Sanja Milosavljevic - PRiZNANJE 2010

835 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sanja Milosavljevic - PRiZNANJE 2010

 1. 1. Odgovornost odnosa sa javnošću u MIP i diplomatskim predstavništvima Sanja Milosavljević
 2. 2. -Šta jesu odnosi sa javnošću a šta nisu?„Neka narod zna činjenice i zemlja će biti bezbedna“Abraham Linkoln„Protok ideja, mogućnost da se odluke donose na bazipoznavanja činjenica, sposobnost da se kritikuje, svepretpostavke na kojima počiva politička demokratija,velikim delom zavise od komunikacije“Džon Kenedi Predstavnik za odose sa javnošću niječarobnjak koji može da pretvori politiku ili program kojine valja u nešto što izgleda kao da dobro funkcioniše. Ne može se stvoriti slika poštenja ako vladinislužbenici nisu pošteni. Ne može se stvoriti predstava davlada uviđa i rešava probleme ukoliko problemi uporno Osećaj za javnost jetraju. Ne mogu se mediji ubediti da se piše o sve:otvorenosti vlade koja nije otvorena i isto tako se nemogu preneti ciljevi ako lideri nemaju jasno određene sa njim ništa ne možeciljeve. propasti,-Kancelarije za odnose sa javnošću-Predstavnici za štampu a bez njega ništa uspeti.-Portparoli (Abraham Linkoln)
 3. 3. Cilj komunikacije je prenošenje vrednosti koje se nalaze u suštini same institucije i njenom delovanju, na sve koji sa njom komuniciraju
 4. 4. Cilj komunikacije je prenošenje vrednosti koje se nalaze u suštini same institucije i njenom delovanju, na sve koji sa njom komuniciraju“Osećaj za humor, ogromno strpljenje, sposobnost da brzo govore i pišu i bezkompromisni stav u pogledu istine” Majk Mekari, bivši portparol predsednika Buša
 5. 5. -Dugoročno ikratkoročnorazmišljanje-Podela posla-Sastanci-Isečci iz štampe ipraćenje vesti-Telefonski pozivi-Koordinacija
 6. 6. Način organizovanja MIP- U američkom ministarstvu inostranih poslova, podsekretar za javnu diplomatiju i javneposlove rukovodi odeljenjem za odnose sa javnošću, medijima i komunikacijama. U ovoj kancelariji je pomoćnik sekretaraza odnose sa javnošću koji govori u ime ministra inostranih poslova i nadgleda pet kancelarija. To su : •pres biro, koji svakodnevno priprema informativni materijal, medijske vodiče i pitanja i odgovore koje pomoćniksekretara koristi za pripremanje svojih svakodnevnih brifinga. •Kancelarija za kontakte sa medijima na terenu, koja pravi raspored zakazivanja regionalnih intervjua unutarSjedinjenih dražava sa televizijom i radijom i štampa materijale za zvaničnike MIP. •Kancelarija za veze sa javnošću i veze među vladama, koja organizuje davanje izjava i sastanke širom SjedinjenihDržava za zvaničnike Mip-a, organizuje vezu sa zvaničnicima državne i lokalne uprave i organizuje brifinge u ministarstvu zagrupne posete. •Kancelarija za elektronske informacije i radio-tv službu, koja vodi veb sajt ministarstva i digitalne video konferencije.Ona je takodje zadužena za interaktivnu televizijsku produkciju preko satelita. •Kancelarija za strateško planiranje komunikacija, koja koordinira druge kancelarije i unutar i izvan ministarstva u veziodređenih strateških poruka.
 7. 7. Jedan od razloga postojanja Ministarstva spoljnih poslova je informisanje.Ministarstvo inostranih poslova (MSP) Srbije sa javnošću, i medijima komunicira preko Odseka za odnose sa javnošću. MSP kao jedno odministarstava RS funkcioniše usklađeno sa ostalim ministarstvima. Komunikacija MSP se odvija slanjem medijima poziva za dogadjaje koji supovezani sa radom MIP-a i Vlade Republike Srbije i odnosima sa drugim državama i diplomatskim predstavništvima, ambasadorimaakreditovanim u zemljama RS kao i kulturnoj, ekonomskoj diplomatiji unutar i van RS. Među alatima koje MSP koristi u odnosima sa medijimaistakla bih internet prezentaciju kao najpristupačniji način komuniciranja sa opštom javnošću.
 8. 8. PORUKA POČINJEOD LIDERAUVERLJIVOST1.Harmonija sadržaja,neverbalne komunikacije, iglasa2.Ponašanje u skladu saizrečenim3.Znanjem, stručnošću(sadržaj)4.Osobenošću, etičnošću (ko)5.Emocijama (kako i koliko)
 9. 9. Komunikacioni plan- Plan komunikacije je mapa koja vodi do cilja amedijska kampanja je put koji vodi do cilja.Razrađivanje medijske kampanje- Izraditi plan kako da se postignuciljevi, razdeliti plan na zadatke, napisati raspored ko šta radi i do kogdatuma i često ga ažurirati. Potrebno je postaviti supervizora koji ćepratiti obavljenje zadataka i starati se o tome da se poslovi obavljejupo planu. Veoma je bitno da se rokovi i ciljevi menjaju po potrebi.Izrada poruke- Izraditi adekvatnu poruku. Jasnu, direktnu ijednostavnu i samo zamislite kakoa biste želeli da bude naslov priče onjoj i kako biste želeli da glasi prvi pasus priče.Etika i kodeks ponašanja- Vladin pres biro deluje na dva plana:predstavljanjem vladinih stavova javnosti ali u određenom smislutakođe zastupa interese štampe. Ova dvojna uloga nekada može liceodgovorno za odnose sa javnošću staviti u težak moralni položaj.
 10. 10. ALATI ODNOSA SAJAVNOŠĆU
 11. 11. KRIZNO KOMUNICIRANJE- slučaj proglašenja nezavisnosti Kosova Kada već dodje do vanredne situacije malo je vremena za razmišljanje a još manje za planiranje. Uvreme krize najbolji način delovanja je da budete predusretljivi i iskreni i da uradite sve što treba da selakše realizuje novinska priča. Mediji će to ionako napisati ili emitovati –sa i bez vaše pomoći. Alternativaje da mediji napišu da vladin zvaničnik „nije hteo da odgovori na naša pitanja“ što samo pothranjujesumnje i glasine. Novinari moraju da dođu do informacija a ukoliko im se ne daju informacije oni ćeizveštavati o glasinama. Ministarstva i kriznim situacijama prikupljaju izveštaje i mišljenja od svojihposlanstava u inostranstvu kao i od spoljnih aktera uključujući i nevladine organizacije.
 12. 12. -Analiza situacije-Komuniciranjeambasade SAD sajavnošću-KomuniciranjeMSP sa javnošću-Komuniciranjeambasade Srbijeu SAD sa javnošću
 13. 13. DIPLOMATIJA I JAVNOST=ODGOVORNOST+KONTOROLA+KOOPERACIJA

×