Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

McCann Erickson Public Relations/Eurobank EFG - PRiZNANJE 2011

464 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

McCann Erickson Public Relations/Eurobank EFG - PRiZNANJE 2011

 1. 1. Klijent:Eurobank EFGProjekat:Pokretni inkluzivni muzejKategorija:Nagrada za komunikacije društvenoodgovornog poslovanja
 2. 2. Komentar predsednika komisije, Pitera Keršera, ambasadora Evropskog instituta za dizajn i invaliditet: “Ocenjivanje radova na ovom konkursu nije bio lak zadatak: svaki rad zaslužio je pažnju iz različitih razloga. Studenti su uložili dosta vremena u istraživanje i konsultacije sa potencijalnim korisnicima. Ali tu ima mnogo toga više da se kaže. Ova dizajnerska rešenja su zapravo deo jednog novog i hrabrog poduhvata koji nosi naziv “Pokretni inkluzivni muzej”. U pitanju je potpuno nov koncept i iskorak od tradicionalnog shvatanja muzeja, jer će ova dizajnerska rešenja biti izložena ne na tradicionalan način, iza stakla, u glavnom gradu čekajući poslove ljude da dođu i otkriju kako ovaj pristup procesu dizajniranja može pomoći da njihov posao postane konkurentniji, već će otpočeti putovanje po čitavoj zemlji, čime će poruka biti direktno preneta u njihova rodna mesta i postati dostupna i vidljiva svima. Kao dodatak širenju ideje o ekonomskom uticaju dizajna, “Pokretni inkluzivni muzej” će takođe proširiti logiku Dizajna za sve među privatnim kompanijama iz Srbije, jer što je dizajn inkluzivniji, on odgovara na potrebe veće baze klijenata čineći posao u Srbiji stabilnijim i perspektivnijim...SRBIJA MOŽE BITI SA PRAVOM PONOSNA JER JE PRVA ZEMLJA KOJA JE POKRENULA “POKRETNI INKLUZIVNI MUZEJ”!
 3. 3. Analiza situacijeU okviru sveobuhvatnog DOP programa „Investiramo u evropske vrednosti“ EurobankEFG, realizovane su brojne aktivnosti usmerene ka osetljivim društvenim grupamaU okviru stožera Eurobank EFG Jednakost sprovedeni su brojni programi podrške osobamasa invaliditetom, uključujući prilagođavanje filijala banke svima, adaptipranja sajtawww.eurobankefg.rs prema potrebama slabovidih i slepih, obuke zaposlenih o pravilnomtretmanu osoba sa invaliditetomPrilikom realizacije ovih projekata primećeno je da osobe sa invaliditetom trpe višestrukudiskriminaciju: pored posla i okruženja, diskriminisani su i u svakodnevnim aktvinostima:•Većinu proizvoda prilagođenih osobama sa invaliditetom nemoguće je kupiti u Srbiji•Dizajneri ovoj problematici nisu posvećivali pažnju•Domaća proizvodna preduzeća nisu prepoznavala interes za izradu ovih predmeta•Većina programa podrške osobama sa invaliditetom bila je usmerena na Beograd•Mediji su osobe sa invaliditetom tretarali kao socijalnu kategoriju, a teme pisanja su bileprava osoba sa invaliditetom, zapošljavanje i sl, bez interesovanja za probleme sa kojima seOSI svakodnevno susreću
 4. 4. Opis projekta• Zbog toga je Eurobank EFG, zajedno sa nevladinom organizacijom Centar za „Želimo da u čitavoj Srbiji razvoj inkluzivnog društva, odlučila da podržimo stvaranje, razvoj, inicira Pokretni inkluzivni muzej: proizvodnju i promociju mobilnu izložbu najboljih studentskih predmeta od svakodnevne dizajerskih rešenja koja će osobama sa upotrebne vrednosti, koje će invaliditetom i njihovim porodicama biti preduslov da osobe sa olakšati svakodnevni život invaliditetom budu aktivni građani, a ne pasivni primaoci socijalnih davanja“,• Pokretni inkluzivni muzej trebalo je da Vesna Bogdanović, posluži kao medijski mamac za direktorka Centra za razvoj kvalitetnije medijsko izveštavanje i inkluzivnog društva podizanje svesti građana o ovom problemu
 5. 5. Komunikacijski ciljevi TAKTIČKI CILJEVI INVOLVIRATI ŠTO VEĆI BROJ POTENCIJALNIH UČESNIKA (diznajneri, partneri, mediji) u DUGOROČNI CILJ uspešnu realizaciju projekta, te PROJEKTA njihovo korišćenje za prenošenje specifičnih porukaPodići svest javnosti o GRAĐENJE PARTNERSTAVAproblemima sa kojima SA LOKALNIMse susreću osobe sa SAMOUPRAVAMA U SRBIJI, invaliditetom u kako bi što veći broj građana svakodnevnim pogledao postavku Muzeja, lociranu na najprometnijim aktivnostima mestima u gradovima širom zemlje PROMENA PONAŠANJA PROIZVODNIH KOMPANIJA – izgraditi svest da i oni mogu biti društveno odgovorni
 6. 6. Ciljne javnosti SEKUNDARNA PRIMARNA JAVNOST TERCIJALNA JAVNOST JAVNOST Ministarstva, Korisnici, mediji, lokalne Opšta javnost proizvođači, zajednice dizajneriUKLJUČUJEMO KORISTIMO ZA INSPIRIŠEMO I PRENOŠENJE MOTIVIŠEMO PORUKA
 7. 7. UKLJUČIVANJEM U PROCES SPECIFIČNIH KOMUNIKATORA, POPUT STUDENATA DIZAJNA,Strategija MEĐUNARODNIH EKSPERTA, PREDSTAVNIKA NEVLADINOG SEKTORA, TE KORIŠĆENJEM JEDNOSTAVNE UMETNIČKE FORME KAO POVODA ZA OKUPLJANJE JAVNOSTI I PREDSTAVNIKA MEDIJA NA LOKALU, OTVORITI DIJALOG O SVAKODNEVNIM POTREBAMA OSOBA SA INVALIDITETOM, KAKO BI SE PRIVREDNI SEKTOR MOTIVISAO I POKRENUO PROIZVODNJU PREDMETA KOJI ČINE POSTAVKU MUZEJA
 8. 8. Taktičke faze projektaFaznom komunikacijom bilo je neophodno targetirati svaku od ciljnih javnost, upotrebomindividualno prilagođenih kanala, kako bi se stvorio što širi društveni konsenzus oko Dizajnaza sve, a sve javnosti uključile u projekat i doprinele njegovoj uspešnosti.Projekat Pokretni inkluzivni muzej bio je podeljen u IV faze:Faza projekta Vremenski okvirI komunikacija sa medijima i studentima februar – april 2010.II organizovanje prve izložbe i dodela nagrada maj – jun 2010.III pokretna izložba u gradovima širom Srbije jun – avgust 2010.IV proizvodnja nagrađenih predmeta iz postavke od sredine 2010.
 9. 9. I faza projekta Februar – april 2010. Komunikacija sa medijima i studentima Intenziviran je rad sa ciljnim javnostima kako bi se motivisali da uzmu učešća u projektu •Veoma posećena konferencija za medije najavila je otvaranje konkursa •Održano je 8 predavanja na fakultetima za dizajn, a za uključivanje u projekat i edukativne tribine interesovanje je pokazalo oko 300 studentata •Online komunikacija - kreirana je web stranica projekta, kao i strana na društvenoj mreži Facebook kako bi se dobilo na vidljivosti projekta kod mlađe generacije •FB grupa Pokretni inkluzivni muzej okupila je više od 540 članova, a tokom konkursa, studenti su intenzivno koristili sajt projekta za online aplikacije i postavljanje dodatnih pitanjaFan stranica Pokretni inkluzivni muzej www.inkluzivnimuzej.crid.org.rs
 10. 10. RAZLIČITA SREDSTVA KOMUNIKACIJE KORIŠĆENA SU ZA POZIVANJE DIZAJNERAPredavanja Dizajneri su pozivani i preko kanala organizacija čiji je Banka član – Globalni dogovor UNPozivna konferencija 24 sata, 23. februar 2010.
 11. 11. II faza projekta maj – jun •U Narodnoj banci Srbije organizovana je prva izložba i proglašenje najboljih radova •Izložba je bila podržana od strane Ministarstva kulutre, nevladinih organizacija i članova Evropskog instituta za dizajn i invaliditet •Povodom završetka konkursa pripremljen je katalog radova, sa najboljim inkluzivnim rešenjima Otvaranje izložbe i pobednici konkursaI NAGRADA - Jastuk sa tajmerom II NAGRADA - Špipaljka III NAGRADA - Pult za Budilnik za slepe i slabovide Za lakše raspoznavanje odeće presvlačenje beba na javnim mestima
 12. 12. III faza projekta Pokretna postavka • Kako bismo došli do što većeg broja ljudi sa invaliditetom, ali i njihovih sugrađana koji nisu svesni problema, odlučeno je da izložba poseti velike gradove Srbije • Za svaki od ovih gradova sprovedena je komunikaciona kampanja u lokalnim medijima, kroz gostovanja predstavnika banke i prisustvo medija izložbiBeograd, Ada Ciganlija Niš
 13. 13. III faza projekta• Izložba „Pokretni inkluzivni muzej“ obilazila je gradove Beograd, Niš, Novi Sad, Pirot, Novi Pazar i Jagodinu• Izložbama su prisustvovali gradonačelnici, predstavnici lokalnih samouprava, nevladinih organizacija i medija• Preko 100.000 ljudi posetilo je izložbu Politika, 3. jul Narukvica za čitanje novčanica ploča za identifikaciju novčanica, pretvara se u lako prenosivu narukvicu, Narodne novine, služi slepim i slabovidim licima da Niš, 21. avgust Pirotske novine, 28. avgust prepoznaju novčanice
 14. 14. IV faza projekta• Sa domaćim kompanijama dogovorena je proizvodnja nagrađenih predmeta iz postavke, što je i bio inicijalni cilj projekta• Povodom Svetskog dana osoba sa invaliditetom, predstavljene su šolje za slepe i slabovide proizvedene u saradnji sa JP Ada Ciganlija, na kojima je brajevim pismom ispisano “mleko” osnosno “Kkafa”• Projekat je na direktan način uticao na poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom• Izvestan je početak proizvodnje i drugih predmeta sa izložbe www.blic.rs, 3. 12. 2010. Danas, 3. 12. 2010.
 15. 15. Rezultati i evaluacijaTOKOM TRAJANJA PROJEKTA 300 STUDENATA POKAZALO JE INTERESOVANJEZA ORGANIZOVANA PREDAVANJA O DIZAJNJU PRILAGOĐENOM OSOBAMA SAINVALIDITETOMNA KONKURS JE PRISTIGLO VIŠE OD 70 NACRTA, A PORED 3 NAJBOLJA,ODABRANO JE ČAK JOŠ 25 NAJUSPEŠNIJIH RADOVA KOJI ČINE POSTAVKUPOKRETNOG INKLUZIVNOG MUZEJAIZLOŽBA JE ORGANIZOVANA U 6 GRADOVAPROIZVEDENA SU DVA NAGRAĐENA DIZAJNA, A IZVESNO JE DA ĆE JOŠ NEKINACRTI IZ POKRETNOG INKLUZIVNOG MUZEJA UĆI U PROIZVODNJUPROIZVODNE CIKLUSE
 16. 16. Rezultati i evaluacija - medijiO POKRETNOM INKLUZIVNOM MUZEJU IZVEŠTAVALO JE VIŠE OD 40TRADICIONALNIH I 50 ONLINE MEDIJAOBJAVLJENO JE VIŠE OD 160 AFIRMATIVNIH IZVEŠTAJA O PROJEKTU, UKUPNEKOMERCIJALNE VREDNOSTI 525.000 EVRAZAPOČELI SU RAZGOVORIO UVOĐENJU INKLUZIVNOG DIZAJNA KAOPREDMETA NA STRUČNIM FAKULTETIMA U SRBIJI POKRETNI INKLUZIVNI MUZEJ PRVI JE TAKAV PROJEKAT U SVETU!
 17. 17. PROJEKAT POKRETNI INKLUZIVNI MUZEJ NAGRAĐEN JE NAJPRESTIŽNIJOM SRPSKOMCSR NAGRADOM „VIRTUS” KOJU DODELJUJE BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE U KATEGORIJI „NAJINVENTIVNIJI PROJEKAT U 2010. GODINI“
 18. 18. Inovativnost i kreativnostCiljnim javnostima su po prvi put na Endorseri projekta bili su mladijasan način predstavljeni problemi sa dizajneri koji su temu približili mlađimkojima se osobe sa invaliditetom generacijama, dok su nadležnasvakodnevno susreću ministarstva prenela važnost projekta lokalnim samoupravama
 19. 19. HVALA NA PAŽNJI!McCann Erickson Public RelationsJelena Kovačević, Executive DirectorTerazije 7-9/ IIJelena.Kovacevic@mccannpr.co.rs+381 11 20 29 600www.mccannpr.co.rs

×