Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PRilika 2010-Snezana Petrovic - Fabrika ideja- sugestija ideja

1,885 views

Published on

Menadžerka komunikacija Lafarge BFC, zadužena za internu i eksternu komunikaciju, za politiku i strategiju sponzorstva i realizaciju društveno odgovornih projekata.

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PRilika 2010-Snezana Petrovic - Fabrika ideja- sugestija ideja

  1. 1. Fabrika Ideja – sugestije radnika
  2. 2. <ul><li>Vodeće pozicije u svim oblastim poslovanja </li></ul><ul><ul><li>No. 1 u proizvodnji Cementa </li></ul></ul><ul><ul><li>No. 2 - Agregati & Beton </li></ul></ul><ul><ul><li>No. 3 – Gips </li></ul></ul><ul><li>Poslujemo u 78 zemalja </li></ul><ul><li>Zapošljavamo 78,000 ljudi </li></ul><ul><li>2,013 industrijskih pogona širom sveta </li></ul><ul><li>15,9 milijardi evra od prodaje u 2009 . </li></ul>Grupa Lafarge svetski lider u proizvodnji građevinskih materijala
  3. 3. <ul><li>Lafarge BFC najstarija fabrika cementa na Balkanu,osnovana 1839 </li></ul><ul><li>Od 2002. posluje u sastavu Grupe Lafarge </li></ul><ul><li>Lider na domaćem tržištu cementa </li></ul><ul><ul><li>Zaposlenih : 360 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapacitet : 1,5 MT </li></ul></ul><ul><li>Lafarge Beton, Srbija </li></ul><ul><ul><li>Osnovan 1.jula 2010 </li></ul></ul><ul><li>Lafarge Gips, Srbija </li></ul><ul><ul><li>Osnovan 2008 </li></ul></ul>Lafarge u Srbiji
  4. 4. Interna komunikacija u LBFC 2010 <ul><li>Ciljevi </li></ul><ul><ul><li>Mobilisanje i angažovanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Informisanje i dodatna saznanja </li></ul></ul><ul><li>Prioriteti </li></ul><ul><ul><li>Bezbednost i zdravlje </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrola troškova i uštede </li></ul></ul><ul><ul><li>Inovacije i održiva gradnja </li></ul></ul><ul><li>Sredstva </li></ul><ul><ul><li>Direktna komunikacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Štampani </li></ul></ul><ul><ul><li>elektornski </li></ul></ul><ul><li>Aktivnosti </li></ul><ul><ul><li>Kampanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Zajedničke akcije </li></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Dire ktna komunikacija </li></ul><ul><ul><li>redovni informativni sastanci (min.2 puta godišnje) </li></ul></ul><ul><ul><li>sastanci sa posebnom temom (bezbednost i zdravlje,početak korišćenja alternativnih goriva..i sl) </li></ul></ul><ul><li>Štampana sredstva : </li></ul><ul><ul><li>“ Cement ” – interni magazin </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kaja” – nedeljni bilten </li></ul></ul><ul><ul><li>tematske brošure </li></ul></ul><ul><ul><li>posteri </li></ul></ul><ul><ul><li>Upitnici i ankete </li></ul></ul><ul><li>Elektronska sredstva: </li></ul><ul><ul><li>Lbfc e-news (e-newsletter 2 puta mesečno) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lbfc BLIC news </li></ul></ul><ul><li>Oglasne table, kutije za pitanja </li></ul><ul><li>Događaji – profesionalan pristup </li></ul><ul><ul><li>“ pobednički duh” </li></ul></ul>Alati interne komunikacije u LBFC
  6. 6. Idea Factory Interni konkurs Fabrika ideja <ul><li>Ciljevi kampanje IdeaFactory </li></ul><ul><li>Generisanje novih ideja,blisko povezanih sa potrebama </li></ul><ul><li>kupaca, u tri kategorije : </li></ul><ul><ul><li>proizvodi , </li></ul></ul><ul><ul><li>industrijski procesi </li></ul></ul><ul><ul><li>usluge </li></ul></ul><ul><ul><li>Podizanje svesti o značaju inovativnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>- odgovor na rastuće zahteve tržišta </li></ul></ul><ul><ul><li>- doprinos jačanju pozicije na tržištu i </li></ul></ul><ul><ul><li>- očuvanju lojalnost kupaca </li></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>Učesnici konkursa </li></ul><ul><li>Svi zaposleni Lafarge Grupe , putem L.O. Intranet mreže </li></ul><ul><li>http ://loideafacory.lafarge.com </li></ul><ul><li>Jednostavna procedura </li></ul><ul><li>popunjavanjem obrasca </li></ul><ul><li>(Background – zašto je ideja pokrenuta, opis projekta </li></ul><ul><li>očekivani rezultati ) </li></ul>IdeaFactory
  8. 8. <ul><li>Interni konkurs pokrenut polovinom marta 2010. </li></ul><ul><li>“ Aktivna faza” polovina aprila – polovina jula </li></ul><ul><li>“ pred – selekcija” juli – septembar </li></ul><ul><ul><li>selekcija 100 po regionima </li></ul></ul><ul><ul><li>učestvovanje stručnjaka iz Lafarge </li></ul></ul><ul><ul><li>istraživačkog centra </li></ul></ul><ul><li>Nagrade će biti dodeljene u oktobru 2010. </li></ul><ul><ul><li>po tri u svakoj kategoriji i </li></ul></ul><ul><ul><li>implementacija ideje u 2011. </li></ul></ul><ul><ul><li>specijalna nagrada </li></ul></ul><ul><li>Rezultati </li></ul><ul><ul><li>1729 ideja </li></ul></ul><ul><ul><li>4500 zaposlenih na sajtu IdeaFactory </li></ul></ul>Dinamika i rezultati

×