Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio_Innoactiva_set11

501 views

Published on

Presentació del dia 9 de setembre de 2011 al Parc Tecnològic Barcelona Nord

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentacio_Innoactiva_set11

 1. 1. SERVEI DE VIGILÀNCIA, INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ D’AJUTS I FINANÇAMENT PÚBLIC PER A LES PIMES INNOVADORES DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONAINNOACTIVA 9 de SETEMBRE 2011 Juli Mas Director Innovació KIMbcn Promoció Econòmica
 2. 2. Servei InnoActiva Què és InnoActiva? INNOACTIVA és un programa de creixement empresarial impulsat per l’agència municipal Barcelona Activa. A qui va dirigit? A les PIMEs innovadores de l’àrea metropolitana de Barcelona que necessitin suport especialitzat per a identificar i gestionar els mecanismes de finançament públic que millor sadaptin a les seves necessitats. Promoció Econòmica
 3. 3. Servei InnoActiva En què consisteix? Servei global de suport a les pimes en els seus processos de consolidació i creixement que garanteix el millor accés de les empreses als ajuts públics a través de la vigilància, informació, assessorament i tramitació dajuts i finançament públic en l’àmbit de l’R+D+i, l’emprenedoria i la internacionalització. Quan està obert a les empreses? El servei s’ofereix a les empreses des del 4 de Juliol de 2011 fins al 31 de Desembre del 2012. Promoció Econòmica
 4. 4. InnoActiva: Públic objectiu El programa InnoActiva va adreçat a les PIMES INNOVADORES de l’àrea metropolitana de Barcelona que necessitin suport especialitzat per a identificar i gestionar els mecanismes de finançament públic que millor sadaptin a les seves necessitats.. PIME (recomanació Comissió Europea 6/05/2003): Categoria Empresa Treballadors Volum de negoci Balanç general Micro <10 ≤5M€ ≤2M€ Petita <50 ≤10M€ ≤10M€ Mitjana <250 ≤50M€ ≤43M€ INNOVADORA: L’empresa que aconsegueix transformar els avenços científics tecnològics en nous productes i processos, mitjançant ladequada i efectiva vinculació de la ciència, la tecnologia, la producció, les necessitats socials i requeriments del mercat nacional i internacional. Promoció Econòmica
 5. 5. InnoActiva: Tipologia de projectes objectiu El programa InnoActiva va adreçat a donar suport a les PIMES INNOVADORES a laccés a finançament públic per les seves activitats d’alt valor afegit que li permetran incrementar la seva competitivitat. Es prioritzen les activitats de: DESENVOLUPAMENT RECERCA EMPRENEDORIA INNOVACIÓ INTERNACIONALITZACIÓ Promoció Econòmica
 6. 6. InnoActiva: Àmbit d’actuació En quan a la procedència de recursos econòmics es tindran en consideració els ajuts i finançament públic a nivell: Àmbit d’actuació Autonòmic Nacional Europa Promoció Econòmica
 7. 7. InnoActiva: Pla d’actuació Model de Prestació del Servei : Vigilància i informació d’ajuts públics servei GRATUÏT Assessorament especialitzat per empreses servei GRATUÏT Jornades i tallers de finançament servei GRATUÏT Tramitació complerta sol·licitud d’ajuts a èxit 60% aportació B.Activa 40% aportació empresa Seguiment i justificació d’ajuts Contacte: Barcelona Activa - Creixement empresarial - Viver dempreses - c/ Llacuna, 162 - 164. 08018 - Barcelona - A/e: innoactiva@barcelonactiva.cat Promoció Econòmica
 8. 8. InnoActiva: Servei de Vigilància d’Ajutshttp://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/cat/creixement-d-empreses-i-innovacio/butlleti/form/indexSubs.jsp Promoció Econòmica
 9. 9. InnoActiva: Servei d’Assessorament a empreses L’objectiu es oferir assessorament a les empreses sobre les fonts de finançament a les qual té possibilitats d’accedir-hi per finançar els seus projectes innovadors. ENTREVISTES SEU DE BARCELONA ACTIVA Creixement empresarial - Viver dempreses - c/ Llacuna, 162 - 164. 08018 - Barcelona Dimarts i dijous de 9-14h prèvia concertació visita per telèfon +34 934 019 777 o a la bústia InnoActiva innoactiva@barcelonactiva.cat; i omplir formulari senzill sobre dades generals de l’empresa i motiu de la consulta. Promoció Econòmica
 10. 10. InnoActiva: Jornades i tallers sobre finançament Es promouran diferents jornades al llarg del projecte, en format de sessions informatives, de sensibilització o de tallers. Lobjectiu de les sessions és sensibilitzar, formar i promoure que les empreses participin activament en les ajudes públiques, i alhora coneguin que tenen un servei de suport a obtenir ajuts i finançament públic de Barcelona Activa. Programació Jornada Entitats participants 26 Octubre 2011 AJUTS per R+D+I CDTI, ENISA 16-18h Parc Bcn Nord 16 Novembre 2011 Programes Europeus de KIMbcn i altres agents 16-18h Parc Bcn Nord Finançament Promoció Econòmica
 11. 11. InnoActiva: Servei de tramitació d’ajuts L’objectiu es oferir el suport necessari a les empreses per la tramitació complerta de sol·licituds d’ajuts: assessorament, supervisió i seguiment de les propostes de projectes davant dels organismes gestors corresponents. OPORTUNITATS DE RESOLUCIÓ Pagament aportació FINANÇAMENT 40% Empresa FAVORABLE Projectes de valor TRAMITACIÓ DE L’AJUT FORMALITZACIÓ JUSTIFICACIÓ I SIGNATURA DEL DE L’AJUT 60% Barcelona CONTRACTE DE Activa TRAMITACIÓ A 40% Empresa ÈXIT Promoció Econòmica
 12. 12. Oportunitats Finançament Públic Convocatòries ajuts obertes 2011 ORGANISME GESTOR SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ACC1Ó INNOEMPRESA 29-sep ACC1Ó NON 20-sep ACC1Ó 360º COMPETITIVITAT 06-sep ACC1Ó ALT IMPACTE 27-oct ACC1Ó PRIMERA EXPORTACIÓ 24-nov ACC1Ó NOUS EXPORTADORS (NEX-PIPE) 25-nov ACC1Ó INVERSIÓ DIRECTA AL EXTERIOR 03-oct ACC1Ó Línia i+i (inn, int, ind) 15-oct ACC1Ó ICO EXPORTADOR 19-des MICINN INNCORPORA FPGS 31-oct CDTI/CE EUROSTARS 22-sep ENISA ENISA JOVENES EMPRENDEDORES ENISA ENISA LINIAS EMPRESAS INNOVADORAS (PYME / EBT / D-DISEÑO) CDTI NEOTEC I / NEOTEC II CDTI CDTI I+D CDTI EUREKA / IBEROEKA / CANADEKA / CHINEKA CDTI LINIA BANCA-CDTI CDTI INNTERNACIONALIZA GENOMA ESPAÑA INNOCASH CE FP7-Nano (NMP 2012) 24-ene CE FP7-Medioambiente (ENV 2012) 20-oct CE FP7-Biotech-agrofood (KBBE-2012-6) 15-nov CE FP7-SME-2012 06-dic Promoció Econòmica
 13. 13. Oportunitats Finançament Públic Convocatòries ajuts pendents 2011 ORGANISME GESTOR SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE CAMBRA DE BARCELONA INNOCAMARAS 30-sep AGAUR TALENT EMPRESA PLANES MITYC COMPETITIVIDAD CE FP7-ICT-2011-9 17-abr Promoció Econòmica
 14. 14. Oportunitats Finançament Públic Innoempresa 2011 A. Tipologia de projectes: − Innoempresa desenvolupament individual: Ajut per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa. Mínim subvencionable: 30.000€ petita empresa i 60.000€ mitjana empresa. − Innoempresa co-desenvolupament: Ajut per a projectes col·laboratius de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa. Mínim subvencionable: 60.000€. − Innoempresa Sistematització: Ajut per a gestionar el procés d’innovació de forma sistemàtica, de manera que l’empresa desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb l’ajut d’un assessorament extern. Mínim subvencionable: 10.000€. Promoció Econòmica
 15. 15. Oportunitats Finançament Públic Promoció Econòmica
 16. 16. Oportunitats Finançament Públic B. Despeses subvencionables: − Col·laboracions externes: fins al 50% de les despeses externes dassessorament en l’etapa de desenvolupament. − Inversions materials o immaterials: fins al 15% petita empresa i al 7,5% mitjana empresa en l’etapa de desenvolupament. S’exclou innoempresa sistematització. Condició: El cost subvencionable del projecte no pot suposar més d’un 50% de la darrera facturació de l’empresa sol·licitant. Promoció Econòmica
 17. 17. Oportunitats Finançament Públic Innocamaras 2011 Tipologia de projectes: − Ajuts per a projectes dirigits a pimes que incorporin desenvolupament i execució de serveis d’innovació realitzats per assessors externs: • Estudis de viabilitat previs al desenvolupament dun projecte concret. • Elaboració i desenvolupament de plans de suport: anàlisi i transferència de tecnologies, coneixements tècnics i similars. • Serveis de disseny, proves, assajos, etc. necessaris per al desenvolupament del Pla o dun projecte concret. • Serveis de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva. • Estudis de lestat de lart previs a sol·licitud de patents, models dutilitat, etc. • Sol·licitud de patents, models dutilitat, etc. • Assessorament expert que orienti a lempresa en el desenvolupament de noves iniciatives en matèria dinnovació daplicació qualsevol àmbit del model de negoci. Màxim subvencionable: aprox 5.000€ (pendent convocatòria) Promoció Econòmica
 18. 18. Oportunitats Finançament Públic B. Despeses subvencionables: − Col·laboracions externes: fins al 80% de les despeses externes dassessorament en serveis d’innovació anteriors. − Inversions materials o immaterials: fins al 80% de les inversions associades al desenvolupament i execució del Pla elaborat pel assessor extern. • Equipaments I+D+i: Compra o lloguer dequips, instrumental i altres mitjans necessaris per al disseny, desenvolupament i execució del Pla/Projecte. o Equip de laboratori, mesuraments, proves, assajos, etc. o Incorporació deines informàtiques de disseny aplicades al desenvolupament de nous o millorats productes, processos, embalatges, etc. o Adquisició de llicències, etc. • Materials fungibles, subministraments i similars adquirits a fonts externes necessaris per al desenvolupament i execució del Pla/Projectes. o Materials necessaris per al desenvolupament de proves i assajos. o Materials per a construcció de prototips i plantes pilot. Promoció Econòmica
 19. 19. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrónwww.kimbcn.com
 20. 20. Oportunitats Finançament Públic ENISA JE A. Tipologia de projectes: − Ajuts per a estimular la creació dempreses promogudes per joves empresaris, facilitant laccés a un finançament preferent amb lúnica garantia del seu projecte empresarial. Préstec participatiu. Requisits: •Ledat de qui ostenten la majoria de lempresa sigui com a màxim de 35 anys. •Exercir la seva activitat i realitzar la inversió objecte del préstec, en làmbit territorial espanyol. •Han de constituir una societat mercantil o en cas de ja existir la constitució de la societat com a màxim en els 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. •El pla dempresa haurà dincloure aspectes innovadors, bé relacionats amb el producte i / o servei, la seva producció, comercialització, gestió, etc. •Signatura dels promotors com a compromís i implicació de lempresari en el seu projecte empresarial. •Ser PIME amb forma societària, dacord amb la definició establerta en la Recomanació de la Comissió de la Unió Europea, de 6 dagost de 2008. •Estar emmarcada en qualsevol sector dactivitat, excepte limmobiliari i el financer. Promoció Econòmica
 21. 21. Oportunitats Finançament Públic B. Condicions financeres: - Import màxim del préstec: 50.000€. - Tipus dinterès mínim (fix): Euribor a un any + 2,0%. - Tipus dinterès variable: Es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l’empresa. - Tipus dinterès total: fix + variable = 6%. - Comissió d’obertura: 0,5%. - Despeses d’estudi: 0%. -No precisa aval. - Lempresa beneficiària haurà daportar, en forma de recursos propis, almenys un 15% de la quantia del préstec rebut per ENISA. - Període màxim damortització: 4 anys. - Carència: 6 mesos per a lamortització del capital, no dels interessos. - En el supòsit damortització anticipada del préstec, sha de satisfer una comissió del 2% de la quantitat amortitzada. Promoció Econòmica Inversions financiables: - Adquisició d’actius fixes.
 22. 22. Oportunitats Finançament Públic C. Inversions finançables - Adquisició d’actius fixes. - Actiu circulant necessari per al desenvolupament de l’activitat. Promoció Econòmica

×