Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Podnosioci prijave:Erste Bank a.d. Novi Sad iExecutive GroupProjekat:Interna kampanja Uključi seKategorija:Interne komunik...
Klijent – profil i činjenice          Deo Erste Grupe - jedne od vodećih finansijskih institucija u regionu   ...
Strateški značaj internih komunikacija       U Srbiji, Erste Banka obezbeđuje blizu 1.000 radnih mesta u      ...
Analiza situacije Zbog sve većeg značaja motivisanosti i angažovanosti zaposlenih, korišćenja inovativnih komunikacionih a...
Ciljne grupe kampanje                 OSTALI SEKTORI                           ...
Ciljevi kampanje                 Podići svesti o značaju lične                 odgovornost...
Strategija kampanje  Strategijski fokusInternom kampanjom skrenuti pažnju i prikazati zaposlenima sta čini ličnu odgovor...
Kreativni koncept i ideja kampanjeErste Banka je, u saradnji sa agencijom za integrisane komunikacije Executive Group, raz...
I faza kampanjePrva aktivnost kampanje imala je “tizer” efekatjer su tokom noći u svim filijalama i u upravnimzgradama Ers...
I faza kampanjeNa posteru je istaknuto 5 osnovnih pitanja koja predstavljaju5 osnovnih oblasti u kojima treba motivisati z...
II faza kampanje Kraj aprila 2011. i početak II faze kampanje obeležio je Viral „Take over”, desktop na računarima zaposle...
II faza kampanje    U ovoj fazi aktivirana je direktna komunikacija sa zaposlenima, sa ciljem da se poveća svest o o to...
III faza kampanje Treća faza kampanje označila je početak distribucije video materijala koji su postavljeni na Intranet,...
IV faza kampanjeDrugi video snimak, koji je takođe stigao kroz šaljivi e-mail pod nazivom „Stigla Vam jepošta”, šalje dire...
V faza kampanje Poslednja aktivnost kampanje, bio je on line kviz. Zaposleni su dobili mail sa naslovom maila „Uključi se...
Vremenski raspored kampanje                          Kampanja internih komunikacija „Uključi se“ ...
Kvantitativni rezultati kampanje   84% ispitanih prepoznalo je osnovni cilj kampanje, iako su ostali ponuđeni odgovori ...
Kvalitativni rezultati kampanjeKao rezultat evaluacije kampanje, od posebnog značaja bili su komentari i sugestije anketir...
Inovativnost i kreativnost                             Kreativnost       Inovativnost  ...
Osoba za kontakt            Hvala na pažnji.Jelena Uzelac | Account Manager@ : jelena_uzelac@eg.rsM : +381 60 7...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Executive Group i Erste banka "Uključi se" (interne komunikacije) PRiZNANJE 2012

1,819 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Executive Group i Erste banka "Uključi se" (interne komunikacije) PRiZNANJE 2012

 1. 1. Podnosioci prijave:Erste Bank a.d. Novi Sad iExecutive GroupProjekat:Interna kampanja Uključi seKategorija:Interne komunikacijePRiZnanje 2012
 2. 2. Klijent – profil i činjenice  Deo Erste Grupe - jedne od vodećih finansijskih institucija u regionu srednje i jugoistočne Evrope  Posluje preko 190 godina u osam zemalja u regionu  Naziv Erste Banka a.d. Novi Sad nosi od 2005. godine od kada posluje u Srbiji, nakon preuzimanja Novosadske banke  Skoro 1000 zaposlenih u upravnim zgradama i filijalama širom Srbije  Kontinuirano unapređuje poslovanje i strateški ulaže u zaposlene, infrastrukturu i projekte u lokalnim zajednicama  Snažno prisustvo na nacionalnom i regionalnom nivou, i jak vizibilitet Banke među svim ciljnim javnostima  U saradnji sa Executive Group agencijom od 2008. godine, Banka kontinuirano sprovodi strateške komunikacione aktivnosti kroz oblasti upravljanja reputacijom, izgradnje odnosa sa medijima, upravljanja kriznim komunikacijama, društveno odgovornim poslovanjem, sponzorstvima i promocijom proizvoda i usluga
 3. 3. Strateški značaj internih komunikacija U Srbiji, Erste Banka obezbeđuje blizu 1.000 radnih mesta u gradovima širom Srbije, a najviše zaposlenih locirano je u upravnim zgradama, u Novom Sadu i Beogradu. Pored vrsnih stručnjaka za ekonomiju, finansije i osiguranje, pod „Erste krovom” okupljeni su i eksperti iz najrazličitijih oblasti. Posebno zahtevan zadatak za kompaniju bila je integracija svih zaposlenih prilikom kupovine Novosadske banke. Svesna značaja internih komunikacija, Erste banka od tada ulaže značajne napore u unapređenje komunikacija na svim nivoima.Fokus Erste Banke, u komunikaciji prema Svesna strateškog značaja internihzaposlenima, je na ulaganju u njihovo komunikacija, Banka je realizovalaobrazovanje i profesionalni razvoj, otvorenoj istraživanje na ovu temu, na osnovu čijihrazmeni informacija na svim i među svim rezultata je doneta trogodišnja Strategijanivoima, jačanju osećaja pripadnosti Banci i na internih komunikacija 2011-2013, kojapodsticanju konstantnog predlaganja novih ideja. predstavlja okvir i osnovu za sve aktivnostiOsnovne korporativne vrednosti Erste Banke su: i kampanje na ovom polju.inovativnost, stvaranje, podrška, poverenje iodgovornost.
 4. 4. Analiza situacije Zbog sve većeg značaja motivisanosti i angažovanosti zaposlenih, korišćenja inovativnih komunikacionih alatki i činjenice da se vrednost brenda gradi iznutra, Erste Banka obavila je istraživanje među zaposlenima, u periodu od 25.VIII-17.IX 2010. na uzorku koji su činili: 113 menadžera (od ukupno 118) 92 ispitanika iz Sektora poslova sa stanovništvom 89 ispitanika iz ostalih organizacionih delova Banke Istražujući putem on line upitnika i direktnih intervjua, identifikovani su sledeći problemi: Izražena komplikovanost komunikacije Neredovno pružanje ili nepružanje povratnih informacija Nedovoljna svest o ličnoj odgovornosti Osećanje zaposlenih o nedostaktu vrednovanja njihovih ideja Nepostojanje proaktivnosti u predlaganju ideja i nespremnost na proaktivno uključivanje Nedovoljna upoznatost sa pojedinim postojećim kanalima komunikacije i nezadovoljstvo efikasnošću i brzinom protoka informacija putem postojećih kanala Na osnovu ovih rezultata i dotadašnjih praksi u projektima interne komunikacije, doneta je trogodišnja Strategija internihkomunikacija za period 2011 – 2013, a interna kampanja „Uključi se” predstavlja prvi korak ka unapređenju internihkomunikacija i početak sprovođenja aktivnosti predviđenih trogodišnjom Strategijom internih komunikacija i Akcionim planomza 2011. godinu.
 5. 5. Ciljne grupe kampanje OSTALI SEKTORI I SLUŽBE ORGANIZACIJA I IT OSTALI IZVRŠNI IZVRŠNI ZAPOSLENI DIREKTORI ODBOR (L1) PROCESING (L2) UPRAVLJANJE PRAVNADIREKTORI RIZICIMA LICADIREKCIJA MENADŽMENT (L3) STANOVNIŠTVO DIREKTORI ZAPOSLENI U FILIJALA (L4) PRODAJNOJ MREŽI
 6. 6. Ciljevi kampanje Podići svesti o značaju lične odgovornosti u unapređenju interne komunikacijePovećati spremnost svakog pojedinca dapreuzme odgovornost za uspeh iprobleme u internoj komunikaciji Podstaći konstantnu razmenu novih ideja i predloga zaposlenihPodići kredibilitet i unaprediti postojećekanale komunikacije
 7. 7. Strategija kampanje Strategijski fokusInternom kampanjom skrenuti pažnju i prikazati zaposlenima sta čini ličnu odgovornosti i kako mogu dati doprinos unapređenju internekomunikacijeInovativnim i ličnim pristupom komunicirati preko postojećih kanala komunikacijaPeriodičnim merenjem pratiti uvid u ostvarene rezultate Tema kampanjeUKLJUČIVANJE u sve oblasti i procese koji su zaposlenima dostupni i čiji uspeh zavisi od njihove lične odgovornostiDirektni pozivi zaposlenima da potraže odgovore na pitanja koja ih najčešće muče, da sami predlažu rešenje uočenih problema i da štoviše koriste postojeće kanale komunikacije Kanali komunikacijeIntranet, e mail, mobilni telefon, brending radnog prostora, interni časopis „Puls“To su i najčešći korišćeni kanali među zaposlenima po nalazima istraživanja, a posebno Intranet koji je neophodan u svakodnevnomradu Alati komunikacijeVirali (video aplikacije), sms poruke, kviz, posteri, stikeri, vobleri i hemijske olovke
 8. 8. Kreativni koncept i ideja kampanjeErste Banka je, u saradnji sa agencijom za integrisane komunikacije Executive Group, razvila ključni vizual i koncept kampanje„Uključi se”, koja je koordinisanom primenom vizuala na sve korišćene alate komunikacije, imala zadatak da podseti zaposleneda je potrebno da sami traže, pitaju i predlažu informacije, a menadžere da je neophodno da redovno daju povratne informacijezaposlenima. Zaposleni su se svakodnevno i na svakom koraku radnog okruženja susretali sa utičnicom koja ih osmehom direktno poziva na akciju i reagovanje, bez obzira da li im priroda posla nalaže da tokom radnog dana koriste računar, telefon ili se jednostavno samo kreću kroz Erste poslovne objekte. Većina korišćenih alata komunikacije, pored zabavnog sadržaja komunicira kontakt adresu, na koju zaposleni mogu da pitaju, predlažu, traže i saznaju!
 9. 9. I faza kampanjePrva aktivnost kampanje imala je “tizer” efekatjer su tokom noći u svim filijalama i u upravnimzgradama Erste Banke u Beogradu i NovomSadu, postavljeni posteri i stikeri na zidove,vobleri na računare a svakom zaposlenomostavljena je i hemijska olovka sa vrhom koji seuključuje i svetli nakon što se udari o čvrstpredmet. Svi materijali imali su istu poruku iključni vizual „Uključi se”.
 10. 10. I faza kampanjeNa posteru je istaknuto 5 osnovnih pitanja koja predstavljaju5 osnovnih oblasti u kojima treba motivisati zaposlene izatražiti njihovo UKLJUČIVANJE: Želiš da radiš u ambijentu u kom će tvoji potencijali doći doizražaja? Potrebne su ti jasne informacije o promenama u poslovanjubanke? Imaš kreativnu ideju koja može da reši neki problem? Očekuješ redovne povratne informacije od svogmenadžera? Interesuje te kako posluju tvoje kolege u drugimsektorima?Od njih se zahteva da PITAJU, TRAŽE, PREDLAŽU i SAZNAJUTime će ostvariti krajnji cilj i pokazati da: “Kvalitet našeg poslovanja zavisi odkvaliteta naših komunikacija!”
 11. 11. II faza kampanje Kraj aprila 2011. i početak II faze kampanje obeležio je Viral „Take over”, desktop na računarima zaposlenih i početakdistribucije sms poruka. Viral „Take over” imao je za ideju da posebno odabranog radnog dana, na nekoliko sekundidođe do zatamnjenja početne stranice Intraneta, a da se kao jedina mogućnost ponudi klik na „Berzu ideja”. Cilj jebio ne samo podići svest o postojanju „Berze ideja” već i izazvati efekat širenja priče i iznenađenja međuzaposlenima. Zaposleni su na lične adrese dobili imejl od visoke važnosti pod oznakom da posete naznačeni link (lažna stranica intranet „InfoNet“ portala) kako bi saznali informaciju koja je od ključne važnosti za dalje poslovanje njihovog sektora. Klikom na link, zaposleni odlaze na poznatu stranicu InfoNet-a, koja izgleda uobičajeno, osim što u donjem desnom uglu ima ikonicu „Uključi se”, a u centralnom delu stranice je, među redovnim vestima, napisana sledeća poruka (vidno istaknuta): VERUJ U SEBE I U SVOJE IDEJE. UKLJUČI SE! Posle par sekundi, sa stranice počinju da redom nestaju delovi teksta. Čitav ekran postaje crn, ostaju osvetljeni logo Erste Banke u gornjem levom i ikonica „Uključi se” u donjem desnom uglu. Klikom na jedinu moguću ikonicu „Uključi se“, direktno se otvara stranica kompanijske „Berze ideja“, koja je mesto za prikupljanje ideja i predloga zaposlenih.
 12. 12. II faza kampanje U ovoj fazi aktivirana je direktna komunikacija sa zaposlenima, sa ciljem da se poveća svest o o tome koliko je važan redovan razgovor sa kolegama, davanje povratnih informacija i koliko ta komunikacija generalno utiče na uspeh u poslovanju. Par sms poruka (zabavnog i formalnog sadržaja) pod nazivom „Da li ste znali da?” slat je svake druge srede u mesecu, ukupno 6 puta do kraja kampanje. Ovaj kanal upotrebljen je jer je veća verovatnoća da će sms poruka biti pročitana nego e mail, usled pretrpanosti elektronske pošte.Primer SMS poruka 1: Data je mogućnost svim Ponašanje zaposlenih čak 60% zavisi od zaposlenima da postaveličnog kontakta sa menadžerima. jedinstveni desktop na svoje Ako bismo neprestano vikali 8 godina, računare, sa porukom: “Ovaj7 meseci i 6 dana, proizveli bismo desktop ima moć da vamdovoljnu količinu energije da zagrejemo nakon 20 dana redovnogšoljicu kafe. konzumiranja, podari zagrljaj kolege, osmeh na hodniku,Primer SMS poruka 2: više inovativnosti i bolju 14 od 40 radnih sati nedeljno odlazi u informisanost. Ako se magijanepovrat zbog loših internih ne desi, vaše reklamacije ikomunikacija. žalbe primamo na Zvuk putuje 3 puta brže kroz vodu otvoreno@erstebank.rs .Usudinego kroz vazduh. se i UKLJUČI SE I TI!”
 13. 13. III faza kampanje Treća faza kampanje označila je početak distribucije video materijala koji su postavljeni na Intranet, a kroz šaljivi tekst e maila i prosleđivanje linka, zaposleni se navode da posete isti i da ga proslede kolegama. Prvi od dva takva video snimka, bio je Viral „Wall Street”. P.S. – Sigurno pomišljate na plaćanje autorskih prava? I to smo ispitali  Agencija za autorska prava nalaže da nije potrebno plaćanje nadoknada ukoliko se radi o insertu koji se koristi samo u okviru interne kampanje. Insert je nahovan šaljivim tekstom sa glavnim fokusom na lošu komunikaciju između radnika i njihovih nadređenih, kao i na iznenađenje i ljutnju zaposlenih jer su na svakom koraku okruženi „Uključi se” utičnicama. Službenici banke se žale i napadaju direktora (u insertu Majkl Daglas koji predstavlja jednog od direktora Erste Banke), dok se on trudi da im objasni koji je u stvari osnovni cilj cele „Uključi se” kampanje. Na ovaj način se kroz humor i šalu, prenose sve osnovne poruke koje kampanja nosi i sigurno privlači veća pažnja zaposlenih u poređenju sa korišćenjem tradicionalnih kanala komunikacije. Video snimak možete pogledati u prilogu prezentacije ili klikom na link OVDE u slide show formatu.- OK, OK! 5 sati paklenog brainstorminga je iznedrilo ovu divnukampanju...Utikač je metafora, a „Uključi se” je CALL TO ACTION!
 14. 14. IV faza kampanjeDrugi video snimak, koji je takođe stigao kroz šaljivi e-mail pod nazivom „Stigla Vam jepošta”, šalje direktno Slavko Carić, predsednik IO, a označava početak interakcijezaposlenih odosno distribuira se alat komunikacije u čijem kreiranju oni učestvuju. Usnimku g. Carić naizmenično okreće hrpu papira na kojima se smenjuju 5 osnovnihporuka kampanje „Uključi se”.Ideja animacije je da na kraju snimka svaki zaposleni dobije mogućnost da zatvori fajl,ponovo odgleda snimak ili da sam ispiše tekst poruka na papirima koje će g. Carićsmenjivati i prosledi ih svojim kolegama. Viral „Slavko Carić” predstavlja odličan primer kako pojednostaviti komunikaciju sa svim zaposlenima, približiti najviši menadžment svakom pojedincu i pokazati zaposlenima značaj komunikcije 1-1 i ličnog obraćanja. Napomena: Video animaciju možete pogledati na linku http://egdlabs.com/erste/index.php/home/view/941891382221334929295
 15. 15. V faza kampanje Poslednja aktivnost kampanje, bio je on line kviz. Zaposleni su dobili mail sa naslovom maila „Uključi se i ti”, u kojem su pozvani da učestvuju u šaljivom kvizu i osvoje simbolične nagrade. Link iz mail-a vodio ih je na internu web stranicu na kojoj je postavljen kviz „Koliko sam poslovno COOLturan?”. Svi koji su rešili kviz imali su mogućnost da se prijave za nagradnu igru u vidu konkursa - najbolja poslata priča na temu poslovne komunikacije: pozitivan primer iz njihovog okruženja, anegdota, doživljaj sa klijetima ili kolegama, zanimljiva situacija, savet za kolege i sl. Žiriji su činili članovi menadžmenta koji su pobedničku priču nagradili mobilnim telefonom. REŠENJA KVIZA 1. kategorija (svi tačni odgovori) Apsolutno vladaš svim pravilima poslovne komunikacije. Bravo! 2. kategorija (do 3 netačna odgovora) Morao/la bi da se podsetiš nekih važnih principa poslovne komunikacije. Poradi na tome! 3. kategorija (vise od 3 netačna odgovora) Zreo/la si za dopunske časove poslovnog bontona koji su zakazani u vreme tvoje pauze. Ups!Na ovaj način utiče se na povećanje svesti zaposlenih o svim procedurama i pravilima koja su za njih do tada možda bila nepoznanica ili nisuni bili svesni da ih redovno koriste.Zabavan karakter kviza daje podstrek zaposlenima da se međusobno takmiče, proveravaju svoje rezultate, dodatno se raspitaju za nekapravila tj. da se aktivno UKLJUČE.
 16. 16. Vremenski raspored kampanje Kampanja internih komunikacija „Uključi se“ Vremenski raspored aktivnosti 2011. april maj jun jul Aktivnost w w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 4 weeks 4Na ja va ka mpa njeI fa zaII fa zaIII fa zaIV fa zaV fa za*Sl a nje s ms porukaEva l ua ci ja ka mpa nje
 17. 17. Kvantitativni rezultati kampanje 84% ispitanih prepoznalo je osnovni cilj kampanje, iako su ostali ponuđeni odgovori sadržajno slično formulisani; 91% ispitanih informisano je o kampanji i svesno je njene osnovne poruke. 50% ispitanih obratilo se tokom trajanja kampanje Sektoru komunikacija – sa direktnim pitanjima, savetima, traženjem dodatnih informacija. 77% ispitanih upoznato je sa postojanjem Berze ideja; 516% je rast broja ideja/predloga na Berzi tokom i nakon kampanje, posmatrano u odnosu na 2010. godinu. 85% ispitanih susrelo se sa nekim od brending materijala kampanje; 50% ispitanih odgledalo je Virale preko Intraneta; 84% ispitanih najviše je koristilo Intranet tokom kampanje; 3,80 je prosečna ocena najboje ocenjenih korišćenih alata komunikacije – 3 Virala i Bonton kviza.  2007. početak funkcionisanjaNa osnovu rezultata kampanje „Uključi se”, došlo je do strateških promena u ophođenju Banke  2009. Aktivacija zaposlenih putem podprojekta „Uključivanje zaposlenih“prema projektu Berza ideja - član IO postao je sponzor Berze ideja, formiran je komitet za  2011. Kampanja „Uključi se“odlučivanje o statusu ideja, razrađen je sistem stimulacija za dobre ideje i obrasca zaevidentiranje ideja, dodeljuje se mentor za realizaciju ideje, radi se na dodatnoj promociji Berzeideja i nagrađenih kolega a formiran je i budžet za nagrade.
 18. 18. Kvalitativni rezultati kampanjeKao rezultat evaluacije kampanje, od posebnog značaja bili su komentari i sugestije anketiranih zaposlenih,koji su najbolji pokazatelj uspešno ostvarenog zacrtanog cilja ali i osnova za „trasiranje“ narednihaktivnosti na polju internih komunikacija. “Kakva sjajna razmena iskustava i “Jako su efektni posteri i stikeri po zidovima – znanja.” naprosto imaš osećaj da je uvek neko iz Banke tu i samo očekuješ pitanje: Izvinite, kako mogu Golub Knežević da Vam pomognem?.” “Primetno je poboljšanje časopisa Puls i veći Vlasta Putnik akcenat na projektu Berza ideja – savetujem unapređenja u smislu da se vidi ko predlaže “Sve akcije ovakvog tipa su dobrodošle. Imam ideje, ko je interaktivan, kreativan, pa da se osećaj da sam važna ja kao pojedinac, kao i da taj neko uključi i u konkretne projekte, su važni moje mišljenje i moje ideje!” možda i promeni radno mesto.” Jovana Dunić Biljana Stefanović
 19. 19. Inovativnost i kreativnost Kreativnost Inovativnost Sam kreativni koncept kampanje, može se Iako je tema kampanje komunicirana opisati jedinstvenim pristupom, sa putem postojećih kanala dominantim neformalnim i šaljivim tonom komunikacije, primenjeni alati koji pomalo “apstraktnu” temu lične komunikacije poput Virala „Wall odgovornosti, predstavlja i približava Street” i „Slavko Carić”, predstavljaju zaposlenima kroz smeh, “jedan na jedan” inovativno i do sad nekorišćeno komunikaciju, interakciju – što je željeni rešenje, koje na odličan način rezultat – UKLJUČIVANJE. kombinuje lično obraćanje pojedincu i tehnološke inovacije, zahtevajući interakciju svakog pojedinca.
 20. 20. Osoba za kontakt Hvala na pažnji.Jelena Uzelac | Account Manager@ : jelena_uzelac@eg.rsM : +381 60 707 1052 | T: +381 11 328 4488 | F: +381 11 328 4480 A : Executive Group | Knez Mihailova 9 | 11000 Belgrade | Serbia | www.eg.rs

×