Korporativne komunikacije - Mala i srednja preduzeća PRiZNANJE 2010

478 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Korporativne komunikacije - Mala i srednja preduzeća PRiZNANJE 2010

 1. 1. POZICIONIRANJE NOVOOSNOVANOGMALOG PREDUZEĆA – AGENCIJA POSS – FOOD EXPO 09
 2. 2. ANALIZA SITUACIJE• Agencija POSS osnovana je 2009. godine• Prva specijalizovana agencija za organizaciju sajamskih manifestacija u Šumadiji• Dvoje zaposlenih• Na tržištu je koje je u procesu navikavanja na sajamske manifestacije• Gradsko sajmište u Kragujevcu formirano je 2007. godine
 3. 3. ANALIZA SITUACIJE• Izvršena je identifikacija usluga koje POSS može da pruži• Bilo je potrebno naći način na koji bi firma povećala svoju vidljivost i istovremeno pokazati kapacitete, kompetentnost i profesionalnost agencije• Doneta je odluka: Agencija POSS organizovaće sajam hrane FOOD EXPO 09• Kroz pozicioniranje sajma pozicionira se i sama agencija
 4. 4. KOMUNIKACIJSKI CILJEVI1. Kroz pozicioniranje manifestacije FOOD EXPO 09 pozicionirati i njenog organizatora – POSS.2. Predstaviti POSS kao kompetentnog, profesionalnog i odgovornog provajdera usluga u domenu sajamskih manifestacija.3. Približiti privrednicima iz Šumadijskog okruga spektar usluga Agencije POSS.4. Doprineti pozicioniranju POSS kao lidera u domenu konsaltinga za sajamske nastupe u Šumadijskom okrugu.
 5. 5. CILJNA JAVNOST Grupe za podršku:• Primarna: privredni • Donosioci odluka u subjekti Šumadije Šumadijskom okrugu • Proizvođači zdrave hrane sa područja• Sekundarna: Srbije – izlagači na FOOD EXPO 09 privreda i • Rukovodstvo organizatori sajmova preduzeća „Šumadija iz Istočne Sajam“ – provajderi Hercegovine prostora za održavanje sajma • Mediji
 6. 6. STRATEGIJA Podrazumevala je plasiranje poruka prema ciljnim javnostima i grupama za podršku, i to:Primarna i sekundarna ciljna javnost:• POSS ima kapacitete za uspešnu organizaciju sajamskih manifestacija• POSS poznaje business-to-business koncept sajmova i potpuno je posvećena izlagačima• Korišćenjem usluga POSS generiše se dodata vrednost
 7. 7. STRATEGIJAGrupe za podršku:• Donosioci odluka: kroz pomoć privrednicima, POSS želi da doprinese ekonomskom razvoju regiona.• Potencijalni izlagači: FOOD EXPO 09 je business- to-business manifestacija• „Šumadija Sajam“: POSS je partner, a ne konkurent• Mediji: FOOD EXPO 09 je koncepcijski i sadžinski potpuno nova manifestacija na tržištu.
 8. 8. AKTIVNOSTI/TAKTIKEKorišćena je kombinacija raznovrsnih aktivnosti:• Direktne prezentacije i lobiranje – primarne• Odnosi s medijima – aktivnosti podrške• Komuniciranje poruka kroz prezentacije i korporativne materijale agencije i sajma• Saopštenja za javnost• Direktne posete sajmu od strane medija• Izjave i intervjui nakon manifestacije
 9. 9. TERMINSKI PLANPeriod Aktivnost01.07-01.08. Izrada portfolija firme, izrada prezentacije manifestacije FOOD EXPO 0901.08-01.09. Sastanci sa donosiocima odluka, uspostavljanje saradnje sa Šumadijskim okrugom i Šumadija Sajmom, kreiranje liste potencijalnih izlagača na FOOD EXPO 09, definisanje programa sajamske manifestacije01.09. Upućivanje poziva potencijalnim izlagačima na FOOD EXPO 0901.09-20.09. Prezentacije POSS i sajma potencijalnim izlagačima, uspostavljanje komunikacije i prezentacije sa sekundarnom ciljnom javnošću20.09-01.10. Potpisivanje ugovora i formiranje liste izlagača01.10-20.10. Tehničke pripreme za sajamsku manifestaciju FOOD EXPO 09, izrada komunikacijskog plana manifestacije22.10. Saopštenje za javnost – najava sajma FOOD EXPO 0928.10. Saopštenje za javnost – najava otvaranja i programa sajamske manifestacije29.10-01.11. Sajam FOOD EXPO 0902.11. A posteriori saopštenje za javnost – rezime efekata FOOD EXPO 0901.11-10.11. Intervjui, izjave, rezime sajamske manifestacije10.11-15.11. Evaluacija, identifikacija ključnih tačaka za dalje unapređenje, procena nivoa pozicioniranosti POSS
 10. 10. UČINAK I NAČIN EVALUACIJE• FOOD EXPO 09 je održan na 1600m2 sajamskog prostora• Učestvovalo je 64 izlagača iz Srbije, BiH, Rusije, Turske i Mađarske• Stručni deo sajma uspešno je realizovan• Tokom sajma uspostavljeno je više poslovnih kontakata• Zahvaljujući uspešnoj realizaciji FOOD EXPO 09, Agencija POSS je suorganizator Sajma turizma u Trebinju, aprila 2010. godine
 11. 11. UČINAK I NAČIN EVALUACIJE• Strana trgovinska predstavništva (Nemačka, Mađarska) iskazala su interesovanje za POSS i sajamsku manifestaciju FOOD EXPO i najavila mogućnost učešća na FOOD EXPO 10.Stepen pozicioniranosti POSS izmeren jeanketiranjem privrednika Šumadije:„Čime se bavi Agencija POSS?“ - 76% tačnih odgovora„Koju manifestaciju organizuje Agencija POSS?“ - 68% tačnih odgovora
 12. 12. UČINAK I NAČIN EVALUACIJEOcena organizacije sajma FOOD EXPO 09 međuizlagačima iznosila je 4,64, a stepen ispunjenostiočekivanja 4,56 od mogućih 5.Evaluacija medijske kampanje – na osnovukvalitativne i kvantitativne analize sadržajamedijskih objava: U 80% članaka o FOOD EXPO 09pomenut je i organizator manifestacije, svi članci upozitivnom ili neutralnom kontekstu
 13. 13. INOVATIVNOST I KREATIVNOST • Pozicioniranje Agencije bilo je vršeno paralelno sa pozicioniranjem manifestacije - iskorak u odnosu na uobičajeni koncept u pozicioniranju provajdera usluga u domenu sajamskih nastupa • Visoko specifičan pristup različitim javnostima zahtevao je kreativnost i originalnost u kreiranju poruka i sprovođenju komunikacijskih aktivnosti
 14. 14. INOVATIVNOST I KREATIVNOST • Naglašena je business-to-business komponenta • Sama manifestacija predstavlja novost na tržištu Srbije • Akcenat je stavljen na ostvarivanje poslovnih kontakata
 15. 15. BUDŽETUkupni budžet u kategoriji 10.000-25.000 evra.Procentualna struktura:• Izrada i distribucija promo-materijala: 11%• Operativni troškovi: 23%• Sajamska manifestacija: 41%• Agencijska naknada: 17%• Evaluacija: 6%• Ostalo: 2%

×