Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mukjizat Al-Quran

1,164 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mukjizat Al-Quran

 1. 1. MUKJIZAT BAHASA (AL-LUGHAWIYY)
 2. 2. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang sangat tinggi yang tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun bahkan penyair-penyair Arab yang terkenal dengan keindahan puisinya pada masa dahulu tidak dapat menandingi keindahan kalamullah ini. Kehebatan Al-Quran dalam bahasa meliputi : Penggunaan perkataan, prosa, ayat, susun atur yang sistematik Gabungan yang mengangumkan melalui tata bunyi tanda mati (sukn), bacaan panjang (mad) dan dengung (ghunnah), diftong (lin), baris atas (fathah), baris bawah (kasrah), dan baris hadapan (dammah).
 3. 3.  Keindahan Ayat-ayat Suci Al-quran Mampu Memberi Ketenangan Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh MUHAMMAD SALIM yang diterbitkan Universiti Boston;  Membacakan Al-Qur'an dengan tartil dan membacakan bahasa Arab yang bukan dari Al- Qur'an kepada seseorang menunjukkan ketenangan sampai 65 % ketika mendengar bacaan Al-Qur'an dan mendapatkan ketenangan hanya 35 % ketika mendengar bahasa Arab yang bukan dari Al - Qur'an .
 4. 4.  Al-Quran Sebagai Asy-syifa’ (PENAWAR) “Dan Kami turunkan daripada al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar (ubat) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (al-Isra’: 82)
 5. 5. MUKJIZAT ILMIAH (AL-`LMIY)
 6. 6.  Mencakupi hampir seluruh bidang hidup manusia, contohnya : Politik Ekonomi Sosial Perundangan Astronomi Kejuruteraan Biologi Kimia Perubatan Dan lain-lain
 7. 7. BUKTI 1: KEKURANGAN OKSIGEN PADA KETINGGIAN TERTENTU • “Barangsiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah akan kesesatannya nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit (dengan susahh payahnya). Demikianlah Allah menimpakan azab seksa kepada orang-orang yang tidak beriman.” (AL-AN’AM (6): 125).
 8. 8. BUKTI 2 : PENDEDAHAN SUMBER PETROLEUM DI BAWAH LAUT • “Demi gunung tursina;. Dan demi Kitab yang tertulis dengan rapi. Pada lembaran surat yang terbuka. Dan demi ‘Al-Baitul Makmur’; dan demi bumbung yang tinggi. Dan demi laut yang penuh tepu (dengan kepanasan; api)….” (SURAH AL-TUR: 1-6)
 9. 9. BUKTI 3: SIFAT ATOM, SEBAGAI ZARAH YANG PALING KECIL YANG TAK DAPAT DIPECAHKAN LAGI • “Dan tidaklah engkau (Wahai Muhammad) dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu (wahai umat manusia) dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu, ketika kamu mengerjakannya. Dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus- halus atau seringan-ringan (zarah) yang ada di muka bumi atau dilangit, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis didalam kitab yang terang nyata.” (SURAH YUNUS : 61)
 10. 10. MUKJIZAT DALAM ASPEK PENSYARIATAN (AL-TASYRI’IE)
 11. 11.  Mukjizat ini berkaitan dengan aspek pelaksanaan hukum dan peraturan.  Wujud dalam bentuk hujah dan fakta saintik, keselarasan dengan penemuan bidang sosiologi, perubatan, ekonomi, dan sebagainya.
 12. 12. HUJAH 1 : ALLAH MENSYARIATKAN PENGHARAMAN KHINZIR “ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang- binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” (SURAH AL-BAQARAH : 173)
 13. 13. MUKJIZAT DALAM PERSOALAN UMAT LAMPAU & AKAN DATANG (AL-GHAYB)
 14. 14.  Mukjizat Al-Quran juga mencakup sejarah umat terdahulu dan peristiwa akan datang.  Ia dijadikan sebagai pengajaran bagi umat manusia dan juga sebagai persediaan untuk peristiwa akan datang.
 15. 15. BUKTI 1 : KERUNTUHAN KERAJAAN BESAR ROM “Alif, laam, miim. Orang-orang rom telah dikalahkan. Di negeri yang dekat sekali; dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. Dalam masa tidak sampai sepuluh tahun. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya; dan pada ketika berlakunya (kemenangan rom) itu, orang-orang yang beriman akan bergembira dengan kemenangan yang diberi Allah. Ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Dia lah jua yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.” (SURAH AL-RUM : 1-5)

×