Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 dvh - 10 tips - zonder opmerkingen

333 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4 dvh - 10 tips - zonder opmerkingen

 1. 1. Geel, 16 mei 2013Dirk Van Heuven10 schadebeperkende maatregelenvoor gemeenten
 2. 2. / 2Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 1. Respecteer de wet- de gemeente die de wet respecteert, begaat in beginsel geen fout…-… tenzij zij een onwettige overheidshandeling toepast- heel wat fouten kunnen rechtgezet worden!Motiveringstip: meerdere dragende motieven
 3. 3. / 3Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 2. Geef niet spontaan fouten toe- transparantie. Ja, maar …- geef niet te gemakkelijk fouten toe …- stel u niet te kwetsbaar op …- maak geen toezeggingen die u later spijten …
 4. 4. / 4Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 3. Laat in delicate dossiers de kelkaan u passeren, zo mogelijk- indien schade dreigt, overweeg dan niet te beslissen (zeker niet als het nietmoet) …- ook bij milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning- zegen van de devolutieve kracht van het hoger beroep
 5. 5. / 5Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 4. Dek u in waar mogelijk- zeker bij risicovolle dossiers…- vraag het advies van toezicht, de GSA, de MI, de waterbeheerder of eenandere overheid- wees voorzichtig in uw bewoordingen (“voor zover wij weten…”)
 6. 6. / 6Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 5. Probeer de schade tespreiden- hebben anderen een fout begaan?- de schadelijder?- een hogere overheid?- een adviesverlenende instantie?- derden?- heeft de eiser de nodige hoedanigheid om schadevergoeding te vorderen?- heeft hij aan zijn schadebeperkende plicht voldaan?- quid met medebewind?
 7. 7. / 7Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 6. Wees niet koppig- maak niet keer op keer dezelfde fouten …- verrottingsstrategie loont niet altijd…- wetswijziging als ultiem redmiddel?
 8. 8. / 8Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 7. Laat de zaken niet rotten- zaken uitstellen kan de schaderisico’s doen vergroten …- overweeg te berusten in een uitspraak in eerste aanleg …- overweeg uit te voeren in eerste aanleg …- overweeg een minnelijke schikking …- werk mee aan de instaatstelling van schadedossiers voor de rechtbank …
 9. 9. / 9Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 8. Houd de verjaringstermijnenin acht- houd rekening met verjaringstermijnen!- gemeenrechtelijke verjaringsregeling-contractuele aansprakelijkheid-extra-contractuele aansprakelijkheid- bijzondere verjaringsregeling in overheidsopdrachten- wetten op de rijkscomptabiliteit?
 10. 10. / 10Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 9. Schakel hulp in bij ernstigeschadeaanspraken- neem niet te laat contact op met uw juridische dienst!- contacteer desgevallend een advocaat …- antwoord niet uit buikgevoel (ook niet per mail, ook niet “intern”)
 11. 11. / 11Dirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeentenRegel 10. Verzeker u degelijk- verzeker u degelijk voor aansprakelijkheden gemeenten +gemeentemandatarissen + gemeentepersoneel- kijk steeds na of u wel verzekeringsgedekt bent …- verwittig uw verzekeringsmaatschappij tijdig …
 12. 12. / 12referentiesspreker: Dirk Van HeuvenCogels Osylei 612600 Antwerpent 056 74 56 00dvanheuven@publius.bewww.publius.beDirk Van Heuven / 16 mei 2013 / 10 schadebeperkende maatregelen voor gemeenten

×