Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EDU MAPA
Poštujemo razliĉitosti
Projekt rane edukacije prihvaćanja razliĉitosti
Suradnici:

Tisak prvo izdanje- POMOD DECI...
EDU MAPA Originalni autorski projekt rane edukacije prihvaćanja različitosti,
nastao kao rezultat višegodišnjeg iskustva.
1. IDEJA 2009:
Vijeće Europe uvjereno je da na svima nama leži odgovornost
da stvorimo društvo u kojem ćemo svi živjeti ka...
2. Pilot projekt KUTIJA RAZLIĈITOSTI 2010-2011:
Nositelj pilot projekta OBITELJSKI CENTAR LIĈKOSENJSKE ŢUPANIJE , donacija...
3. PROMJENA koncepta KUTIJA RAZLIĈITOSTI - EDU MAPA
- dorada materijala
- suradnja s Centrom za civilne inicijative
- tisa...
HRVATSKA

KOSOVO

SRBIJA

MAKEDONIJA

ALBANIJA

OSPOSOBLJAVANJE ZA VODITELJE RADIONICA- PILOTIRANJE
U NOVIM SREDINAMA – PR...
KOME JE NAMIJENJENA EDU MAPA ?
- djeci

- odgajateljima
- nastavnicima
Ideja:
- Promiče različitost kao kvalitetu i vredno...
PRIRUČNIK

DIDAKTIČKE KARTICE

IGRE

IGROKAZE

ŠTO SVE SADRŢI EDU MAPA?
• priručnik za odgajatelje i nastavnike s detaljno...
KAKO I KADA IZVODITI RADIONICE?
PRIRUĈNIK sadrţi detaljne upute za voĊenje
radionica
Radionice se izvode uz pomoć didaktič...
1.RADIONICA : OBITELJI SE RAZLIKUJU / prepoznavanje razliĉitosti
• prepoznavanje različitosti iz vlastitog primjera, proma...
2. RADIONICA: PO ĈEMU SMO SLIĈNI A PO ĈEMU RAZLIĈITI?
CILJEVI RADIONICE

• Spoznaja da razlike u izgledu, porijeklu, vjeri...
RADIONICA 3: I DIO TKO SU DJECA S INVALIDITETOM?
RADIONICA 3: II DIO- ZNAM POMOĆI
Trebaš li pomoć? i Kako ti mogu pomoći?
...
RADIONICA 4: KAKO ŢIVE OSOBE S INVALIDITETOM?
PRIHVAĆANJE OSOBA S INVALIDITETOM

• upoznavanje problema s kojima se susreć...
RADIONICA 5: ŠTO SVE MOGU... PROMOCIJA USPJEHA OSOBA S INVALIDITETOM

„Svjestan svojih različitosti u tijelu, koje ne mora...
• Različitosti u tijelu ne moraju odmah značiti i nedostatak, tj. hendikep
• Spoznaja da se trudom voljom i radom mogu pos...
RADIONICA ZA RODITELJE
• rasprava o predrasudama
• osvještavanje problema ruganja
Obrazovni radnici imaju važnu ulogu u nj...
“

“Kako sam jedno vrijeme i sam vodio likovne radionice za djecu sa tjelesnim
I mentalnim poteškoćama, odmah sam se prepo...
SRETNO S PRIMJENOM EDU MAPE
ŢELIMO VAM PUNO USPJEHA!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Edu mapa "Poštujemo različitosti" prezentacija za odgajatelje

4,938 views

Published on

Tijekom trodnevnog treninga 29.11.- 1.12. u Zagrebu, praktičari iz pet zemalja partnera u projektu PRECEDE - Partnerstvo za prihvaćanje i suradnju kroz predškolski odgoj i obrazovanje u Europi (Makedonija, Kosovo, Albanija, Srbija i Hrvatska) osposobili su se za primjenu Edu mape Poštujemo različitosti, autora Zrinke Ostović i Danka Butorca. Radi se o inovativnom didaktičkom materijalu namijenjenom uvažavanju različitosti i promicanju tolerancije među najmlađima. Ovo je power point prezentacija koju su autori izradili za korištenje na treningu.

 • Gdje se mogu nabaviti Edu mape?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Jučer sam iskoristila ovu prezentaciju kako bi na stručnom skupu svoje ustanove upoznala svoj kolektiv sa ovim projektom i edukacijskom mapom! Hvala! :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Edu mapa "Poštujemo različitosti" prezentacija za odgajatelje

 1. 1. EDU MAPA Poštujemo razliĉitosti Projekt rane edukacije prihvaćanja razliĉitosti Suradnici: Tisak prvo izdanje- POMOD DECI Autori projekta: Sanja Berakovid U sklopu projekta PRECEDE Danko Butorac Damir Senčar Partnerstvo za pomirenje Zrinka Ostovid Svjetlana Olujid Tomaid Stjepan Perkovid... kroz odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi
 2. 2. EDU MAPA Originalni autorski projekt rane edukacije prihvaćanja različitosti, nastao kao rezultat višegodišnjeg iskustva.
 3. 3. 1. IDEJA 2009: Vijeće Europe uvjereno je da na svima nama leži odgovornost da stvorimo društvo u kojem ćemo svi živjeti kao jednaki u dostojanstvu. Kampanja mladeži Europe protiv rasizma, antisemitizma, ksenofobije i nesnošljivosti zove se „Svi različiti-svi jednaki“. Kao autori i kreatori projekta bili smo potaknuti idejom o važnosti odgoja i obrazovanja najmlaĎih. Vodilja: nepoštivanje prava na različitost – vodi u sukobe, nasilje... Kako bi postigli čim bolji učinak usvajanja znanja osmislili smo radionice- zanimljive, dinamične, a edukacija se provodi kroz djeci najprihvatljiviji oblik KROZ IGRU.
 4. 4. 2. Pilot projekt KUTIJA RAZLIĈITOSTI 2010-2011: Nositelj pilot projekta OBITELJSKI CENTAR LIĈKOSENJSKE ŢUPANIJE , donacija ZABA - Izrada prototipa Kutije različitosti, didaktičkog materijala i priručnika - Autori proveli radionice za djecu i odgojitelje u Senju, Otoĉcu, Gospiću uključeno 225 djece i 76 odgojitelja mjerljivi pokazatelji uspješnosti i pozitivnih učinaka projekta / evaluacijski izvještaj
 5. 5. 3. PROMJENA koncepta KUTIJA RAZLIĈITOSTI - EDU MAPA - dorada materijala - suradnja s Centrom za civilne inicijative - tisak 40 EDU MAPA u sklopu projekta „Partnerstvo za prihvaćanje i suradnju kroz predškolski odgoj i obrazovanje u Europi” razvoj pomoćnih materijala u radu s djecom predškolske dobi VIZIJA: pun pogodak za ranu edukaciju djece na području ljudskih prava, meĎusobnog prihvaćanja, toleranciji, uvažavanja i pomaganja Primjenom programa predviĎamo posljedično manje ruganja i netolerancije meĎu djecom, te manje predrasuda u društvu prema različitima.
 6. 6. HRVATSKA KOSOVO SRBIJA MAKEDONIJA ALBANIJA OSPOSOBLJAVANJE ZA VODITELJE RADIONICA- PILOTIRANJE U NOVIM SREDINAMA – PRIMJENA PROGRAMA I PROVODLJIVOST U DRUGIM KULTURAMA Cilj PROJEKTA: • • Uvažavanje različitosti, promicanje tolerancije Senzibilizacija najmlaĎih za probleme i potrebe osoba s invaliditetom
 7. 7. KOME JE NAMIJENJENA EDU MAPA ? - djeci - odgajateljima - nastavnicima Ideja: - Promiče različitost kao kvalitetu i vrednotu - Senzibilizira djecu za potrebe osoba s invaliditetom - Potiče interes djece za različite ljude i time se kod djece: smanjuju predrasude potiče tolerancija povećava meĎusobno pomaganje smanjenje učestalost konflikta meĎu djecom olakšava integraciju djece s invaliditetom
 8. 8. PRIRUČNIK DIDAKTIČKE KARTICE IGRE IGROKAZE ŠTO SVE SADRŢI EDU MAPA? • priručnik za odgajatelje i nastavnike s detaljno obrazloženim načinom izvoĎenja radionica i dodatnih aktivnosti • didaktičke kartice: bojanke, table, poticajne sličice za razgovor o temama različitosti, fotografije uspješnih osoba s invaliditetom... • igre za djecu koje olakšavaju uočavanje i prihvaćanje različitosti (u priručniku i posebno na karticama) • igrokaze s temama različitosti • evaluacijske listiće za odgajatelje
 9. 9. KAKO I KADA IZVODITI RADIONICE? PRIRUĈNIK sadrţi detaljne upute za voĊenje radionica Radionice se izvode uz pomoć didaktičkih kartica, igranjem igara, izvoĎenjem igrokaza... 16.11. 20.11. 03.12. 30.03. 07.04. 15.05. MeĊunarodni dan tolerancije MeĊunarodni dan djeĉjih prava /Svjetski dan djece MeĊunarodni dan osoba s invaliditetom Paraolimpijski školski dan TEME RADIONICA: Svjetski dan zdravlja MeĊunarodni dan obitelji 1 uoĉavanje i prepoznavanje razliĉitosti meĊu obiteljima 2 prihvaćanje razliĉitosti meĊu pojedincima (djecom) 3,4,5 invaliditet, poštivanje osoba s invaliditetom, upoznavanje problema s kojima se susreću osobe s invaliditetom promocija uspjeha osoba s tjelesnim Oštećenjima radionica + za roditelje
 10. 10. 1.RADIONICA : OBITELJI SE RAZLIKUJU / prepoznavanje razliĉitosti • prepoznavanje različitosti iz vlastitog primjera, promatranjem obitelji • usporeĎivanjem obitelji uočavati razlike i sličnosti na neosuĎujući način •UOĈAVATI RAZLIKE usporeĎivanjem različitih obitelji na neosuĎujući način ObraĎujući temu naglašavamo ljubav kao važan čimbenik u obitelji, a ne brojnost njezinih članova. Smatramo da će ovakav pristup prezentacije obitelji biti prihvatljiv za mnogu djecu. (djeci samohranih roditelja, posvojenoj djeci, djeci koja ne poznaju jednog roditelja i sl. radionica će pomoći u integraciji i prihvaćanju situacije...)
 11. 11. 2. RADIONICA: PO ĈEMU SMO SLIĈNI A PO ĈEMU RAZLIĈITI? CILJEVI RADIONICE • Spoznaja da razlike u izgledu, porijeklu, vjeri, interesima, pa čak i nepoznavanje jezika nisu prepreka zajedničkom druženju i igranju • Stvaranje pozitivne slike o sebi, stvoriti okružje u kojem se nitko ne osjeća loše zbog svog fizičkog izgleda ili razlika od drugih •ilustrirane kartice RAZLIĈITA DJECA SVIJETA igre: JESI NORMALAN? POKAŢI MI, LABIRINT igrokazi: SRETNA DJECA SVIJETA, SVI SMO RAZLIĈITI Igra “Jesi normalan?” Igra “Pokaži mi”
 12. 12. RADIONICA 3: I DIO TKO SU DJECA S INVALIDITETOM? RADIONICA 3: II DIO- ZNAM POMOĆI Trebaš li pomoć? i Kako ti mogu pomoći? Igra “I ovako i onako” CILJEVI • Upoznavanje s pojmom pomagala i s pojmom invaliditeta • Promoviranje meĊusobnog pomaganja i razumijevanja Igra “Slijedi me”
 13. 13. RADIONICA 4: KAKO ŢIVE OSOBE S INVALIDITETOM? PRIHVAĆANJE OSOBA S INVALIDITETOM • upoznavanje problema s kojima se susreću osobe s invaliditetom • usvojiti spoznaju o različitim oblicima komunikacije: (govor, geste, pantomima, dvoručna abeceda...) neverbalna komunikacija
 14. 14. RADIONICA 5: ŠTO SVE MOGU... PROMOCIJA USPJEHA OSOBA S INVALIDITETOM „Svjestan svojih različitosti u tijelu, koje ne moraju odmah značiti i nedostatak, tj. hendikep, za svaku vlastitu različitost sam tražio rješenja i prilagodbe kako bih mogao djelovati i živjeti potpuno jednako kao i svi drugi...."
 15. 15. • Različitosti u tijelu ne moraju odmah značiti i nedostatak, tj. hendikep • Spoznaja da se trudom voljom i radom mogu postići fantastični rezultati • fotografije s Paraolimpijade u Kini, DAMIR SENČAR
 16. 16. RADIONICA ZA RODITELJE • rasprava o predrasudama • osvještavanje problema ruganja Obrazovni radnici imaju važnu ulogu u njegovanju meĎukulturnog dijaloga, pripremi mladih ljudi za život u kulturno raznolikom društvu. Podršku obraz.radnicima trebaju dati roditelji • uvažavanje ljudskih prava • izgradnja inkluzivnog društva u kojem niti jedan pojedinac nije marginaliziran ili izopćen. Na svima nama leži odgovornost da stvorimo društvo u kojem ćemo svi živjeti kao jednaki u dostojanstvu.
 17. 17. “ “Kako sam jedno vrijeme i sam vodio likovne radionice za djecu sa tjelesnim I mentalnim poteškoćama, odmah sam se prepoznao u vašim aktivnostima. Pokušavao sam im te tjelesne poteškoće postaviti kao prednost, kreativno razviti mogućnosti u onim dimenzijama životnih okolnosti u kojima se svaka osoba roĎenjem ili sudbinom zatekne. Zato me jako raduje kada se ljudi sa te druge strane, 'uobičajene', približe osobama koje su drugačije. “ Stjepan Perković slikar “ Vaše radionice u dj.vrtiću u Otočcu jako su se dojmile djecu polaznike, moja Majda (a čula sam komentare i ostale djece) je s velikim oduševljenjem prepričavala što su koji puta radili te kako su oni doživjeli različita ograničenja osoba s invaliditetom. ”
 18. 18. SRETNO S PRIMJENOM EDU MAPE ŢELIMO VAM PUNO USPJEHA!

×