Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cofinanciering sectorplannen. Deel 3: de uitvoering

1,437 views

Published on

In deze driedelige serie vertellen wij u de belangrijkste stappen die u kunt nemen voor een goed sectorplan om werkgelegenheid in uw sector te stimuleren. Waar moet u op letten tijdens de projectvoorbereiding, de aanvraag en de aanvraag? Oftewel, hoe komt u in aanmerking voor cofinanciering van uw sectorplan?

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cofinanciering sectorplannen. Deel 3: de uitvoering

  1. 1. DE WEG NAAR EEN GOED SECTORPLAN THEMA: SCHOLING & ARBEID IN 3 DELEN NAAR EEN GOED PROJECT SAMEN WERKEN AAN EEN PLAN DAT BIJDRAAGT AAN BEHOUD VAN WERK, HET VINDEN VAN NIEUW WERK EN AAN GROEI VAN WERKGELEGENHEID “ “ COFINANCIERING SECTORPLANNEN: GROTE KANS VOOR MEER WERKGELEGENHEID DEEL 3: DE UITVOERING VAN HET PROJECT
  2. 2. DE UITVOERING 3 NA DE AANVRAAG VOOR COFINANCIERING VOOR UW SECTORPLAN MOET HET PROJECT VOOR MINSTENS 60% WORDEN UITGEVOERD. DE REGELING RICHT ZICH OP: AANVRAAG GEDAAN? GA VERDER MET DEEL 3 VOOR EEN GOED SECTORPLAN: DE UITVOERING. • MEER WERK OF STAGEPLEKKEN VOOR JONGEREN; • BEHOUD VAN VAKKRACHTEN; • BEGELEIDING VAN MET WERKLOOSHEID BEDREIGDE WERKNEMERS NAAR NIEUW WERK. ACHTERGROND BUDGET VOOR 2014 – 2015 IS € 590 MILJOEN EURO
  3. 3. DE UITVOERING 3 DOE WAT U HEBT OPGESCHREVEN! DE UITERLIJKE START VAN DE UITVOERING VAN DE MAATREGELEN UIT HET PLAN IS 6 MAANDEN NA BESCHIKKING! 1 GELUKT? WAT MAG U NIET VERGETEN?
  4. 4. DE UITVOERING 3 BENT U VOLLEDIG OP DE HOOGTE VAN WAT ER IN UW PROJECT GEBEURT? Als u niet, niet tijdig of niet geheel de geplande activiteiten kunt uitvoeren moet u namelijk het Agentschap SZW onmiddellijk informeren. JA?2 WAT MAG U NIET VERGETEN? DOE WAT U HEBT OPGESCHREVEN!
  5. 5. DE UITVOERING 3 HOUDT U VOLDOENDE REKENING MET DE TIJD DIE DE PROJECTADMINISTRATIE KOST? De administratievoorschriften lijken in eerste instantie niet heel gedetailleerd. Maar als u de aantallen, aard en kosten van maatregelen moet rapporteren, vergt dat toch een uitgebreide vastlegging van wat er gebeurt in het project. JA?3 WAT MAG U NIET VERGETEN? DOE WAT U HEBT OPGESCHREVEN!
  6. 6. DE UITVOERING 3 IS UW ADMINISTRATIE ALTIJD UP TO DATE EN CONTROLEERBAAR? Het Ministerie verwacht dat de administratie voor controle op één locatie beschikbaar is. Vooral voor grote (landelijke) projecten vergt dit een serieuze inspanning. JA?4 WAT MAG U NIET VERGETEN? DOE WAT U HEBT OPGESCHREVEN!
  7. 7. TOT SLOT 3 Deze subsidie is bedoeld om werk- en stageplekken te creëren, vakkrachten te behouden en met werkloosheid bedreigde werknemers naar nieuw werk te begeleiden. In een project kunt u voor alle kosten die u maakt voor subsidiabele projectactiviteiten inclusief overhead en daarbij behorende exploitatiekosten voor 50% subsidie krijgen. Subsidiabele projectactviteiten moeten verband houden met tenminste 2 van de onderstaande thema’s:  arbeidsinstroom en begeleiding jongeren;  behoud oudere vakkrachten;  arbeidsinstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;  mobiliteit en duurzame inzetbaarheid;  scholing;  van-werk-naar-werk van met ontslag bedreigden (sectoraal en intersectoraal);  goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Het project moet voor minimaal 60% worden uitgevoerd zoals beschreven in de aanvraag. Lukt dit niet, dan wordt de subsidie op 0 euro vastgesteld. PNO heeft veel kennis en ervaring op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt in sectoren, branches en regio’s. Maak daar gebruik van als u een sectorplan heeft dat mogelijk voor cofinanciering in aanmerking komt! De eerstkomende openstelling is van 1 april tot en met 31 mei 2014. WAAROM? SUBSIDIE VOOR WELKE KOSTEN? BELANGRIJK PROJECTVOORWAARDEN AANVRAAGPERIODE
  8. 8. MAIL DAN NAAR: THEMA: SCHOLING & ARBEID DIEDRICK.JANSEN@PNOCONSULTANTS.COM HEEFT U VRAGEN OVER DE UITVOERING? WILT U MEER WETEN OVER SCHOLING & ARBEID? BEKIJK DE SLIDESHARE OVER DE SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN Senior consultant, Scholing & Arbeid

×