Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jonas Riemslagh              Nazareth, 11 juni 2012 Extracontractuele aansprakelijkheidvan en voor gemeentem...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 2Vooraf: over organen en aangestelden− De gemeente is een rechtspersoon− Beslissingen wor...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 3Vooraf: over organen en aangestelden− Orgaan is vertegenwoordiger van de rechtspersoon− ...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 4Vooraf: over organen en aangestelden   Orgaan        regres      Overheid...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 5Vooraf: over organen en aangestelden− Aangestelde is in dienst van de rechtspersoon  “(...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 6Vooraf: over organen en aangestelden  Aangestelde     regres?      Overheid ...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 74 grote aansprakelijkheidsregimes− Gemeentemandatarissen  − Burgemeester & schepenen  ...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 8Burgemeester & schepenen:Evolutie regelgeving− Wet van 4 mei 1999 (wijziging Nieuwe Geme...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 9Burgemeester & schepenen:Overzicht1. Schadeaansprakelijkheid  •  verdeling aansprakeli...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 10Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid− De gemeente is uitdrukkelijk aansprak...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 11Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid− Verplichte verzekering voor schade be...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 12Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid− Inlichten van overheid  −  wat bij ...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 13Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid3 belangrijke opmerkingen:− Medebewind−...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 14Burgemeester & schepenen:Schema schadeaanspr.
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 15Burgemeester & schepenen:Geldboeten voor misdrijven− Gemeente is aansprakelijkheid voor...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 16Burgemeester & schepenen:Verzekering voor ongevallen− Bescherming van burgemeester en s...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 17Gemeenteraadsleden:Een aansprakelijkheidsregeling light− Gemeenteraadslid is geen orgaa...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 18Gemeenteraadsleden:Een aansprakelijkheidsregeling light− Geen uitdrukkelijke aansprakel...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 19Gemeentepersoneel:Contractueel en statutair personeel
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 20Gemeentepersoneel:Contractueel en statutair personeel− Contractueel gemeentepersoneel ...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 21Contractueel gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming− Contractueel personeelslid is...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 22Contractueel gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming               R...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 23Statutair gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming− Wet van 10 februari 2003  betre...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 24Statutair gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming− Enkele bijzonderheden in de wet ...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 25Besluit− Een steeds groter wordende bescherming voor  gemeentemandatarissen en gemeent...
Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 26referentiesJonas RiemslaghCogels Osylei 612600 Antwerpent 03 270 33 50jriemslagh@publiu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Extracontractuele aansprakelijkheid van en voor gemeentemandatarissen en gemeentepersoneel (Publius)

943 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Extracontractuele aansprakelijkheid van en voor gemeentemandatarissen en gemeentepersoneel (Publius)

 1. 1. Jonas Riemslagh Nazareth, 11 juni 2012 Extracontractuele aansprakelijkheidvan en voor gemeentemandatarissen en gemeentepersoneel
 2. 2. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 2Vooraf: over organen en aangestelden− De gemeente is een rechtspersoon− Beslissingen worden genomen en daden worden gesteld door natuurlijke personen− Traditioneel onderscheid tussen organen en aangestelden
 3. 3. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 3Vooraf: over organen en aangestelden− Orgaan is vertegenwoordiger van de rechtspersoon− Historisch: iedereen orgaan? eenieder die het overheidsgezag uitoefent – hoe klein ook – of die de overheid tegenover derden kan verbinden− Op heden: enorme mildering (vgl. privaatrechtelijke vennootschappen)− Orgaan = mandataris?− Aansprakelijkheid organen: 1382 BW
 4. 4. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 4Vooraf: over organen en aangestelden Orgaan regres Overheid 1382 BW 1382 BW Schadelijder
 5. 5. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 5Vooraf: over organen en aangestelden− Aangestelde is in dienst van de rechtspersoon “(…) zij die anderen aanstellen, voor de schade door hun (…) aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben”− Rechtstreekse aansprakelijkheid van aangestelde: 1382 BW− Onrechtstreekse aansprakelijkheid van aansteller: 1384, lid 3 BW
 6. 6. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 6Vooraf: over organen en aangestelden Aangestelde regres? Overheid 1382 BW? 1384, lid 3BW Schadelijder
 7. 7. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 74 grote aansprakelijkheidsregimes− Gemeentemandatarissen − Burgemeester & schepenen − Gemeenteraadsleden− Gemeentepersoneel − Contractueel − Statutair
 8. 8. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 8Burgemeester & schepenen:Evolutie regelgeving− Wet van 4 mei 1999 (wijziging Nieuwe Gemeentewet) − verplichte verzekering, afgesloten door gemeente − overheid betrekken in geschil − burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldboetes− Gemeentedecreet van 15 juli 2005− Reparatiedecreet van 23 januari 2009
 9. 9. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 9Burgemeester & schepenen:Overzicht1. Schadeaansprakelijkheid • verdeling aansprakelijkheid gemeente – mandataris • verplichte verzekering • inlichten / betrekken van overheid2. Aansprakelijkheid voor geldboeten3. Verzekering voor ongevallen
 10. 10. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 10Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid− De gemeente is uitdrukkelijk aansprakelijk voor schade berokkend bij de normale uitvoering van het mandaat− Burgemeester & schepenen genieten van gedeeltelijke immuniteit en zijn enkel aansprakelijk in geval van: − bedrog − zware schuld − herhaalde fout− Ook voor regres van gemeente op mandataris− Belangrijke ommekeer?
 11. 11. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 11Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid− Verplichte verzekering voor schade berokkend bij de normale uitoefening van het mandaat en die mandataris “persoonlijk ten laste komt”− Art. 45 e.v. Besluit Vlaamse regering van 19 januari 2007 − lichamelijke, materiële of immateriële schade − t.o.v. derden, ook gemeente − niet enkel per ongeluk ontstane schade − rechtsbijstand − geen bedragen in besluit Vlaamse regering, maar polis moet plafond vermelden − polis mag uitsluitingen bevatten
 12. 12. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 12Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid− Inlichten van overheid − wat bij miskenning inlichtingsplicht?− Vrijwillige of gedwongen tussenkomst − eerste aanleg of hoger beroep?− Beslissing om schade slechts deels te vergoeden
 13. 13. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 13Burgemeester & schepenen:Schadeaansprakelijkheid3 belangrijke opmerkingen:− Medebewind− “Normale uitoefening van het mandaat”− OCMW-voorzitter, districtsschepenen en voorzitter districtsraad
 14. 14. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 14Burgemeester & schepenen:Schema schadeaanspr.
 15. 15. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 15Burgemeester & schepenen:Geldboeten voor misdrijven− Gemeente is aansprakelijkheid voor geldboeten voor misdrijven begaan door mandatarissen bij de normale uitoefening van het mandaat − de strafrechtelijke immuniteit van de gemeente − de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de mandataris − de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente voor de geldboeten − principe − “normale uitoefening van het mandaat” − herhaling − inbreuken op verkeersreglementering − regres − medebewind
 16. 16. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 16Burgemeester & schepenen:Verzekering voor ongevallen− Bescherming van burgemeester en schepenen− Ongevallen overkomen in de normale uitoefening van hun mandaat
 17. 17. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 17Gemeenteraadsleden:Een aansprakelijkheidsregeling light− Gemeenteraadslid is geen orgaan− Gemeenteraadslid kan wel schade veroorzaken− Gemeenteraadslid kan wel ongeval overkomen− Volledig nieuwe regeling − inspiratie in OCMW-decreet
 18. 18. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 18Gemeenteraadsleden:Een aansprakelijkheidsregeling light− Geen uitdrukkelijke aansprakelijkheid gemeente of gedeeltelijke immuniteit van gemeenteraadslid− Wel verzekering voor persoonlijke aansprakelijkheid bij de normale uitoefening van het mandaat− Gemeente burgerrechtelijke aansprakelijk voor geldboeten− Verzekering voor ongevallen− Ook voor leden van districtsraad
 19. 19. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 19Gemeentepersoneel:Contractueel en statutair personeel
 20. 20. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 20Gemeentepersoneel:Contractueel en statutair personeel− Contractueel gemeentepersoneel − bescherming art. 18 WAO− Statutair gemeentepersoneel − vaak als orgaan − geen bescherming− Grondwettelijk Hof: schending van gelijkheidsbeginsel
 21. 21. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 21Contractueel gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming− Contractueel personeelslid is aangestelde van de overheid− Artikel 18 WAO: bescherming personeelslid − enkel aansprakelijk in geval van: − bedrog − zware schuld − gewoonlijke lichte schuld − geldt tegenover derden én gemeente
 22. 22. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 22Contractueel gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming Regres? Bescherming Personeelslid 18 WAO Overheid 1382 BW? Bescherming 18 WAO 1384, lid 3BW Schadelijder
 23. 23. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 23Statutair gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming− Wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen− Algemeen principe: aansprakelijkheid zoals aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden− Bescherming personeelslid naar analogie met art. 18 WAO − enkel aansprakelijk in geval van: − bedrog − zware schuld − gewoonlijke lichte schuld
 24. 24. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 24Statutair gemeentepersoneel:Gedeeltelijke bescherming− Enkele bijzonderheden in de wet van 10 februari 2003 − regresvordering enkel ontvankelijk na aanbod tot minnelijke schikking − overheid kan beslissen dat schade slechts deels moet worden vergoed door personeelslid − inlichten en betrekken van overheid
 25. 25. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 25Besluit− Een steeds groter wordende bescherming voor gemeentemandatarissen en gemeentepersoneel − impact van besef problematiek − impact van gelijke behandeling − soms geruisloos− Voor de gemeente blijft de aansprakelijkheidsimpact groot
 26. 26. Jonas Riemslagh / 11 juni 2012 / 26referentiesJonas RiemslaghCogels Osylei 612600 Antwerpent 03 270 33 50jriemslagh@publius.bewww.publius.be

×