Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Executive group i PepsiCo - PRiZNANJE 2011 Korporativne komunikacije

1,327 views

Published on

 • Be the first to comment

Executive group i PepsiCo - PRiZNANJE 2011 Korporativne komunikacije

 1. 1. Projekat: „Otvaranje nove proizvodne linije Marbo Product, član PepsiCo International” Kategorija: korporativne komunikacije, velika preduzećaPRiZNANJE 2011Podnosilac prijave: PepsiCo International & Executive Group
 2. 2. analiza situacije.Poslovno okruženje Industrija i tržište Kompanija Nova investicija Marbo Product  PepsiCo je prisutan na  Marbo Product je deo  PepsiCo otvara novuuspešno plasira svoje više od 200 tržišta širom PepsiCo porodice od liniju proizvodnjeproizvode na tržišta sveta, a na srpsko tržište 2008. godine. krompirovog čipsa uHrvatske, Crne Gore, ulazi 2008. godine. Bačkom Magliću, uMakedonije, Albanije i  Marbo Product ima vrednosti od 20 milionaGrčke.  Marbo Product je izuzetan portfolio evra (15. septembar najveći otkupljivač brendova, među 2010.) Proizvodni pogoni industrijskog krompira kojima je najpoznatijiMarbo Product-a nalaze na tržištu Srbije. Chipsy.  PepsiCo donosise u Bačkom Magliću u najsavremeniju svetskuSrbiji i u Laktašima u  Proizvodi Marbo  PepsiCo svoje snažne tehnologiju i otvaraBosni i Hercegovini, sa Product prepoznatljivi su finansijske rezultate, direktno 100 novih1.300 zaposlenih. po svom besprekornom balansira sa ulaganjem radnih mesta, a kvalitetu. u lokalne zajednice u indirektno 400 mesta. kojima posluje.  Investicija uključuje i postrojenje za tretman otpadnih voda, vredno 4 miliona evra.
 3. 3. naš zadatak.Povodom otvaranja nove proizvodne linije uBačkom Magliću, kompanija PepsiCoInternational je Executive Group-u poverilaosmišljavanje i realizaciju medijskih aktivnosti.
 4. 4. ciljevi.
 5. 5. ciljne grupe. potrošači zaposleni tržište rada potencijalni mediji lokalna zajednica potrošači Vlada RS poslovni sektor poslovni partneri učesnici na tržištu Pepsico region zapadnog grickalica International Balkana
 6. 6. izazov.Suočili smo se sa mnogim izazovima koji suuticali na plan i realizaciju medijskih aktivnosti:Otvaranje nove proizvodne linije dešava se u fabrici u Bačkom Magliću, mestu koje jeprilično udaljeno od svih većih gradskih centara u Srbiji.Prisustvo visokih Vladinih zvaničnika (premijera Srbije i ministra ekonomije) te postojanjenekoliko vrsta protokola (diplomatski protokol, protokol samog događaja i medija).Obezbeđivanje kvaliteta medijskih objava u situaciji kada novinari ne mogu da se vrate uredakcije u adekvatno vreme.Ogroman prostor dvorišta i fabrike u kome se odvija događaj i u kome nije dozvoljeno većekretanje novinara bez nadzora.Prisustvo visokih zvaničnika Vlade dobar je „mamac” za novinare, ali i pretnja da novinari„odvuku temu na drugu stranu” (npr. političke teme).Nemogućnost snimanja izjava unutar fabrike za vreme rada proizvodne linije, zbog buke.Postojanje posebnih pravila kretanja unutar proizvodne linije (oblačenje belih mantila,skidanje nakita, nije dozvoljeno trčanje, penjanje po proizvodnoj liniji i kretanje bezprofesionalnog vođenja, kratko vreme obilaska).
 7. 7. strategije. Kreirati ključne poruke i ilustracije poruka o poslovanju kompanije u Srbiji i značaju nove investicije za srpsku ekonomiju, koje će biti primenjene u svim materijalima. Motivisati medije pre početka događaja da opširnije izveštavaju o značaju nove investicije. Uskladiti protokol za medije sa diplomatskim i protokolom događaja. Kreirati prilike koje će biti interesantne za snimanje ili fotografisanje na događaju. Predložiti detaljan plan komunikacije sa medijima na događaju. Pripremiti sve govornike za otvaranje proizvodne linije. Pružiti medijima pravovremene informacije i obezbediti fotografije sa događaja.
 8. 8. ključne poruke.U skladu sa ciljevima i strategijom definisane su ključne poruke:Nova proizvodna linija, vredna 20 miliona evra, vodećem proizvođaču grickalica u Srbijidoneće najsavremeniju svetsku tehnologiju.Nova proizvodna linija obezbediće proizvodnju najvišeg kvaliteta i besprekorne svežineproizvoda, po standardima najboljih svetskih PepsiCo praksi.Marbo Product, jedan od najboljih poslodavaca u Srbiji, zaposlio je 100 novih ljudi u godinikrize, a nova proizvodna linija obezbediće zapošljavanje još 100 ljudi direktno i 400 ljudikoji indirektno učestvuju u proizvodnji.Marbo Product koristi samo domaće sirovine za proizvodnju, što ga čini najvećimotkupljivačem industrijskog krompira u Srbiji.PepsiCo investicija uključuje i postrojenje za tretman otpadnih voda, vredno 4 miliona evra,što će doprineti smanjenju uticaja proizvodnog procesa na životnu sredinu.
 9. 9. mediji i materijali.Definisanje ključnih medija i pozivanje medija nadogađaj:Detaljna medijska lista sa ekonomskim i informativnimredakcijama obuhvatila je nacionalne i regionalnemedije, kao i lokalne medije iz Bačkog Maglića. Mediji supismenim i usmenim putem informisani o otvaranjuproizvodne linije i o planu odlaska u Bački Maglić.Priprema materijala za novinare:Na osnovu ključnih poruka pripremljeni su poziv zamedije i saopštenje, kao i dodatne informacije okompanijama PepsiCo i Marbo Product i novojproizvodnoj liniji. Za sam dan događaja pripremljenisu i pokloni za novinare koji su distribuirani prilikomodlaska novinara sa događaja (brendirani kišobran,Chipsy iz nove proizvodnje itd.)
 10. 10. govornici i intervjui. Priprema ključnih PepsiCo i Marbo Product govornika: Za generalnog direktora PepsiCo za zapadni Balkan/ generalnog direktora kompanije Marbo Product, kao i za predsednika kompanije PepsiCo za jugoistočnu Evropu pripremane su teze za govor i detaljna potencijalna pitanja i odgovori. Sve ključne poruke precizno su komunicirane PR službi Vladinih zvaničnika i ostalim govornicima.Organizacija intervjua u medijima:Pre događaja dogovoreni su i realizovani intervjui umedijima kao što su Politika, Ekonom:east, Ekapija,TV Fox, a kako bi se dao opširniji uvid u temu ijasnije ilustrovale ključne poruke. Svi intervjuiobjavljeni su na dan otvaranja linije ili dan posletoga.
 11. 11. put za novinare.Pozivnica za događaj upućena je svim relevantnimnovinarima i urednicima sa detaljnim planomodlaska iz Beograda i Novog Sada za Bački Maglić.Za sve novinare obezbeđeno je PepsiCo i MarboProduct osveženje, a tokom puta im je podeljen iusmeno komuniciran detaljan protokol, kako bi bilispremni za sve situacije i pratili događaj nadefinisani način.Put je takođe iskorišten za preuzimanje kontakatanovinara kojima je kasnije elektronskim putemposlat sav pripremljeni materijal, a i na taj način suse manje zadržavali na ulaznom štandu za novinare.
 12. 12. plan za medije. B A Svi novinari su, tokom puta za novinare, C dobili detaljan protokol sa planom fabrike. A – parking B – ulaz u dvorište fabrike C – štand za novinare D D – glavna scena događaja E – ulaz u proizvodnju F – prostorija za oblačenje uniforme G – ulaz u deo gde je proizvodna linija E H - kutak za intervjue/izjave sa F sagovornicima G H I – štab za novinare na spratu J (kompjuteri sa internet konekcijom) I J – toalet na spratu
 13. 13. mediji na događaju.Prema detaljnom protokolu koji je napravljen za medije, na događaju je osmišljeno nekoliko ključnih mesta kojasu pružala priliku za komunikaciju sa svim relevantnim stranama (govornicima, organizacijom, redakcijom). Štand na ulazu u dvorište fabrike: Većina novinara je organizovano došla na događaj. Novinari su ovde dobili opšti materijal (saopštenje, činjenice o kompanijama i novoj proizvodnoj liniji) koji je trebalo da posluži kao osnova za njihov dalji izveštaj sa događaja, ali i detaljan protokol. Na odlasku sa događaja mediji su na ovom štandu dobili predviđene poklone. Scena događaja: Mediji su mogli da zabeleže svečano obraćanje svih ključnih govornika (premijera Republike Srbije, ministra ekonomije i regionalnog razvoja, predstavnika PepsiCo International i Marbo Product-a, ambasadorke SAD) o značaju ulaganja u srpsku privredu i otvaranju nove proizvodne linije. Priprema za ulazak u proizvodnu liniju: Pažljivim planiranjem određeno je tačno vreme ulaska i zadržavanja novinara u proizvodnoj liniji. EG je vodio medije od momenta napuštanja scene ka prostoriji namenjenoj oblačenju bele uniforme. Pranje ruku i skidanje nakita bili su obavezan deo pre ulaska u proizvodnju, što je bio dodatn pritisak da se sve završi na vreme .
 14. 14. mediji na događaju.Proizvodna linija: Kretanje medija bilo je u potpunosti koordinisano od strane Executive Group-a, kako bi seobezbedila maksimalna sigurnost u pogonu. Mediji su imali priliku da snime novu proizvodnu liniju, a potom ipresecanje crvene vrpce i puštanje nove linije u rad, kao i izlazak prvih kesica novog Chipsy-ja na kraju linije,koji su zatim probali ključni učesnici događaja. Predstavnici Vlade i Marbo/PepsiCo otvorili su i probali noviChipsy, što je bila odlična prilika za fotografisanje i upravo te slike objavljene su u najvažnijim medijima.Kutak za intervjue/uzimanje izjava: Dodatne izjave govornika organizovane su odmah po izlasku izproizvodne linije (zbog velike buke), na posebnom štandu sa korporativnim brendingom. Novinari su postavljalipitanja svim govornicima, a prethodno definisane ključne poruke, kao i pitanja i odgovori, pomogli su im davešto odgovaraju na sva postavljena pitanja, uključujući i ona koja nisu bila vezana za temu otvaranjaproizvodne linije.Štab za novinare: Odmah nakon uzimanja izjava, novinari su svoje video zapise i tekstove mogli da pripremeu posebnim prostorijama sa kompjuterima i brzim Internetom, što je organizovano samo za taj dan. Izprostorije za novinare svim relevantnim medijima poslato je elektronskim putem saopštenje, dodatni materijali fotografije sa događaja koje su prikazivale ključne učesnike kako otvaraju i grickaju Chipsy proizveden unovoj liniji.
 15. 15. fotografije u medijima.
 16. 16. rezultati kampanje.Izuzetno zahtevan događaj otvaranja nove proizvodne linije Marbo Product, člana PepsiCoInternational, kreirao je veliku zainteresovanost u srpskim medijima. Ukupan broj medijskihobjava 54 prevazišao je očekivanja i planirani broj objava. Većina štampanih objava praćena jefotografijama sa događaja i vidno prikazanim brendom Chipsy, što je pružilo dodatnu vrednostkvalitetu objava.
 17. 17. rezultati kampanje.Pravilno plasiranje definisanih ključnih poruka bio je najvažniji zadatak tokom PRkampanje. Ključne poruke pojavile su se u navedenom broju medijskih objava (odukupno 54) što prikazuje kvalitativni izveštaj o medijskim objavama.
 18. 18. kreativnost i inovativnost. Prepoznali smo priliku dolaska Vladinih zvaničnika i iskorisitili je u pozitivne svrhe – javnost je putem medija videla izuzetno šarmantne fotografije Vladinih zvaničnika i predstavnika PepsiCo/Marbo Product kako grickaju Chipsy iz nove proizvodne linije. Pažljivim odabirom i pozivanjem novinara i urednika iz ekonomskih i informativnih redakcija i organizacijom puta za novinare privukli smo veliki broj medija da izveštavaju sa događaja u Bačkom Magliću koje je udaljeno od gradskih centara. Uspostavili smo štab za novinare iz koga su sa lakoćom komunicirali i slali materijale svojim redakcijama, a na taj način je generisan veliki broj kvalitetnih objava. Priredili smo medijima kvalitetan dolazak na događaj – imali su više od pet prilika za snimanje i uzimanje izjava. Uspeli smo da koordiniramo postavljanje pitanja u vezi sa drugim temama – pravilnom pripremom govornika i komunikacijom sa Vladinim službama. Organizovali smo izuzetno zahtevan obilazak proizvodne linije koji je iziskivao određeno ponašanje prisutnih, iz bezbednosnih razloga, pripremajući novinare unapred i vodeći ih kroz ceo proizvodni proces.
 19. 19. budžet.Kategorija budžeta za projekat „Otvaranje nove proizvodne linije MarboProduct, člana PepsiCo International“ je do 5.000 EUR. PR kampanja 45% Logistika i produkcija 55%
 20. 20. Hvala na pažnji!Kontakt agencije Executive GroupVanja Protić, Senior Account Managervanja_protic@eg.rs0607071034

×