Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Podnosioci prijave:Vip mobile i Executive GroupProjekat:Vip Beach Masters, digitalKategorija:Korporativne komunikacije(vel...
Vip Beach Masters• Vip mobile je generalni sponzor Odbojkaškog Saveza Srbije i nacionalnih selekcija saciljem pružanja sna...
Analiza situacijeAgencijski zadatak: Realizovati digitalnu kampanju sa ciljem inovacije    i osvežavanja komunikacione...
Analiza mogućnosti  Početak zadatka, uključivao je detaljnu analizu Vip mobile digitalnih kanala komunikacije, mogućnost...
Ciljevi i ciljne grupe                             Ciljne grupe:               ...
Strategija digitalnih komunukacija                 Strateški fokus:     Angažman ciljnih grupa i  ...
Pregled taktika i aktivnostiKako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, prema odabranim strateškim fokusimaExecutive Group j...
Kragujevac                VBM Kampanja       Novi Sad              Beograd  Lansiran...
Facebook aktivacijaVip TalasZabavna Facebook aplikacijaTalas je interaktivna Facebookaplikacija putem koje se kreirasopstv...
Facebook aktivacijaVip Beach MastersFacebook igraOdbojka na pesku je Facebook igra koja simuliraVBM turnir, kroz realnu re...
Internet zajednicaVBM Odnosi sa blogerimaNovi SadU okviru aktivnosti angažovana je odabranagrupa uticajnih blogera iz Novo...
Internet zajednicaVBM TweetUp događaj BeogradOrganizovan je događaj u okviru finala VBM turnira,koji je okupio sve najutic...
Internet zajednicaVBM TweetUp događajBeogradTokom trajanja VBM u Beogradu,kreirana je Twitter trend tema(hashtag) #VBM2011...
Šta smo postigli?
Rezultati - kvalitativniZadovoljni posetioci ostavljali su pregrštpozitivnih poruka i pohvala na Twitteru,šireći utiske sa...
Izbor objavljenih blogova
Rezultati - kvantitativni  VBM Facebook igra:  •Preuzeta od strane 900 Facebook fanova  •Odigrana 12000 puta  •Igr...
Rezultati - kvantitativniOdnosi sa online zajednicom:•Uspostavljen je odnos sa uticajnim blogerima kao online ambasadorima...
Kreativnost i inovativnostKreativnos                                     Inovativnost ...
Kontakt:Predstavnik tima Vip mobile:   Predstavnik Executive GroupAna Bolbođevski, Senior      tima za Vip mobile:...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Executive Group/VIP mobile PRiZNANJE 2012

756 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Executive Group/VIP mobile PRiZNANJE 2012

 1. 1. Podnosioci prijave:Vip mobile i Executive GroupProjekat:Vip Beach Masters, digitalKategorija:Korporativne komunikacije(velika preduzeća)PRiZnanje 2012
 2. 2. Vip Beach Masters• Vip mobile je generalni sponzor Odbojkaškog Saveza Srbije i nacionalnih selekcija saciljem pružanja snažne podrške daljem razvoju i promociji odbojke u Srbiji• Vip Beach Masters je zvanično Prvenstvo Srbije u odbojci na pesku, a svake godine uključuje i po jedan internacionalni turnir• Vip Beach Master se održava već 4 godine zaredom, i svake godine se osim promocije i popularizacije samog sporta razvijaju novi pristupi koji pojačavaju komunikaciju i vidljivost projekta• Manifestacija predstavlja pravi letnji spektakl za publiku u nekoliko gradova Srbije, uključujući od 2011. godine i letnju školu odbojke za decu u saradnji sa Vanjom Grbiće, uz tradicionalno uživanje u muzici, nastupima i raznovrsnim nagradnim igrama koje prate atraktivne mečeve.
 3. 3. Analiza situacijeAgencijski zadatak: Realizovati digitalnu kampanju sa ciljem inovacije i osvežavanja komunikacione strategiju za VBM 2011
 4. 4. Analiza mogućnosti Početak zadatka, uključivao je detaljnu analizu Vip mobile digitalnih kanala komunikacije, mogućnosti, okruženja kako bi se ustanovili potencijalni alati komunikacija:Analiza Vip mobile digitalnih komunikacija u prethodnom periodu•Vip mobile je industrijski lider po broju fanova na društvenim mrežama•Prema broju fanova, Vip mobile ima veliki potencijal za komunikaciju i aktiviranje fanova•U periodu ranog razvoja tržišta digitalnih komunikacija, Vip mobile ima priliku da bude pionir u plasiranju inovativnihaktivacija na društvenim mrežama (FB igre i aplikacije)Analiza Vip mobile korisnika kao primarne baze fanova• Vip mobile korisnici su po svojoj prirodi mladi, urbani i prema prirodi svojih interesovanja orijentisani na nove medije.Zaključci za razvoj digitalne strategije•Prema analizi Vip mobile digitalnih komunikacija, utvrđena je mogućnost za kreiranje Facebook aplikacija i igara,koje bi korisnike već okupljene na Vip FB strani animirale na interakciju i zabavu•Vip mobile je prethodno ostvario inicijalnu konekciju i razvio odnose sa blogerima i online zajednicom, sa fokusom napromovisanje proizvoda i usluga, što se može proširiti novim sadržajem i ležernijim pristupom na šire teme•Na osnovu analize ciljne grupe ustanovljeno je da njihov online profil najviše odgovara na interaktivne ipersonalizovane Facebook aktivacije, u okviru kojih mogu ispoljiti kreativnost i takmičarski duh.
 5. 5. Ciljevi i ciljne grupe Ciljne grupe: • Uspešni, mladi i energični korisnici Vip uslugaCiljevi kampanje: koji su aktivni na internetu i društvenim•Povećati pozitivnu svest o brendu i VBM projektu i mrežamarazviti neposredan i interaktivan odnos Vip mobile • Potencijalni korisnici koji razmišljaju dabrenda sa ciljnom grupom promene operatera a imaju pozitivno mišljenje•Promovisati vrednosti, pravila i kulturu VBM odbojke Vip mobile aktivnostimana plaži, održavati interesovanje i animirati publiku u • Uticajni blogeri i članovi online zajednicepauzama između turnira i omogućiti učešće ciljnim • Online mediji i portaligrupama koje nisu u mogućnosti da posete VBM • Fanovi odbojke, sporta i VBM-a iz cele Srbije,•Obuhvatiti sve najznačajnije projekte Vipa, uključujući posetioce turnira ali i oni kojiuključujući i VBM, kako komunikacijama kroz nemaju mogućnost da ga posetetradicionalne medije, tako i kroz nove medije idruštvene mreže • Partneri iz Odbojkaškog saveza Srbije
 6. 6. Strategija digitalnih komunukacija Strateški fokus: Angažman ciljnih grupa i Širenje pozitivne percepcije o Vip dvosmerna komunikacija brendu kroz projekat VBM Povećati pozitivnu percepciju Kreirati interaktivne aktivacije javnosti putem online medija, sa koje će tokom celog leta fokusom na kanale i teme koje su održavati komunikaciju sa ciljnim primamljive mlađoj urbanoj grupama, podsećati na vrednosti populaciji koja je najaktivnija na Vip mobile brenda i angažovati internetu. Ostvariti konekciju i ih da se kroz zabavu upoznaju sa angažovati uticajne članove VBM i kulturom odbojke na online zajednice, kako bi se u pesku online sferi i njihovim mikrosredinama širile pozitivne priče o projektu i Vip mobile brendu. Vip mobile Facebook strana i Uticajni blogovi čiji se sadržaj profili svih njenih fanova, koji u viralno razmenjuje, lokalna Twitter interakciji sa Vip mobile stranom sfera i korisnici Twittera sa velikim viralno razmenjuju sadržaj i brojem pratilaca i online portali kreiraju impresije.
 7. 7. Pregled taktika i aktivnostiKako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, prema odabranim strateškim fokusimaExecutive Group je razvio i implementirao aktivnosti, koje su svojim uzbudljivim ikreativnim konceptom omogućile korisnicima zabavno online iskustvo Vip Beach Masters-a Dizajn i plasman Odnosi sa online Online media relations Facebook igara zajednicom • Kreiranje Facebook VBM igre – • Selekcija i angažovanje relevantnih • Saradnja sa najznačajnijim online virtuelne simulacije odbojke na uticajanih blogera kao ambasadora VBM portalima, razmena informacija, pesku i organizovanje Facebook projekta tematski tekstovi o odbojci na turnira u igri. • Okupljanje i angažovanje blogera na pesku i značaju projekta VBM • VBM turnirima Kreiranje zabavne Facebook aplikacije Talas i organizovanje • Organizacija specijalnog TweetUp događaja na VBM kako bi se događaj kreativnog konkursa u okviru Talas približio online zajednici i stekli online aplikacije ambasadori Vip brenda • Online promocija aktivacija • Generisanje blog objava i širenje sadržaja putem društvenih mreža
 8. 8. Kragujevac VBM Kampanja Novi Sad Beograd Lansiranje Facebook U najintenzivnijem momentu kampanje, pred evropskiigre i aplikacije CEV Turnir, plasmanom Facebook igre “Vip Beach Masters” i aplikacije “Talas” online korisnici su dodatno animirani pred i za vreme održavanje samog turnira. Odnosi sablogerima Pri samom kraju kampanje, organizovan je događaj Kampanja je lansirana otvaranjem VBM u Kragujevcu, “OdbojkaUp” koji je okupio najuticajnije članove online angažovanjem selektovanih blogera koji su pisali zajednice, koji su za vreme samog događaja i nakon njega personalizovane blogove i prenosili atmosferu sa turnira viralno preneli najpozitivnije utiske, komentare i objave na u online sferu putem društvenih mreža. blogovima i društvenim mrežama o Vip mobile brendu i Odnosi sa VBM. online medijima Jun Jul Avgust Septembar
 9. 9. Facebook aktivacijaVip TalasZabavna Facebook aplikacijaTalas je interaktivna Facebookaplikacija putem koje se kreirasopstveni talas sa VBM tribina.Korisnicima Facebook-a je omogućenoda odabirom teksta i slike kreirajutalas koji se prikazuje kroz animacijuodabranom Facebook prijatelju.Na osnovu aplikacije, pokrenut jeFacebook kreativni konkurs zanajinteresantnije ideje Talasa, koje supostavljene u geleriji za glasanje.Najbolji predlozi su donosili fanovimanagrade što je motivisalo korisnike nakomunikaciju sa brendom nanajkreativniji način. Vip mobile je naovaj način aktivirao fanove da šireVBM i Vip mobile brend samostalno,bez velikog nagradnog fonda, iomogućio potpuno personalizovanu iviralnu zabavu.
 10. 10. Facebook aktivacijaVip Beach MastersFacebook igraOdbojka na pesku je Facebook igra koja simuliraVBM turnir, kroz realnu reprezentaciju meča iodbojkaških poteza. Pored meča, igrači mogu dase oprobaju u treningu sa virtuelnim VanjomGrbićem, kako bi kroz kratke animacije naučili ipripremili se za virtuelni bičvolej meč. Cilj oveaktivacije je da kroz zabavni sadržaj približi VipBeach Masters online zajednici i omogući učešćesvima koji nisu u prili cida posete događaj.Organizovan je i Facebook turnir u VBM igri, gdesu top igrači osvojili vredne nagrade i proslavilise kao najbolji virtuelni odbojkaši. Kroz ovuigricu, svi fanovi su angažovani da saznaju više oodbojci na pesku, pravilima igre i kulturi ovogsporta, a omogućena im je i interesantnaaktivacija u pauzi između turnira, čime je vezaprojekta sa ciljnim grupama održavana tokomcelog leta.
 11. 11. Internet zajednicaVBM Odnosi sa blogerimaNovi SadU okviru aktivnosti angažovana je odabranagrupa uticajnih blogera iz Novog Sada, uzspecijalno organizovanu posetu VBMturniru i after party događaju, kako bi uživoprenosili atmosferu preko Twitter-a kao icelokupan doživljaj plasiranjem blogpostova.Blogeri su tokom dana postavili mnogouzbudljivog online sadražja o Vip BeachMastersu-u, koji je viralnim širenjem kreiraoveliki broj impresija, i postavili blog objavekoji je pročitao veliki broj ljudi. Celokupniefekat aktivnosti je uspešno pozicioniranjeVBM u fokus online konverzacije.
 12. 12. Internet zajednicaVBM TweetUp događaj BeogradOrganizovan je događaj u okviru finala VBM turnira,koji je okupio sve najuticajnije članove internetzajednice na celodnevnom druženju uz posebanugođaj, što je rezultiralo pozicioniranjem Vip mobilebrenda u centar online dešavanja.U okviru događaja, organizovana je zabava uzmečeve odbojke na pesku, školu odbojke iupoznavanje sa Vanjom Grbićem, muziku, ketering ipoklone, o čemu se danima pisalo na društvenimmrežama i blogovima donoseći snažan rast onlinereputacije Vip mobile brenda i VBM.Pozivajući uticajne članove online zajednice, Vipmobile je obezbedio plasman blogova i utisaka obrendu i VBM iz drugačijih aspekata, tako da je pričao odbojci na pesku počela masovno da se širi putemblogova, portala i društvenih mreža.
 13. 13. Internet zajednicaVBM TweetUp događajBeogradTokom trajanja VBM u Beogradu,kreirana je Twitter trend tema(hashtag) #VBM2011 a na danTweetUp-a #OdbojkaUp, u okvirukojih su ljudi komunicirali iprenosili pozitivne utiske o Vipmobile brendu i VBM, kao iatmosferu sa TweetUp-a. Brojtweetova na ovim temama je zavreme #OdbojkaUp okupljanja naVBM dostigao najvišu tačku, kadaje VBM bila među najpopularnijimtemama u čitavoj domaćoj onlinezajednici.
 14. 14. Šta smo postigli?
 15. 15. Rezultati - kvalitativniZadovoljni posetioci ostavljali su pregrštpozitivnih poruka i pohvala na Twitteru,šireći utiske sa svojim prijateljima
 16. 16. Izbor objavljenih blogova
 17. 17. Rezultati - kvantitativni VBM Facebook igra: •Preuzeta od strane 900 Facebook fanova •Odigrana 12000 puta •Igrana na teritoriji 9 zemalja •U okviru organizovaog online nagradnog takmičenja nagrađeno je 10 najboljih igrača sa Vip mobile proizvodima Vip Talas zabavna aplikacija: •Preuzeta od strane 900 Facebook fanova •Fanovi su kreirali 664 jedinstvena talasa, 507 korisnika je glasalo na konkursu a nagrađena su 3 korisnika za najkreativnije Vip Talase •634 korisnika je preporučilo aplikaciju svojim Facebook prijateljima •Kreirano je preko 1000 notifikacija na FB zidovima korisnika, čime je stvoren snažan viralni efekat i širenje impresija
 18. 18. Rezultati - kvantitativniOdnosi sa online zajednicom:•Uspostavljen je odnos sa uticajnim blogerima kao online ambasadorima VBM projekta•Objavljeno je 12 blogova o VBM turnirima od strane blogera iz Beograda, Novog Sada i Niša•Blogovi je pročitalo preko 20.000 internet korisnika koji prate blogove•Blog postovi su ostvarili visok feedback na društvenim mrežemaOrganizacija TweetUp događaja OdbojkaUp:•Organizovan najveći lokalni TweetUp pod imenom „OdbojkaUp“, koji je okupio preko60 uticajnih članova online zajednice, uključujući grupu najčitanijih blogera•Posetioci su za 4 sata kreirali preko 150 tweetova korišćenjem specijalno kreiraninog hashtaga#VBM2011 što je iniciralo ogroman buzz na Twitteru i maksimiziralo spominjanje brenda na internetu•Posetioci su objavili 16 fotografija sa događaja, koje su pregledane preko 1200 puta što je izazvaloveliko interesovanje i približilo odličnu atmosferu velikom broju korisnika interneta
 19. 19. Kreativnost i inovativnostKreativnos Inovativnost t Okupljanje uticajnih blogera i članova internet zajednice, ali i Za kreiranje igrica, a pre svega igrica Vip Talas u kojoj se Vip Beach Masters Facebook fanovi angažuju da sami igre koja simulira stvarni meč kreiraju sadržaj i dele ga sa odbojke na pesku, korišćena je prijateljima, na kreativan način najmodernija tehnologija su podstakli ciljne grupe da veštačke inteligencije, u kojoj zapravo postanu kanal korisnik igra odbojku protiv komunikacija, i kao kompjutera, koji reaguje na ambasadori brenda prenesu poteze korisnika i prilagođava priču o Vip Beach Mastersu i meč i igru protivnika u dodaju svoj lični pečat realnom vremenu. vrednostima Vipa.
 20. 20. Kontakt:Predstavnik tima Vip mobile: Predstavnik Executive GroupAna Bolbođevski, Senior tima za Vip mobile:External Communications Igor Božović, Digital AccountExpert ManagerM: +381 60 000 3013 M: +381 60 707 1027E: a.bolbodjevski@vipmobile.rs E: i_bozovic@eg.rsOmladinskih brigada 21 Knez Mihailova 911070 Novi Beograd 11000 BeogradSrbija SrbijaT: +381 11 225 3010 T: +381 11 328 4488F: +381 11 225 3002 F: +381 11 328 4480

×