Pclt brochure-maatopleidingen-2011-2012

1,329 views

Published on

pclt, praktijkcentrum, praktijkopleidingen, maatopleiding, Cursus, groendienst, groen, groenvoorziening, landbouw, mechanisatie, lassen, hydraulica, elektronica,

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pclt brochure-maatopleidingen-2011-2012

 1. 1. MEChAnISATIE LAndBouW GRoEn Praktijk oPleidingen oP maat een coMpleeT AAnboD voor STeDen en GeMeenTen, beDrIJven en Scholen
 2. 2. voorWoorDGeachte,voor u ligt onze gloednieuwe brochure “praktijkopleidingen op maat”. In vergelijking metvoorgaande jaren, richt het praktijkcentrum zich niet louter meer naar de land- en tuinbouwof groendiensten. ook voor technische diensten, brandweer, sociale tewerkstelling, scholen,landelijke Gilde, Groene kring, klJ en zelfs voor bedrijven heeft het praktijkcentruminteressante opleidingen in het aanbod. voor kwalitatieve praktijkopleidingen met een hoogrendement moet u bij het pclT zijn!Sta mij toe onze vijf pijlers eens op een rij te zetten:Praktijk: In al onze opleidingen staat de praktijk centraal. na een korte theoretischeonderbouw steken we de handen uit de mouwen onder de deskundige begeleiding van onzeprofessionele lesgevers.kwaliteit: Al onze opleidingen worden continu geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Alsopleidingsverstrekker zijn wij erkend door het cedeo kwaliteitslabel.innovatie: Door onze goede contacten met de sector en beroepsverenigingen houden wij devinger nauw aan de pols bij de laatste trends en ontwikkelingen. Daarnaast investeren wijjaarlijks sterk in equipering en didactisch materiaal.Flexibiliteit: In onze opleidingen op maat worden inhoud, plaats en duur vastgelegd volgensde wensen en verwachtingen van de klant.Prijs: het pclT staat bekend om zijn zeer gunstige basisprijs voor professionelen.Groendiensten genieten nog steeds van een gunstprijs in het kader van onze gesubsidieerdeopleidingen.Wij zijn er van overtuigd dat deze brochure uw gids kan zijn bij het uitstippelen van een degelijkvormingsprogramma voor uw organisatie. Meer info over ons totale opleidingsaanbod vindtu op www.pclt.be.naast opleidingen kunt u bij het pclT ook terecht voor een bedrijfsaudit in functie vanproductie- en kwaliteitsverbetering. het pclT is onlangs als kenniscentrum door het IWTerkend voor advies rond technologieverkenning en via onze hydraulics Academy koppelen weonze gespecialiseerde opleidingen aan een interne rendementsmeting in uw bedrijf.voor meer inlichtingen en een opleidingsvoorstel op maat, kunt u steeds bij mij terecht.Tot binnenkort!dhR. nIEK MARIJSSEDirecteur PCLTniek.marijsse@pclt.be
 3. 3. inhoudmechanisatiealgemene techniek P7 P7lASSen bASIS p7lASSen GevorDerD p7MeTSelen p8herSTellen vAn WeGen (nIeuW) p8logistiek P4GrAAfMAchIne Pp 9SchrAnklADer (bobcAT) (nIeuW) p9verreIker p 10hooGTeWerker p 10hefTruck p 11rolbruGbeDIener (nIeuW) p 11bullDoZer (nIeuW) p 12WIellADer (nIeuW) p 12G-rIJbeWJS p 13rIJbeWIJZen be - c/c1 - ce p 13veiligheid P 14vcA voor operATIonele MeDeWerkerS p 14vcA voor operATIonele leIDInGGevenDen p 14ehbo: hulpverlener (nIeuW) p 15hef- en TIlTechnIeken p 15veIlIG Werken op hooGTe (nIeuW) p 15vAkbekWAAMheID (nIeuW) p 16WeGSIGnAlISATIe p 17bA4: GeWAArSchuWDe (nIeuW) p 18bA5: bevoeGDe (nIeuW) p 18elektriciteit en elektronica P 19elekTrIcITeIT bASIS: lIchTInSTAllATIeS (nIeuW) p 19elekTrIcITeIT GevorDerD: SchAkelen vAn MoToren (nIeuW) p 19plc S7 SIeMenS p 20cAnbuS en ISobuS p 20proGrAMMeren vAn cAn conTrollerS p 20voerTuIGelekTronIcA (nIeuW) p 21AnAlYTISch STorInG Zoeken (nIeuW) p 21koelTechnIeken (nIeuW) p 21hYdraulica en Pneumatica P 23hYDrAulIcA prAkTIJk: houTSplITTer (nIeuW) p 23hYDrAulIcA prAkTIJk: TrekkerhYDrAulIcA (nIeuW) p 23hYDrAulIcA: onDerhouD en fouTAnAlYSe p 23hYDrAulIcA: pvG en loAD SenSInG p 24InDuSTrIËle pneuMATIcA (nIeuW) p 24hYAc MoDuleS p 24
 4. 4. landbouwactua en innovatie P 27coMMon rAIl DIeSelMoTor (nIeuW) p 27TrAploZe TrAnSMISSIe (nIeuW) p 27GpS en precISIelAnDbouW p 28brAnDSTofbeSpArInG (nIeuW) p 28verkeerSWeTGevInG lAnDbouWvoerTuIGen p 28landbouwmachines en gebruikerstraining P 29TrAcTor: GebruIk en bASISonDerhouD Pp 29TrAcTor: onDerhouD en repArATIe p 29SpuITMAchIne: GebruIk en bASISonDerhouD p 30kunSTMeSTSTofSTrooIer: GebruIk en bASISonDerhouD p 30AfSTellen vAn WenTelploeGen p 30hAkSelAAr: GebruIk en bASISonDerhouD p 31MAAIDorSer: GebruIk en bASISonDerhouD p 31bAlenperS: GebruIk en bASISonDerhouD p 31elekTrIcITeIT op lAnDbouWvoerTuIGen p 34elekTronIcA op lAnDbouWvoerTuIGen p 34veehouderij P 35kI runDvee p 35klAuWverZorGInG bIJ runDvee p 35venTIlATIereGelInG In runDveeSTAllen (nIeuW) p 35prAkTIJkcurSuS vArkenShouDerIJ p 36SpecIAlISATIe: GeZonDheIDSInSpecTIe p 36venTIlATIereGelInG In vArkenSSTAllen (nIeuW) p 36diverse P 37bIJen p 37ZuIvel p 37rooMIJS p 37tuinbouw P 38SubSTrAATTeelT (nIeuW) p 38tiPs P 39groenvoorZieningtuinaanleg P 41GroenonDerhouD voor nIeuWe MeDeWerkerS Deel 1 p 41GroenonDerhouD voor nIeuWe MeDeWerkerS Deel 2 p 41verhArDInGen en TerrASSen p 42SpecIAlISATIe: nATuurSTeenTeGelS p 42SpecIAlISATIe: kASSeIen p 42GAZon en WATerDoorlATenDe verhArDInGen p 43SpecIAlISATIe: WATerDoorlATenDe verhArDInGen p 43
 5. 5. bloeMenWeIDe p 44bloeMperken en ÉÉn-JArIGen p 44AfSluITInGen plAATSen p 45SpecIAlISATIe: DrAADAfSluITInG p 45SpecIAlISATIe: houTen AfSluITInGen p 45SpecIAlISATIe: hAGen AAnplAnTen p 45snoeien P 46SnoeIen: eSSenTIËle SnoeITechnIeken p 46beGeleIDInGSSnoeI vAn boMen p 46SnoeIen en verAnkerInG bIJ hoGe boMen p 47knoTTen vAn boMen en hAkhouTbeheer p 47Planten P 48plAnTenkennIS: ZoMerkenMerken Pp 48plAnTenkennIS: WInTerkenMerken p 48InheeMSe verSuS InvASIeve plAnTen (nIeuW) p 49onDerhouDSArM openbAAr Groen p 49GroeIplAATSInrIchTInG voor STADSboMen (nIeuW) p 50leI- en klIMplAnTen p 50herkennen vAn ZIekTen en plAGen p 51ecoloGISch Groenbeheer p 51SpecIAlISATIe: AlTernATIef onkruIDbeheer op verhArDInGen p 51GeoGrAfISch InforMATIeSYSTeeM (GIS) p 52opleIDInGen nATuur en boS p 52tuinmachines P 53TuInGereeDSchAp: GebruIk en bASISonDerhouD (nIeuW) Pp 53TuInMAchIneS: onDerhouD en repArATIe p 53GrASMAAIer: GebruIk en bASISonDerhouD p 54boSMAAIer: GebruIk en bASISonDerhouD p 54hAAGSchAAr: GebruIk en bASISonDerhouD p 54keTTInGZAAG: GebruIk en bASISonDerhouD p 55SpecIAlISATIe: ZAGen vAn houT onDer SpAnnInG p 55SpecIAlISATIe: reDDInGSTechnIeken (nIeuW) p 55GeMoTorISeerDe GronDWerkTuIGen: GebruIk en bASISonDerhouD p 56klepelMAAIer en hAkSelAAr: GebruIk en bASISonDerhouD p 56TrAcTor: GebruIk en bASISonDerhouD p 57GrAAfMAchIne: GebruIk en bASISonDerhouD p 57algemene vaardighedencomPuter P 59Persoonlijke ontwikkeling (nieuw) P 60algemene voorwaarden & kortingsmogelijkheden P 62contact & routePlan P 63
 6. 6. mechanisatie6
 7. 7. algemene technieklASSen bASIS 4 dageninhoud didactische methode en materialenAangezien het pclT resultaatgericht werkt, mag u in deze ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’spraktijkopleiding uw eigen materiaal meebrengen om tijdens de ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseopleiding te herstellen. In deze praktijkopleiding komen volgende ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingonderwerpen aan bod: ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Soorten lastoestellen en toepassingen˭ laselektroden en netaansluiting duur˭ veiligheidsmaatregelen en voorbewerking 4 dagen (28 uur)˭ lassen van evenwijdige lasnaden˭ liggende en staande hoeklas in lagen evaluatie van de cursisten˭ lassen van een I-naad permanente evaluatie˭ verbinding van buis op plat stuklASSen GevorDerD 4 dageninhoud didactische methode en materialenAangezien het pclT resultaatgericht werkt, mag u in deze ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’spraktijkopleiding uw eigen materiaal meebrengen om tijdens de ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseopleiding te herstellen. In deze praktijkopleiding komen volgende ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingonderwerpen aan bod: ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Soorten lastoestellen en toepassingen˭ verschillende lastechnieken in functie van het materiaal: duur ˯ harde oplas (kraanbakken, ploegscharen, rotoregranden,…) 4 dagen (28 uur) ˯ Gietijzer lassen ˯ Aluminium-Ac lassen evaluatie van de cursisten ˯ Inox lassen permanente evaluatie ˯ plasma snijden of branden 7
 8. 8. METSELEN 4 dagen INHOUD DIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: � Theoretische inleiding met cursusnota’s � Soorten metselgerief en toepassingen � Demo en praktijksessie ter plaatse � Plan lezen en uitzetten � Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking � Basis bekisting en bewapening � Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen � Samenstelling van goede mortel DUUR � Verschillende verbanden � Metselen van hoeken, strekken en topgevels 4 dagen (28 uur) � Metselen van een opening EVALUATIE VAN DE CURSISTEN � Voegen Permanente evaluatie HERSTELLEN VAN WEGEN 1 dag INHOUD DUUR � Het belang van goede wegherstelling 1 dag (7 uur) NIEUW!! � De juiste manier om koud asfalt te verwerken � Uitvoeren van reparaties met de kleine gietasfaltsmeltketel EVALUATIE VAN DE CURSISTEN � Het dichten van voegen en scheuren in het wegdek met Permanente evaluatie voegmassa DIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN � Theoretische inleiding met cursusnota’s � Demo en praktijksessie ter plaatse � Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking � Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen8
 9. 9. logistiekGrAAfMAchIne 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnTijdens de winterperiode staat de pclT praktijkhal twee maanden ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’sexclusief gereserveerd voor de opleidingen graafmachine. Maar ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseook bij u ter plaatse komen wij met plezier de bodem bewerken. ˭ elke cursist beschikt over een graafmachine, variërend in merkIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: en model˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Startcontrole en gebruikersinspectie duuR˭ Soorten graafmachines en toepassingen˭ Stabiliteit en evenwichtsverbetering 3 dagen (24 uur)˭ rij en manoeuvreertechnieken EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ uitzetten van plans˭ nivelleren in combinatie met een lasertoestel ˭ permanente evaluatie˭ Maken van sleuven, taluds en vijvers ˭ proef (theorie + praktijk)˭ basisonderhoud en checklist ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘bestuurder graafmachine’van deze opleiding bieden wij ook een korte opfrissing voor het hernieuwen van het attest aan.SchrAnklADer (bobcAT) 1 dagInhoud duuRIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (8 uur) nIEuW!!˭ veiligheid en verantwoordelijkheden˭ Startcontrole en gebruikersinspectie EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Soorten schrankladers en toepassingen ˭ permanente evaluatie˭ Stabiliteit en evenwichtsverbetering ˭ proef (theorie + praktijk)˭ rij en manoeuvreertechnieken ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘bestuurder˭ basisonderhoud en checklist schranklader’dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Demo en praktijksessie ter plaatse˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen 9
 10. 10. VERREIKER 1 dag INHOUD DIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: � Theoretische inleiding met cursusnota’s � Veiligheid en verantwoordelijkheden � Demo en praktijksessie ter plaatse � Startcontrole en gebruikersinspectie � Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking � Soorten verreikers en toepassingen � Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen � Stabiliteit en evenwichtsverbetering � Rij en manoeuvreertechnieken DUUR � Grondstapeling en stapelen in rekken 1 dag (8 uur) � Voorzetapparatuur � Gebruik van personenmand en voorzetstukken EVALUATIE VAN DE CURSISTEN � Basisonderhoud en checklist � Permanente evaluatie � Proef (theorie + praktijk) � Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘Bestuurder verreiker’ HOOGTEWERKER 1 dag INHOUD DIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: � Theoretische inleiding met cursusnota’s � Veiligheid en verantwoordelijkheden � Demo en praktijksessie ter plaatse � Startcontrole en gebruikersinspectie � Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking � Soorten hoogtewerkers en toepassingen � Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen � Stabiliteit en evenwichtsverbetering � Rij en manoeuvreertechnieken DUUR � Gebruik telescooparm 1 dag (8 uur) � Nooddaalsysteem � Basisonderhoud en checklist EVALUATIE VAN DE CURSISTEN � Permanente evaluatie � Proef (theorie + praktijk) � Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘Bestuurder hoogtewerker’10
 11. 11. HEFTRUCK 4 dagenINHOUD DUURIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 4 dagen (32 uur)� Veiligheid en verantwoordelijkheden� Startcontrole en gebruikersinspectie EVALUATIE VAN DE CURSISTEN� Soorten heftrucks en toepassingen � Permanente evaluatie� Stabiliteit en evenwichtsverbetering � Proef (theorie + praktijk)� Rij en manoeuvreertechnieken � Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘Bestuurder� Precisiestapeling heftruck’� Basisonderhoud en checklistDIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN� Theoretische inleiding met cursusnota’s Van deze opleiding bieden wij ook een korte opfrissing� Demo en praktijksessie ter plaatse voor het hernieuwen van het attest aan.� Elke cursist beschikt over een heftruck, variërend in merk en model� Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengenROLBRUGBEDIENER 1 dagINHOUD DUURIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (8 uur) NIEUW!!� Veiligheid en verantwoordelijkheden� Startcontrole en gebruikersinspectie EVALUATIE VAN DE CURSISTEN� Rolbrug met peer- of radiobediening � Permanente evaluatie� Hoofdschakelaar, bedieningsmiddelen en signalisatiemiddelen � Proef (theorie + praktijk)� Dempen en vermijden van de slingerbeweging � Elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest� Gebarentekens en radiocommunicatie kunnen toepassen ‘Bediener rolbrug’� Een foutloos parcours (verticale, horizontale en gecombineerde bewegingen) kunnen maken� Basisonderhoud en checklistDIDACTISCHE METHODE EN MATERIALEN� Theoretische inleiding met cursusnota’s� Demo en praktijksessie ter plaatse� Machines en didactisch materiaal van het PCLT ter beschikking� Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen 11
 12. 12. bullDoZer 2 dagen Inhoud duuR ˭ veiligheid en verantwoordelijkheden 2 dagen (16 uur) nIEuW!! ˭ Startcontrole en gebruikersinspectie ˭ Soorten bulldozers en toepassingen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ rij en manoeuvreertechnieken ˭ permanente evaluatie ˭ Werken en rijden langs de openbare weg ˭ proef (theorie + praktijk) ˭ laden en lossen van de machine op een dieplader ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ˭ basisonderhoud en checklist ‘bestuurder bulldozer’ dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen WIellADer 1 dag Inhoud duuR ˭ veiligheid en verantwoordelijkheden 1 dag (8 uur) nIEuW!! ˭ Startcontrole en gebruikersinspectie ˭ Soorten wielladers en toepassingen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ rij en manoeuvreertechnieken ˭ permanente evaluatie ˭ Werken en rijden langs de openbare weg ˭ proef (theorie + praktijk) ˭ laden en lossen van de machine op een dieplader ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ˭ basisonderhoud en checklist ‘bestuurder wiellader’ dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen12
 13. 13. 40rIJbeWIJS G (TrAcTorrIJbeWIJS) km 8 uurInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnhet G-rijbewijs is geldig voor land- of bosbouwtractoren en ˭ Demo en praktijksessie ter plaatsehun aanhangwagens, evenals de voertuigen ingeschreven als ˭ rijschooltractor en aanhangwagen van het pclT ter beschikkinglandbouwmateriaal, landbouwmotor of maaimachine. Iedereen duuRgeboren na 30/09/1982 is wettelijk verplicht een G-rijbewijs tebehalen om met een tractor op de openbare weg te rijden. 8 uur + praktijkexamenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: doELGRoEP˭ Groepsessie met maximum 3 kandidaten (2 uur) ˯ Theorie Minstens 16 jaar en geslaagd zijn voor het specifiek theoretisch ˯ Tractorkennis examen G en niet vervallen verklaard zijn tot het recht van het ˯ Inoefenen manoeuvres besturen van voertuigen van categorie c.˭ Individuele begeleiding (6 uur) EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ oefenen op de weg met lesgever ˯ examenbegeleiding ˭ permanente evaluatie˭ examen ˭ officieel erkend examen ˭ elke geslaagde cursist ontvangt zijn officieel rijbewijs GrIJbeWIJS be (AuTo MeT AAnhAnGWAGen) 8 uurInhoudom op de openbare weg een auto met aanhangwagen van meer dan 750 kg te besturen is het rijbewijs be wettelijk verplicht. het trek-kend voertuig kan zowel een personenwagen, bestelwagen of lichte vracht (tot 3,5 ton) zijn.rIJbeWIJS c/c1 (vrAchTWAGen) 14 uurInhoudom op de openbare weg een vrachtwagen besturen is het rijbewijs c/c1 wettelijk verplicht. Deze opleiding omvat 6 uur theorie met gratishandboek, een gratis proefexamen en 8 uur praktijk.rIJbeWIJS ce (vrAchTWAGen MeT 8 uuropleGGer)Inhoudom op de openbare weg een vrachtwagen met oplegger of aanhangwagen te besturen is het rijbewijs ce wettelijk verplicht. Dit rijbe-wijs omvat automatisch ook het rijbewijs be. 13
 14. 14. veiligheid vcA voor operATIonele MeDeWerkerS 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn het vcA-certificaat is een nationaal erkend instrument waarmee handboek bedrijven en instellingen bewijzen zich in te zetten voor duuR veiligheid op de werkvloer. Deze opleiding geeft de operationele medewerker meer inzicht over veiligheid, gezondheid en welzijn 1 dag (8 uur) op het werk. In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn bod: ˭ Wetgeving en certificatie ˭ officieel erkend examen ˭ pbM’s ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ˭ Milieu ‘basisveiligheid’ ˭ risico’s en ongevallen ˭ Gevaarlijke producten ˭ Gereedschap en machines ˭ lasten tillen, dragen en hijsen ˭ Signalisatie ˭ voorbeeldvragen en examen vcA voor operATIonele leIDInGGevenDen 2 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn het vcA-certificaat is een nationaal erkend instrument waarmee handboek bedrijven en instellingen bewijzen zich in te zetten voor veiligheid op de werkvloer. Deze opleiding geeft de leidinggevende meer duuR inzicht over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. In deze 2 dagen (16 uur) opleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Wetgeving en certificatie EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ pbM’s ˭ officieel erkend examen ˭ Machines en gereedschappen ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest ‘veiligheid ˭ Methodes om veilig werken te bevorderen voor operationeel leidinggevenden’ ˭ Werken op hoogte ˭ Signalisatie ˭ voorbeeldvragen en examen14
 15. 15. ehbo: hulpverlener 2 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEneen opleiding eerste hulp in het bedrijf kan de gevolgen van een ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!ongeval beperken. Want door een goede eerste hulp te bieden, ˭ Demo en praktijksessie ter plaatsewordt de genezing bevorderd en worden restletsels beperkt. ˭ oefen- en verbandmateriaal ter beschikkingDe cursus is in hoofdzaak praktisch opgevat, de theorie wordt tot duuRzijn essentie beperkt. In deze praktijkopleiding komen volgende 2 dagen (16 uur)onderwerpen aan bod:˭ bedrijfs ehbo EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ benadering ongevalssituatie ˭ officieel erkend examen˭ bloedingen en bloedstelping ˭ elke geslaagde cursist ontvangt het officieel attest:˭ Wondverzorging ‘hulpverlener’˭ verbandleer (kruisverband, doekverband, …)˭ Transport van slachtoffers Wij kunnen u eveneens de opleiding initiatie EhBo (7 uur) aan-˭ reanimatie bieden. Contacteer ons voor meer informatie.˭ examenhef- en TIlTechnIeken 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn een fysiek belastende sector krijgt men veelvuldig te maken ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’smet medische afwezigheden door vermoeidheid en rugklachten. ˭ Demo en praktijksessie ter plaatseDoor een correcte werkmethode toe te passen, kun je echter veel ˭ Didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingonheil voorkomen! In deze opleiding komen volgende onderwer-pen aan bod:˭ Anatomie van de rug duuR˭ Meest voorkomende rugproblemen: wat? oorzaak? 1 dag (7 uur)˭ oorzaak van nekklachten˭ repetitive strain injuries (rSI): wat? omgaan met rSI˭ correcte heftechniek˭ ergonomie EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Stress: oorzaken, voorkomen, omgaan, … ˭ permanente evaluatie˭ praktijkoefening via dagdagelijkse handelingen ˭ elke cursist ontvangt het officieel attest ‘hef en tiltechnieken’veIlIG Werken op hooGTe 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnSinds 2005 is iedereen die op een stelling werkt wettelijk ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse nIEuW!!verplicht om een opleiding te volgen. Dit geldt zowel voor deverantwoordelijken als voor de personen die op een stellingwerken en de stellingen monteren. In deze opleiding komenvolgende onderwerpen aan bod: duuR˭ veiligheid en veiligheidskledij (pbM) 1 dag (7 uur)˭ veilig werken op een ladder˭ Soorten stellingen en materiaalkennis˭ Montage en demontage van een modulaire stelling EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ controle van ladders en stellingen ˭ permanente evaluatie˭ Gebruik valbeveiliging ˭ elke cursist ontvangt het officieel attest ‘Werken op hoogte’ 15
 16. 16. opleIDInGen vAkbekWAAMheID nIEuW!! volgende opleidingen richten zich in de eerste plaats tot alle beroepschauffeurs met een rijbewijs c en ce. om hun bestaande rijbewijs te verlengen zijn zij namelijk verplicht een nascholing van 35 uren cursus te volgen over een tijdspanne van 5 jaar. onderstaande modules duren elk 7 uur, waardoor u na 5 opleidingsdagen het totale aantal uur van 35 behaalt. Deze opleidingen staan ook open voor andere geïnteresseerden die de technieken van rationeel, economisch of defensief rijden onder de knie wensen te krijgen. hieronder krijgt u meer informatie betreffende de inhoud per module: rATIoneel rIJDen 1 dag Inhoud Deze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte. Theorie Praktijk ˭ Directe en indirecte (spiegels) kijktechniek ˭ Spiegels correct afstellen en dodehoekmeting ˭ veiligheidsvoorzieningen ˭ Goede kijktechniek toepassen ˭ Moderne motor en aandrijflijn ˭ Traagheid van het voertuig laten voelen en optimaal leren benutten ˭ koppeling sparend rijden ˭ rationeel rijden in de praktijk lADInG Zekeren 1 dag Inhoud Deze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte. Theorie Praktijk ˭ Wettelijke en natuurkundige basis ˭ controle van de lading (gewicht, aantal, zwaartepunt, vorm, …) ˭ Stabiliteit en ladingsplan ˭ lading- en zekeringplan ˭ Diverse opspanmiddelen ˭ controle van sjorringen en vastzetinrichtingen ˭ Inrichtingen en hulpmiddelen ˭ correct gebruik van laad- en losmachines ˭ klem- en vastzettechnieken econoMISch rIJDen 1 dag Inhoud Deze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte. Theorie Praktijk ˭ Moderne motor en aandrijflijn ˭ Traagheid van het voertuig laten voelen en optimaal leren ˭ het vermogen, koppelkromme, specifiek verbruik benutten ˭ Techniek en correct gebruik van de koppeling, ˭ koppelingsparend rijden versnellingsbakken en achterbrug ˭ economisch rijden in de praktijk ˭ In welke omstandigheden rij je op ‘koppel’ en op ‘vermogen’? ˭ De toerenteller leren gebruiken om goede schakeldiagrammen te bekomen16
 17. 17. DefenSIef rIJDen 1 dagInhoudDeze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte.Theorie Praktijk˭ verkeerswetgeving en intern reglement of ˭ controle van het voertuig (extern en intern), de aanhangwagen chauffeurshandboek en de boorddocumenten.˭ voordelen van het preventief, defensief en ecologisch rijgedrag. ˭ Technische aspecten en de invloed op de veiligheid.˭ oorzaken van veel voorkomende ongevallen ˭ Manoeuvres: technische slalom, achteruit parkeren, achteruit˭ rijgedragfactoren en beïnvloeding op de prestaties in rechte lijn,… ˭ Anticiperen en noodstop ˭ kijktechniek en inschatten van afstand ˭ kostenbesparend rijdenrIJ- en ruSTTIJDen 1 dagInhoudDeze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte.Theorie Praktijk˭ vermoeidheid en rij- en rusttijden ˭ Analoge tachograaf (schijf correct invullen, gebruiken)˭ Aansprakelijkheid ˭ Digitale tachograaf oefenen met demotoestel. Met dit toestel kunnen alle (zowel goede als foute) situaties gesimuleerd worden om op een snelle en efficiënte manier inzicht te krijgen in het optimale gebruik van de digitale tachograaf.veIlIGheID 1 dagInhoudDeze opleiding omvat een theoriegedeelte dat steunt op interactieve informatie-uitwisseling, alsook een praktijkgedeelte.Theorie en praktijk˭ Soorten arbeidsongevallen in de vervoersector˭ Gevolgen op menselijk, materieel en financieel vlak˭ risico’s in de transportsectorWeGSIGnAlISATIe 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnDeze opleiding richt zich tot de verantwoordelijken voor het Theoretische uiteenzetting met cursusnota’s en actuele foto’saanbrengen van wegsignalisatie op de openbare weg. In deze duuRopleiding komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:˭ korte introductie rond het doel van de wegsignalisatie 1 dag (7 uur)˭ Soorten werfaankondiging en verkeersborden EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ veiligheid en plaatsen van signalisatie˭ bescherming van de arbeiders op de mobiele werkplaatsen ˭ permanente evaluatie˭ verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ˭ proef (theorie + praktijk) 17
 18. 18. bA-4 ‘GeWAArSchuWDe’ 1 dag Inhoud duuR een bA4 attest ontvangt u na een opleiding en proef waarin u 1 dag (8 uur) nIEuW!! leert welke risico’s verbonden zijn aan het werken in elektrische EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn installaties. In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische test ˭ basisbegrippen elektriciteit ˭ De werkgever kan op basis van deze resultaten beslissen om ˭ Schakel en beveiligingsapparatuur al dan niet een bekwaamheidsattest af te leveren aan de ˭ bedieningshandelingen en elektrotechnische werkzaamheden werknemer ˭ risico’s bij werken met elektriciteit ˭ vitale vijf: vrijschakelen, vergrendelen, meten, aarden en afbakenen dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische uiteenzetting met cursusnota’s en actuele foto’s ˭ Toegepaste cases bij voorkeur met bedrijfsspecifiek foto- materiaal (elektriciteitskasten, handgereedschap, e.d.) bA-5 ‘bevoeGDe’ 2 dagen Inhoud duuR een bA5 attest ontvangt u na een opleiding en proef waaruit blijkt 2 dagen (16 uur) nIEuW!! dat u ‘bevoegd’ bent voor het werken aan elektrische installaties. In deze opleiding komen volgende onderwerpen aan bod: EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ basisbegrippen elektriciteit ˭ Theoretische test ˭ Schakel en beveiligingsapparatuur ˭ De werkgever kan op basis van deze resultaten beslissen om ˭ Wettelijke aspecten al dan niet een bekwaamheidsattest af te leveren aan de ˭ elektrisch materieel werknemer ˭ beschermingstechnieken ˭ Werkzaamheden van de bA-5 ˭ ehbo dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische uiteenzetting met cursusnota’s en actuele foto’s ˭ Toegepaste cases bij voorkeur met bedrijfsspecifiek foto- materiaal (elektriciteitskasten, handgereedschap, e.d.)18
 19. 19. elektriciteit enelektronicaelekTrIcITeIT bASIS: lIchTInSTAllATIeS 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnhet pclT beschikt over technisch volledig uitgeruste lokalen voor ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!de praktijkopleidingen elektriciteit. ˭ Demo en praktijksessie in het elektriciteits-In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: lokaal van het pclT˭ elektrische leidingen ˭ Didactisch materiaal van het pclT ter˭ lichtschakelaars (types en plaats van opstelling) beschikking˭ lichtschakelingen uitvoeren duuR˭ Aarden van installaties˭ Situatieplan en elektrische keuring 3 dagen (21 uur)˭ oefeningen leidingschema’s EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ bescherming tegen overstroom, kortsluiting en overbelasting˭ Soorten driefasige stroomnetten permanente evaluatieelekTrIcITeIT GevorDerD: SchAkelen vAn 3 dagenMoTorenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnhet pclT beschikt over technisch volledig uitgeruste lokalen voor ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!de praktijkopleidingen elektriciteit. In deze praktijkopleiding ko- ˭ Demo en praktijksessie in het elektriciteits-men volgende onderwerpen aan bod: lokaal van het pclT˭ rechtstreeks schakelen van de motor ˭ Didactisch materiaal van het pclT ter˭ Schakelen met contactoren beschikking˭ bediening van de motor van op meerdere plaatsen duuR˭ rechtstreeks aanzetten van de motor in 2 richtingen˭ links - rechts met controle lampen en eindschakelaar 3 dagen (21 uur)˭ Ster/driehoek krachtstroomkring EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Zoekoefeningen permanente evaluatie 19
 20. 20. plc S7 SIeMenS 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn het pclT beschikt over technisch volledig uitgeruste lokalen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s voor de praktijkopleidingen plc. In deze praktijkopleiding komen ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse volgende onderwerpen aan bod: ˭ plc’s, laptops en didactisch materiaal van het pclT ter ˭ Wat is een plc? beschikking ˭ Werken met functies en functiebouwstenen duuR ˭ Soorten schakelelementen ˭ Motorschakelingen programmeren 3 dagen (21 uur) ˭ Soorten teller en timerfuncties EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Digitale en analoge informatie ˭ Analoog signaal digitaliseren permanente evaluatie ˭ Decimale waarde van een analoog signaal interpreteren cAnbuS en ISobuS 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod : ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ cAnbus en ISobus netwerk ˭ praktijkoefeningen op een landbouwtractor van het pclT ˭ het oSI-model ˭ uitvoeren van metingen met digitale multimeter, scoop en ˭ De fysische, datalink, netwerk en applicatielaag cAnalyzer ˭ het transportprotocol duuR ˭ De virtual terminal (vT) ˭ De taskcontroller 1 dag (7 uur) EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatie proGrAMMeren vAn cAn conTrollerS 1 dag Inhoud duuR In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (7 uur) ˭ Aansturen van actuatoren (relais en transistor output) met een schakelaar of een potentiometer als digitaal of analoge EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn input permanente evaluatie ˭ pWM output, display en key’s ˭ programmeren van cAn communicaties Wij kunnen u eveneens een vervolgopleiding aanbieden. ˭ Aansturen van Dc motoren Contacteer ons voor meer informatie. dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ praktijkoefeningen op programmeerbare cAn controllers in het computerlokaal ˭ uitvoeren van metingen met digitale multimeter, scoop en cAnalyzer20
 21. 21. voerTuIGelekTronIcA 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod : ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!˭ Soorten stroom en gebruik digitale multimeter ˭ Demo en praktijkoefeningen in het˭ Analoge, digitale en periodieke signalen elektronica labo van het pclT˭ Digitale oscilloscoop ˭ uitvoeren van metingen met digitale˭ Multivibratoren multimeter, scoop en cAnalyzer˭ Geïntegreerde schakelingen – spanningsregelaar duuR˭ Dc en stappenmotoren˭ Sturen en regeling 1 dag (7 uur)˭ computer EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatieAnAlYTISch STorInG Zoeken 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnna deze opleiding weten de deelnemers hoe ze een storing kun- ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!nen herkennen en detecteren. In deze praktijkopleiding komen ˭ Demo en praktijkoefeningen in hetvolgende onderwerpen aan bod: elektronica labo van het pclT˭ Wat is een storing? duuR˭ Storingzoeken: een vak apart˭ het toetsen van de mogelijke oorzaken 1 dag (7 uur)˭ Speuren naar verschillen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ het toetsen van de mogelijke oorzaken˭ Tips voor het aanpakken van aanloopproblemen permanente evaluatie˭ Methodische aanpak van storingenkoelTechnIeken 5 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnna deze opleiding hebben de deelnemers een beter begrip van een ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!aantal beginselen en basisprincipes van koeltechnieken zodat er ˭ Demo en praktijksessie in het koeltechnischsneller kan gereageerd worden in bepaalde situaties. labo van het pclTIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: duuR˭ Algemeen werkingsprincipe van de koelinstallatie˭ natuurlijke begrippen 5 dagen (35 uur)˭ koelmiddel en smeermiddelen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ compressoren en condensors˭ expansieventielen permanente evaluatie˭ het h-logp diagram van Mollier˭ opstarten van een koelinstallatie˭ handelwijze bij reparatie en onderhoud˭ opsporen van fouten 21
 22. 22. In samenwerking met:22
 23. 23. hYdraulicahYDrAulIcA prAkTIJk: houTSplIJTer 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze opleiding leert u de beginselen van hydraulica door zelf ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!een houtsplitter samen te stellen. het pclT beschikt over een ˭ Demo en praktijksessie in het hydraulica-technisch volledig uitgerust lokaal voor de praktijkopleidingen lokaal van het pclThydraulica. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwer- ˭ Didactisch materiaal en meetapparatuur vanpen aan bod: het pclT ter beschikking˭ Theoretische basis rond druk en debiet duuR˭ Werking van verschillende componenten˭ keuze en grootte van de componenten 3 dagen (21 uur)˭ Samenstelling van de houtsplitter EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatiehYDrAulIcA prAkTIJk: TrekkerhYDrAulIcA 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze opleiding leert u de beginselen van hydraulica aan de hand ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!van toegepaste trekkerhydraulica. het pclT beschikt over een ˭ Demo en praktijksessie in het hydraulica-technisch volledig uitgerust lokaal voor de praktijkopleidingen lokaal van het pclThydraulica. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwer- ˭ Didactisch materiaal en meetapparatuur vanpen aan bod: het pclT ter beschikking˭ Theoretische basis rond pomptypes en stuurschuiven duuR˭ open en gesloten center, load sensing 3 dagen (21 uur)˭ hydraulische toepassingen op de tractor: ˯ buitendienst kleppen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ Snelheidsregelingen permanente evaluatie ˯ power beyond ˯ Stikstofaccumulator ˯ orbitrol besturinghYDrAulIcA: onDerhouD en fouTenAnAlYSe 6 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze opleiding leert u de beginselen van hydraulica door ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’smiddel van onderhoud en foutanalyse op machines. het pclT ˭ Demo en praktijksessie in het hydraulicalokaal van het pclTbeschikt over een technisch volledig uitgerust lokaal voor de ˭ Didactisch materiaal en meetapparatuur van het pclT terpraktijkopleidingen hydraulica. In deze praktijkopleiding komen beschikkingvolgende onderwerpen aan bod: duuR˭ Grondbeginselen, hydraulische olie, druk en volumestroom 6 dagen (42 uur)˭ pompen en motoren˭ overdrukkleppen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Debietsregelingen permanente evaluatie˭ verbindingselementen en buizen plooien˭ filters en cilinders 23
 24. 24. hYDrAulIcA: pvG en loAD SenSInG 6 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn Door de snelle evolutie op hydraulisch gebied is het niet meer ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s voldoende om de basishydraulica alleen onder de knie te hebben. ˭ Demo en praktijksessie in het hydraulicalokaal van het pclT voor mensen die reeds goed op de hoogte zijn van hydraulica ˭ Didactisch materiaal en meetapparatuur van het pclT ter gaan we daarom wat dieper in op load Sensing, pvG ventielen en beschikking hydrostatische tractie. In deze praktijkopleiding komen volgende duuR onderwerpen aan bod: 6 dagen (42 uur) ˭ Stuurschuiven, terugslagventielen en overdrukkleppen ˭ Trekkerhydraulica EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ pvG ventielen permanente evaluatie ˭ load Sensing ˭ hydrostatica InDuSTrIËle pneuMATIcA 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze opleiding bestuderen de deelnemers de werking ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!! van pneumatische componenten (perslucht) en de meest ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse voorkomende schakelingen. Je leert ook storingen analyseren en duuR ‘troubleshooten’. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 3 dagen (21 uur) ˭ Algemene beginselen van de pneumatica EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Samenstellende delen van een pneumatische installatie ˭ Structuur en schema’s permanente evaluatie ˭ ontwerp, werking en gebruik van cilinders met enkelvoudige en dubbelvoudige werking ˭ preventief onderhoud en storingsanalyse ˭ electropneumatica ˭ Gebruik en werking van elektroventielen 3/2 en 5/2 hYAc MoDuleS begin 2010 werd binnen het pclT een nieuwe afdeling hYAc opgericht. hYAc voluit hydraulics Academy staat in voor de opleidingen hydraulica binnen het pclT. via hYAc richt het pclT zich specifiek tot bedrijven, organisaties en geïnteresseerden die veelvuldig met hydraulica in contact komen. hieronder vindt u een overzicht van korte specialisatie modules waarvan de onderwerpen, naar wens kunnen gecombineerd worden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot een interne audit waarin wij met gespecialiseerde meetapparatuur uw hydraulisch systeem analyseren en verder optimaliseren. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie. SpecIAlISATIe: hYDrAulISche olIehuIShouDInG 1 dag Inhoud hydraulische olie, filtratie en onderhoud wordt nog steeds stiefmoederlijk behandeld in de praktijk. nochtans komen 80 % van de machinestilstanden voort door vuil in het hydraulisch systeem. In deze opleiding leren we de juiste hydraulische oliesoort bepalen in functie van de machine en werktijdstippen, het juiste filtersysteem kiezen en deskundig onderhoud op het juiste tijdstip uitvoeren.24
 25. 25. SpecIAlISATIe: hooGrenDeMenT hYDrAulISche SYSTeMen 1 dagInhoudDoor het ontbreken van de nodige kennis worden hydraulische systemen ontworpen die wel functioneel werken maar een laag nuttigrendement hebben, waardoor de eindverbruiker uiteindelijk het slachtoffer wordt en een deel van zijn geldbeugel in warmte ziet opgaan.Door de juiste componenten te kiezen kan men zelf kostenreducties toepassen in het hele systeem.SpecIAlISATIe: pvG venTIelen 1 dagInhoudvandaag zijn de pvG’s van Sauer-Danfoss één van de meest volledige modulaire hydraulische ventielen met een gunstige prijs/kwali-teitsverhouding op de markt. hun complexiteit vraagt echter een zekere kennis om de juiste en goedkoopste modulaire samenstellingte kiezen binnen een hydraulisch systeem, om niet alleen functioneel, maar ook optimaal te kunnen werken.SpecIAlISATIe: poMpreGelSYSTeMen 1 dagInhoudIn de hydraulica werken we met verschillende pompregelsystemen zoals open center, Gesloten center of Gesloten center load Sens-ing. Maar wanneer gebruik je juist welk systeem en wat zijn nu de voor- en nadelen van elk systeem? leer zelf eenvoudige hydraulischecircuits bouwen van de verschillende pompregelsystemen om het zelf te ervaren.SpecIAlISATIe: GeSloTen cenTer loAD SenSInG 1 dagInhoudhet Gesloten center load Sensing pompregelsysteem wordt veelvuldig gebruikt op tractoren. Maar wat zijn nu de voor- en nadelenvan dit systeem? leer meer over de concrete toepassing van dit systeem op tractoren. van power beyond aansluitingen tot druk- endebietmetingen.SpecIAlISATIe: SnelheIDSreGelInGen 1 dagInhoudIn deze specialisatie nemen we de verschillende debietsregelingen en hun symbolen onder de loep. We bouwen opnieuw enkelehydraulische circuits in de verschillende pompregelsystemen om de grootteorde van het energieverlies zelf te ervaren. Daarnaastbespreken we nog het onderscheid tussen belastings afhankelijke of belastings onafhankelijke snelheidsregelingen.SpecIAlISATIe: nG6 – ceTop 3 kleppen 1 dagInhoudDe nG6 klep ook wel cetop-3 genoemd is de meest toegepaste industriële klep. De mogelijkheden die deze kleppen bieden wat betreftcompacte opbouw, bedieningsmogelijkheden (o.a. 12 v) maken dat deze kleppen ook op mobiele machines toegepast worden. In dezeopleiding leren we zowel schema’s bouwen met 1 stuurschuif oc of Gc als met een blok met meerdere Gc kleppen.SpecIAlISATIe: oc, Gc en GclS 1 dagInhoudIn deze specialisatie bekijken we de opbouw en werking van de verschillende pompregelsystemen: oc (open center), Gc (geslotencenter), GclS (gesloten center load sensing). leren we machines efficiënt aansluiten en bestuderen we het Gesloten center loadSensing pompregelsysteem in detail.SpecIAlISATIe: hYDroSTATISche TrAcTIe 1 dagInhoudDe hydrostatische uitrusting verschilt sterk ten opzichte van de hydraulische. het is een gesloten systeem waardoor bijkomendecomponenten in detail moeten bekeken worden. In deze specialisatie bekijken we de toepassingen op stationaire en mobiele machines,de keuze van de componenten en afstelling en onderzoeken we grondig de opstart procedure. 25
 26. 26. landbouw26
 27. 27. actua en innovatiecoMMon rAIl DIeSelMoTor 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnDe meeste landbouwmachines gebruiken een dieselmotor als ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!krachtbron. De techniek van deze dieselmotor is over de jaren ˭ Demo en praktijksessie in het praktijklokaalheen sterk geëvolueerd: van traditionele mechanische systemen dieselmotoren van het pclTtot de elektronisch geregelde common rail motor. In deze prakti- ˭ Machines en didactisch materiaal van hetjkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: pclT ter beschikking˭ product concept en technische documentatie duuR˭ verschillende inspuitsystemen 1 dag (7 uur)˭ opbouw van het brandstofcircuit˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ basisonderhoud en checklist permanente evaluatieTrAploZe TrAnSMISSIe 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnelk jaar worden er meer en meer trekkers verkocht uitgerust met ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!!een traploze transmissie of variabele versnellingsbak. De techniek ˭ Demo en praktijksessie in het praktijklokaalis betrouwbaar en er zijn heel wat voordelen, maar welk systeem transmissies van het pclTis geschikt voor uw toepassing? In deze praktijkopleiding komen ˭ Machines en didactisch materiaal van hetvolgende onderwerpen aan bod: pclT ter beschikking˭ product concept en technische documentatie duuR˭ powershift of cvT (continu variabele Transmissie) 1 dag (7 uur)˭ full powershift en Semi powershift transmissie˭ cvT techniek EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ kalibratie van transmissies permanente evaluatie˭ Systemen van de toekomst 27
 28. 28. GpS en precISIelAnDbouW 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn GpS en precisielandbouw zijn niet langer toekomstmuziek. Maak ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s kennis hoe deze innovatieve technologieën ook in uw bedrijf ˭ Demo en praktijksessie met pclT stuurhulp en rTk van toepassing kunnen zijn. In deze praktijkopleiding komen stuurautomaat volgende onderwerpen aan bod: ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Werking GpS en toepassingen in de landbouw duuR ˭ correctiesignalen 1 dag (7 uur) ˭ Stuurautomaat of stuurhulp ˭ Technische en kostprijsvergelijking van merken en systemen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ opbouw en gebruik permanente evaluatie ˭ programmeren: kalibratie en afstelling ˭ rendement van GpS in vlaanderen ˭ precisielandbouw: registratie, mapping en sturing brAnDSTofbeSpArInG 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn brandstofbesparing kan op verschillende manieren in de land- en ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s tuinbouw. Door extra investeringen, maar ook door het toepassen ˭ Demo en praktijksessie met pclT demonstratiekit nIEuW!! van enkele eenvoudige en praktische tips. brandstofbesparing In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter ˭ resultaten ADlo brandstofproject pclT beschikking ˭ Investeren in functie van besparing duuR ˭ Tips voor brandstofbesparing in de akkerbouw 1 dag (7 uur) ˭ Tips voor brandstofbesparing in de voedermenging ˭ Tips voor brandstofbesparing op de weg EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn permanente evaluatie verkeerSWeTGevInG lAnDbouWvoerTuIGen 3 uur Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn blijf op de hoogte van de nieuwe en verstrengde wetgeving Theoretische inleiding met cursusnota’s en foto’s betreffende het landbouwverkeer. duuR In deze infosessie komen volgende onderwerpen aan bod: 3 uur ˭ Wettelijke criteria ˭ voertuigen voor landbouwexploitatie of andere activiteiten EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Signalisatie, boorddocumenten, afmetingen, … permanente evaluatie ˭ hoe breng ik mijn vergunningen in orde?28
 29. 29. landbouwmachinesTrAcTor: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnAls gebruiker van één of meerdere tractoren, bent u zonder ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’stwijfel tevreden over de hoogtechnologische capaciteiten van ˭ Demo en praktijksessie ter plaatsedeze machines. Maar bent u wel volledig op de hoogte van alle ˭ Tractoren en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingspecifieke aspecten van uw trekkers? In deze praktijkopleiding ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengenkomen volgende duuRonderwerpen aan bod:˭ veiligheid en verantwoordelijkheden 1 dag (7 uur)˭ Soorten tractoren en toepassingen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Actua en innovaties˭ Startcontrole en gebruikersinspectie permanente evaluatie˭ opbouw en werking van de tractor: ˯ Motor en versnellingsbak ˯ hydraulische en elektrische circuits ˯ olie en luchtfilters˭ cabine inrichting en dashboard˭ Aan- en afkoppelen van machines˭ basisonderhoud en checklistTrAcTor: onDerhouD en repArATIe 3 dagenInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnveel tractorgebruikers komen niet verder dan het smeren of ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’sverversen van olie en filters. nochtans vraagt elke trekker jaarlijks ˭ Demo en praktijksessie in het pclTeen uitgebreide onderhoudsbeurt. In deze opleiding leert u het ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingbroodnodige om uw tractor in topconditie te houden. In deze ˭ eigen machines worden tijdens de opleiding op punt gezetpraktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: duuR˭ olie en vetten˭ Smeerpunten van de tractor 3 dagen (21 uur)˭ bandenspanning en toeloop voorbanden EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ batterij en zekeringkast˭ Algemeen onderhoud (lucht- en oliefilter) permanente evaluatie˭ vervangen van een wiel˭ onderhoud van remmen (schijven en trommels) 29
 30. 30. SpuITMAchIne: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dag Inhoud ˭ opsporen en oplossen van problemen het pclT beschikt sinds kort over een gloednieuwe didactische ˭ basisonderhoud en checklist spuitmachine waarop wij de volledige werking in detail kunnen dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn simuleren. Daarnaast demonstreren we ook met een gedragen ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s model. In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen ˭ Demo en praktijksessie in het pclT aan bod: ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen ˭ Soorten spuitmachines en toepassingen ˭ Actua en innovaties duuR ˭ Startcontrole en gebruikersinspectie 1 dag (7 uur) ˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor ˭ Spuitboom, pomp, filters en kranen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ keuze van de spuitdoppen permanente evaluatie ˭ Spuitbeeldanalyse kunSTMeSTSTofSTrooIer: GebruIk en 1 dag bASISonDerhouD Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Demo en praktijksessie in het pclT ˭ Soorten kunstmeststrooiers en toepassingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ Actua en innovaties ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen ˭ Startcontrole en gebruikersinspectie duuR ˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor ˭ Strooibeeldanalyse 1 dag (7 uur) ˭ Afdraaiproef en strooiproef met computeranalyse EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Dosering en kant strooien ˭ opsporen en oplossen van problemen permanente evaluatie ˭ basisonderhoud en checklist AfSTellen vAn WenTelploeGen 1 dag Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Soorten wentelploegen en toepassingen ˭ Demo en praktijksessie in het pclT ˭ Actua en innovaties ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking ˭ benaming van de verschillende ploegdelen ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen ˭ Statische afstelling van de trekker-ploegcombinatie duuR ˭ beperken van wielslip ˭ Instellen van de ploeg te velde 1 dag (7 uur) ˭ opsporen en oplossen van problemen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ basisonderhoud en checklist permanente evaluatie30
 31. 31. hAkSelAAr: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Demo en praktijksessie in het pclT˭ Soorten hakselaars en toepassingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking˭ Actua en innovaties ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Startcontrole en gebruikersinspectie duuR˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor˭ elektronica en hydraulica op hakselaars 1 dag (7 uur)˭ opsporen en oplossen van problemen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ basisonderhoud en checklist permanente evaluatieMAAIDorSer: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnAls gebruiker van één of meerdere maaidorsers, bent u zonder ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’stwijfel tevreden over de hoogtechnologische capaciteiten van ˭ Demo en praktijksessie in het pclTdeze machines. Maar bent u wel volledig op de hoogte van alle ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikkingspecifieke aspecten van uw maaidorser? In deze praktijkopleiding ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengenkomen volgende onderwerpen aan bod: duuR˭ veiligheid en verantwoordelijkheden˭ Soorten maaidorsers en toepassingen 1 dag (7 uur)˭ Actua en innovaties EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ Startcontrole en gebruikersinspectie˭ opbouw en werking van de maaidorser: permanente evaluatie ˯ Motor en versnellingsbak ˯ hydraulische en elektrische circuits ˯ olie en luchtfilters˭ cabine inrichting en dashboard˭ basisonderhoud en checklistbAlenperS: GebruIk en bASISonDerhouD 1 dagInhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ veiligheid en verantwoordelijkheden ˭ Demo en praktijksessie in het pclT˭ Soorten balenpersen en toepassingen ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking˭ Actua en innovaties ˭ Gelieve zelf werkkledij en veiligheidsschoenen mee te brengen˭ Startcontrole en gebruikersinspectie duuR˭ Gebruik, bediening en instelling via monitor˭ elektronica en hydraulica op balenpersen 1 dag (7 uur)˭ opsporen en oplossen van problemen EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ basisonderhoud en checklist permanente evaluatie 31
 32. 32. elekTrIcITeIT op lAnDbouWvoerTuIGen 1 dag Inhoud duuR In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (7 uur) ˭ basisbegrippen ˭ Startmotor, alternator, dynamo, batterij EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ elektrische aansluitingen op trekkers en aanhangwagens permanente evaluatie ˭ opbouw en laadcircuit ˭ opsporen van storingen Wij kunnen u eveneens een vervolgopleiding aanbieden. Contact- ˭ Wettelijke regelingen voor land- en tuinbouw eer ons voor meer informatie. dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie in het pclT ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking elekTronIcA op lAnDbouWvoerTuIGen 1 dag Inhoud duuR In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 1 dag (7 uur) ˭ elektronische componenten en sensoren ˭ Schakelingen maken EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ Metingen uitvoeren met multimeter en digitale scoop permanente evaluatie ˭ opsporen van storingen en uitvoeren van foutenanalyse ˭ Studie en diagnose van cAnnetwerk met cAnalyzer Wij kunnen u eveneens een vervolgopleiding aanbieden. dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn Contacteer ons voor meer informatie. ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Demo en praktijksessie in het pclT ˭ Machines en didactisch materiaal van het pclT ter beschikking34
 33. 33. veehouderijkI runDvee 4 dageninhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEnIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Anatomie en fysiologie ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio˭ hormonenwerking, dracht en werken met cervix duuR˭ bedrijfsbegeleiding˭ kI in de fokkerij, reglementering en stierenkeuze 4 dagen (24 uur)˭ kI techniek: EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ praktische inseminatieoefeningen ˯ Werken met container permanente evaluatie ˯ rietjes Indien u over de nodige theoretische voorkennis beschikt, kunnen wij u eveneens een verkorte praktijkopleiding aanbieden. Contacteer ons voor meer informatie.klAuWverZorGInG 3 dageninhoud duuRIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 3 dagen (24 uur)˭ bouw en ziekten van de ondervoet˭ bestrijding van kreupelheid EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn˭ persoonlijke veiligheid permanente evaluatie˭ klauwverzorging op levend veedIdACTISChE METhodE En MATERIALEn˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ praktijksessies op bedrijven in de regiovenTIlATIereGelInG In runDveeSTAllen 1 daginhoud didactische methode en materialenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ begrippen rond stalklimaat en ventilatieregeling ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio nIEuW!!˭ belang klimatisatie en klimaatfactoren duur˭ hoe ventilatie van de stal aanpakken? 1 dag (7 uur)˭ huisvesting van vee (jongvee, melkvee of vleesvee)˭ verschillende stal- en ventilatiesystemen evaluatie van de cursisten˭ Dierenwelzijn permanente evaluatie 35
 34. 34. prAkTIJkcurSuS vArkenShouDerIJ 3 dagen Inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In de opleiding varkenshouderij ligt de klemtoon op het ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s praktische werkschema van een varkensbedrijf. In deze ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: duuR ˭ bedrijfshygiëne ˭ ventilatie 3 dagen (24 uur) ˭ voeding en ziektes EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˭ vruchtbaarheid, bronstcontrole en kI ˭ Gezondheidsinspectie en exterieurbeoordeling varkens permanente evaluatie ˭ Drachtigheidscontrole ˭ praktijkverzorging biggen SpecIAlISATIe: GeZonDheIDSInSpecTIe 1 dag inhoud didactische methode en materialen In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ Immuniteit en vaccinatie ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio ˭ Gezondheidsinspectie varkens ˭ exterieurbeoordeling varkens duur ˭ praktijkverzorging biggen 1 dag (7 uur) ˭ Ziekteleer: ˯ varkensziekteleer evaluatie van de cursisten ˯ Infectie- en huidaandoeningen permanente evaluatie ˯ Darm- en ademhalingstoestanden venTIlATIereGelInG In vArkenSSTAllen 1 dag inhoud didactische methode en materialen In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s ˭ begrippen rond stalklimaat en ventilatieregeling ˭ praktijksessies op bedrijven in de regio nIEuW!! ˭ belang klimatisatie en klimaatfactoren duur ˭ Samenstelling van de lucht 1 dag (7 uur) ˭ Microklimaat ˭ berekening en instelling evaluatie van de cursisten ˭ klimaatregeling en ventilatiesystemen permanente evaluatie ˭ Dierenwelzijn en emissiearme stalsystemen36
 35. 35. diversebIJen 3 dageninhoud didactische methode en materialenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ bespreking bijenlichaam ˭ Demo en praktijksessie in de bijenhal van het pclT˭ ontwikkeling en taak van de werkbij, koning en dar˭ bijenstand duur˭ Gereedschap van de imker en zelf bijenkasten maken 3 dagen (21 uur)˭ omgang met bijen, bijensteken,…˭ Werkzaamheden in het bijenjaar: evaluatie van de cursisten ˯ Zwermen permanente evaluatie en test ˯ verenigen van volkeren ˯ vijanden van de bij en voorkomen van ziekten Wij kunnen u eveneens een vervolgopleiding aanbieden. Contact- ˯ reizen met bijen eer ons voor meer informatie. ˯ producten van bijenZuIvel 3 dageninhoud duurIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: 3 dagen (21 uur)˭ Microbiologie, hygiëne en culturen˭ pasteuriseren en afromen evaluatie van de cursisten˭ Melksamenstelling en maken van jonge kazen permanente evaluatie˭ Maken van verse kaas, yoghurt, boter, afgeleide producten Er kan na het volgen van deze opleiding ook gekozen worden voordidactische methode en materialen een specialisatie naar zachte kazen (Mozzarella, Feta,˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s Camembert, Brie, Emmentaler,…).˭ Demo en praktijksessie in het praktijklokaal zuivel van het pclTrooMIJS 3 dageninhoud didactische methode en materialenIn deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s˭ Technieken van ijsbereiding ˭ Demo en praktijksessie in het praktijklokaal zuivel van het pclT˭ pasteuriseren en turbineren van roomijs˭ berekenen van evenwichtige samenstelling, bewaarbaarheid, duur vetgehalte 3 dagen (21 uur)˭ Samenstellen van sorbets˭ kostprijsberekening evaluatie van de cursisten˭ Afwerken van roomijs tot verkoopbaar product permanente evaluatie 37
 36. 36. tuinbouw SubSTrAATTeelT 3 dagen inhoud dIdACTISChE METhodE En MATERIALEn In deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod: ˭ Theoretische inleiding met cursusnota’s nIEuW!! ˭ bemesting: ˭ Demo en praktijksessie ter plaatse ˯ Substraatteelt: overzicht, historiek en begrippen duuR ˯ voor- en nadelen oTS-GTS – Teeltsystemen vruchtgroent- en/ aardbei 3 dagen (21 uur) ˯ voedingselementen en meststof EVALuATIE VAn dE CuRSISTEn ˯ vloeibare meststoffen voor hydro ˯ Goede zoutconcentratie (ec) en zuurtegraad (ph) permanente evaluatie ˯ Waterkwaliteit ˯ Aanleg van teeltsysteem op steenwol voor vruchtgroenten ˭ Substraatsturing ˭ hergebruik van drainwater ˭ Toegepaste case openluchtgroenten ˭ Toegepaste case aardbeien38

×