Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Diabetiske fotsår

 1. 1. Diabetisk fotsår DEFINISJON: Sår hos diabetiker under ankelnivå
 2. 2. Oversikt 1. Problemet 2. Patogenese 3. Eksempel 4. Profylakse 5. Behandling 6. Diabetespoliklinikken
 3. 3. Anbefalinger Beate Sørgård, kap 21 Fotsår: - Elsa Orvik
 4. 4. Nasjonale beh veiledning for antibiotika Abdomen Urinveier Genitalia Ben og ledd Lyme borreliose Multiresistente mikrober Sepsis Febril nøytropeni Intravasale katetre Endokarditt Sentralt nervesystem Øvre luftveier Nedre luftveier Abdomen Urinveier Genitalia
 5. 5. Problemet
 6. 6. Diabetisk fotsår og amputasjon Oppleves av pas som den mest fryktede senkomplikasjon Antall amputasjoner hos DM øker med 10% hvert år Hyppigste årsak til innleggelse av diabetikere Livskvalitet Høy mortalitet: 5 års overlevelse < 5 år > c.prostatae og c.mammae Til sammenlikning lite investering i ”public awareness” og screening
 7. 7. Risiko Levi/Armstrong -Moulik Livstidsrisiko for diabetisk fotsår er på 15% (15-25%) 50% alle innleggelser for diab. fotsår ender med amput 50% av alle amputerte får et nytt sår innen 18mdr 50% får en ny amputasjon ila 3-5 år. 50% (40) dør innen 5 år etter amputasjon
 8. 8. Patogenese Perifer nevropati Perifer arteriosklerose Infeksjon
 9. 9. Nevropati Hovedårsak til diab.fotsår 50% av alle > 60år gl /eller diabetes > 25 år Perifer: Sensorisk: smerte/berøring, temp, proprioception Motorisk: feilstilling av fot gir feil belastning Autonom: shunting av blod fra art til vener tørr hud, fissurer, inngangsport for infeksjon
 10. 10. Perifer arteriosklerose Mye høyre forekomst hos diabetikere Mikro-og makrosirkulasjon Klinisk vurdering kan være vanskelig Ca-holdige plaques  stive kar Shunting til vener  varm fot Ankel-arm index - Angiografi –Karkirurg Viktigste enkeltfaktor vis a vis prognose
 11. 11. Infeksjon Kliniske tegn ofte fraværende og biokjemi ofte negativ Inngangsport: Fissurer, trykksår,gnagsår, traumer, termoskader Metabolske: Inf/Hyperglykemi/ leukocytfunksjon Vaskulære forhold: Særlig krav om god sirkulasjon
 12. 12. Triaden: Nevropati +PAD + Infeksjon Nevropati Sens., motorisk, autonom Trykksår –callus, nekrose Perifer arteriosklerose Medvirkende årsak 50% Iskemi, gangren,amput INFEKSJON
 13. 13. Osteomyelitt –diagnostikk (McCulloch/Hordon data fra 1995) TEST SENS SPES Probe to bone 66 85 Røntgen 62+/-10 64+/-12 MR 99 83
 14. 14. Charkot-foten Diabetisk neuroarthropati i fot Tarso-metatarsal –led Metatarso-phalangeal-led Smertefri hevelse og rødme av fot uten reaktive biokjemiske parametre likner på cellulitt eller osteomyelitt Sver forvrengning av fotens arkitektur Multiple stress-frakturer ”A bag of bones”
 15. 15. Eksempel
 16. 16. Eksempel Et lite gnagsår i januar
 17. 17. Eksempel
 18. 18. Infeksjon Osteomyelitt Ischemi
 19. 19. Amputasjon mai
 20. 20. Sårinfeksjon juni Sondering (probe to bone) Kirurgisk seksjon Innlagt sepsis august AMI - mors
 21. 21. Mortalitet
 22. 22. Strategi Profylakse Behandling Multidisiplinære team
 23. 23. Oversikt ny retningslinjer 2016 7.1.Identifisere pas med risiko for fotsår og undersøkelse av nevropati 7.2 DM fotsår: forebygging, henvisning og oppfølging 7.3. DM nevropati: Behandling
 24. 24. Strategi – nasjonal veiledning PROFYLAKSE Risiko-stratifisering Kontroll intervall Avlastning Fotterapeut BEHANDLING Primær helsetjeneste Vurdere sår Henvisningskriterier Sykehus Multidisc team Polinikk/innleggelse
 25. 25. Profylakse Najonale retningslinjer 2016
 26. 26. Us og diagn pas med nevropati Identifisere risiko for å få fotsår ALLE PASIENTER MED DIABETES Årlig undersøkelse med monofilament Palpere fotpulser Vurdering av feilstilling og hard hud Skaffe informasjon om tidligere fotsår eller amputasjon Handlingsplan ifht: Høy/Moderat/Lav risiko
 27. 27. Handlingsplan Høy risiko Inspeksjon ved hver diabeteskontroll Trykkavlastende fottøy Regelmessig fotterapeut Moderat Årlig kontroll Regelmessig fotterapeut Lav risiko Årlig kontroll
 28. 28. Alle får brosjyre www.helsedirektoratet.no
 29. 29. Behandling
 30. 30. Multidisiplinært team og redusert morb/mort Weck 2013 observasjonsstudie: kontrollgruppe 5 x amput. Kontrollgruppe 4 x mortalitet under innleggelse NICE: 6 kohortestudier Stor risikoreduksjon Latenstid for henvisning: ADA(US) og Prompers(EU): latenstid til henvisning ~ prognose Cost-effectiveness (UK)
 31. 31. Multidisciplinært team Store nasjonale og internasjonale forskjeller Ressurser Minstekrav: Kirurg/ortoped Indremedisiner/endokrinolog Sykepleier Fotterapeut
 32. 32. Henvise hvilke sår til spesialisthelsetjenesten Sår med infeksjon Sår med ischemi eller nevropati Sår hos pas med tidligere gjennomgått sår Sår uten disse risikofaktorer men av varighet > 3 uker ”Alle”
 33. 33. Awareness UK Pasient UK: ”Foot attack” Fotsår hos DM med nevroapti eller PAD Pamflett: ”How to Spot a Foot Attack” Pathway  Helsetjeneste 1&2 Hjemmetjeneste Fastleger  Sykehus Diabetesteam 24 timer
 34. 34. Diabetespoliklinikken BS Sårklinikk Hver onsdag Ca 12 pas 2 diaspl + 1 lege Ny pas tas akutt/subakutt Kursing Støttespillere Kirurg BS Karkirurg DS Infeksjonsmed Hjemmesykepleie Ortopediteknikk Sandvika
 35. 35. Praksis Sårprosedyre: Diaspl Revisjon: Diaspl/kirurg Avlastning: Diaspl/Ortopediteknikk Antibiotika: Endokrinolog/Infeks. Sirkulasjon: Endokrinolog/Karkirurg Glykemisk kontroll: Endokrinolog/Diab.spl.
 36. 36. Resyme
 37. 37. Diabetisk fotsår # andre sår Tradisjonell mangel på forståelse ”Bare et sår” Betydning av avlastning Lavstatus felt hos behandlere Høyrisikotilstand Vanskelig Multifaktoriell etiologi Multidisiplinært team Egen lokalbehandling Nasjonale retningslinjer
 38. 38. ADA 2008
 39. 39. Diabetiske fotsår Handtering Antibiotika
 40. 40. Charcot patogenese

×