Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ECO-INNOVATION – 4 TIPS VOOR SUCCES
SUBSIDIE OM DE KLOOF TUSSEN R&D EN MARKT TE OVERBRUGGEN
4 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE AA...
CONNECTING AMBITIONS
WAAROM ECO-INNOVATION?
• Veel eco-vriendelijke innovaties blijven ‘steken’
bij R&D.
• De stap naar su...
CONNECTING AMBITIONS
TIP 1: BEPAAL DE HAALBAARHEID
1. Beoordeel uw project kritisch: is het echt
innovatief, hoe groot is ...
CONNECTING AMBITIONS
TIP 2: MAAK EEN BUSINESS CASE
IN FEITE MAAKT U EEN ONDERNEMERSPLAN
1. Eco-Innovation is bedoeld voor ...
CONNECTING AMBITIONS
1. Verzamel zoveel mogelijk informatie over
vergelijkbare oplossingen die op de
Europese markt beschi...
CONNECTING AMBITIONS
1. Houdt er al bij het aanvragen van Eco-
Innovation rekening mee dat een
projectadministratie verpli...
CONNECTING AMBITIONS
ECO-INNOVATION IN HET KORT
WAT WIL EUROPA?
De Europese Commissie wil u
helpen uw ‘eco-innovation’ tot...
CONNECTING AMBITIONS
MEER WETEN? STUUR MIJ EEN MAILTJE!
Ik heb een brede achtergrond op het gebied van duurzame innovatie ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eco innovation-4-tips-voor-succes

637 views

Published on

Eco-Innovation - Gaat u een innovatief, eco-vriendelijk product op de Europese markt brengen? Is de technische werking van uw product aangetoond? Maar mist u net aanvullend budget om uw innovatieve product op de markt te zetten? 50% van uw projectkosten kan met de Eco-Innovation subsidie worden gefinancierd.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eco innovation-4-tips-voor-succes

  1. 1. ECO-INNOVATION – 4 TIPS VOOR SUCCES SUBSIDIE OM DE KLOOF TUSSEN R&D EN MARKT TE OVERBRUGGEN 4 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE AANVRAAG Juli 2013 | PNO Consultants | Arjen van Kampen
  2. 2. CONNECTING AMBITIONS WAAROM ECO-INNOVATION? • Veel eco-vriendelijke innovaties blijven ‘steken’ bij R&D. • De stap naar succesvolle Europese marktintroductie blijkt financieel vaak te groot. • Met de Eco-Innovation subsidie ondersteunt ‘Europa’ bedrijven in deze fase. • Bestemd voor sectoren recycling, bouw, water, voedingsmiddelen en ‘green business’. EUROPA WIL DAADWERKELIJK INVESTEREN IN GROENE INNOVATIE
  3. 3. CONNECTING AMBITIONS TIP 1: BEPAAL DE HAALBAARHEID 1. Beoordeel uw project kritisch: is het echt innovatief, hoe groot is het milieuvoordeel en is er echt marktpotentie? 2. Stel een projectidee op dat de activiteiten samenvat die nodig zijn om Europese markpenetratie te realiseren. 3. Bekijk of samenwerking met internationale partners nodig is om het projectidee te kunnen uitvoeren. 4. Maak de kosten inzichtelijk die met het project gemoeid zijn. 5. Bepaal planning en looptijd; na maximaal drie jaar moet het project rendabel zijn. 6. Check bij een subsidie-expert of nu aan de minimale vereisten is voldaan om de subsidie te kunnen aanvragen. KIJK NAAR UW PROJECT ZOALS DE SUBSIDIEVERSTREKKER STRAKS UW AANVRAAG ZAL BEKIJKEN
  4. 4. CONNECTING AMBITIONS TIP 2: MAAK EEN BUSINESS CASE IN FEITE MAAKT U EEN ONDERNEMERSPLAN 1. Eco-Innovation is bedoeld voor het afdekken van de kosten voor het overwinnen van marktbarrieres tijdens de grootschalige marktintroductie van de nieuwe technologie. 2. Breng de kosten voor die periode nauwkeurig in kaart: denk aan loonkosten, investeringen in productieapparatuur, materiaal- verbruik. 3. Maar ook de business case voor de periode daarna: hoe gaat de technologie geld opleveren en hoeveel?
  5. 5. CONNECTING AMBITIONS 1. Verzamel zoveel mogelijk informatie over vergelijkbare oplossingen die op de Europese markt beschikbaar zijn; waarom is die van u beter? (innovatie, milieuvoordeel, de potentiele markt). 2. Zoek en benader (een) internationale partij(en) die dit project met u samen wil ontwikkelen (dit is geen voorwaarde bij deze subsidie, maar vergroot wel enorm de slaagkans van uw aanvraag) 3. Analyseer in detail de marktbarrières voor Europese uitrol en stel een plan op om systematisch deze drempels te slechten. TIP 3: MAAK UW NOG PROJECT STERKER GEWOON IS NOOIT GOED GENOEG!
  6. 6. CONNECTING AMBITIONS 1. Houdt er al bij het aanvragen van Eco- Innovation rekening mee dat een projectadministratie verplicht is; het is handig als uw administratie straks aansluit op wat u in de aanvraag vermeldt. 2. Neem in de aanvraag de kosten van uw subsidieadviseur mee voor het opzetten van de projectadministratie en de ondersteuning bij rapportage- verplichtingen: die kosten zijn subsidiabel! OPTIMALE VOORBEREIDING LEIDT TOT HET BESTE RESULTAAT TIP 4: NIET VERGETEN BIJ HET AANVRAGEN…
  7. 7. CONNECTING AMBITIONS ECO-INNOVATION IN HET KORT WAT WIL EUROPA? De Europese Commissie wil u helpen uw ‘eco-innovation’ tot daadwerkelijk succes te brengen. Dat is goed voor u en goed voor het Europese milieu. De EC doet dat door u een subsidie van 50% te geven voor de periode tussen R&D en de markt. WELKE THEMA’S VINDT DE EU BELANGRIJK? De EU subsidieert projecten die binnen één van de volgende thema’s vallen: • Materials recycling: het verbeteren van de kwaliteit van hergebruikte materialen door betere afvalsortering en behandelings- methodes. • Sustainable building products: bouwproducten en aanverwante processen die het gebruik van grondstoffen en afval- bijproducten verminderen. • Food and drink sector: schonere en innovatieve producten, inclusief verpakkings- methodes en materialen, processen en diensten die zich richten op een grotere resource efficiency. • Water: waterefficiënte processen, producten en technologieën, in het bijzonder watervrije processen. • Greening businesses: ontwerp, implementatie en marktverspreiding van innovatieve producten en diensten die milieugevolgen verminderen en minder grondstoffen gebruiken. RANDVOORWAARDEN  Een aanvraag kan ingediend worden door alle typen organisaties. Omdat Eco- Innovation vooral is bedoeld voor MKB’s, is het dus verstandig om MKB’s te betrekken in het project. • De EC wil graag dat partijen uit verschillende landen samenwerken. • Een ‘gemiddeld’ Eco-Innovation project heeft een omvang van circa €1,5 miljoen. Dit is natuurlijk een gemiddelde, maar projecten die véél groter of kleiner zijn worden doorgaans kritischer bekeken door de Europese Commissie. VOORBEELDPROJECTEN • 2011 SPRAY marktintroductie van een innovatief waterdoserings- systeem voor wasmachines door een grote was- machinefabrikant. • 2011 RECALL marktintroductie van een innovatief inzamelings- en verwerkingssyteem voor wateraantrekkende afvalstoffen door een afvalverwerker. • 2010 RCCP een innovatief chloorproductieproces door een chemisch bedrijf. WANNEER KUNT U AANVRAGEN? Naar verwachting gaat er in maart 2014 een nieuwe ronde open. OKE, WE KUNNEN HET TOCH NIET LATEN… • Wij hebben tussen 2008 en 2012 voor relaties 29 Eco Innovation-aanvragen ingediend… • …waarvan de helft door de subsidieverstrekker is goedgekeurd… • … en dat is 25% méér goedgekeurde aanvragen dan het Europees gemiddelde van andere subsidieaanvragers!
  8. 8. CONNECTING AMBITIONS MEER WETEN? STUUR MIJ EEN MAILTJE! Ik heb een brede achtergrond op het gebied van duurzame innovatie en veel ervaring met projecten op het gebied van milieu, duurzame energie en biobased economy. Ik heb voor een grote diversiteit aan klanten subsidietrajecten mogen verzorgen: variërend van MKB, multinationals tot onderzoeksinstellingen. Mijn ervaring (en interesse) ligt vooral op het gebied van Europese subsidieprogramma’s, en dan specifiek op de gebieden onderzoek- en ontwikkeling, demonstratie en marktintroductie voor innovatieve duurzame technologie. Ik weet door mijn enthousiasme en inhoudelijke expertise partijen aan elkaar te verbinden, consortia te bouwen en projecten te ontwikkelen die optimaal aansluiten bij het beleid en de doelstellingen van de Europese Commissie. Dit resulteert in sterke projecten en kansrijke aanvragen. Bent u momenteel bezig met een Eco Innovation project? Ik kan u verder helpen. Stuur mij een mailtje! ARJEN VAN KAMPEN - CALL COÖRDINATOR ECO INNOVATION arjen.vankampen@pnoconsultants.com

×