Successfully reported this slideshow.

Refusjon helfo sårbehandling

0

Share

Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Refusjon helfo sårbehandling

 1. 1. Møteplassen Tema: Sår Refusjon fra HELFO og sårbehandling i kommunene
 2. 2. Takstbruk En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene. Møteplassen 29.11.2017
 3. 3. Takstene for konsultasjoner innbefatter • Intramuskulære injeksjoner av vanlige medikamenter • overflateanestesi (OVA) • fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne • fjerning av sting i sår • rensing av små sår • åpning av overflatisk abscess Møteplassen 29.11.2017
 4. 4. Takster En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene. Møteplassen 29.11.2017
 5. 5. Satser for forbruksmateriell • 10a Materiellgruppe 1 Honorartakst kr 61 • - Elastiske bind • 10b Materiellgruppe 2 Honorartakst kr 91 • -Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc. • 10c Materiellgruppe 3 Honorartakst kr 128 • -Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell • 10d Materiellgruppe 4 Honorartakst kr 173 • -Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, • bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell • -Materiell til behandling/skifting av større sår og skader Møteplassen 29.11.2017
 6. 6. • Merknad B5 • Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer. • Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående • fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens • kostnad. • Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i • taksten. • Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller • som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4. (Yrkesskadedekning) Møteplassen 29.11.2017
 7. 7. Takst 100 • 100 Mindre kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende): kr 109 • -Anlegging av blodtomhet • -Biopsi • -Elektrokauterisering • -Fjerning av dyptsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva • -Fjerning av fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva • -Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg • -Incisjon av peritonsillær abscess • -Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne (gjelder ikke ved cytologisk prøvetaking fra slimhinne) • -Skifting av store sår • -Sår behandlet med sutur • Der flere av de ovennevnte prosedyrer blir utført kan taksten kreves per prosedyre. Ved • injeksjoner kan taksten kun kreves en gang per ledd, slimpose eller seneskjede Møteplassen 29.11.2017
 8. 8. Takst 105 • 105 Større kirurgiske prosedyrer (listen er uttømmende): kr 209 • -Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone • -Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev • -Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. "tru-cut") • -Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud • -Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå • -Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis) • -Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt • -Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger • -Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur • -Sår som trenger mer inngående sårtoilette på grunn av knusing eller forurensning • -Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne) • Der flere av de ovennevnte prosedyrer blir utført kan taksten kreves per prosedyre Møteplassen 29.11.2017
 9. 9. Takst 14 • 14 Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter kr 575 pr 30 min • (herunder telefonmøter med mer enn 2 deltagere og videokonferanse) med • helse- og/eller sosialfaglig personell som et ledd i behandlingsopplegg for enkeltpasienterBeregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynt • halvtime. Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten beregnes for den samlede • møte-/reisetid, ikke per pasient. Legen må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med Møteplassen 29.11.2017
 10. 10. Folketrygdlovens § 5-22 §5-22. Bidrag til spesielle formål Det kan gis bidrag til dekning av utgifter til helsetjenester etter folketrygdloven § 5-22, når utgiftene ikke dekkes etter andre bestemmelser i folketrygdloven eller andre lover. Helsedirektoratet har fastsatt retningslinjer for hvilke formål det gis bidrag til. Det kan ikke gis bidrag til andre formål enn disse. Møteplassen 29.11.2017
 11. 11. Bidrag - individuell refusjon Utgiftene må overstige 1 825 kroner i kalenderåret 2017. Det gis bidrag til dekning av 90 prosent av utgiftene som overstiger 1 825 kroner, når ikke annet er bestemt. Møteplassen 29.11.2017
 12. 12. Det er et vilkår at utgiftene ikke dekkes pliktmessig, verken etter folketrygdloven eller etter annen lov Bidragsordningen er sekundær til annen lovgivning Dersom utgiftene dekkes av eksempelvis helseforetak eller av kommunen, kan det ikke gis refusjon med bidrag Den som utløser behovet for materiellet, står ansvarlig for utgiftene Eksempelvis når en medisinsk behandling er påbegynt i sykehus, dekkes utgiftene til nødvendig medisinsk forbruksmateriell av avdeling for behandlingshjelpemidler som er organisert under de regionale helseforetakene Møteplassen 29.11.2017
 13. 13. Kroniske og alvorlige sår og fistler • Det kan gis bidrag til nødvendige utgifter til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell samt reseptfrie legemidler til bruk i sårbehandling av kroniske og alvorlige sår og fistler Eks. kreftsår, trykksår (liggesår) venøse leggsår, diabetiske sår og arteriosclerotiske sår • Det er et vilkår at behovet for materiellet varer minst tre måneder i løpet av et år. Materiellet skal være kjøpt på apotek eller hos bandasjist • 90 prosent refusjon over 1 825 kroner Møteplassen 29.11.2017
 14. 14. Møteplassen 29.11.2017

×