Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSOJ PRilika2010 hr ili pr

1,706 views

Published on

Predavanje Sande Parezanovic na temu odnosa HR i PR, na drugoj konferenciji PRilika Drustva Srbije za odnose s javnoscu u Zrenjaninu

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

DSOJ PRilika2010 hr ili pr

 1. 2. Saradnja izmedju HRa i PRa Sanda Parezanovic
 2. 3. Večna dilema.... <ul><li>Najčešće dileme u praksi </li></ul><ul><li>HR ili PR? </li></ul><ul><li>Šta drže jedni a šta drugi? </li></ul><ul><li>Možda marketing? </li></ul><ul><li>Ne... U saradnji svih relevantnih sektora </li></ul>
 3. 4. Bez teorije, ali sa malo istra živanja... Interne komunikacije u velikim kompanijama
 4. 5. Nepotrebna dilema <ul><li>Potreba da se ojača strateška vrednost internih komunikacija </li></ul><ul><ul><li>Efikasne IC podržavaju finansijske i HR ciljeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Efikasne IC su 4ti najjači pokretač zalaganja na poslu, i 1vi najjači pokretač zadržavanja u kompaniji* </li></ul></ul><ul><li>Ipak, veliki broj zaposlenih pokazuje nezadovoljstvo sa IC** </li></ul><ul><ul><li>Samo 73% razume IC </li></ul></ul><ul><ul><li>Manje od 50% veruje da njihovi poslodavci obezbedjuju otvorenu komunikaciju po pitanju ključnih poslovnih pitanja </li></ul></ul><ul><li>Organizacije moraju da zauzmu strateški pristup IC, postavljanjem konzistentnog procesa i merenjem efekata (formiranjem funkcije) </li></ul>*CLC istraživanje na velikim kompanijama, 2004, Driving Employee Performance and Retention Through Employee Engagement **2003 TowersPerrin istraživanje na 1,000 i spitanika
 5. 6. Uspostavljanje odeljenja* <ul><li>Struktura odeljenja </li></ul><ul><ul><li>IC treba da se centralizuje (ekspertiza i efikasnost) </li></ul></ul><ul><ul><li>IC treba smestiti u okviru obuhvatnijeg odeljenja za komunikacije, van HRa (sinergije i saradnja) </li></ul></ul><ul><li>Ljudstvo – 3 segmenta </li></ul><ul><ul><li>Centrale </li></ul></ul><ul><ul><li>Ljudi na terenu </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksterni provajderi </li></ul></ul>*CLC istraživanje, 2005, Effectively Designing the Internal Communications Function
 6. 7. HR ili PR? <ul><li>Ključni rezultati </li></ul><ul><li>Veza izmedju IC i Top menadžmenta </li></ul><ul><li>IC su sastavni deo veće funkcije za komunikacije </li></ul>*CLC istraživanje, 2005, Effectively Designing the Internal Communications Function
 7. 8. Bez istraživanja , ali sa malo prakse... Interne komunikacije u Coca-Cola Hellenic
 8. 9. COCA-COLA H ELLENIC U KO S ISTEMU Coca-Cola Hellenic posluje u okviru Coca-Cola sistema koji obuhvata više poslovnih sistema posvećenih proizvodnji
 9. 10. CIFRE GOVORE Prodajemo proizvode u više d 200 zemalja Coca-Cola sistem je jedna od najvećih globalnih kompanija koja proizvodi najpoznatije svetske brendove/napitke Zapošljavamo preko 9 0 000 ljudi Poslujemo od Irske do najdaljeg istoka u Rusiji Osvežavamo više od 540 miliona potrošača Raspolažemo sa 79 fabrika Postojimo 124 godine
 10. 11. PROIZVODNI PORTFOLIO <ul><li>Coca-Cola H ellenic proizvodi, prodaje i distribuira vodeća svetska bezalkoholna pića Coca-Cola kompanije </li></ul>
 11. 12. <ul><li>“ Održivo poslovanje je naš cilj. Moramo osigurati održivi rast našeg biznisa dok i stovreme no doprinosimo održivom razvoju zajednice čiji smo deo. ” </li></ul><ul><li>DOROS CONSTANTINOU Izvršni direktor Coca-Cola Hellenic Grupe </li></ul>FORMULA USPEHA
 12. 13. Coca-Cola Hellenic Srbija i Crna Gora <ul><li>Kompanija Coca-Cola Hellenic, koja posluje u 28 zemalja i zapošljava više od 40.000 ljudi, 1997. postaje većinski vlasnik Coca-Cola punionice IBP Beograd </li></ul><ul><li>Danas, Coca-Cola Hellenic Srbija je lider na domaćem tržištu bezalkoholnih napitaka </li></ul><ul><li>U njenom sastavu posluju i fabrika vode Vlasinka doo iz Surdulice, kao i fabrika voćnih sokova Fresh&Co iz Subotice </li></ul><ul><li>Coca-Cola Hellenic u Srbiji i Crnoj Gori trenutno zapošljava više od 1.500 ljudi </li></ul><ul><li>Ima četiti distributivna centra (Novi Sad, Paraćin, Čačak, Niš) i dve poslovnice (Crna Gora i Kosovo) </li></ul>KOSOVO MONT Podgorica WEST DC Cacak CENTRAL BELGRADE BGD K/A SOUTH DC Nis EAST DC Paracin Prodajne regije Coca-Cola Hellenic u Srbiji i Crnoj Gori NORTH DC Novi Sad
 13. 14. PROIZVODNI PORTFOLIO/Srbija KVALITET KAO IMPERATIV
 14. 15. CCH IC – principi i vrednosti <ul><li>Što pozitivnije zaposleni misle o kompaniji, to je veće njihovo zadovoljstvo i posvećenost ostvarenju ciljeva </li></ul><ul><li>Kako bi se ostvarili zahtevni poslovni ciljevi, mora se negovati kreativnost i doprinos svakog pojedinca – dvosmerna komunikacija nije slovo na papiru </li></ul><ul><li>Slanje relevantnih poruka zaposlenima omogućava da oni ostvaruju pozitivne odnose sa kupcima, potrošačima, investitorima i širom zajednicom </li></ul>
 15. 16. Svaka komunikacija je izbor – od “jednosmerne” do “dvosmerne” 5. Engage 4. Involve 3. Consult 2. Inform 1. Tell Desired Outcome “ it’s mine” “ committed” “ acceptance” “ awareness” “ compliance” E-mails Manuals Bulletins Roadshows Co. Magazine Video Management Meetings Conferences Managing By Walking About Focus Groups Team briefings Workshops Agreeing Objectives Performance Appraisals Empowering Work Teams
 16. 17. U čemu IC imaju najveći značaj, i ko radi šta?
 17. 18. Zadovoljstvo zaposlenih i korporativna kultura <ul><li>Događaji </li></ul><ul><li>Nove godine, proslave </li></ul><ul><li>Sportski dan, </li></ul><ul><li>Volonteri </li></ul><ul><li>Interni brending </li></ul><ul><li>World Cup aktivacija </li></ul><ul><li>- Coke & Food program za zaposlene </li></ul><ul><li>Nagrađivanje </li></ul><ul><li>Zaposleni kvartala </li></ul><ul><li>Nagrade za inovacije </li></ul><ul><li>“ Budi kolega” </li></ul><ul><li>Interna Komunikacija </li></ul><ul><li>“ Prvi dan na poslu ” </li></ul><ul><li>Kutije ya sugestije </li></ul><ul><li>Interni magazin </li></ul><ul><li>Kvartalni sastanci </li></ul>
 18. 19. Zadovoljstvo zaposlenih – neke od kampanja Internal Branding <ul><li>BRRRR aktivacije </li></ul><ul><li>MIT - CC Zero i Amstel </li></ul><ul><li>Interni “sampling” </li></ul>Health and Safety <ul><li>“ Bezbednost je i moja odgovornost” </li></ul>Different awareness campaigns <ul><li>“ Bezbednost u vožnji” sa treningom za sve kompanijske vozace </li></ul><ul><li>“ Misija da se redukuje emisija” </li></ul>Internal Communication tools <ul><li>Kutije za sugestije </li></ul><ul><li>Interni magazin </li></ul><ul><li>“ Prvi dan na poslu” – program orijentacije </li></ul>
 19. 20. Sinergije izmedju inernog i externog brenda <ul><li>Studentski programi i edukativni programi, CSR </li></ul><ul><li>Najbolji poslodavac </li></ul><ul><li>Promovisanje organiyacije kao “learning” organizacije </li></ul><ul><li>Promocija internih kampanja u široj javnosti (magazine, product launches, Green Office) </li></ul>Cilj Zaposleni i potencijalni zaposleni, šira javnost “ Employer brand” Deo pobedničkog tima Stvaranje pozitivne razlike Ostvari svoj pun potencijal Posao za uživanje Ciljna grupa Employer brand synergies
 20. 21. Upravljanje promenama Cilj Ciljna grupa PEOPLE AND SKILLS KNOWLEDGE AND SYSTEMS PROCESSES AND STRUCTURES LEADERSHIP AND CULTURE MEASUREMENT <ul><li>Komunikacija </li></ul>SAP Wave 2 High Bay Objective: Podrška upravljanju promenama Svi zaposleni Target: <ul><li>Upravljanje promenama </li></ul><ul><li>Targeted internal communication within Ploiesti employees </li></ul><ul><li>Continue to support the change flows and the integration of High-Bay within our business </li></ul>Change communication
 21. 22. Promocija misije, vizije i vrednosti <ul><li>xxxxx </li></ul>
 22. 23. Kad kolege sarađuju....
 23. 24. ANALIZA SITUACIJE <ul><li>... na globalnom nivou, 2005-e godine promenila strategiju – od cilja da bude prodajna svetska organizacija broj jedan, nova strategija kompanije je da budemo Nenadmašni u svemu što radimo! </li></ul><ul><li>Ova strategija podrazumeva stalne inovacije, proaktivan način razmišljanja , motivisanost zaposleni h da pronalaze lakši i zanimljiviji način da urade svoj posao i da svoja dostignuća podele sa ostalim kolegama. Na ovaj način izgrađen je takmičar s ki duh i između samih zemalja Coca-Cola Hellenic grupacije – svi teže da u nečemu imaju “ Best practice ” (najbolju praksu) </li></ul><ul><li>Sve ovo zahtevalo je drugačiji način razmišljanja zaposlenih, tj. promenu kulture u samoj kompaniji... </li></ul>Svesna značaja stalnih promena i inovacija u poslovanju, Coca-Cola Hellenic grupacija je ...
 24. 25. Zato smo razradili trogodišnju strategiju i... oformili Tim za promenu kulture u kompaniji koji je imao za cilj da na inovativan način promeni stil komunikacije u kompaniji , da je učini otvorenijom i dvosmernom, a sve to kroz sledeće aktivnosti: ANALIZA SITUACIJE Organizaciju raznih događaja za zaposlene • family days • sportski dani • klub volontera • proslave jubilanata i nove godine ... Internu komunikaciju • kvartalne sastanke menadžmenta • godišnje sastanke prodaje • interni magazin Spajamo • kutije za sugestije • nove oglasne table ... Nagrade i priznanja • veću transparentnost sistema nagrađivanja i grading sistema • reviziju bonusa • identifikaciju i dalji razvoj top 20 menadžera • odabir radnika kvartala • pokretanje akcije Budi kolega ...
 25. 26. <ul><li>Svi vidovi interne komunikacije bili su dobro prihva ćeni od strane zaposlenih i dali rezultate, </li></ul><ul><li>osim kutija za sugestije... </li></ul>ANALIZA SITUACIJE KUTIJE ZA SUGESTIJE
 26. 27. Uključiti zaposlene Umetnost je “kako?”
 27. 28. Uključiti zaposlene
 28. 29. Bez pravog zaključka...

×