Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Arterielle sår

 1. 1. Arteriosklerose • Generell sykdom • Forstyrrer normal blodgjennom- – strømning • Forårsaker reduksjon i oxygentilbud • Symptomer oppstår når etterspørsel blir større enn arterienes bærekapasitet • Fremmer trombotiske fenomener • Fremmer collateralutvikling
 2. 2. Arteriosklerose symptomer fra underekstremiteter • Claudicatio intermittens • ”Leriche” syndrome (ofte m. Impotens) • Hvilesmerter (truende gangrene) • ”Arterielle sår” • Manifest gangrene
 3. 3. Risiko Alder, kjønn, etnisitet, tobakk, DM, HT, blodfett, genetikk, fedme, aktivitetsnivå, homocysteinaemi, etc, etc
 4. 4. Symptomgivende arteriosklerose i underekstremiteter • 20% av befolkningen > 70 år og • 5% av befolkningen > 55 år har symptomer • 15-20 % av disse har ”alvorlige” symptomer • diverse kompliserende tilstander • forventet levetid redusert med 10 år
 5. 5. Stabil klaudikasjon (70-80%) Forverring av symptomer (10-20%) Kritisk ischaemi (1-2%) Hjerterinfarkt eller hjerneslag (20%) QOL redusert Depresjon Hva claudikanten kan se frem til 5 års perspektiv
 6. 6. Symptomgivende arteriosklerose i underekstremiteter. ”tilnærming” • Konservativ ”behandling” ? • Intervensjonsradiologi ? • Operasjon ?
 7. 7. Konservativ ”behandling” av claudikatio • Røykestopp • Cholesterolnedsettende farmaka • Diabeteskontroll • Gåtrening • ”Platehemmer” • Generelle leve / kostholdsregler
 8. 8. Konservativ «behandling» Alt for mange claudikanter henvises før noen form for rådgivning i fht mosjon, røykestopp, matvaner og OMB er gitt!! Alt for mange claudikanter behandles med meget variabelt resultat Claudikasjon er som regel benign tilstand
 9. 9. Konservativ behandling Med aksept for at claudikasjon ikke er alvorlig «sykdom» men et symptom tydende på mer alvorlig tilstand: Tenk mer på konservative tiltak enn en henvisning til karkirurgisk enhet Tenk på risiko for andre sykdommer Igangsett OMB Gi råd om trening, evt henv til fysioterapeut Se «ClaudikatioNet.ne»
 10. 10. Kritisk ischaemi Ensbetydende med sår/gangrenutvikling uten behandling Livsstilendring essiensiell Risiko for utvikling av CI til kritisk ischaemi øker X4 ved DM X3 Røyk X2 ved hypercholesterolaemi • (Aboyans V, et al: Circulation 2006;
 11. 11. Kritisk ischaemi Risiko for major amputasjon 25% selv med muligheter for intervensjon/opersjon Risiko for cardiovaskular død 25% ila et år • (Hirsch AT, et al. JAMA 2001; 286:1317)
 12. 12. Sår Den viktigste sårbehandlingen er forebygging
 13. 13. Mistanke om arterielle sår evaluering før henvisning Såranamnese Risikof: Røyk, DM, HT, Hyperlipedaemi, høy alder Fedme, hypothyroidismus, nyresvikt , familiehist. etc Perifere pulser?? Kap refill ABI – kvalitet på signal (Transcutan O2 metning i sårkant (>40mmHg))
 14. 14. Mistanke om arterielle sår Utredning • Anamnese / klinisk undersøkelse • Blodtrykksmåling, indeks (ABI) før og etter belastning • Ultralyd • Angiografi • CT
 15. 15. Arterielle sår Endestadium av arteriosklerose med utvikling av sår/gangren Resultat av akutt iskemi (emboli/trombose) Comorbiditet vanlig De færreste «arterielle» sår er primært gangren
 16. 16. Arterielle sår Behandling Mål: Revaskularisering «Lokal sårbehandling» (som regel ikke nok for tilheling) Endovaskulær behandling (PTA +/- stent, evt trombolyse Kirurgi AB sjelden indisert på grunnlag av kolonisering
 17. 17. Arterielle sår behandling Forsøke å holde gangren tørt (reduserer bakt. Bel.) Grønnsåpebad forbudt Åpne sår: fuktig kontrollert miljø Revisjon før revaskulaarisering bør ikke gjøres uten å fjerne løse nekroser og dermed redusere kolonisering Radikal revisjon etter revaskularisering hvoretter fuktig sårmiljø, evt VAC
 18. 18. Amputasjoner ved kritisk ischaemi • Når skal en anbefale amputasjon? • Hvor langt skal en gå i forsøk på rekonstruksjon? • Hvilket nivå er å anbefale? • Når skal en hverken anbefale amputasjon eller rekonstruksjon? • Hva går pasienten til etter amputasjon?
 19. 19. Amputasjoner v/ kritisk ischaemi

×