Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krzysztof Moskwa - Podstawy metod zwinnych: jak to działa? Story points, czyli jednostki wartości

728 views

Published on

Krzysztof Moskwa. Krzysztof ma ponad dziesięć lat doświadczenia w prowadzeniu projektów produkcji oprogramowania. Obecnie pracuje w firmie Orad (część Avid Technology). Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Studium MBA US. Posiadacz certyfikatu PMP Project Managment Institute. Wspiera lokalny oddział PMI Szczecin jako wolontariusz.

Temat wystąpienia to "Podstawy Metod Zwinnych: Jak to działa? Story Points, czyli Jednostki Wartości."

Published in: Business
 • Be the first to comment

Krzysztof Moskwa - Podstawy metod zwinnych: jak to działa? Story points, czyli jednostki wartości

 1. 1. Krzysztof Moskwa, MBA, PMP krzysztof.moskwa@pmi.orag.pl
 2. 2.  Zarządzanie projektami  Metody iteracyjno-przyrostowe (używane przy wytwarzaniu oprogramowania)  Metody zwinne (ang. Agile)  Zarządzanie projektem w czasie  Szacowanie pracochłonności 2
 3. 3. "Waterfall model" by Peter Kemp / Paul Smith - Adapted from Paul Smith's work at wikipedia. Licensed under CC BY 3.0 via Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterfall_model.svg#/media/File:Waterfall_model.svg 3
 4. 4. Scrum process" by Lakeworks - Own work. Licensed under GFDL via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scrum_process.svg#/media/File:Scrum_process.svg 4
 5. 5.  Co to jest szacowanie?  Podstawowe techniki szacowania  Punkty Wartości (Story Points) i ich działanie  Poker Planujący  Słabe punkty i potencjalne meandry, na które trzeba uważać 5
 6. 6.  Przybliżone określanie wartości jakiejś wielkości, w przypadku kiedy nie posiadamy pełnych danych  Szacowanie w projekcie może dotyczyć wszystkich tych elementów, które podlegają jakimś ograniczeniom, takich jak: zakres, czas, koszt, jakość, zasoby, czy ryzyka.  Zwykle skupiamy się na szacowaniu czasu i kosztów. 6
 7. 7.  Techniki szacowania opisywane w literaturze zwykle wydają się dość proste, ale estymacja bywa procesem dość złożonym.  W/g badań przeprowadzonych wśród firm Fortune 500 tylko 1 na 4 projekty zakończyły się zgodnie z planowanym czasem i budżetem. 7
 8. 8.  Ile czasu zajmie przebycie dystansu 6km? 8
 9. 9.  Szacowanie przez analogię do podobnych projektów  Analiza wysiłku potrzebnego na realizację zadań  Techniki programowe (np. na podstawie liczby linii kodu)  Opinie specjalistów  Metody Delfickie  Metoda PERT {np. (O + 4M + P) / 6}  Modele CoCoMo 1/CoCoMo 2  Punkty Funkcyjne Albrectsa  Metody parametryczne (np. w PRICE)  Techniki od ogółu do szczegółu i od szczegółu do ogółu 9 Źródło: Software Estimation using a Combination of Techniques By Klaus Nielsen
 10. 10.  Względnej wymiarowości (np. Punkty Wartości)  Metoda Delficka  Poker planujący (ang. Planning Poker)  Metoda Koligacji (np. Metoda T-Shirt, S, M, L, XL)  Metoda czasu idelnego/rzeczywistego  Dekompozycji zadań  Techniki od szczegółu do ogółu i od ogółu do szczegółu  Metoda CAEA (Constructive Agile Estimation Algorithm)  Estymacji czasu, budżetu i kosztów 10 Źródło: Software Estimation using a Combination of Techniques By Klaus Nielsen
 11. 11. 11
 12. 12.  Względne jednostki określające pracochłonność wykonania określonego zadania  Umożliwiają empiryczne określenie względnej prędkości pracy zespołu  Znając naszą „prędkość spalania” oraz mając oszacowany rejestr produktu można w pewnym zakresie prognozować czas zakończenia określonego zakresu działań 12
 13. 13. Wstępne przypisanie SP 1 2 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 3 + 5 = 8 5 + 8 = 13 8+ 13 = 21 13 + 21 = 34 21 + 34 = 55 34 + 55 = 89 55 + 89 = 144 Etc [...] 13
 14. 14.  Precyzja kontra dokładność  Która liczba jest lepsza? 3 3.3763 14
 15. 15. π 3.14159 15
 16. 16. Porównanie z szacowaniem typu „rząd wielkości” (ang. order of magnitude) dokł. -25 % +75% 16
 17. 17. 17
 18. 18.  Historie są przedstawiane kolejno do oszacowania  Dyskusja, po której każdy uczestnik wybiera kartę określającą oszacowaną przez niego pracę  Wybrane karty są utrzymywane w tajemnicy przed innymi osobami  Karty są ujawniane jednocześnie  Przy rozbieżnościach wracamy do dyskusji i ponawiamy grę 18
 19. 19. Karta SP As 1 2 2 3 3 4 5 5 8 6 13 7 21 8 34 9 55 ... ... Królowa To trzeba podzielić! Król Podyskutujmy? 19
 20. 20.  Wybór miejsca i gatunku  Kupienie sadzonki  Transport na miejsce  Odchwaszczenie i przekopanie miejsca sadzenia  Dodanie kompostu do ziemi  Wykopanie dołu  Umieszczenie drzewa w miejscu sadzenia  Obsypanie drzewka żyzną ziemią  Podlanie  Przywiązanie do palika 20
 21. 21.  Zbiera opinie wielu specjalistów z różnych dziedzin  Szacowanie wykonują osoby, które będą wykonywać pracę  Potencjalne niezgodności trzeba wyjaśnić, co wzmacnia komunikację w zespole i kompensuje potencjalne brakujące informacje wśród członków zespołu  Badania świadczą, że uśrednianie wyników estymat wielu ludzi prowadzi do lepszych rezultatów niż poleganie na pojedynczej opinii  Po prostu jest to fajniejsze niż wypełnianie tabel! 21
 22. 22.  Dla bliskiego zasięgu czasu możemy oszacować implementację poszczególnych historii z dokładnością co do godzin  Dla dalekiego zasięgu Punkty Wartości zaczynają spełniać swoje zadanie  Przy średnim zasięgu perspektywy mogą pojawić się pewne niekorzystne zjawiska 22
 23. 23.  Nasze szacowanie  I. 34  II. 55  III. 1  IV. 8  V. 34  VI. 21  +---- = 153  VII. 55  VIII. 34 23  Spalanie  IV – 250 SP  V – 200 SP  VI – 170 SP  VII - 140 SP  Średnia ~190
 24. 24.  Określanie Średniej Prędkości Spalania (ang.Velocity) poprzez obserwację  Systemy potrafią zrobić to automatycznie  Na „prędkość spalania” mają wpływ np. urlopy, chorobowe, zebrania, celebracje  Powyższe są brane automatycznie pod uwagę, ponieważ są wynikiem obserwacji procesu 24
 25. 25.  Zespół oraz Scrum Master ◦ Pomaga określić zakres pracy, który da się umieścić w ramach kolejnego Sprintu ◦ Nie jest (nie powinien być) ciągle zasypywany pytaniami typu “ile to jeszcze potrwa?”, “kiedy to będzie zrobione?”  Właściciel Produktu ◦ Dostaje informację zwrotną na temat poziomu skomplikowania zadań ◦ Wiedząc jaka jest pracochłonność poszczególnych zadań, może łatwiej ustalić właściwie ich priorytety ◦ Orientacyjnie może dowiedzieć się ile czasu zajmie wykonanie danego zakresu Rejestru Produktu  Sponsor ◦ Może dostać informację jaki zakres pracy da się zrealizować w określonym terminie 25
 26. 26.  Początek stosowania metody  Zmiany dostępnych zasobów (powiększenie lub zmniejszenie liczebności zespołu)  Zmiana domeny w której porusza się zespół (np. zmiana narzędzi, języka programowania)  Wdrożenie nowych elementów do procesu (np. Test Driven Development, jeśli nie był stosowany) 26
 27. 27.  Inflacja/Deflacja Punktów Wartości  Poświęcanie jakości na rzecz przewidywalności (udawajmy, że się wyrobiliśmy z tym zadaniem w tym sprincie)  Porównywanie zespołów na podstawie ilości spalanych punktów w czasie sprintu (nie jest to miara wydajności)  Jeśli w zespół ma problem z szacowaniem, SP mogą wprowadzić jeszcze większy mętlik NUTs (Nebulous Units of Time)  Zbyt drobiazgowa „rachunkowość” (piękne wykresy spalania, a robota jakoś nie idzie) 27 Źródło: Stop Using Story Points by Joshua Kerievsky
 28. 28.  Określiliśmy jakim fragmentem zarządzania projektami (szacowanie pracy) oraz jakimi metodami się zajmujemy (Agile)  Określiliśmy co to jest szacowanie  Powtórzyliśmy sobie podstawowe techniki szacowania  Opowiedzieliśmy sobie o Punktach Wartości (Story Points)  Zrobiliśmy krótki pokaz jak działa Poker Planujący  Zwróciliśmy uwagę na potencjalne meandry, na które trzeba uważać w czasie stosowania wymienionych technik 28
 29. 29. A Guide to the Project Managament Body of Knowledge (PMBOK(r) Guide) Fifth Edition ANSI/PMI Software Estimation using a Combination of Techniques By Klaus Nielsen, MBA, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP PMI Virtual Library 29
 30. 30. Simple Model for Agile Development By Tony Alletag, PMI-ACP, PMP and others... PMI Virtual Library Szacowanie oprogramowania: kulisy czarnej magii Steve McConnell Microsoft Press 2006 30
 31. 31. Stop Using Story Points, Joshua Kerievsky Industrial Logic, Posted October 12, 2012 https://www.industriallogic.com/blog/stop-using-story-points/ 31

×