br />WAT IS EEN OVERHEID?<br />WAT IS EEN OVERHEID ?<br />rechtspraak<br />rechtsleer<br />E<br />N<br />/<br />O<br />F<br />Hof van Cassatie 6.09.2002 :<br />administratieve overheid = “bevoegdheid om voor derden bindende beslissingen kunnen nemen”<br />(doorslaggevend criterium)<br />Gevolgd door de Raad van State<br />wil van de oprichter<br />taken van algemeen belang<br />oprichting / erkenning door de overheid<br />eenzijdig derden te binden<br />publieke rechtsvorm<br />administratief toezicht<br />
 14. 14. / 6<br />Vooraf een vervelende vraag …<br />WAT IS EEN OVERHEID?<br /><ul><li>BEGRIP AANBESTEDENDE OVERHEID :
 15. 15. Federale overheden, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten, OCMW’s, politiezones, POM’s, AGB’s, IGS
 16. 16. Restcategorie :
 17. 17. rechtspersoonlijkheid
 18. 18. opgericht voor het behartigen van doelstellingen van algemeen belang, andere dan van industriële of commerciële aard
 19. 19. determinerende overheidsinvloed (bestuursorganen, toezicht, financiering)</li></ul>  “administratieve overheid” (W.RvS)<br />
 20. 20. / 7<br />Regel 1. <br />DE OVERHEID IS EEN BIJZONDERE CONTRACTANT<br />De overheidalsbijzonderecontractant<br />Traditionele opdeling:<br /><ul><li>Administratieve contracten (contratsadminsitratifs) = publiek recht
 21. 21. Contracten met de overheid (contrats de l’administration) = privaat recht</li></ul>Maar: <br /><ul><li>Flandria-arrest
 22. 22. Overheid heeft vaak dubbele hoedanigheid
 23. 23. Van Garsse + Wauters: </li></ul>“Bij ieder overheidscontract moet rekening gehouden worden<br /> met het publiek recht en het privaat recht”<br />De overheid is steeds een bijzondere contractant.<br />
 24. 24. / 8<br />Regel 2. <br />DE OVERHEID DIENT HET ALGEMEEN BELANG<br />2. De overheiddient het algemeenbelang<br />De overheid handelt steeds in het algemeen belang.<br />Algemeen belang = geen eenduidige definitie<br />Wat bij miskenning algemeen belang?<br />Onderscheid met ‘eigen’ belang van een overheid.<br />
 25. 25. / 9<br />Regel 2. <br />DE OVERHEID DIENT HET ALGEMEEN BELANG<br />Wat bij botsing van het algemeen en privaat (contractueel) belang?<br />Cass. 29.10.2001 C.08.0390.N<br /><ul><li>Conflict tussen
 26. 26. enerzijds privaatrechtelijke, contractuele erfdienstbaarheid tussen gemeente en onderneming over uitweg
 27. 27. anderzijds publiekrechtelijke bevoegdheid om in het kader van het algemeen belang de verkeerscirculatie te regelen
 28. 28. Herstel in natura of enkel bij equivalent?</li></ul>PPS-overeenkomsten<br /><ul><li>Verbintenis over bijvoorbeeld opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan of het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning
 29. 29. Resultaatsverbintenis of middelenverbintenis? </li></li></ul><li>/ 10<br />Regel 3. <br />DE OVERHEID KAN NIET BUITEN HAAR EIGEN BEVOEGDHEDEN TREDEN<br />De overheid kan niet buiten de eigen bevoegdheden treden<br /><ul><li>Respect van het eigen bevoegdheidsdomein
 30. 30. Respect van de interne organisatiestructuur
 31. 31. Respect van de eigen bevoegdheidsbegrenzing </li></li></ul><li>/ 11<br />Regel 3. <br />DE OVERHEID KAN NIET BUITEN HAAR EIGEN BEVOEGDHEDEN TREDEN<br />Voorbeeld op gemeentelijk niveau:<br />WIE IS BEVOEGD ?<br />gemeenteraad<br />college van burgem. & schepenen<br />art. 57 Gemeentedecreet<br />daden beheer RG/OG<br />daden beschikking RG/OG (budget / dagelijks bestuur)<br />gunningsbeslissing O.O<br />volheid van bevoegdheid<br />uitz. wet/decreet<br />uitz. delegatie van bevoegdheid<br />geen delegatie mogelijk :<br />O.O. : vaststellen gunnings-procedure en bestek <br />daden beschikking RG/OG<br />uitz. : budget / dagelijks bestuur<br />grenzen gemeenteraad<br />
 32. 32. / 12<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />PUBLIEKRECHTELIJKE WEG <br />PRIVAATRECHTELIJKE <br />WEG <br />overheidsopdracht<br />aankoop/verkoop<br />concessie<br />zakelijke rechten<br />…<br />verhuur/huur<br />…<br />…<br />publiek-private samenwerking<br />publiek-publieke samenwerking<br />
 33. 33. / 13<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />Vrije keuze voor publiekrechtelijke of privaatrechtelijke technieken door de overheid begrensd door:<br /><ul><li>Europees recht
 34. 34. Wet
 35. 35. De eigen reglementering
 36. 36. Beginselen van behoorlijk bestuur
 37. 37. gelijkheidsbeginsel
 38. 38. transparantieplicht
 39. 39. vertrouwensbeginsel, …</li></ul>De overheid moet de gevolgen van de eigen beslissing dragen.<br />
 40. 40. / 14<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De privaatrechtelijke weg<br /><ul><li>Koop/verkoop
 41. 41. Huur/verhuur
 42. 42. Zakelijke rechten
 43. 43. Contractuele arbeidsovereenkomst
 44. 44. …</li></ul>Ook hier altijd mededinging en transparantie.<br />
 45. 45. / 15<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De privaatrechtelijke weg – 2 speciale voorbeelden<br /><ul><li>Kan de overheid een dading afsluiten?
 46. 46. RvS 6 april 2006, nr. 157.351
 47. 47. Wat met de eenzijdige verbintenis?
 48. 48. Rb. Kortrijk 5 december 2008
 49. 49. Eenzijdige wilsuiting versus vertrouwensbeginsel?</li></ul>.<br />
 50. 50. / 16<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De publiekrechtelijke weg: de overheidsopdracht is de regel<br />Definitie “overheidsopdracht”<br /><ul><li>Schriftelijke
 51. 51. Overeenkomst (“wederzijdse verbintenis”)
 52. 52. Ten bezwarende titel (“prijs”)
 53. 53. Tussen een aanbestedende overheid en een andere persoon, al dan niet met rechtspersoonlijkheid (eventueel ook een overheid) (“personele toep.”)
 54. 54. Met betrekking tot werken, leveringen of diensten (“materiële toep.”)</li></li></ul><li>/ 17<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De publiekrechtelijke weg<br />De overheidsopdrachtenwet is van toepassing op:<br /><ul><li>OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN
 55. 55. PROMOTIEOPDRACHT VAN WERKEN [LEVERINGEN]
 56. 56. CONCESSIE VAN OPENBARE WERKEN</li></li></ul><li>/ 18<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De publiekrechtelijke weg <br />Bijzonderheden van overheidsopdrachten in de gunningsfase:<br /><ul><li>Diverse gunningswijzen in functie van aard van de gunningscriteria en onderhandelingsmogelijkheden : </li></ul>aanbesteding, offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure<br /> Nieuw : concurrentiegerichte dialoog, dynamisch aankoopsysteem, elektronische veiling<br /><ul><li>Verloop : aankondiging, (selectiefase), indiening offertes, opening offertes, beoordeling offertes, (onderhandelingsfase), gunningsbeslissing, kennisgeving</li></li></ul><li>/ 19<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De publiekrechtelijke weg <br />Bijzonderheden van overheidsopdrachten in de gunningsfase:<br /><ul><li>Strengere regels voor opdrachten met een grotere waarde (zgn. opdrachten boven de Europese bekendmakingdrempels) en onderscheid werken, leveringen en diensten
 57. 57. Bepalingen ter bescherming van de overheid :
 58. 58. mogelijkheid tot het doorvoeren van een strenge controle naar de bekwaamheid van de uitvoerder
 59. 59. grotere mededinging en prijsdruk mogelijk
 60. 60. grotere mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarden tav contractant</li></li></ul><li>/ 20<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De publiekrechtelijke weg <br />Bijzonderheden van overheidsopdrachten in de uitvoeringsfase:<br /><ul><li>Bepalingen ter bescherming van de overheid :
 61. 61. leiding en toezicht
 62. 62. borgstelling
 63. 63. onderaanneming
 64. 64. berekening uitvoeringstermijn
 65. 65. keuringen en proeven, oplevering en waarborgtermijn</li></li></ul><li>/ 21<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De publiekrechtelijke weg: de concessie<br /><ul><li>Geen éénduidige definitie, wel een afzonderlijke rechtsfiguur
 66. 66. Drie vormen
 67. 67. Domeinconcessie
 68. 68. Concessie van openbare diensten
 69. 69. Concessie van openbare werken
 70. 70. Geen wettelijke regeling
 71. 71. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij keuze van concessionaris en uitvoering
 72. 72. Traditioneel verbonden met openbaar domein / openbaar belang</li></li></ul><li>/ 22<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De publiekrechtelijke weg <br />Bijzonderheden van concessie in de gunningsfase:<br /><ul><li>Geen toepassing van overheidsopdrachten (uitz. concessie van openbare werken), maar mededinging</li></ul>Bijzonderheden van concessie in de uitvoeringsfase:<br /><ul><li>Nog grotere mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarden
 73. 73. Ad nutum-opzegbaarheid omwille van algemeen belang</li></li></ul><li>/ 23<br />Regel 4. <br />DE OVERHEID KAN IN PRINCIPE VRIJ KIEZEN TUSSEN DE PUBLIEKRECHTELIJKE OF PRIVAATRECHTELIJKE WEG<br />De publiekrechtelijke weg: andere rechtsfiguren<br /><ul><li>Benoeming
 74. 74. Convenant
 75. 75. Vergunning</li></ul>Ook hier altijd<br /><ul><li>mededinging
 76. 76. transparantie</li></li></ul><li>/ 24<br />Regel 5. <br />DE MEDEDINIGING ALS REGEL BIJ HET KIEZEN VAN EEN MEDECONTRACTANT<br />De mededinging als regel bij het toewijzen/sluiten van een overheidscontract<br /><ul><li>Gelijkheidsbeginsel
 77. 77. Niet enkel bij overheidsopdrachten en concessies
 78. 78. Omzendbrief BB 2010/02 van12 februari 2010
 79. 79. Uitzonderingen</li></li></ul><li>/ 25<br />Regel 6. <br />DE OVERHEID IS GEHOUDEN TOT <br />TRANSPARANTIE EN OBJECTIVITEIT<br />Transparantie<br /><ul><li>Bekendmaking
 80. 80. Publicatie in Bulletin der Aanbestedingen
 81. 81. Publicatie in Publicatieblad van de Europese Unie
 82. 82. Doorzichtige procedure</li></ul>Objectiviteit<br /><ul><li>Bv. vereiste van schattingsverslag in omzendbrief BB 2010/02</li></ul>Cf. Lianakis-arrest van het Hof van Justitie<br /><ul><li>Risico op perverse effecten?</li></li></ul><li>/ 26<br />Regel 7. <br />DE OVERHEID IS ONDERWORPEN AAN DE MOTIVERINGSPLICHT<br />De overheid is onderworpen aan de motiveringsplicht<br /><ul><li>Formele motivering: wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
 83. 83. Materiële motiveringsplicht (Beginsel van behoorlijk bestuur)
 84. 84. Specifieke bepalingen in Overheidsopdrachtenwet</li></li></ul><li>/ 27<br />Regel 8. <br />DE OVERHEID MOET DE OPENBAARHEIDSREGLEMENTERING RESPECTEREN<br />De overheid moet de openbaarheidsreglementering respecteren<br /><ul><li>Artikel 32 Grondwet , uitgewerkt in
 85. 85. federale wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
 86. 86. Vlaams decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 87. 87. Meer rechten betreffende milieu-informatie (> verdrag van Aarhus)</li></li></ul><li>/ 28<br />Regel 8. <br />DE OVERHEID MOET DE OPENBAARHEIDSREGLEMENTERING RESPECTEREN<br />Federale wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur<br />Uitzondering op openbaarheidsregeling indien “het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van” :<br />“7° het uit de aard van de zaak vertrouwelijk karakter van de ondernemings- en fabricagegevens die aan de overheid zijn meegedeeld.”<br />Vlaams decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur<br />Uitzondering op openbaarheidsregeling indien “het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van” :<br />“3° het vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie, wanneer deze informatie beschermd wordt om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwaren, tenzij degene van wie de informatie afkomstig is met de openbaarheid instemt”<br />Overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993<br />Aanbestedende overheid dient vertrouwelijkheid van de offertes te respecteren<br />Mogelijkheid om tijdens procedure voor verhaalinstantie vertrouwelijke stukken te hanteren<br />
 88. 88. / 29<br />Regel 9. <br />DE DOMEINLEER EN DE PRECARITEITSLEER ALS BEPERKING OP DE CONTRACTSVRIJHEID VAN DE OVERHEID<br />Openbaar domein / privaat domein<br /><ul><li>Domein = goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen
 89. 89. Openbaar domein : “goed dat door een uitdrukkelijke of impliciete beslissing van de bevoegde overheid wordt bestemd voor het gebruik van allen, zonder onderscheid van persoon” </li></ul> “bestemming van het goed voor de openbare dienst”<br /><ul><li>Privaat domein : “de rest”</li></li></ul><li>/ 30<br />Regel 9. <br />DE DOMEINLEER EN DE PRECARITEITSLEER ALS BEPERKING OP DE CONTRACTSVRIJHEID VAN DE OVERHEID<br /><ul><li>Belangrijke gevolgen
 90. 90. Openbaar domein : niet vervreemdbaar/geen zakelijke en persoonlijke rechten; enkel precaire privatieve rechten
 91. 91. Privaat domein : vrijheid tot contracteren</li></li></ul><li>/ 31<br />Regel 9. <br />DE DOMEINLEER EN DE PRECARITEITSLEER ALS BEPERKING OP DE CONTRACTSVRIJHEID VAN DE OVERHEID<br /><ul><li>Milderingen :
 92. 92. Cass. 25.09.2000 en Cass. 18.05.2007: bepaalde rechten zijn mogelijk “voor zover , enerzijds, de bestemming tot het gebruik van eenieder niet in het gedrang komt en, anderzijds, de wet van de veranderlijkheid van de openbare dienst geëerbiedigd wordt”
 93. 93. Artikel 191 Gemeentedecreet + PPS-decreet : zakelijke rechten mogelijk“voor zover die rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van die goederen”</li></li></ul><li>/ 32<br />Regel 9. <br />DE DOMEINLEER EN DE PRECARITEITSLEER ALS BEPERKING OP DE CONTRACTSVRIJHEID VAN DE OVERHEID<br /><ul><li>Typevoorbeeld: de concessie
 94. 94. Concessie is een administratieve overeenkomst tussen de overheid en een private partij die ad nutumopzegbaar is door de overheid
 95. 95. Precariteit is een wezenlijk kenmerk en kan niet worden uitgesloten
 96. 96. Uitweg: de drempel om op te zeggen verhogen door de vroegtijdige opzegging te koppelen aan een hoge opzeggingsvergoeding </li></li></ul><li>De ‘acte détachable’ versus het eigenlijke contract<br />De keuze voor een contractspartner is een afsplitsbare, aanvechtbare rechtshandeling.<br />/ 33<br />Regel 10. <br />DE ‘ACTE DÉTACHABLE’ VERSUS HET EIGENLIJKE CONTRACT<br />
 97. 97. / 34<br />Regel 10. <br />DE ‘ACTE DÉTACHABLE’ VERSUS HET EIGENLIJKE CONTRACT<br /><ul><li>RECHTSBESCHERMING N.A.V. KEUZE VAN CONTRACTANT :
 98. 98. leer van de zgn. complexe rechtshandeling
 99. 99. leer van de zgn. acte détachable: administratieve rechtshandeling en de daaruit voortvloeiende overeenkomst
 100. 100. onderscheid uitvoering in natura – schadevergoeding
 101. 101. verdeling rechtsmacht burgerlijke rechter – Raad van State :
 102. 102. begrip subjectieve rechten versus objectieve rechten
 103. 103. begrip administratieve overheid in de zin van artikel 14 Gec.W.RvS</li></li></ul><li>/ 35<br />Regel 10. <br />DE ‘ACTE DÉTACHABLE’ VERSUS HET EIGENLIJKE CONTRACT<br />De problematiek van de acte détachable inzake rechtsbescherming<br /><ul><li>Traditioneel: De Feyfer-Formanova-doctrine</li></ul>  weinig kans op uitvoering in natura<br /><ul><li>RvS 15 juni 2000, nr. 87.983
 104. 104. Schorsing door RvS vereist een MTHEN
 105. 105. Geen MTHEN als het contract tot stand is gekomen, want RvS niet bevoegd
 106. 106. De burgerlijke rechter is nog steeds terughoudend om overeenkomst te schorsen resp. te vernietigen op verzoek van een derde</li></li></ul><li>/ 36<br />Regel 10. <br />DE ‘ACTE DÉTACHABLE’ VERSUS HET EIGENLIJKE CONTRACT<br />De problematiek van de acte détachable inzake rechtsbescherming<br /><ul><li>Gewijzigde Overheidsopdrachtenwet sinds 25 februari 2010: </li></ul> Opdrachten boven Europese bekendmakingsdrempels<br /><ul><li>Geen MTHEN te bewijzen en UDN-procedure is automatisch van toepassing
 107. 107. Wel een belangenafweging
 108. 108. Zelfs als contract is tot stand gekomen zal schorsing van de gunningsbeslissing de uitvoering schorsen indien:
 109. 109. schending van wachttermijn
 110. 110. schending Europese bekendmakingsregels</li></li></ul><li>/ 37<br />Regel 10. <br />DE ‘ACTE DÉTACHABLE’ VERSUS HET EIGENLIJKE CONTRACT<br />De problematiek van de acte détachable inzake rechtsbescherming<br /><ul><li>Gewijzigde Overheidsopdrachtenwet sinds 25 februari 2010: </li></ul> Opdrachten onder Europese bekendmakingsdrempels<br /><ul><li>Evenmin MTHEN te bewijzen en UDN-procedure is tevens van toepassing
 111. 111. Maar wet stelt: contract kan niet meer geschorst worden
 112. 112. RvS 18 januari 2011, nr. 210.497
 113. 113. schorst gunningsbeslissing, ook al kan het contract niet worden geschorst
 114. 114. einde Feyfer-Formanova doctrine?</li></li></ul><li>/ 38<br />referenties<br />Dirk Van Heuven<br />President Kennedypark 6/24<br />8500 Kortrijk<br />t 056 74 56 00 <br />dvanheuven@publius.be<br />www.publius.be<br />

×