Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llibret infantil oloriz 2014

180 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llibret infantil oloriz 2014

 1. 1. Explicació i relació de la falla infantil que du per lema “Un Món en 3D”
 2. 2. I. ¿Que és això del 3D? SEGUINT LES INDICACIONS HUI VOREM TRES DIMENSIONS Ab les ciències avançant moltes voltes no m'ho explique i parlant la pata fique puix m'acabe equivocant. Vull fer-te una confessió, que comprenc a dures penes com arriba a les antenes lo que ix per televisió. Tot està més comprimit, i lo digital fascina, pero si així es denomina... es que te que vore el dit. En qüestions d'este aparell torne a dir que sòc metòdic conec el tubo catòdic que ara és cosa del rovell. Si parlem de quins canals són els meus més predilectes no tinc respostes correctes ni que siguen actuals. 2
 3. 3. La televisió ha canviat com els temps i nostra vida, que s'ha vist afavorida per tot lo que s'ha inventat. Del més divertit dels focs naixqué la videoconsola, que mos trenca la vedriola si volem comprar molts jocs. Per la musica i demés unes coses chicotetes porten dins les cançonetes que es diuen “emepetres”. Estil de vida complet ab diversió de la bona, en el Facebook proporciona qualsevol que estiga en ret. Internet també és genial per mantindre una conversa on la gent sempre està immersa de forma testimonial. N'hi dins dels ordenadors un que porta un mos de poma i que no resulta broma puix te un fum de seguidors. 3
 4. 4. I si parles de ninots el procés no t'ho creuries ni jamai t'ho pensaries puix ara els fan els robots. I ací arriba quin motiu esta falla mos presenta, quina explicació detenta dins d'un tema tan creatiu. Un tema de dimensions que es troben estructurades en ulleres preparades que seran font d'ilusions. Una ciència que em cau be i que és prou entretinguda desenrolla eixa moguda de vore el món en 3D. És el 3D divertit un recurs per fer la festa que en el món farà conquesta i que la falla ha acollit. Ara ya és moment d'acció i que veges esta falla, un 3D que fa rialla ab la seua animació. 4
 5. 5. Personages coneguts, els més divertits programes, paisages i panorames, per l'artiste concebuts. Obrirem els nostres ulls i dins l'era de l'arrova del 3D que més innova farem contes i reculls. Les ulleres mos fiquem i tindreu que fer promesa de mirar l'image emesa, perque junts be la fruirem. II. Una programació... ¡en tres dimensions! ESTES PERSONALITATS MOS CONTEN CURIOSITATS Encenem junts la “finestra” que està boja de remat, puix del desficaci és mestra i mos fica en la palestra un món molt ben animat. La “finestra” és divertida, ingeniosa i dona vida. Pero avance de bestreta 5
 6. 6. fent subtil l'aclariment de que tanta “finestreta” que salta i que no està queta eixirà un llum absorbent. Puix si sembla un gran encert la “finestra” que em obert. Les “finestres” es passegen al voltant dels infantils mentres ballen i es menegen alcant desijos i enveges en els somis més febrils. Les “finestres” fan molt bé eixa màgia del 3D “Finestres” que estan obertes a les bones sensacions que de goig van recobertes i en relleu són descobertes... ¡com a grans televisions! ¡Veges tu, quin patiment tinc ab el comandament! Oferixen ab mestrage estes teles siderals, pirates a l'abordage, el fútbol i el patinage i també documentals. 6
 7. 7. L’últim tu l’has escollit i segur que t'has dormit... Nostres nanos les pantalles tots al temps les han canviat, puix és temps d'endevinalles i de totes les rondalles que “Pepa Pig” ha portat. La porqueta és garantia... ¡quin èxit que te la tia! Atres són també famosos per chocar com fa un expert, que ademés són ambiciosos i molt poc afectuosos ab els porcs de color vert. En el mòvil has jugat i segur que t'ha agradat. “Angry Birds” és una festa que també pots vore ací, a on un porc que molt protesta un pardal que li detesta va i li amolla un colp prou fi. Un vol fer-li una consulta... ¡l'atre va... i es catapulta! 7
 8. 8. De moda tens eixa cuina per chiquets i per més grans on el chef que sempre afina i que al juge no enverina tindrà l'èxit en les mans. Master Chef viurà un pitote ¡si concursa en ell... Chicote! La cuina porta sorpreses puix menjar és un plaer, i mos ixen hamburgueses les rossetes del deler, lo que pugues tu voler ¡i inclús pizzes bolonyeses! També són ben acollides les creïlles molt fregides. III. “Fallerisant” el 3D FINS LA CRIDA ESTÀ CAMBIANT I A MI AÇÒ EM PAREIX FLIPANT Avivant les emocions la Crida torna sincera i busquem innovacions pel color de la frontera. 8
 9. 9. Puix les torres de Serrans per pintar-les... ¡són molt grans! L'espectàcul precedix el discurs de la regina, en un acte que lluïx puix ella sempre és divina. Encenent del foc la flama a la festa fort proclama. Dins de la modernitat que l'artiste ací destaca n'hi ha la possibilitat de fer un avanç de traca. Sugerència interessant i un avanç ilusionant. Tot lo món viurà l'event des del pont i des de casa puix la gràcia de l'invent és estar “quasi” en la plaça. La tercera dimensió farà tindre eixa ilusió. Les ulleres blau i roig ben ficades en la cara portaran tot eixe goig que sentim ab l'algassara. 9
 10. 10. I si crida, puix no et talles... ¡Valencians, ya estem en Falles! IV. El vell cine del barri... en 3D EN “TRES DE” HEM IMAGINAT UN VIAGE PEL PASSAT Volem fer-li una semblança en la falla a un vell recort i mostrar bona criança remediant certa ignorança que a més d'un deixarà absort. El cas és que ací teníem dins del barri, molt propet, un cine que igual li diem i que tots anar volíem puix costava molt poquet. Era aquell un saló d'actes che, molt prop d'on està el Pont, ab butaques prou compactes, i per ser molt més exactes és l’esglesia que n’hi ha enfront. Cine de programa doble, melodrama i musical, una lluita de mandoble per l'amor de dona noble que acaba en boda real. 10
 11. 11. Per unes poques pessetes, un somi tecnicolor, de terror per els caguetes, i d'amor per les chiquetes, sent tot dolça tremolor. Una infància remarcada que ara hui podrem tastar per els pares recordada i per tant, molt enyorada... ¡un recort que no oblidar! Per això obrirem la porta del vell cine que no està i ab una mirada absorta fruirem be lo que comporta el 3D que es mostrarà. Bona forma d'homenage a este temple de l'image. V. ¿Qui fa funcionar el 3D? ELS “TRES-DES” IMAGINARIS SÓN PERFECTES FUNCIONARIS ¿T'interessa com funciona este món enchisador? 11
 12. 12. Puix n'hi ha dins l'ordenador un sistema que raona i que fica la neurona donant cos a l'entramat... són uns bojos de remat que viuen en les pantalles i entre els crits i les rialles poden fer un desbarat. Els “Tres-Des” ací es presenten com a caps de l'invenció i que fan la gravació, perque per això faenen, de les cintes que remenen dins d'un complicat procés, que yo quasi ni l'he entés, convertint l'image pura en una nova captura per poder llançar després. Yo sols se que els personages estan molt perjudicats i per tant també tronats movent eixos engranages, i apretant els bobinages dins del tridimensional, que em pareix fenomenal, i encara que no ho entenga puix els llance alguna arenga pero en pla molt informal. Ya per últim les ulleres 12
 13. 13. de colors estan tintant, a la vida van cantant per l'objecte que veneres, ya que són les enchiseres de la màgia que voràs mentres en 3D fruiràs quan el blau i el roig s'encenen i ficades entretenen... ¿Dius com quant? ¡Puix un cabaç! Ací dins no n'hi ha disputa puix la festa és absoluta. VI. En 3D... per a tastar SIGUEN DOLCES O SALADES... ¡QUE LES ROSES SÓN SAGRADES! Una costum que sempre és referida és la que instala en el cor eixe amor que dins s'arrela quan cau la foscor i la pantalla d'image és omplida. Una película és assaborida quan acertat ha estat el director i si ademés tasta l'espectador eixe tesor de la dacsa endolcida. Pero no evites alguna “torrà”... i per eixemple tens esta chicona que de la “peli”... puix no s'enterà. 13
 14. 14. De lo que tracte a ella qué més li dona, ya va per la novena cabotà, això serà que la “peli” no és bona. Ha comés un gran pecat... Puix les roses s'ha deixat!! VII. Rober, el chiquet del 3D ROBER ÉS PROTAGONISTE D'ESTE TEMA FUTURISTE Com a prova resultant que este experiment presenta com estem finalisant provarem la ferramenta. El 3D més divertit que jamai el món espera a un chiquet se l'ha absorbit evitant la badallera. Les ulleres s'ha ficat, s'ha assentat en la butaca, i de sobte s'ha flipat per la llenya i la matraca. Una festa pels sentits que ab les roses acompanya, al temps que templa els oïts ab el so a tota castanya. 14
 15. 15. Coca-cola va chuplant mentres flipa en el viage del que igual està abusant si li fem cronometrage. Que el 3D pot impactar pero la salut descuida, que els ulls volen descansar... ¡la mirada te absorbida! L'espectàcul l'enganchà i és que el tio no es meneja s'apalanca en el sofà ¡i es que inclús em dona enveja! El 3D és com un joguet per al nostre amic que mira, l'entreteniment complet i encara em pareix mentira. Este és un dolç embolic per a un tio de bandera, es diu Rober nostre amic i que esteu... ¡puix ni s'entera! VIII. El 3D és un gran invent TINC QUE DIR “VISCA LA CIÈNCIA” PER ESTA GRAN OCURRÈNCIA Mai haguera yo pensat 15
 16. 16. que un invent de tanta traça lo voria en esta plaça com a falla i ben plantat. Em pareix original allò que l'artiste conta perque pot deixar impronta quan mos porte el cadafal. Yo te deixe de moment esta explicació versada d'eixa autentica passada que em pareix a mi este invent. I per tant a este conjunt yo li fique ací el seu punt. 16

×