Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Najbolje implementirana internacionalna kampanja (Chapter 4 i WWF)

295 views

Published on

Dobitnik PRiZNANJA 2015 u kategoriji Najbolje implementirana internacionalna kampanja.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Najbolje implementirana internacionalna kampanja (Chapter 4 i WWF)

  1. 1. WWF SVETSKI FOND ZA PRIRODU I CHAPTER 4 COMMUNICATIONS CONSULTING „SAT ZA NAŠU PLANETU 2014“ Kategorija: NAJBOLJE IMPLEMENTIRANA INTERNACIONALNA KAMPANJA Uključi se – isključi se!
  2. 2. Najveća globalna volonterska akcija Earth Hour Inicijativa je pokrenuta u Sidneju 2007. Fokus: skretanju pažnje na posledice klimatskih promena i slanje poruke da možemo da utičemo Uključivanje sve većeg broja ljudi i podizanje svesti o upotrebi prirodnih resursa Sat za našu planetu 2009. Srbija se priključila ovoj manifestaciji od kada se redovno održava u našoj zemlji Svake godine sve veći odziv na akciju – porast angažmana u odnosu na prethodnu godinu – 50% U 2014. godini bilo je više od 524 medijske objave a komercijalna vrednost iznosi više od 2.750, 250 EUR Iako je osnovna tema globalna, specifičnost je u konkretnom lokalnom planu za naše tržište koji je svake godine drugačiji
  3. 3. Ciljevi i PRistup Vidljivost projekta - kroz edukaciju, isticanje problema prekomerne potrošnje električne energije i negativnog uticaja na životnu okolinu uz slanje snažne poruke da možemo da utičemo na ublažavanja posledica klimatskih promena Kreativni podsticaj građanima na društveni aktivizam SRBIJA je aktivna na mapi sveta: vodimo računa o svom okruženju, pratimo globalne incijative, dajemo doprinos. STRATEŠKI PRISTUP Zbog nedovoljne svesti o značaju uštede električne energije, animirati javni sektor i pojedince da se uključe u očuvanje životne sredine. Učešće u kampanji kontinuirano pozicionirati kao ne samo društveno odgovornu aktivnost, već i kao aktivnost koja je sastavni deo angažmana ekološki osvešćenih i urbano orijentisanih ljudi.
  4. 4. Ciljne grupe Vladine institucije Lokalna samouprava Korporativni sektor NVO Široka javnost Obrazovne institucije Mediji
  5. 5. Uključi se – isključi se! Promo video za Srbiju: https://www.youtube.com/watch?v=7oc1wW3hZLM
  6. 6. Rezultati

×