LES PLANTES

4,533 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

LES PLANTES

 1. 1. Aquest treball ha estat realitzat pels alumnes de 5è de Primària del Col·legi Salesià Sant Antoni de Pàdua de Mataró. Curs: 2010-2011
 2. 2. LES PLANTES
 3. 3. ÍNDEX <ul><li>Les plantes </li></ul><ul><ul><li>La fotosíntesis </li></ul></ul><ul><li>Plantes sense flor </li></ul><ul><ul><li>Briòfits </li></ul></ul><ul><ul><li>Pterodòfits </li></ul></ul><ul><li>Les plantes amb flor </li></ul><ul><ul><li>Espermatòfits </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gimnospermes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Angiospermes </li></ul></ul></ul>
 4. 4. LES PLANTES <ul><li>Ja saps que les plantes són éssers vius pluricel·lular, és a dir, estan formats per moltes cèl·lules. Són cèl·lules vegetals i és caracteritzen perquè presenten paret cel·lular i cloroplasts. </li></ul><ul><li>La paret cel·lular és una estructura rígida de protecció que envolta tota la cèl·lula; està formada per una substància molt resistents anomenada cel·lulosa </li></ul><ul><li>Els cloroplasts són els orgànuls en els quals es produeix la fotosíntesis mitjançant la clorofil·la . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>… . </li></ul>la fotosíntesis La fotosíntesis és el procés que permet a les plantes elaborar el seu propi aliment. Per dur a terme la fotosíntesis, les plantes fan servir: aigua, sals minerals, diòxid de carboni de l’aire i la llum del sol.
 6. 6. la fotosíntesis (1) 1.-Els pèls absorbents de les arrels de la planta absorbeixen el sòl, l’aigua i les sals minerals que, barrejades, formen la saba bruta. 2.-la saba bruta puja per uns vasos conductors,els vasos llenyosos, de la tija fins a arribar a la fulla.
 7. 7. la fotosíntesis (2) 3.-Les fulles prenen el diòxid de carboni de l’aire a traves d’uns petits porus de la superfície anomenats estomes. 4.- En els cloroplasts de les fulles té lloc la fotosíntesis: la llum del sol, l’aigua de la saba bruta i el diòxid de carboni de l’aire reacciona i produeixen oxigen i sucre .
 8. 8. la fotosíntesis (3) 5.-L’oxigen s’expulsa a l’exterior a través dels estomacs. 6.-El sucre es el principal aliment de la planta. Aquest aliment es barreja amb aigua i forma la saba elaborada .
 9. 9. planta sense flor: briòfits i pteriròfits Els briòfits i els pteriròfits són plantes d’estructura molt senzilla. No tenen flors i, per tant, no presenta ni fruit ni llavors. Es reprodueix mitjançant unes cèl·lules especialitzades anomenades espores.
 10. 10. briòfits Els briòf its són el grup de plantes més senzilles de totes les que existeixen actualment en el nostre planeta. Els briòfits no tenen veritables arrels i absorbeixen l’aigua per tota la superfície de la planta.
 11. 11. pteridòfits Els pteridòfits són les plantes sense flor més desenvolupades, i tenen vasos conductors per on circula la saba. L’arrel està molt ramificada. La tija està està molt poc ramificada. Les fulles s’anomenen frondes.
 12. 12. plantes amb flor: espermatòfits Els espermatòfits són les plantes amb flors. Quan la llavor cau a terra en un lloc adequat germina i se’n forma un nova planta. Els espermatòfits presenten tres parts ben diferenciades: l’arrel, la tija i les fulles.
 13. 13. l'arrel L’arrel és la part per la qual les plantes es fixen a terra i absorbeixen els nutrients que alla es troben. La superfície de l’arrel esta recoberta de pels absorbents. A la a part final de l’arrel es troba la zona de creixement. A l’extrem de l’arrel hi ha la còfia.
 14. 14. la tija La tija és la part que dóna fermesa a les plantes. Hi distingim les branques i les gemmes. Les branques són cadascuna de les parts en que es divideix la tija. La gemmes són protuberàncies de la tija a partir de les quals creixen noves branques, fulles o flors.
 15. 15. les fulles La majoria de les plantes duu a terme la fotosíntesis, la respiració,i la transpiració. Limbre: és la part plana i prima de la fulla. Té dues cares, la de dalt s’anomena anvers i la de la sora anomenada revers. Pecíol: És la part que uneix la fulla al tronc o a les branques. Nervis: Són els conductes per on circula la saba.
 16. 16. fulles: per la forma del limbe <ul><li>Acicular </li></ul><ul><li>Ovlada </li></ul><ul><li>Lanceolada </li></ul><ul><li>Cordiforma </li></ul>
 17. 17. fulles: per la forma de la vora <ul><li>Entera </li></ul><ul><li>Serrada </li></ul><ul><li>Denatda </li></ul><ul><li>Lobulada </li></ul>
 18. 18. classificació de les plantes amb flor Existeixen molts tipus de plantes amb flor que podem classificar en dos grups: Gimnosperma i angiosperma .
 19. 19. gimnospermes <ul><li>Són espermatòfits que no formen fruits, es a dir, que tenen llavors nues. </li></ul><ul><li>Solen tenir flors poc vistoses </li></ul>
 20. 20. angiospermes <ul><li>Gairebé totes les plantes que trobem al nostre voltant són angiospermes. </li></ul><ul><li>Els angiospermes són espermatòfits que si formen fruits i dins hi han llavors protegides </li></ul><ul><li>La majoria tenen flors vistoses </li></ul>
 21. 21. LES PLANTES Estan formades per Cèl·lules vegetals Poden realitzar la La metamorfosis En uns orgànuls anomenats cloroplasts Que contenen Clorofil·la
 22. 22. SOFIA MARTÍNEZ & CARLA PARRA

×