Subsidieregeling-Praktijkleren-6-tips-voor-een-succesvolle-toepassing

2,785 views

Published on

Subsidieregeling Praktijkleren is een nieuwe regeling voor het stimuleren van werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt de Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). Voor meer informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren kunt u contact opnemen met Alex Matas Guiot.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,278
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Subsidieregeling-Praktijkleren-6-tips-voor-een-succesvolle-toepassing

 1. 1. CONNECTING AMBITIONS Augustus 2013 PNO Consultants. Alex Matas Guiot, Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren 6 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE TOEPASSING
 2. 2. CONNECTING AMBITIONS SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN • Met de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om leerwerkplaatsen aan te bieden. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt de Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). • Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen per aangeboden leerwerkplek die kan oplopen tot ongeveer € 2.700,- per leerwerkplek per jaar. • Ondanks het feit dat de regeling per 1 januari 2014 in werking treedt moet u nu alvast de nodige voorbereidingen treffen. Het aanvragen van deze subsidie gaat immers anders dan het toepassen van de WVA Onderwijs: – Het aanvragen van een subsidie is een ander proces dan het toepassen van een afdrachtvermindering. – De opleidingen en werknemers waarvoor subsidie kan worden aangevraagd veranderen behoorlijk. In het kort
 3. 3. CONNECTING AMBITIONS TIP 1: EEN OPLEIDINGEN ADMINISTRATIE 1. Bepaal wie in uw organisatie verantwoordelijk is voor de inkoop en organisatie van vak- of beroepsopleidingen. 2. Koop opleidingen centraal in, uw administratie wordt er een stuk eenvoudiger op. 3. Leg centraal – in digitale systemen - vast wie welke opleiding in uw organisatie volgt. 4. Zorg ervoor dat u de uitgevoerde en nog uit te voeren opleidingsactiviteiten op elk gewenst moment inzichtelijk hebt. 5. Houd nauwkeurig bij of de werknemer de opleiding wel aan het volgen is en hij de vereiste 200 begeleide studie-uren per kalenderjaar wel haalt! MAAKT HET AANVRAGEN OVERZICHTELIJK
 4. 4. CONNECTING AMBITIONS TIP 2: VOOR WELKE OPLEIDING 1. De Subsidieregeling Praktijkleren mag alleen worden toegepast voor bepaalde – volledige - HBO en MBO opleidingen. 2. Maak uzelf bekend met de opleidingen die relevant zijn voor uw organisatie en die opgenomen zijn in de op de CREBO en CROHO overzichten. 3. Leg zelf ook een lijst aan van veelvoorkomende combinaties van opleidingen en aanbieders die in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Bijvoorbeeld de VAPRO B opleiding. MAG U DE SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN TOEPASSEN?
 5. 5. CONNECTING AMBITIONS TIP 3: SAMENWERKEN MET ROC’S 1. De Regionale Opleidingscentra (ROC’s) in uw buurt zijn de grootste groep opleiders waarbij praktijkleren een grote rol speelt. 2. Inventariseer uw (toekomstige) opleidingsbehoefte en bepaal welke opleidingen u samen met een ROC (of een andere erkende opleider) kunt organiseren. 3. Maak goede afspraken met het ROC over het aanleveren van de vereiste documenten, waaronder de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst. LEVERT U DIRECT VOORDEEL OP
 6. 6. CONNECTING AMBITIONS TIP 4: PRAKTIJKBEGELEIDERS 1. Vergewis u van het feit dat u over voldoende gekwalificeerde praktijkbegeleiders beschikt. 2. Denk ook aan praktijkbegeleiding van werknemers die andere dan technische opleidingen volgen, bijvoorbeeld economische opleidingen. 3. Laat uw ervaren werknemers optreden als praktijkbegeleiders en laat ze daartoe ook een opleiding of training volgen. 4. Neem de praktijkbegeleiding op in functieprofielen van ervaren werknemers. ZIJN EEN VEREISTE VOOR HET AANVRAGEN VAN DE SUBSIDIE
 7. 7. CONNECTING AMBITIONS TIP 5: ALLEEN ERKENDE LEERBEDRIJVEN 1. Vergewis u van het feit dat u erkend leerbedrijf bent voor de beroepen waarvoor u praktijkleren toepast. 2. Houd de geldigheid van de erkenning in de gaten en treedt waar nodig pro actief op naar het betreffende kenniscentrum. HEBBEN RECHT OP DE SUBSIDIE
 8. 8. CONNECTING AMBITIONS TIP 6: RICHT HET AANVRAAGPROCES GOED IN 1. Reserveer een deel van uw tijd voor het leren van de regeling en maak u zelf bekend met alle aspecten van het aanvraagproces, waaronder afwijzingsgronden, verantwoording van de verleende subsidie, vaststelling en rapportage. 2. Vergewis u van voldoende steun in uw eigen organisatie voor het verzamelen en registreren van alle gegevens die nodig zijn voor het indienen van volledige aanvragen. 3. Zorg voor een duidelijke planning, met taken per medewerker of afdeling betrokken bij het opstellen en indienen van de aanvragen. 4. Zorg voor een goede opvolging van de nog in te dienen, reeds ingediende of goedgekeurde aanvragen. 5. Zorg voor eigen rapportages over de voortgang en de resultaten van de aanvragen. OM OPTIMAAL GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN
 9. 9. CONNECTING AMBITIONS FACTSHEET DOEL Met de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om leerwerkplaatsen aan te bieden. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt de Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). DOELGROEPEN Hoewel de Subsidieregeling Praktijkleren pas in het najaar van 2013 wordt gepubliceerd, is het al wel duidelijk dat niet elke doelgroep van de WVA Onderwijs terugkomt in de nieuwe regeling. De volgende groepen kunnen vanaf 1 januari 2014 een beroep doen op de Subsidieregeling Praktijkleren: • Mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. • Studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd). • Werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper. • Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi). Stagiaires op vmbo- en mbo-niveau, voormalig werklozen die werden opgeleid tot startkwalificatieniveau en studenten die een niet-technische hbo-opleiding volgen behoren niet tot de doelgroep van de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren. BUDGET EN HOOGTE VAN DE SUBSIDIE Voor de Subsidieregeling Praktijkleren is vanaf 1 januari 2014 per jaar 209 miljoen euro beschikbaar. De regeling wordt zo ingericht dat in principe iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden subsidie krijgt. Het subsidiebedrag is dus afhankelijk van het aantal aanvragen dat wordt ingediend en goedgekeurd. De verwachting is dat het bedrag per werknemer ongeveer gelijk zal zijn aan het bedrag van 2013. De Afdrachtvermindering Onderwijs voor BBL trajecten in 2013 bedroeg € 2.700,- per kalenderjaar. VOORWAARDEN De belangrijkste voorwaarden om voor een bijdrage in het kader van deze subsidie in aanmerking te komen zijn: • alleen volledige onderwijsprogramma’s die recht geven op een erkend (kwalificerend) diploma op MBO of HBO; • de opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho); • MBO-BBL opleidingen moeten op 1 augustus 2013 voldoen aan de 200-urennorm (begeleide onderwijstijd); • de werkgever moet voldoen aan de andere wettelijke voorschriften in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, waaronder het zijn van erkend leerbedrijf. Deze en andere voorwaarden maken duidelijk dat werkgevers die serieus werk maken van praktijkleren en die adequate processen hebben rondom de inkoop, organisatie en administratie van (beroeps)opleidingen het meest succesvol zullen zijn in het benutten van de Subsidieregeling Praktijkleren.
 10. 10. CONNECTING AMBITIONS ALEX MATAS GUIOT Alex Matas Guiot is binnen PNO verantwoordelijk voor het team personeelssubsidies en heeft meer dan 16 jaar ervaring met subsidietrajecten voor een grote diversiteit aan klanten variërend van bedrijven, brancheorganisaties, O&O-fondsen, Gemeenten, onderwijsorganisaties en (zorg)instellingen. Alex heeft brede ervaring met subsidieprogramma’s op het gebied van onderwijs, opleiding, scholing, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Alex weet door zijn expertise, organisatietalent en analytisch vermogen onze klanten optimaal gebruik te laten maken van verschillende subsidieregelingen voor scholing en arbeid. Dit resulteert niet alleen in een hoge mate van succes voor de door hem begeleide aanvraagtrajecten maar ook in een verbetering van interne processen rondom administratie en verantwoording. PNO is als als full service financieel dienstverlener actief in het publieke domein van financiering van innovaties, investeringen en van scholing en arbeidsmarktprojecten in Nederland en daarbuiten. Of de overheid zich nu richt op 'sleutelgebieden' of 'topsectoren', feit is dat zij in haar stimuleringsbeleid veelvuldig gebruik maakt van financiële middelen en instrumenten. TEAM MANAGER PERSONEELSSUBSIDIES www.pnoconsultants.nl | +31 (0)20 655 60 90 mailto:alex.matasguiot@pnoconsultants.com

×