Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

нервен систем

 • Be the first to comment

нервен систем

 1. 1. НЕРВЕН СИСТЕМ -ПОДЕЛБА Нервниот систем има улога да координира, контролира и ги регулира функциите на органите, а со тоа и целиот организам и седели на: Централен нервен систем (ЦНС) во кого спаѓаат: черепен и рбетен мозок Периферен нервен систем (ПНС) во кого спаѓаат: черепни и рбетни нерви
 2. 2. Нервна клетка и особини осетливост,спроводливост и синапса спроводливост
 3. 3. • Неврони се нервни клетки кои имаат функција да пренесуваат дразби од и до нервниот систем; • Дендрити се кратки разграноци кои пренесуваат импусли до телото на клетката; • Неврити се долги разграноци обвиткани со миелин која во ПНС е наречена Швановаобвивка и пренесуваат импулси од телото на клетката.
 4. 4. Нерви • Нервите се снопови од нервни влакна и имаме: • Сетилни или сензорни нерви(имаат само сензорни неврони) • Моторни нерви( имаат само мототрни неврони) • Мешани нерви( имаат и сензорни и моторни неврони )и сите нерви кои влегуваат и излегуваат во рбетниот мозок се мешани нерви
 5. 5. Рбетен мозок и функции • Рбетниот мозок се наоѓа во рбетниот канал кој е образуван одпршлените на рбетниот столб и е во облик на врвка долга околу 45см. Рбетниот мозок е врска помеѓу рбетните нерви кои се 31 пар и черепниот мозок и негови функции се: Пренесување на сензорни дразби до черепен мозок,пренесување на моторни дразби одчерепен мозок до мускули и жлезди и рефлексни ативности
 6. 6. Черепен мозок • Черепниот мозок ја исполнува черепната празнина и е обвиткан со три обвивки од сврзно ткиво исто како и рбетниот мозок од кој излегуваат12 пара черепни нерви
 7. 7. Поделба на черепен мозок Голем мозок Меѓумозок Мозочно стебло е врска помеѓу голем мозоки рбетен мозок и го сочинуваат среден мозок и продолжен мозок Малиот мозок
 8. 8. Голем мозок со феномен меморија Секоја мозочна хемисфера е поделена на 4 резни и тоа: Челен резен (центри за говор и моторна зона- за движење); Темен резен (сензорни зони во кои се обработуваат дразбите и се врши оценка за растојание, големина и облик); Слепочен резен (слушна и мирисна зона); и Тилен резен (видна зона)
 9. 9. Меѓумозок Во негов состав се: • Таламусот со функција да ги сортира дразбите и да ги испрати до зоните на кората на големиот мозок; и • Хипоталамусот во кого има центри што ја помагаат контролата на телесна температура, воден биланс, спиење, апетит и емоциите страв и милост. Под негова контрола се АНС и хипофизата и има влијание на работата на срцето, крвни садови и излачувње на хормони.
 10. 10. Мозочно стебло Врска помеѓу голем мозок и рбетен мозок и го сочинуваат среден мозок и продолжен мозок • Среден мозок (сивата маса е од 4 дела кои се центри за видни и слушни дразби; • Продолжен мозок (Белата маса е однадвор,а сивата внатре) во него е сместен центар за дишење, центар за работа на срцето, крвните садови и крвниот притисок, центри за рефлексни реакции – кивање, кашлање,голтање и др.
 11. 11. Мал мозок Поделен на 3 дела:  Среден или црв; и Две странични хемисфери Сивата маса е надвор,а белата е внатрешност. Функции: координација на скелетни мускули,одржување на рамнотежа, одење, седење,одржување на тонус на мускули и др.
 12. 12. Автономен- Вегетативен нервен систем (симпатичен и парасимпатичен дел)
 13. 13. Функции на Вегетативен нервен систем • Овој систем ја контролира работата на сите внатрешни органи и ја регулира функцијата на жлездите, мазните мускули во цевковиднитеоргани и крвните садови и срцевиот мускул; • Ваквите функции се пренесуваат автоматски и многу органи примаат и симпатичка и парасимпатичка дразба (пр. Ако симптичката ја забрзува работата на некој орган парасимпатичката ја забавува.
 14. 14. Заболувања и повреди на нервен систем  Менигит Излив Повреди на рбетен мозок (парализа)
 15. 15. Изработиле: Димитар Наумоски Стефан Ивановски 9/2

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • SadkUslu

  Jun. 17, 2017

Views

Total views

8,194

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

37

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×