© www.efficiens.nuPendleranalysen på Kystbanen    Efterår 2011     Analysen er udarbejdet for:      Den 8. d...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Indhold1 - Indledning .............................................................
Pendleranalysen på Kystbanen november 20111 - IndledningAnalysen er udarbejdet for Pendlerklubben Kystbanen. Denne analyse...
Pendleranalysen på Kystbanen november 20113 - Analysens resultaterIntroduktion:Analysen har taget udgangspunkt i at få afk...
Pendleranalysen på Kystbanen november 20111) Tilfredshed med køreplanen-> Større tilfredshed – men stadig forbedringspoten...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011”tilfredsstillende” (49 %) eller ”meget tilfredsstilende” (5 %.) Hele 44 % oplev...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Den primære årsag til valg af alternative transportformer er, at ”toget er ofte ...
Pendleranalysen på Kystbanen november 20114 - Analyse november 2011 - Analysens spørgsmålVi har sammenlignet respondentern...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 2:Hvilken station rejser du oftest til?Hyllie og Triangel er ny statio...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 3:Hvor ofte rejser du med kystbanen?Spørgsmål 4:Hvordan ankommer du ti...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 5:Hvordan oplever du sammenhængen i forhold til øvrige kollektive tran...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011De blå felter i figurens venstre side angiver fordelingen af respondenter der an...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 7:Hvordan kommer du videre fra din ankomststation på Kystbanen?Spørgsm...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 9:Oplever du, at trafikken på Kystbanen siden indførelsen af den senes...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Fordelingen af svar opdelt efter afrejsestation i forhold til tilfredshed med kø...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 11:Hvorfor er du ikke tilfredshed med køreplanen?Respondenter der har ...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011ud på timen sÃ¥ de ik kommer med minutters forskel som de gør nu. desuden ville ...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011er så overfyldt når det når til NIvå, at det ikke er et tilfredsstillende transp...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011igennem Vedbæk station når â€?bumletoget til Nivå€? er forsinket eller aflyst (h...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 12:Hvor tit oplever du, at der er manglende plads i toget, på netop di...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 14:Hvordan oplever du standarden i selve toget?            ...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 15:Oplever du at der er kommet mere kundefokus gennem det seneste år?S...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 17:Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer?Responden...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 19:Hvad er årsagen til at du vælger andre transportformer? (sæt max. 2...
Pendleranalysen på Kystbanen november 20115 – Respondenternes kommentarerPå de følgende sider findes en uredigeret gengive...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Kommentarer i fritekst (uredigeret)Det er ikke kun myldretidstog der er probleme...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Det er ikke kundevenligt at henvise myldretidspassagerer til efterfølgende øresu...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Mange togsæt er i dårlig stand med døre, der ikke virker og hjul der larmer. Det...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Myldetids toge fra Helsingør skal stoppe i Hellerup. Hvor der er en super S-tog ...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Bedre forbindelse til Hornbækbanen. ( Begge veje )De reducerede togsæt har medfø...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Når man tjekker DSBFIRST`s hjemmeside med trafikinformation stemmer den meget of...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011minutter på det tog, som starter i Nivå. Men eftersom toget stopper alle station...
Pendleranalysen på Kystbanen november 2011På Helsingør station, skal man de fleste gange op ad trapperne, hen ad boen og n...
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Pendlernalysen kystbanen november 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pendlernalysen kystbanen november 2011

2,212 views

Published on

Pendleranalysen på Kystbanen dec. 2011

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pendlernalysen kystbanen november 2011

 1. 1. © www.efficiens.nuPendleranalysen på Kystbanen Efterår 2011 Analysen er udarbejdet for: Den 8. december 2011
 2. 2. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Indhold1 - Indledning .............................................................................................................................................. 32 - Metode og respondenter ....................................................................................................................... 33 - Analysens resultater............................................................................................................................... 44 - Analyse november 2011 - Analysens spørgsmål ..................................................................................... 7 Spørgsmål 1: Hvilken station rejser du oftest fra? .................................................................................................... 8 Spørgsmål 2: Hvilken station rejser du oftest til? .................................................................................................... 9 Spørgsmål 3: Hvor ofte rejser du med kystbanen? .................................................................................................10 Spørgsmål 4: Hvordan ankommer du til din afrejsestation? ...................................................................................10 Spørgsmål 5: Hvordan oplever du sammenhængen i forhold til øvrige kollektive transportformer?........................11 Spørgsmål 6: Hvordan oplever du parkeringsforholdene ved stationen? .................................................................11 Spørgsmål 7: Hvordan kommer du videre fra din ankomststation på Kystbanen? ...................................................12 Spørgsmål 9: Oplever du, at trafikken på Kystbanen siden indførelsen af den seneste køreplan er blevet mere præcis i forhold til tidligere?...................................................................................................................................14 Spørgsmål 10: Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen? ............................................................14 Spørgsmål 11: Hvorfor er du ikke tilfredshed med køreplanen? .............................................................................16 Spørgsmål 12: Hvor tit oplever du, at der er manglende plads i toget på netop din afgang? ...................................20 Spørgsmål 14: Hvordan oplever du standarden i selve toget? ................................................................................21 Spørgsmål 15: Oplever du at der er kommet mere kundefokus gennem det seneste år? ........................................22 Spørgsmål 17: Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer? ......................................................23 Spørgsmål 18: Hvilke alternative transportformer vælger du?................................................................................23 Spørgsmål 19: Hvad er årsagen til at du vælger andre transportformer? (sæt max. 2 krydser) ................................245 – Respondenternes kommentarer ...........................................................................................................25Analysen er udarbejdet af:Per Østergaard Jacobsen og Christian DaugaardPDF fil af analysen kan bestilles via web: www.efficens.nuEvt. spørgsmål vedr. analysen kan rettes tilPer Østergaard Jacobsen: pja@efficiens.nuTlf.: 2562 4898Vi har valgt at afrunde numeriske data til 1 decimal. Det betyder, at der kan komme små afgivelser i summen af data.Dette påvirker ikke korrektheden af data. 2 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 3. 3. Pendleranalysen på Kystbanen november 20111 - IndledningAnalysen er udarbejdet for Pendlerklubben Kystbanen. Denne analyse er en opfølgning på lignendeanalyser fra januar 2010 og i juni 2010.Vi har, der hvor det har været muligt, sammenholdt resultatet fra de tidligere analyser med resultaterne fraanalysen i nov. 2011.Analysen er gennemført i perioden 12. november til 25. november 2011 som et webbaseret survey.Spørgerammen er udviklet i samarbejde med Pendlerklubbens talsmand, Michael Randropp og underhensyntagen til tidligere udsendte spørgerammer.2 - Metode og respondenterPendlerklubbens medlemmer har modtaget en personlig e-mail med individuelt link til webbaseretspørgeramme.Spørgeskemaet er udsendt til 1152 personer, heraf har 746 åbnet spørgeskemaet, svarende til 64,8 %. Derer 722 personer der har besvaret alle spørgsmål, svarende til 62,7 %.Det er en meget flot responsprocent der ligger pæntover niveauet for lignede analyser.Der har samtidigt været mulighed for at besvare spørge-rammen via link på bl. a. pendlerklubbens webside.Det benyttede 319 personer sig af ved at åbne spørge-rammen. Heraf var der 249 personer som besvaredespørgerammen fuldt ud, altså en respons på 78 % af desom havde klikket på link.Websurvey via link var opsat til at undgå dubletsvargennem en browsercookie, der kun gav mulighed for étsvar pr. computer.Samlet er der således 971 respondenter der har be-svaret spørgerammen fuldt ud.I den første analyse var der 976 respondenter og sidste sommer var der 492 respondenter.I slutningen af spørgerammen har respondenterne haft mulighed for at skrive kommentarer i fri tekst. Derer 588 af respondenterne der har benyttet denne mulighed, det svarer til knap 61 %.Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser.Det vidner om engagement og interesse, når en så stor andel af respondenterne bruger tid på at skrivederes egne kommentarer. Disse kommentarer er medtaget bagerst i analysen.Det skal bemærkes, at kommentarerne er taget direkte og uredigeret fra analysen, og at der kan såledesforekomme stave- og slåfejl i dette materiale. 3 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 4. 4. Pendleranalysen på Kystbanen november 20113 - Analysens resultaterIntroduktion:Analysen har taget udgangspunkt i at få afklaret pendlernes/brugernes oplevelser af Kystbanen somprodukt/service. Formålet med den gennemførte analyser er primært at afdække pendlernes: 1) - Tilfredshed med køreplanen 2) - Oplevelse af rettidighed 3) - Oplevelse af informationer 4) - Oplevelse af service/standard i togetAnalysen i november 2011 er som nævnt gennemført som opfølgning på den analyse der blev foretaget iforbindelse med 1 års dagen for DSBFirst overtagelse af driften på Kystbanen i januar 2010, samt en op-følgende analyse foretaget i juni 2010.Et hurtigt tilbageblik på resultaterne fra jan. 2010.Her var der en gennemgående meget stor utilfredshed med DSBFirst ’s performance. 85 % af pendlerneoplevede at rettidigheden var blevet værre i forhold til tidligere.Pendlerne/brugerne havde som helhed ikkeoplevet det lovede kvalitetsløft i forbindelsemed skiftet fra DSB til DSBFirst.På de fleste områder var oplevelsen faktisk istedet en stigende utilfredshed med produktet/servicen, og i bedste fald en uforandret oplevelsemed produktet/servicen i forhold til perioden hvorDSB forestod driften af Kystbanen.Således var der altså 85 % der ikke havde opleveten større kundeorientering i forhold til tidligere.Blandt respondenterne var der således knap 60 %,der oplevede at DSBFirst som lidt mindre/ meget mindre kundeorienterede i forhold til DSB, og 25 % sagdeat de oplevede det som uændret.Analysen viste, at hele 60 % af pendlerne/brugerne faktisk valgte andre transportformer som et alternativ/supplement til Kystbanen. Blandt de respondenter, der valgte alternative transportformer, var det 50 % dermindst 3 gange ud af 10 gange valgte alternative transportformer. Det primære valg var transport i egen bil.Analysen afslørede desuden, at pendlerne/brugerne ikke var bekendt med de gældende regler omkompensation i forbindelse med forsinkelser, idet kun 17 % af respondenterne kendte de korrekte regler.Hovedkonklusioner fra november 2011Resultater af denne undersøgelse viser, at pendlerne har oplevet en forbedring siden januar 2010.Men dette er altså ikke lig med at pendlerne generelt oplever Kysbanen som tilfredsstillende. Der synesstadig store forbedrings potentialer på en række områder. 4 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 5. 5. Pendleranalysen på Kystbanen november 20111) Tilfredshed med køreplanen-> Større tilfredshed – men stadig forbedringspotentialer der kan give flere kunder?Der er nu knap 3 ud af 4 der siger at ”køreplanen passer til mit behov” (45 %) eller at ”den passernogenlunde til mit behov” (29 %). Den sidste fjerdedel er ikke tilfreds med den nuværende køreplan.Det er næppe muligt at stille alle tilfreds. Om end der stadig synes at kunne være et forbedrings potentiale,er der dog her tale om en forbedring i forhold til de tidligere undersøgelser.I juni 2010 var der 68 % af respondenterne der sagde, at de er tilfredse eller nogenlunde tilfredse med dendaværende køreplan. Andre 29 % er direkte utilfredse eller noget utilfredse med køreplanen.I januar 2010 var der 55,2 % af respondenterne der sagde, at de er tilfredse eller nogenlunde tilfredse medden daværende køreplan. Andre 43,6 % er direkte utilfredse eller noget utilfredse med køreplanen.Under spørgsmål 10, side 15, gives et overblik over hvordan besvarelserne omkring tilfredshed fordeler sig iforhold til den aktuelle afrejsestation.De primære årsager til utilfredsheden med køreplanen skyldes ”ændrede tidspunkter” (36 %) og ”antalreducerede afgange” (22 %) – Hele 43 % af de respondenter der ikke var tilfreds med køreplanen harskrevet en kommentar i spørgsmål 11.2) Oplevelse af rettidighed-> Stadig problemer med rettidighed, selv om der er sket en forbedring af pendlernes oplevelseDer er 12 % der oplever, at rettidigheden siden den nye køreplan er blevet ” lidt værre” (8 %) eller ”megetværre” (4 %). Der er 27 % der oplevede rettidigheden som uændret, og endelig er der 57 % der har opleveten forbedring, i større eller mindre grad.I juni 2010 var der en ud af fire der oplevede, at trafikken siden januar 2010 var lidt værre eller megetværre. Der var 41 % der oplevede rettidigheden som uændret og endelig var der 28 % der havde opleveten forbedring,I januar 2010 var der 85,1 % der oplevede, at trafikken gennem det seneste år har kørt lidt værre, ellermeget værre. Heraf var der 67,5 % der direkte oplevede, at det er blevet meget værre. Knap 10 % oplevederettidigheden som uændret.Dette giver også utilfredse og endda meget utilfredse pendlere og det fremmer heller ikke brugsfrekvensen.Lidt mere end halvdelen af pendlerne angiver, at de i større eller mindre grad fravælger Kystbanen.Netop den ”ikke tilfredsstillende rettidighed” har 84 % af respondenterne angivet som årsagen til at devælger alternative transportformer.3) Oplevelse af informationer-> Stadig udfordringer, specielt inden afrejsen.Et af de områder som DSBFirst lovede at forbedre var informationerne til de rejsende. Dette er stadig etmarkant og vigtigt indsatsområde.Knap 2 ud af 3 pendlere oplever at informationerne inden rejsen er ”ikke tilfredsstilende” (27 %) eller”mindre tilfredsstillende” (37 %). Kun lidt flere end hver tredje oplever informationerne som”tilfredsstillende” (34 %) eller ”meget tilfredsstilende” (2 %).Under selv rejsen er der en noget større tilfredshed, idet mere end halvdelen oplever informationerne som 5 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 6. 6. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011”tilfredsstillende” (49 %) eller ”meget tilfredsstilende” (5 %.) Hele 44 % oplever dog at informationerneunder rejsen er ”ikke tilfredsstilende” (15 %) eller ”mindre tilfredsstillende” (29 %),Efter rejsen er det knap hver tredje som oplever større tilfredshed, ”tilfredsstillende” (28 %) eller ”megettilfredsstilende” (2 %.) Hver fjerde oplever dog at informationerne efter rejsen er ”ikke tilfredsstilende”(13 %) eller ”mindre tilfredsstillende” (13 %).Netop information om ændringer i rejsetiden mv. er vigtig i en travl hverdag. Man kan undre sig over denstadig ringe performance på dette område, da tidligere analyser også har påpeget dette.Det må formodes, at der næppe er tale om store økonomiske investeringer fra DSBfirst ’s side for at kunnelevere en bedre information. Det er måske mere et spørgsmål om manglende processer og rutiner, samt enevt. manglende servicekultur eller ændringer/justeringer af service.4) Oplevelse af service /standard i toget-> Stadig forbedringsmuligheder - Mobildækningen er det største problem.Det markant største problem er mobildækningen på Kystbanen. Mere end 8 ud af 10 oplever denne som”mindre tilfredsstillende”(21 %) eller ”ikke tilfredsstillende” (63 %).Knap 2 ud af 3 oplever varmen/ventilation som ”tilfredsstillende” (60 %) eller ”meget tilfredsstillende” (5%.) Lidt flere end en ud af tre oplever derimod varme/ventilation som ”mindre tilfredsstillende”(26 %) eller”ikke tilfredsstillende” (9 %).Dørene i toget, der tidligere har været genstand for store problemer, får en pæn vurdering. Der er 2 ud af 3der svarer ”tilfredsstillende” (61 %) eller ”meget tilfredsstillende” (6 %). Knap hver tredje oplever dørenesom ”mindre tilfredsstillende”(23 %) eller ”ikke tilfredsstillende” (9 %).Drikkeautomaterne er der ikke mange der har en mening om, da hele 63 % svarer ”ved ikke”. Knap 3 ud af10 oplever disse som ”mindre tilfredsstillende”(10 %) eller ”ikke tilfredsstillende” (18 %).Mere end halvdelen oplever toiletterne som ”mindre tilfredsstillende”(31 %) eller ”ikke tilfredsstillende”(20 %). Kun lidt mere end hver femte oplever toiletterne som ”tilfredsstillende” (22 %) eller ”megettilfredsstillende” (1 %.).Personalets service opleves derimod markant bedre. Mere end 7 ud af 10 svarer ”tilfredsstillende” (62 %)eller ”meget tilfredsstillende” (10 %.) Knap hver fjerde oplever denne som ”mindre tilfredsstillende”(17 %)eller ”ikke tilfredsstillende” (7 %).Besvarelserne omkring renlighed i toget er mere jævn fordelt mellem ”tilfredsstillende” (50 %) eller ”megettilfredsstillende” (4 %), samlet 54 %. Mod 43 % der oplever denne som ”mindre tilfredsstillende”(32 %) eller”ikke tilfredsstillende” (13 %).Samlet set, er det ikke på nogen måde en prangende vurdering af service/produkt, som pendlerne har givetDSBFirst i november 2011.Mange fravælger Kystbanen engang imellem.Faktisk er det mere en hver anden pendler der fravælger Kystbanen på et eller andet tidspunkt. Knap 7 udaf 10 gør det op til 20 % af de gange hvor de kunne have benyttet Kystbanen. Knap hver femte gør detmellem 30-40 % af de gange de kunne have taget toget.6 % af pendlerne vælger alternative transport former mellem 50-70 % af de gange de kunne have væretkørt med toget. Der er 5 % der vælger andre transport muligheder i mere en 80 % af potentielle ture medKystbanen. Der er således stadigt et pænt potentiale i at få flere passagerer på Kystbanen og dette burdevære et incitament. 6 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 7. 7. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Den primære årsag til valg af alternative transportformer er, at ”toget er ofte forsinket/køreruregelmæssigt” hvor 84 % angiver denne årsag. 29 % angiver ”Det er overfyldt” og 22 % begrunder detmed ”Køreplanen passer ikke”. Andre årsager til at vælge andre transportformer er, ”Der er for dyrt” (9 %)og 6 % siger, at det skyldes at ”Der mangler p-pladser ved stationen”.Dette varierer dog noget alt hvilken afrejsestation der er tale om, hvor primært Kokkedal, Rungsted Kyst ogEspergærde synes at have nogle udfordringer med P-pladserne. Se spørgsmål 6.Når pendlerne vælger andre transportformer er det primært bilen der bliver valgt (62 %).KonklusionSelv om knap hver tredje oplever en større kundefokus, mener halvdelen af pendlerne ikke at der er sketnogen forandringer, og 15 % siger at kundefokus er blevet forringet.Udfordringer med rettidighed, plads i toget, og manglende P-pladser (på enkelte stationer) bør jo løseshurtigt, ikke mindst set i relation til de tanker der er omkring en betalingsring rundt om København.Som i den første analyse, viser denne analyse også, at der er et stort potentiale i, at få et større antalrejsende for så vidt at køreplan, rettidighed, information og service bliver forbedret (oplevet somforbedret).Tid er en knaphedsfaktor i vores samfund. Derfor er en oplevelse af, at vente og/eller være forsinket enstærk parameter, ligesom adgang til information er en kritisk succesfaktor, da det direkte er forhold derpåvirker kundetilfredsheden og oplevelsen af produktet/servicen.Dette kommer ikke mindst til udtryk i de mange kommentarer, der var i såvel den første analyse som idenne nye analyse.Det er kundens oplevelse på perronen og i toget der tæller. Det er en af de afgørende faktorer for, om haneller hun vælger toget 10 ud af 10 gange, et mindre antal gange, eller slet ikke.Selvom der i denne analyse kan spores forbedringer, er det stadigt utilfredsstillende, at der i et modernesamfund som vores, ikke kan leveres en bedre kvalitet på Kystbanen! 7 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 8. 8. Pendleranalysen på Kystbanen november 20114 - Analyse november 2011 - Analysens spørgsmålVi har sammenlignet respondenternes svar fra denne undersøgelse med svar fra tidligere undersøgelser,hvor der har været identiske spørgsmål, og således en mulighed for at se en evt., udvikling i besvarelsen.Spørgsmål 1:Hvilken station rejser du oftest fra?Hyllie og Triangel er ny stationer på Kystbanen siden sidste analyse og Malmø Syd indgår ikke længere påKystbanens rutenet. 8 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 9. 9. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 2:Hvilken station rejser du oftest til?Hyllie og Triangel er ny stationer på Kystbanen siden sidste analyse og Malmø Syd indgår ikke længere påKystbanens rutenet. 9 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 10. 10. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 3:Hvor ofte rejser du med kystbanen?Spørgsmål 4:Hvordan ankommer du til din afrejsestation? 10 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 11. 11. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 5:Hvordan oplever du sammenhængen i forhold til øvrige kollektive transportformer?Dette spørgsmål er kun besvaret af de respondenter der ankom med kollektivtransport = 154respondenter.Spørgsmål 6:Hvordan oplever du parkeringsforholdene ved stationen?Dette spørgsmål er besvaret af de respondenter der ankom med bil = 174 respondenter.Parkeringspladser er typisk en udfordring på Kokkedal og Rungsted stationer, hvor ca. 55 % af respondenterangiver at der sjældent eller aldrig er P-pladser, men også Espergærde hvor der er 14 % der angiver dettesom et problem. Et stigende antal passagerer kan naturligvis ændre på dette forhold, og her kan enbetalingsring i København medvirke til at eskalere dette problem. 11 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 12. 12. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011De blå felter i figurens venstre side angiver fordelingen af respondenter der ankommer i bil med fordeltefter afrejsestation, og deres oplevelser af muligheden for at få en P-plads. 12 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 13. 13. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 7:Hvordan kommer du videre fra din ankomststation på Kystbanen?Spørgsmål 8:Hvordan oplever du sammenhængen i forhold til øvrige kollektive transportformer?Dette spørgsmål er kun besvaret af de respondenter, der rejser videre med kollektivtransport= 485 respondenter. 13 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 14. 14. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 9:Oplever du, at trafikken på Kystbanen siden indførelsen af den seneste køreplan, er blevet merepræcis i forhold til tidligere?Spørgsmål 10:Er du tilfreds med den nuværende køreplan på Kystbanen? 14 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 15. 15. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Fordelingen af svar opdelt efter afrejsestation i forhold til tilfredshed med køreplanen.De blå felter i figurens venstre side angiver fordelingen af respondenternes afrejse station. 15 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 16. 16. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 11:Hvorfor er du ikke tilfredshed med køreplanen?Respondenter der har svaret nej eller delvist nej i spørgsmål 10 = 252 respondenter.Besvarelser angivet i fritekst under andet: (Gengivet i uredigeret form) 13 minutter mellem 2 afgange er for meget 2 afgange med 3 min. mellemrum og så 20 min. ventetid på igen 2 afgange med 3 min. mellemrum 2 afgange med få minutters mellemrum hver 20.minut - burde være sprede med 10 in. mellem hver afgang. afgangene ligger så tæt at det svarer til 20 min drift. Der mangler myldretidstog. afgangstider 02 05 er i princippet det samme som 20 min drift. afgangstiderne ligger for tæt på hinanden f. ex 19 22 og 39-42 osv fra nivå det samme fra østerport. Det sker at toget afgår for tidligt alt for tit forsinkelser ALTID forsinkelser fra Lufthavn til Helsingør når man skal tilbage ;o( At der nu reelt er 20 minutters drift imellem kokkedal og nørreport pga de nye 8 minutters ventetid på hovedbanen kun er indført på nogen af afgangene. 07:42 fra kokkedal kommer oftere som 1 togsæt end som 2, hvilket betyder at der bliver efterladt imellem 50 og 100 mennesker på stationen At togene fortsat skal til Sverige og forsinkes i Sverige at toget ikke videreføres syd på - hvilket gør min transporttid længere. Øresundstog i retning af Helsingør stÅr nu 6 min. på Hovedbanegaarden. Jeg har misted forbindelsen til bus og i øvrigt kommer hjem 15 min. senere. dårlig korrespondance med busserne De 2 tog der kører fra Nivå ligger tæt på hinanden i afgang så vi har faktisk kun 3 tog i timen. De 9 minutters ophold på Hovedbanegården er irriterende. Var ikke nødvendigt i DSB tiden De afgange der er, er for tæt på hinanden De extra 7 min på Kbh H nordgående De kører stadig ikke til tiden, dvs. om morgenen går det bedre pt. men om eftermiddagen/aften kør det jævnligt ikke til tiden De nye afgangstider betyder på forunderlig vis, at der ofte er meget lidt plads om bord. Står man på senere end Humlebæk kan man meget vel risikere at skulle stå op. Det samme gælder for turen hjem. De to tog, hurtig og bumle, kører lige efter hinanden, så der opstår lang ventetid. Den lange ventetid på kbh K Den nuværende køreplan giver kun 20 minutters drift mellem Espergærde og Hellerup, det ville hjælpe hvis myldretidstogene stoppede i Hellerup. der burde være større mellemrum mellem â€?alle stop togene€? og de hurtige toge uden stop kokkedal-hellerup, for at sprede afgangene jævnt 16 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 17. 17. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011ud på timen sÃ¥ de ik kommer med minutters forskel som de gør nu. desuden ville en ordning som s-togene med mulighed for at tage toget omnatten i hverdagene være tiltrængt, en gang i timen kan gøre det.Der er afgang med minuttal 02,05,22,25,42 og 45 - dvs, at der i realiteten er 20 minutters drift. Det ville være bedre med 10 minutters driftDer er enter 3 min eller 17 min mellem afgang, lang tid at vente, når det er de 17 min.Der er for få afgange fra min station (Kävlinge) om morgenen.Der er for uregelmæssige intervaller mellem tiderne: Fra Nivå 59 og næste allerede 02, derefter 17 minutter til næste afgangDer er ikke 10 min. imellem togene, da de fx kører 02 og 05 og derefter først 22. Man kan således komme til at vente længe, specielt når man skalhjem, da man ikke altid kan gå lige præcis til tidenDer er ikke reduceret som sådan. Igen - igen kan man ikke regne med afgangstiderne.Der er jo med den nuværende køreplan kun 20 minutters driftDer er kun 3 min. mellem de mulige afgange mod Nivå, derfter 20 min. ventetid. Tidligere var der afgang hver 10. minut.der er kun 3 minutter mellem afgangene fra hhv. Nivå og København H mod Nivå: det svarer reelt til 20 min-drift og ikke til 10 min-drift og er enklar forringelse for min transportDer er kun 6-7 min mellem myldretidstog og alm tog fra Østerport. 9 minutters ventetid på Hovedbanegården er MEGET. Dørlukningsprocedurenvirker hel uforsvarlig.Der er nu 17 og 3 min mellem togene på Kokkedal. Det er ØV !Der er nu ca 20 minutters drift, dog med 2 tog i hælende på hinanden. Et tog hvert 10. minut er langt at foretrække, for så skal man heller ikkevente så længe, hvis der er forsinkelser!Der er stadig 6 afgange i timen mellem Nivå og Nørreport i dagtimerne, hvilket egentlig er rigtig fint. Men det er ærgerligt, at de ligger klumpetsammen to og to. Tidligere var de spredt mere jævnt i tid.Der er stadig ofte ændringer og uregelmæssighederDet er forvirrende at ikke alle tog stopper på større stationerDet er godt at der nu er 6 afgange til Malmø, men irriterende at det kun er 2 afgange i timen i myldretiden der kører videre til Höör (jeg ved godtat det ikke er Kystbanen, men alligevelDet er ikke så smart at de langsomme og de hurtige tog kører med så kort interval i mellem sig.Det er på ingen måde smart at togene kører med hhv 3 minutters mellemrum fra Kokkedal mod Hellerup (og så går der 17 minutter inden detnæste kommer) og retur med 2 minuttters mellemrum.Det er træls, at der er så få tog, der stopper i Hellerup. Man skal hele tiden time det. Da der var 10 minutters drift tænkte jeg ikke så meget overdet.Det er urimeligt, at det ALTID er Rungsted Kyst, der får fjernet tog fordi pendlerne nord for Kokkedal skal tilgodeses.Det går langsommere og langsommereDet gir ikke mening, at togene kører så tæt på hinanden for at vi kan holde på sporet fordi forreste tog er en smule forsinket - det er ikkehurtigtog(myldretidstog)Det kører som et hul i jorden. Der er ingen sammenhæng mellem busser og andre togDet kunstige ophold på København H er en vittighed. Jeg føler mig til grin og hvis det er måden at opnå rettidighed kan jeg også lave togdrift. Deter en klar ommer.Det lange ophold på Hovedbanegården.Det nye, lange ophold på Hovedbanegården er meget irriterende for rejsende fra Ørestad - og formentlig også fra Lufthavnen - mod stationer nordfor Hovedbanegården. Da opholdet er motiveret med, at man skal indhente forsinkelser fra Sverige, burde det i stedet ske på MalmöCentralstationDet tager længer og længer tid at komme fra Helsingør til Nørreport, bare så man kan overholde en køreplan. Det burde være muligt at kommehurtigere til Nørreport.Det ville være værdifuldt hvis der var ca. 10 min. mellem hver afgang i stedet for 3 min. som nu. Det er begge veje.Det virker som om der er kommet flere korte tog.Efter Kystbanens ændrede køreplan i august blev det værre - nåede ofte ikke min bus i Snekkersten pga få minutter - tidl. køreplan var der 10 minmellem tog og bus - nu kun 2-3 min - og da toget var tit forsinket, så jeg ikke kunne nå min bus - var nødt til at vente til næste bus kom. Værre,hvis det er om aftenen - kun hver time - føler mig ikke tryg, hvis jeg skulle gå hjem fra stationen. Det skulle være 10 min før bussen kommer.Er ikke tilfreds med 20 minutters driftFlere stop. Det meget hurtige tog fra Helsingør til KBH på ca 40-45 min er der ikke mere. Jeg er glad for at der ikke er forsinkelser fra sverige, menjeg savner at komme hurtigere på arbejde og især hurtigere hjem.For få toge, for langsomt fra A til BFor korte tog fører til overbelægning 50% af tiden om morgenenFor meget ventetid ved skiftFor store pauser mellem togafgange fra Nivå. ENTEN 3 min. ELLER 17 min. - det er åndsvagt!Forøget ventetid på Kbh. H + det forhold, at myldretidstogene stopper så tidligtForbindelsen Helsingør-Skodsborg blev så dårlig, at jeg nu kører i bil til arbejde, og kun bruger tog i fritidenfordi myldretidstogene ikke standser i Hellerup - jeg savner 10-minutters driftfordi togene ikke kommer og kører til tiden. Kan godt affinde mig med, at der er færre tog. Men så skal de køre til tiden, og der er vogne nok til, atalle kan få en siddepladsForsinkelserForsinkelser og andre dårlige undskyldninger!forsinkelserneFra Nivå kan man vælge mellem hurtig-toget eller eller Nivå-toget som stopper ved alle stationer. Problemet er bare at hurtigtoget om morgenen 17 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 18. 18. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011er så overfyldt når det når til NIvå, at det ikke er et tilfredsstillende transport tilbud - ofte kan man slet ike få en siddeplads. Det betyder at denreelle togforbindlese fra Nivå er langsom .... ! Desuden virker det meget lidt gennemtænkt, at de to forbindelser mellem KBH og Nivå kører med 3min. mellemrum. Det betyder at hvis man er forsinket skal man vente næsten tyve minutter før det næste tog kommer!Grundet bl.a. sporarbejde på Kystbanestrækningen, oplever jeg hele tiden, at Kystbanen ankommer forsinket til den station jeg skal af på, hvilketbetyder, at bussen jeg skal med allerede er kørt, da Movia i forbindelse med planlægning af busafgange koordinerer det med de officiel t udmeldteankomsttider på stationerne -> det er sjældent jeg når min bus til tiden, og må derfor planlægge ekstra rejsetid.Grundet opholdet på 9 min på Hovedbanegården inden toget fortsætter nordpåHænger ikke sammen med lokalbanenHellerup station indgår ikke i køreplanen for myldretidstog. Rejsende fra Helsingør, Snekkersten, Espergærde og Humlebæk til/fra Hellerup kankun benytte 3 tog i timen i stedet for 6. Nivå + Kokkedal er langt bedre dækket ind. Hellerup er et stort knudepunkt, og jeg begriber ikke, atstationen er sÃ¥ overset. For nogle år siden var Hellerup meget bedre betjent. aler med rigtig rigtig mange, der ligesom mig har et indtrængendeønske om, at Hellerup igen kommer med i myldretidskøreplanen. Taler med rigtig rigtig mange, der ligesom mig har et indtrænge nde ønske om, atHellerup igen kommer med i myldretidskøreplanen.Hjemrejsen med den ventetiden på Kbh. H er en ulempe (for at indhente forsinkelser). Hvorfor kan toget ikke bare køre præcist?Hvornår får vi reelle hurtigtog som kører uden stop kbh-Helsingør? Og hvornår får vi den direkte forbindelse mellem Helsingør- Roskilde ellerHelsingør-Ringsted tilbage som det var før DSB First ødelagde de supergode forbindelser i myldretiden?i dag 20-minutters drift (to afgange fra Kokkedal med 3 min. interval), hvor tidligere ca. 10-minutters drift.ingen direkte tog Espergærde-Vedbæk førend sent om aftenenJeg er folkepensionist og kan først rejse hjem efter kl. 17, hvor jeg oplever at folk af og til må stå op. Hvis der ikke var spærr etid, ville vi ikke skullerejse sammen med folk der netop skal med toget efter kl. 17jeg finder det tåbeligt at togene kører med 3/17 min interval - det betyder at første tog er totalt overfyldt og det næste halt fyldt - det havdeværet smartere at fordele belastningerne ligeligt.Jeg har bare 20 minutters drift til Hellerup, hvor jeg skal fange et S-tog, som hundredevis andre.Jeg pendler fra Høje Taastrup med tog. Når togene ind i København er forsinkede om eftermiddagen ender jeg med at skulle vente op til 17 / 20minutter på næste forbindelse til Kokkedal. Reelt har den nye køreplan forlænget min daglige rejsetid med 5 - 10 minutter pga dårligeresammenhæng til næste forbindelse.Jeg savner fortsat stop i Hellerup med de eksisterende myldretidstog, således at stationen betjenes oftere og samtidig afhjælper manglendepladser i tog på strækningen på disse spidsbelastede tidspunkter.Jeg skal til lyngby og de offentlige forbindelser dertil er så langsomme at det er hurtigere at køre i bil - selv om morgenen hvor trafikken påmotorvejen er værstJeg synes det er et stort tilbageskridt da vi jo rent faktisk har fået 20-minutters drift (17-minutter). Det må kunne gøres bedre! 10-minutters driftmå betyde ét tog ca hcer 10. minutKapaciteten om morgenen i myldretiden er for lille fordi myldretidstogene ikke stopper i Kokkedalkommmer ikke til tiden, speciellt på turen mod SkodsborgKun afgang hver 20 minut - ønsker 10 minutters traffik fra Vedbæk ogsåkunne godt bruge tidligerer`hurtigtog` fra kbh.Kystbanen er ofte forsinket i ankomst, selv om tiden skulle passe med min busafgang, og jeg skal så vente 1 time på næste bus og må derfor vælgeat gå til min bopæl en tur på ca. 25 minLange ventetider på København HLangt ophold på Kbh h videre nordpåLangvarige ophold på Københavns hovedbanegårdman kan aldrig stole på tiderne / transport tiden = vi har i praksis fravalgt kystbanen og købt en ekstra bilMange forsinkelser.Manglende regularitet og manglende siddepladser. Desuden ikke fagligt velfunderet personale som ser stort på jernbanesikkerhedmanglene stop i Hellerup på myldretidstogMangler stadig forbindelser til/fra H.Tåstrup - Roskilde UDEN togskift på Kbh Hmellem kl 7 og 8.30 om morgenen skal man kæmpe for at få en siddeplads i toget. Det er for dårligt.myldertidigtog stopper ikke på Hellerup st.Myldrenetogen standser kun på kokkedal på morgen mod helsingör og eftermiddag kun mod köbenhavn, vilket jeg ikke kan förstå hvorfor.myldretidstog standser ikke i Hellerup. Når alm. tog er aflyst er det desuden ret frustrerende at se myldretidstoget drøne forbi.Myldretidstogen kører kun til kl 17.30 det giver problemer dels grundet plads brist og dels grundet den mindskede frekvens på togen.Myldretidstogene burde også stoppe på Nivå station.Myldretidstogene burde stoppe i Hellerup, der for mange er en god skiftestation til S-togMyldretidstogene samt Nivå togene kører for tæt på hinanden, så der bliver hurtig 15 min. ventetid på næste tog.Myldretidstoget er meget tit forsinket - fordi det skal vente på på køre, da Nivåtoget foran har været forsinket. Så ryger hele pointen med at haveet myldretog jo!Myldretidsvinduet hvor togene afgår og stopper på Rungsted hvert 10 minut er for snævert. 20 min drift er bare for ringe frekvensmyldretidtogene stopper ikke på Kokkedal men kun i Rungsted hvor toget kører ind halvtomt.Ofte er toget forsinket mellem 5 minutter og et kvarter.OG de mange og store forsinkelser om aftenen. Det er ikke sjovt at henslæbe sine aftner på en station - og slet ikke om vinteren. Og hvis man såikke får at vide hvornår næste tog kommer, så er det rigtig slemt.Om morgenen skal jeg skifte i Nivå¥ eller Rungsted for at fange et tog der standser i Vedbæk, og bussen er lige kørt når jeg ankommer Vedbæk.Det samme er min returrejse om eftermiddagen. Det forlænger min rejsetid og er et stort irritationsmoment der drøner gennemgående tog 18 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 19. 19. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011igennem Vedbæk station når â€?bumletoget til Nivå€? er forsinket eller aflyst (hvilket har været hyppigt)opgiv at forbinde Helsingør & Malmø. Lad folk skifte tog på Kbh. H, som man gør hvis man skal til Jylland eller Tyskland eller...Fyn.P.g.a. at der fortsat er pladsmangel/og eller korte togsæt i toget fra Kokkedal 7.22 og igen 7.42, så jeg må tage 7.02, skal først møde kl. 8.00 - 8.30på Østerbropasser ikke med busser i tilfælde af regnPå aftenafgangenePå grund av att tågen står stilla för länge på Hovedbandegården innan de fortsätterPå vej hjem skal toget nu holde en evighed på København H. Det er ikke særlig smart. Reelt tager turen hjem derfor længere tid nu end før, hvorder ganske vist var forsinkelser, men hvor jeg ved forsinkelser ofte kom med toget før. Der kører jo masser af tog....Pga af tog til Skodsborg enter bliver aflyst eller ikke stopper når der sker det mindste. Dvs at toget kan kommet rettidigt afsted igen far sin næstestart station, men det er blot uden for myldretiden. Derfor STOP nu de tog der er i myldretiden, på de stationer de skal standse på efter planen.Der kan godt gå 40 min mellem tog på skodsborg mellem kl 16 -17!!Reelt er det ikke hensigtsmæssigt at myldretidstogene ikke standser i Hellerup, eftersom utroligt mange mennesker står af i Hellerup. Eroverbevist om, at den øvrige toggang ville blive afviklet bedre, hvis også myldretidstog stoppede i Hellerup. Alene tiden det tager at få alle ud afde andre tog ville jo i den grad blive nedsat.Rigtig dårlig forbindelse mellem Ålsgårde og Espergærde (som er blevet endnu dårligere det seneste år), derfor nødvendigt med ekstra bilRungsted bliver ofte nedprioriteret, så vi sjældent får pladser ved uordenSelvom der er seks afgange i timen, ligger de så parvis tæt, at der reelt er tale om kun tre afgange i timen.Selvom der i princippet er tog fra Nivå 6 gange i timen, så ligger afgangene så tæt på hinanden, at det opleves som 3 gange i timen.Selvom der kører 6 toge om timen, så kører de kun med 2 minutters mellemrum, således at der i realiteten er 20-minutters drift og ikke længere10 minutters drift, som vi havde før.Skiftevis 3og17min. Mellemafgangene er stort set det samme som 20 min. DriftSom køreplanen er nu, er der nærmest 20 minutters drift fr Kokkedal Station, dvs. togene kører kl. 02-05, 22-25 og 42-45, dette er klart enforringelse - der er IKKE 10 minutters drift.Succeskriteriet bør altid være at togene kommer hurtigtigst muligt frem. Indførelsen af 9 minutters stop på KBH H. er gennemført idiotisk.Hellerer lidt færre tog med flere vogne som er kortere tid om at komme frem til de enkelte stationerTiderne passer dårligt, og det er irriterende at der kun er få minutter mellem hurtig toget og det almindelig togTidligere standsede toget i Hellerup. Det bør det gøre igenTog fra Nivå kører kun 2 min efter toget fra Helsingør. Det burde være min 5-10 min. efter. Det samme gør sig gældende fra Hellerup. Dvs. der kanvære ventetid på ca. 15 min, hvis man ikke når toget.Togene afgår med 3 minutters mellemrum dvs. realiteten 20 min. drift og ikke 6 tog i timenTogene er for korte - jeg vil næsten hellere kun have 4 tog i timen end 6 - hvis jeg så bare kunne sidde nedTogene kører med tre minutter imellem og så er der 17 minutter til næste tog. Det svarer nærmest til 20 min. drift fordi de to tog kører så tætefter hinandenTogene kører tæt op af hinanden, i forhold til tidsplanen.Toget er altid overfyldt i myldretiderne, uden ekstra vogne!!!!!Toget kommer til Ørestad 1min. før bussen kører - dvs næsten 20 min ventetidutilfreds med at myldertidstog ikke stopper i HellerupVarigheden af turen til lufthavnen og den temmelig store risiko der altid er, for ikke at komme frem til tiden. Samt de evige forsinkelser der er, nårman skal tilbage fra lufthavnen.Vente tid på KbhVi har 4 tog i timen i myldretiden, men der er kun 3 min. imellem dem, så hvis man mister nr .2 er der 17 min. til næste togVil gerne uddybe det med tidspunktet. Når jeg nu skal med toget går togene med 3 minutters mellemrum og hvis jeg bare bliver lidt forsinket skaljeg vente et kvarter. Det passede mig meget bedre da jeg kunnet tage toget hver tiende minut.Ville være godt med f.eks. 4 afgange i timen. Mellemstationerne? bliver desværre nedprioriteret til afgange hver 20. min. på trods af mangepassagerer. 19 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 20. 20. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 12:Hvor tit oplever du, at der er manglende plads i toget, på netop din afgang?Spørgsmål 13:Hvordan oplever du informationer i forbindelse med rejsen? 20 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 21. 21. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 14:Hvordan oplever du standarden i selve toget? 21 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 22. 22. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 15:Oplever du at der er kommet mere kundefokus gennem det seneste år?Spørgsmål 16:Er der tilfælde hvor du fravælger at tage Kystbanen og vælger alternativ transportform? 22 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 23. 23. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 17:Hvor mange gange ud ad 10 vælger du andre transportformer?Respondenter der har svaret ja til spørgsmål 16 = 501 respondenter.Spørgsmål 18:Hvilke alternative transportformer vælger du? 23 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 24. 24. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Spørgsmål 19:Hvad er årsagen til at du vælger andre transportformer? (sæt max. 2 krydser) 24 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 25. 25. Pendleranalysen på Kystbanen november 20115 – Respondenternes kommentarerPå de følgende sider findes en uredigeret gengivelse af respondenternes kommentar.De er 588 af respondenterne der har benyttet denne mulighed. Det er knap 61 % af respondenterne.Dette er en usædvanlighed høj respons, der ligger markant over resultat fra andre analyser, men det er påniveau med den første analyse som blev gennemført i januar 2010, og den anden analyse der blevgennemført i juni 2010.Det vidner om arrangement og interesse, når en så stor andel af respondenterne, anvender tid på at skrivederes egne kommentarer. 25 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 26. 26. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Kommentarer i fritekst (uredigeret)Det er ikke kun myldretidstog der er problemer med. Fx omkring kl. 20 fra Hellerup kommer tog ikke eller det oplyses at et tog er taget ud. Det ermuligt at kommer til at sidde ned, men der er rigtig mange med og især når tog så tages ud.Michael, vi har talt sammen og du har desuden fået min mini-statistik..Forleden aften var jeg desværre nødt til at anmelde DSBFirst for brud på sikkerheden. Togføreren i toget var ligeglad men jeg er ikke sikker på at dekom længere end til Helsingør så han fik en lang aften i stedet.MvhLars LundSæderne er nærmest ødelagte, ulækre og beskidte. Dørene bør lukke hurtigere, sådan at toget bruger mindre tid på dørelukning og åbning. Det erikke nyt at togene ikke køre til tiden.Eftermiddagstrafikken er ofte forsinket, senest i fredags, d. 11 Nov. hvor toget var 1 time forsinket. Jeg synes man skal tillade at fylde første klasseop med almindeligt betalende, når man indsætter for korte tog og folk af den grund står som sild i en tønde. Skulle en person med billet til førsteklasse stige på toget, kan han bede en af de rejsende uden første klasse billet flytte sig for ham. Det er himmelråbende provokerende at køre medfor korte tog og så bede folk om at gå væk fra 1. klasse så toget kan køre igennem med en tom kupe.Der mangler helt sikkert togsæt på morgen- og eftermiddagstogene. Køreplanen dur ikke - jeg oplever det som at have 3 tog i timen, da de 6agange, der reelt er, de ligger så meget oven i hinanden. Vi overvejer at flytte til en s-togsstrækning.Har 2 gange oplevet, at i samme øjeblik toget forlader Nørreport, fås beskeden, at toget desværre i dag ikke kører længere end til hovedbanen.Havde besked været givet inden stop på Nørreport kunne man have taget metroen.Stabil togdrift bør have højste prioritet, måske endda højere ne rejsetid og frekvenser.højttalerne på rungsted station fungerer så dårligt, at jeg ofte simpelthen ikke forstår, hvad der bliver sagt.de eletroniske skilte med afgang og togtider er svære at læse i modlys.og - især på stationerne i city - skifter afgangsskilet ofte først til det aktuelle tog umiddelbart før toget kører ind på perronnen. det er vildtforvirrende!Jeg tjekker ofte topgangen på BaneDanmarks trafikinformations side, men oplever alt for ofte, at den ikke stemmer med de faktiske forhold. Det ervirkelig irriterende, når man prøver at indrette sig efter at minimere sin tid på stationerne ved forsinkelser.Er snart nået det punkt. hvor jeg opgiver Kystbanen.Burte vel være muligt, at lave direkte Tog.F.eksHelsingør - Espergærde - Kokkedal - Hellerup - Nørreport - Kbh H.Varigehed på Ca 30-35 minutterDe burte altid opprioter Lyntoge/myldertids toge først, og lad øresunds toge vente.Få nu givet Lokalbanen lov til til få 2 faste spor, hvor de er sammenhænge.Så lokalbanen i Helsingør ka køre ring. hele vejen rundt i 1 tog.Til få fat i 300S og 330E til Helsingør.Andre forbinelser til helsingør også.Ville ønske at ekstratogene stoppede i Kokkedal, trods alt et stort knudepunkt hvor man gerne vil nå en bus. Oplever tit at skulle vente op til 20minutter på et tog og det er ikke tilfredstillende.... :-(((((Flere afgange der stopper på Kävlinge Station i Sverige. Der er en del der står af og på på denne station.I betragtning af, hvor ofte det meddeles (når de ulejliger sig med at meddele noget), at en af de utallige forsinkelser skyldes "forsinkelser i Sverige",vil jeg ønske, at tog kører Helsingør/Nivå til Københabnm H og et andet tog fra København H og videre. Glæden ved en direkte forbindelse tillufthavnen er alligevel begrænset, når man altid skal beregne en ekstra time til DSBFirsts forsinkelser. Jeg er af samme grund overgået til de ret dyretaxaer, når jeg skal flyve. Jeg er muligvis uheldig, men min statistik er, at 2 ud af 3 tog, jeg tager, er væsentligt forsinkede. Reelt har togdriften ikkeværet i orden, siden man begyndte at køre til Sverige. Det er også trættende, at de kan aflyse 1-2 Nivåtog uden at lade Helsingørtoget standse vedalle stationer.Ifm nye / ændrede køreplaner er det et problem at man ikke kan få dem på stationen. I efterårsferien oplevede jeg flere gange på Espergærdestation, at der i højttaler blev informeret om at køre planen var ændret og henviste til at hente en køreplan på stationen. I 7-eleven billetsalgethavde de imidlertid ikke disse særkøreplaner. 26 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 27. 27. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Det er ikke kundevenligt at henvise myldretidspassagerer til efterfølgende øresundstog. Sæt i stedet flere vogne på toget. Myldretidstogenes vogneer mere behagelige, så det er klart, at mange foretrækker dem.Det ville være fortryllende at opleve samme interesse for at give kunderne en "transportoplevelse" som i S-togene.Cykler er gratis i S-toget, i Lokalbanen og hos Scandlines, Helsingør-Helsingborg. Hvornår følger Kysbanen efter?Det er fortsat aldeles utilfredsstillende, at kommunikationen mellem DSBFirst og BaneDanmark ikke er tilstrækkelig koordineret.Det må være muligt at sikre, at meldingerne på de tavler der styres af BaneDanmark giver samme information som de der styres af DSB/DSBFirst.Frekvensen på Rungsted er for dårlig og når så Nivå togene er forsinkede eller aflyste så er man dårligt hjulpet da fleksibil iteten ikke rækker til atstoppe Helsingør togene på Rungsted istedet.Det må da være muligt at finde et højtalersystem som virker selv på en banegård ?Det er nærmest surrealistisk så ofte tog fra Kbh. H. mod Helsingør er forsinket eller aflyst. Ligesom der oftest sættes korte tog ind både til og fraKbh. H. netop, når der har været aflysninger/forsinkelser, dvs. man står som sild i en tøndeNu har jeg rejst med kystbanen i mange år. Jeg tror at jeg har opgivet at have de store forventninger Hvis man kan få mere stabilitet med færreafgange så vil jeg gerne have det.Det er en god idé at togene på Kystbanen kun kører i Danmark. Med andre ord: forbindelsen til Sverige skal stoppes. Det er ofte problemer iSverige, der giver forsinkelser i Danmark. Hvis man skal nå noget til en bestemt tid, må man altid tage et tog 20 min. før nødvendigt for at værenogenlunde sikker på ikke at komme al for sent.Der kunne indføres 10 minutter drift i myldretiden med tilstrækkelig mange togvogne.I øjeblikket er der ofte korte tog i myldretiden, så mange må stå op. Hvis togene kørte mellem Helsingør og Kastrup eller Køb enhavnsHovedbanegård og vendte der, kunne det være en fordel. Alle togpassagererne taler jo dagligt om, hvor håbløs situationen er på Kystbanen.Informationstavlerne viser ikke de reel forsinkelser - f.eks kan forsinkelserne vokse hvert minut man venter efter at toget skulle være ankommet.Få nu tilstrækkeligt antal togsæt på kystbanenRegulariteten er fortsat latterlig i myldretiden; fejl og nedbruds omfang er uacceptabelt;jeg har kørt på strækningen siden 1 975 - siden udbuddet afstrækningen er bunden i kvalitetsniveau nået. Strækningen burde aldrig være sendt i udbud, medmindre formålet var at ødelægge DSB. Det måman jo sige er nået på passagerernes bekostning.Der mangler information, når toget pludselig standser. Der kan gå virkelig lang tid, før end der er nogen form for meddelelse om, hvad der sker oghvornår toget kan køre videre.Det skete senest fredag den 11.11. hvor toget stod stille omkring 40 min. efter Hellerup og omkring Svanemøllen. Toget var ikke ved perron, ogingen kunne komme af og det var bare at vente, til der kom besked over højttaleren om hvad tidshorisonten var for viderekørsel.Lad være med at indsætte korte tog i myldretiden. Det er ikke sjovt at stå som sild i en tønde.Hvornår falder taksterne?Information vedr. forsinkelser er stadig dårlige.Har lagt mærke til, at hvis der står, at der f.eks. er en forsinkelse på 3 min., så flytter "uret" sig ikke, selvom toget er mere forsinket. Er det for at fåstatistikkerne til at se bedre ud?Helheds indtrykket er bestemt ikke godt. Det er lige fra tidsangivelsen på forsinkelser, der med jævne mellemrum bliver sat op med et tal mellem 2-5 minutter, hver gang den forrige tidsangivelse er udløbet. Til det meget slidte interiør i togene, som til dels ser beskidt ud, ødelagt og ikke særligimødekommende. Til den efterhånden overvejende svensk talende besætning, som efter min mening ikke udtrykker særlig god servi ce bevidsthed, iforhold til børn kan det direkte være et problem, da de kan have svært ved at forstå svensk, så i tilfælde af en vigtig service meddelelse vil et barnblive nød til at henvende sig til andre rejsende, for at få dækket informationsbehovet som personalet ikke kan yde!Dette vidner om en prioritering der har selskabets omkostninger i fokus og ikke det produkt der leveres til kunderne, hvis et flyselskab leverede enlignende løsning, ville det simpelthen gå konkurs! Standarten er langt under det man kan forvente af en strækning som kystbanen, jeg er skuffet.- kommer til at savne de meget søde og høflige svenske trainmanagers, når driften går over til DSB !Ja, hvorfor får man gang på gang at vide at toget kører med nedsat hastighed pga. sporarbejde lige efter Hellerup station. Me n der er aldrig eneneste arbejdsmand, arbejdskørertøj eller andet der indikerer at der foregår et arbejde med sporet?Der er sjældent siddeplads på de gennem gående toge fra Kokkedal på afgangendene07:22 til 08:22…Og i oktober 2011 har jeg oplevet at blive billeteret 11 gange ud af 41 afgange. 27 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 28. 28. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Mange togsæt er i dårlig stand med døre, der ikke virker og hjul der larmer. Det første er ubekvemt, især med den "nye" afgangsprocedure, detandet må være nedslidende for skinnerne.Da Kystbanen er notorisk upålidelig ville det være en STOR service at indføre SMS notifikationer sådan som man længe har haft til bus og nu også S-tog.Meget ofte er der i afgangen fra Helsingør om morgen og i myldretid kun et kort tog. Det har nu stået på siden sidste vinter. Når man spørgerpersonalet kan de ikke svare på hvorfor man kun kører med kort tog. Jeg er glad for at skulle starte min rejse i Helsingør, da ganske ofte er der ingensiddepladser allerede i Espergærde /Humlebæk. Ganske ofte er toiletterne aflåst. Servicen er efterhånden på et niveau, hvor jeg overvejer at skiftetil bil. Det kunne være rart med internetadgang i toget. Når jeg tager fra arbejde tjekker jeg bane.dk for forsinkelser. På hje mmesiden ses er ofteingen forsinkelser, men når jeg ankommer til stationen 5 min. viser det sig ofte, at der alligevel kan være forsinkelser. Oplever ofte forsinkelserfredag eftermiddag/aften. Forsinkelserne er meget belastende, når man skal nå at hente børn på hjemvejen, og derfor er man nødt til at tage ettidligere tog for at være sikker på at nå frem i tide.Alt i alt er kørsel med tog til og fra København IKKE tilfredsstillende.Det sker stadig, at der på Nørreport er overensstemmelse mellem informationer i højttalerne, på toget og på infotavlerne.Det er uaccceptabelt, når tog først er ekstremt forsinkede, derefter overfyldt og sluttelig vender om inden endestationen. Som minimum bør maninformere i så god tid, at folk kan nå at indrette sig efter, at de kun kan komme til Nivå og ikke - som lovet - til Humlebæk og de nordligere stationer.Hvis toget er 40 minutter forsinket, og fyldt med stående passagerer, bør Helsingørtoget ikke vende om i Nivå - og hvis det alligevel gør, bør manikke vente med at informere til umiddelbart inden Kokkedal.Det er uacceptabelt, at man flere morgener i træk må nøjes med et tog, der er så kort, at folk står som sild i en tønde, så dørene dårligt kan lukkes.Det er stadig et problem, at togene er så ustabile, at man er nødt til at tage et tidligere tog, hvis man vil være sikker på at nå frem til tiden. Man kanaldrig regne med, at de kører til tiden, og man kan aldrig regne med at nå helt frem til bestemmelsesstedet uden diverse skift undervejs. Og mankan slet ikke være sikker på at få en siddeplads og dermed bruge toget til at få den afslapning eller arbejdsro, som netop er en af grundene til attage toget fremfor bilen.Flere stillekupeer og gratis trådløst internt (ligesom i S-tog og flere busser) ville være rart. I Kystbanen kan man pga. dårlig telefondækning ikkeengang gøre brug af sit eget mobile bredbånd. Der mangler i det hele taget faciliteter, som kan tilskynde til at tage toget, hvis man har brug for atkunne bruge (den ofte forlængede) transportid på at arbejde. Det nytter ikke noget, at man kommer for sent frem, skal stå op hele vejen oghverken kan tale i mobil eller bruge internettet.Rengøring i togene og på perroner er meget mangelfuld, det MÅ da kunne gøres bedre.Når der er forsinkelser/aflysninger kører mange tog kun til Snekkersten, det er ekstremt utilfredsstillende for de mange af os som skal helt tilHelsingør, det må simpelthen kunne gøres bedre!Hvornår bliver perronerne på Helsingør station repareret så det ikke er med livet som indsats at man færdes der om vinteren når der er sne og is?Nu kommer vinteren, og da togene stadig kommer helt fra Sverige, vil sneen snart forsinke togene fra Sverige så vi igen får massive forsinkelser iDanmark. Togene skal køre til Kastrup og Helsingør og ikke længere.At sige at man sætter busser ind når noget går galt er en joke. De kommer som regel flere timer senere og så er problemet mange gang løst ogpassager har måttet finde alternative måder at komme frem til deres mål.Realtime information er et must. Der kan desuden gøres mere for, at særligt togene i myldretiden som mimimum har 2 sæt.Der er stort set altid mangel på siddepladser på togene om morgenen fra Nivå station!Systemet/rejsen er blevet noget bedre, ingen tvivl herom. Når det så er sagt, må jeg som daglig pendler alligevel bemærke, at på hjemturen (somfor mit vedkommende da er fra Østerport station) forekommer der stadig en del forsinkelser. Det er en nedtur at komme frem til forsinkede tog pådet tidspunkt af dagen, og jeg frygter lidt for vintertiden. Vil tænke positivt og håbe det bedste.Jeg læste på et tidspunkt, at man ville have reserve tog parate i Kastrup for at imødekomme større forsinkelser. Bliver det brugt? Jeg kan desværreikke forestille mig, at Kystbanens service niveau kommer til at virke optimalt for de pendlerne før end togene vender i Kastrup og kører tilbage tilHelsingør igen. Toge til Øresundsregionen må være en anden "time table". Bedre bud har jeg ikke.Jeg oplever jævnligt, når togene er forsinkede fra Østerport mod Helsingør om eftermiddagen at der mangler information. Togene bliver barefjernet fra tavlen og næste tog kommer på. Der bliver ikke annonceret noget som helst i højtalerne. Myldretidstog om morgenen fra Helsingør er titkorte tog, hvilket medfører at mange må stå op hele turen ind.Jeg oplever mildest talt ingen service. Når jeg vælger andre former for transport, er det ofte at tage til Ørestad og handle, jeg er dybt afhængig afrettidige tog om aftenen, da min bus kun kører 1 gang i timen. Dette er sket flere gang hvor bussen ikke er nået. De har downsized togsættene ogderfor ofte pladsmangel i myldretidstogene. 28 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 29. 29. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Myldetids toge fra Helsingør skal stoppe i Hellerup. Hvor der er en super S-tog service for hele Nord København. Der mange der bruge Hellerup menkun 3 tog der stopper hver time? Bedre Info med aflysninger/ forsinkelse. Hvorfor køre toge fra Helsingør til Sverige? Er det ikke bedre at Malmø erende station. ? Det er tit at forsinkelse opstår i Sverige og det giver en stor del at samlet problemer.De er enormt dårlige til at oplyse når toget er forsinket. Ofte bliver forsinkelsen på skærmen konstant forlænget med et eller to minutter ad gangen.Dette kan være ved i en time. Desuden er det frustrerende at toget fra Sverige er tvunget til at holde stille på HBG i næsten ti minutter.Det psykisk mest belastende ved at anvende Kystbanen er helt klart oplevelsen af at systemet har taget magten fra DSB. Står der en mængderejsende på eksempelvis Nørreport og skal til Vedbæk og toget er forsinket kan det ofte opleves at to ja gudhjælpemig tre gennemkørende togkører næsten tomme igennem til eksempelvis Rungsted eller Kokkedal. Ethvert fornuftigt tænkende menneske ville lade disse tog stoppe på allestationer op ad kysten. Der er sikkert en masse dårlige systemforklaringer herpå, men det er faktisk så gerende at jeg overvejer andretrasportmuligheder alene af den grund.Det ville være rat, med at tage cyklen gratis med kystbanen. Alternativet kan være man tager over Hillerød, det et jo gratis at tage cyklen med bådehos Lokalbanen og S-toget.gratis Wifi i togene burde være en selvfølgeLøbene bør vendes, så tog fra Kastrup kører til Helsingør og tog fra Sverige kører til Nivå.Derved elimineres alle de mange forsinkelser fra Sverige.Det vil være meget nemmere for First og Banedanmark at disponere, hvis det er Nivå-toget, der forsinkes fra Sverige.Banedanmark og First bør oprette en kystbanens Puls, hvor man med en smartphone altid kan se, hvor togene befinder sig lige nu på Kystbanen.Det kan ikke være ret svært. Man har alle data i systemerne, det handler bare om en smule webprogrammering og at det hele gør es enkelt ogoverskueligtRettidigheden er blevet bedre, men det ødelægges af, at togene ofte er for korte, så man enten må stå op - eller vælge et tidligere tog.Informationen på stationen og i togene er ofte forkert eller mangelfuld. F.eks. kan der stå på skærmen i Humlebæk, at toget stopper i Kokkedal.Hvorefter det kører igennem til Rungsted, som det skal iflg køreplanen. Det er lidt tilfældigt, om der annonceres med, at toget er kort. Oginformationer over højttaler systemet i myldretidstog er inddraget, mangelfuld eller direkte forkert. Åbenbart har visse train managers med ansvarfor toget ikke opdaget, at myldretidstog har et andet standsningsmønster end almindelige øresundstog. Det er specielt en udfordring, da IR4 togikke har informationssystem i toget med displays i modsætning til øresundstog.trainmanigeren skal være meget mere opmærksomme på, om alle er kommet ind eller ud af toget, inden de fløjter. der bør være lydgivere på alletogdørene for synshandicappede, niveauforskellene imellem perron og tog er for store på nogle af stationerne.Jeg synes at DSB-firsts bundniveau er rystende ringeDet kunne være rart med tog i begge retninger hvert 10. min. Skinnerne er der, og efter hvad folk siger i toget, så er det regelmæssige tog, helst tiltiden og med plads.Hvis man "misser" et tog, skal man vente 17-20 min. på en blæsende, kold, evt. våd perron, men kun 1 læskur, eller evt. gå over og "ose" i 7-elleven.Det er bare rigtig ærgerligt til den pris.Hver gang man har gæster der skal med toget, skal man kontrollere for forsinkelser, for at de ikke skal komme hjem med halsbetændelse oglungebetændelse, da der også ofte er forsinkelser om aftenen, og så hjælper et ikke engang altid.Hvis der var plads på motorvejen og til at parkere i København, så var der ikke nogen tvivl om hvad jeg valgte, men nu er det "pest eller kolera". ØVJeg ønsker 10 min. drift med stop på alle stationer på strækningen Helsingør Lufthavnen.I burde gerne sikre, at der altid er to togsæt pr. tog i alle tog fra/til Helsingør i myldretiden. Jeg oplever ofte, at de ekstra myldretidstog kører med ettogsæt, hvor der så ikke er plads til alle passagerer.Køreplansystemet er efter min mening det bedste der har været.Håber bare at det kan blive mere stabilt, og at man kunne sætte farten på myldretidstogene lidt op. De kører oftest i sneglefart mellem Østerportog Rungsted Kyst.Måske skal man droppe de gennemgående forbindelser fra Helsingør til Sverige. I stedet kan disse starte ved Østerport.Hvornår kan vi forvente at resten af sporene bliver renoverede?Elendige pladsforhold i de næsten altid overfyldte tog, der vill resultere i en katastrofe ved uheld....Manglende kapacitet er dræbende for kollektv trafik!Jeg syntes helt klart, at der skal ses på køreplanen, så der er 10 minutters drift. 29 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 30. 30. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Bedre forbindelse til Hornbækbanen. ( Begge veje )De reducerede togsæt har medført en noget anstrengende rejseoplevelse.Hvis jeg stod på toget i Espergærde, ville jeg flere gange ikke have fået siddeplads i løbet af de seneste par uger.Tal dog dansk i toget. Ingen respekten stillekupe.Ofte1 togsæt i myldertid. Også hjem fra Kbh . Når togproblemer ingen man kam spørge i Kbh.Ingen viden om tog tider og priser i 7-eleven snekkersten og Helsingør.Bare kiosker med larmende musik.Flere stillekupeeer og flere togsæt, så man kan få sidderpladser.Når man kører hjem med et forsinket tog, så standser den stort set altid på skodsborg eller klampenborg eller lignende, da den skal vente, da ethurtigtog, der kun skal standse i hellerup, kokkedal m.v. skal overhale. Det er med til at smike køreplanen.Drop 1 klasse, der sidder ikke så mange. Der mangler plader ALLE andre steder i de overfyldte tog, og det giver ikke meget mening. Toget bliver joikke udnyttet. Det er kun departementschefer fra staten (og direktører fra styrelserne), som har gratis togkort, der sidder på 1. klasse med gratistogkort. Transportsministeriet giver togkort til deres departementchefer frit og gratis.Togenes tekniske standard er elendig. Døre og toiletter som ikke virker og derfor blokeres er tilfældet på 9 ud af 10 tog .Rengøringen er helt utilstrækkelig, især sæderne er meget meget ofte meget beskidte.Togenes grundlæggende kvalitet er meget dårlig, og vedligeholdelsen er umulig at nå i den tid togene ikke er i trafik, og opr etholdelsen aftrafikprogrammet prioriteres, med det resultat at en meget stor del af togene opererer med et stort antal fejl til stor gene og irritation forpassagererne.Var det ikke på tide at man fra de overordnede myndigheders side tog sig bare en lille smule samme.Men ak, det nytter måske ikke noget.Og dog, mon ikke den nye bestyrelsesformand ved hvad der skal gøres. Blot han havde magten til at gøre noget ved det.Vi kan blot håbet. Hils PeterNivå togene bliver altid lavest prioriteret. Når der er forsinkelser bliver vi yderligere forsinket fordi vi skal vente på overhalinger i klampenborg.VILDT irriterendeDen lovede bedre service ser ud til at være udeblevet.Det er ikke tilfredsstillende med svensktalende personale.Der er stadig for mange problemer med rettidigheden.I det hele taget har DSB First ikke været gode til at holde det de har lovet.Det er trist at opleve hvor lidt samarbejde der er mellem instanserne. Senest fredag 11. november om eftermiddagen på Nørreport. Vi ventede 1time på tog mod Helsingør og der blev på intet tidspunkt givet information om Kystbanen ud over en standardmeddelelse om at toggangen varforsinket. Det blev informeret om tog til Holbæk, Kalundborg mv. Men intet om Kystbanen. Afgangstiderne (=forsinkelserne) blev bare løbendeopdateret op oversigtstavlerne, dvs. at det forventede afgangstidspunkt blot blev reguleret med 1 minut for hvert minut der gik. Der var en totalhån overfor passagererne. Mens vi ventede brugte med begge spor til at køre mod København. Der var selvfølgelig ikke plads ti l alle de tog, med detresultat, at togene holdt og blokerede sporene på Nørreport. Og stadig fik vi ingen information ud over, at der var signalproblemer. Ingen forklaringpå hvorfor de var nødt til at køre togene mod København og ikke kunne køre den modsatte vej. Hvis vi fra begyndelsen havde fået besked om, at"det her, det kan komme til at tage lang tid og vi ved ikke hvor længe", så havde vi kunnet taget en alternativ rute over f.eks. Hillerød eller med enbus. Men nej, der blev virkelig pisset på passagererne. Vi vidste heller ikke, om det f.eks. kunne betale sig at tage s-toget til Hellerup og skifte tilKystbanen dér. Den klare fornemmelse er, at der ikke er nogen interesse for passagererne hos DSBFirst og Bane Danmark. Det ka n godt være, at deter kompliceret at afvikle trafikken, men det er ingen undskyldning for dårlig kundeservice. De ansvarlige burde fyres.Jeg har flere gange oplevet at tage Nivå-toget fra København for derefter at skulle vente undervejs, for at Helsingør-toget kan overhale. Da jeg skaltil Kokkedal, ville det være rart at være orienteret inden rejsens start, så man kan vælge det hurtigste tog.Der er elendig service i ferier til/fra Rungsted Kyst - kun 3 tog i timen og som regel også kun 1 togsæt, så man står som sild i en tønde.Når ¨så også togene er forsinket, eller vi bliver sat af på Hellerup station, så er målet fuldt.Togene fra Kastrup er ofte forsinket - forsinkelsen bliver først annonceret på afgangs tidspunktet - selvom man ved at toget er ikke er gået fraSverige. En forsinkelse skal annonceret meget før.Personalet ombord taler uforståligt svensk som ingen forstår. Hvorfor benytter man ikke computer?Togene om aftenen, fra Sverige, holder ca. 3-4 min udenfor hovedbanegården, hvilket gør at man mister viderforbindelse. Hvorfor denneforsinkelse? Hovedbanen skal straks give indkøringslys. Det virker som om Kystbanen har lavere prioritet end de andre tog fra Kastrup 30 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 31. 31. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011Når man tjekker DSBFIRST`s hjemmeside med trafikinformation stemmer den meget ofte ikke med de faktiske forhold.Det svensk/skånsktalende personale kunne godt gøre sig mere umage med deres sprog. Personer der ikke er fortroligt med svensk har megetbesvær med at forstå hvad der siges i højtalere.I togene findes der stillekupeer, førsteklasses kupeer, pladser til hunde og pladser til cykler og bagage. Der burde derfor også være pladser til folkder spiser i toget. Sæderne er ofte fedtede og beskidte og der flyder med krummer, madrester, papir og kaffekrus.Husk at sætte korte togsæt ind udenfor myldretiden.Fjerne skærmer på S-togen! De er meget irriterende og trættende.Der er for få vogne på myldretidstogene om morgenen især. Det er ofte svært at forstå beskeder i højttaleren, fordi togførern e taler meget skånsk,bør tale skandinavisk.Hvis jeg skulle svare ordentligt her, ville det blive et MEGET langt svar. Og det er vel egentlig ikke værd at bruge tiden på det, når der tydeligvishersker total ligegyldighed med passagernes forhold og tilfredshedhed. Lad mig derfor nøjes med kort at nævne de største problemer:- Mangelfuld og ikke-opdateret information ved forsinkelser (på perroner såvel som i tog)- Personalets mangelfulde sprogkundskaber (det vurde virkelig være i orden, at danske passagerer vælger at tale dansk)- Personalets meget ringe vidensniveau (f.eks. sammenlignet med personalet i "rigtige" DSB-tog i Danmark, der har LANGT mere styr på tingenesamt en helt anden vilje til at hjælpe)- Jeg oplever ofte personale (altid mandligt, svensk togpersonale), der meget tydeligt lugter af hash ... og gør det så kraftigt, at der ikke er tvivl om,at det er meget nyligt, de har røget (det skete aldrig før, DSB First overtog driften)- Manglende billetkontrol på de travle afgange - således, at der stadig er mange, der kører på 1. klasse med standardbillet- Møgbeskifte vinduer- Manglende standard for højttalerbeskeder i togene, således at der nogle gange ingen information gives, mens der andre gange g ives absurd megetikke-relevant information på op til fire sprog- Lyskunsten på Triangeln station. (Jeg led af epilepsi som barn og er sensitiv overfor blinkende lys ... lyskunsten er i den sammenhæng virkeligubehagelig og i nogle situationer direkte farlig)- Der gøres intet for at nedbringe de mange cykeltyverier på Trinangeln station- Hvis jeg skal nævne en enkelt positiv ting må det være, at jeg er vældig glad for 1. klassesloungen på HovedbanenJeg er pædagog, og tager ofte toget med en gruppe børnehavebørn. Vi har oplevet at togpersonalet blander sig i hvordan vi skal fordele børneneved ind- og udstigning; ved at bruge 2 forskellige døre ved indstigning. Med 22 børn er det vigtigste for os sikkerhed . Vi vil ikke g å på kompromismed vores pædagogik og sikkerhed, der tilsiger at vi alle går ind og ud af samme dør således at vi kan bevare overblikket og være tryg på at vi harfået alle børnene med ind og ud. Begrundelsen fra togpersonalet var at vi brugte for lang tid på at komme ind i toget. Vi syn es at når vi betalerindividuelle billetter, som alle andre passagerer, skal vi have lov til at gå ind og ud af de døre der passer bedst for os. (Dessuden var toget nærmesttomt den pågældende dag).Jeg oplever det helt uden fornemmelse for situationen, at efter afgang fra Helsingør så bliver man budt velkommen ofte først på svensk og så påengelsk i et dansk lokaltog. Herefter følger sædvanligvis en information om at toget skal til Kalmar eller Göteborg og hvilke svenske stationer manskal standse på. Stationerne mellem Helsingør og København nævnes sjældent. Dette til trods for, at de fleste passagere netop skal til stationermellem Helsingør og Københanv (eventuelt Kastrup), for hvis man skulle til f.eks. Gøteborg, så havde man vel taget færgen til Helsingborg og ikkeomkring København når nu man stiger på i Helsingør!!?Stop med at bruge unødvendige skattekroner på det skrammel IC4 tog. Skrot nu det lort og invester langsigtet. Brug penge på at udbygge heleDanmarks banenet til at kunne akkommodere standard eldrevne tog fra bl.a. Siemens, det kan kun blive billigere i længden end det totalt, helt ogaldeles, komplet fejlslagne IC4 projekt.De største problemer er rettidighed oginformationer i forbindelse med hyppige forsinkelserHvornår kommer der internet på Kystbanen?Hvorfor skal passagerer på Kystbanen belastes af sporskifte-problemer.... i Malmö?Når der er forsinkelser ville det være rart med en præcis besked om omfanget. Det opleves ofte som om forsinkelsen er mindst dobbelt så lang somdet oplyste. Til stor irritation.Det opleves som at der ofte er fejl på dørerne.Hvis DSB first vil have passagererne hurtigere ind i togene, vil det nok være smart at få ordnet dørerne.Har på det seneste oplevet store forsinkelser. Meget dårlig information på stationerne.Har ikke forstået, at det ikke er gået op for DSB-First, at der er mange mennesker der rejser med togene i weekenden. Korte tog og masser afkunder. De skulle overveje, at lave trafiktælling søndag eftermiddag. Togene er komplet fyldteAfgangene 7.19, 7.39 og 7.59 fra Nivå St.: der har på det seneste ofte været korte tog på netop disse myldretidsafgange. Det betyder at togetallerede er fyldt og folk står på gangene når det ankommer til Nivå. Eneste chance for at kunne få en siddeplads på vej til K øbenhavn er at vente 3 31 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 32. 32. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011minutter på det tog, som starter i Nivå. Men eftersom toget stopper alle stationer, kommer man reelt 10 minutter senere til Kbh H og ikke kun de 3minutter.Når der på de nævnte afgange kommer et kort tog, bliver det efterfølgende Nivå-tog allerede godt fyldt på Nivå St. og Kokkedal st. Rejsende fraRungsted Kyst får de sidste ledige pladser og rejsende fra Vedbæk og Skodsborg skal stå hele vejen. Det sker desværre alt for ofte!Begræns Kystbanen til strækningen Helsingør-Malmø for at komme de evindelige forsinkelser til livs. Og lad Østerport st. være udgangspunkt fortogene til/fra strækningerne ud over MalmøHold op med at køre kystbanen til sverige.DSB folkene jeg snakker med på DSB 1 er også enige. Det er 2 dybt forskellige køremønstre i danmark og i sverige.Kystbanen bliver ikke præcis før de dropper at køre togene til sverige.Kystbanen er danmarks travleste ikke s-togslinie, og alligevel er den danske side kun 20% af den tur øresundstogene tager. Så er der ikke så megetat sige til at det ikke fungerer.DSB 1. Vi har fuld forståelse for at man kan blive nødt til at suspendere 1 klasse når togene er overfyldt, hvis bare vi kunne få vores penge tilbage.Vi bliver kastet frem og tilbage imellem togpersonale og DSBfirst og ingen vil tage et ansvar.Strækningen er udbudt med 1 klasse så skal den også køres med 1 klasse.Strandvejsfruernes tid er forbi! Det var godt engang at have luxustog som pendlertog men i dag har vi passeret 1980.Luk nu lortet og lad S-togene komme til. Udover de kører meget mere præcist og har bedre muligheder for cykler, barnevogne og kørestole, så erdet helt tosset at Kystbanen ikke som de andre "fingre".Det kræver lidt teknisk ombygning men nu da alle signaler snart skal skiftes, er det HELT OPLAGT at tage skridtet nu - det bliver aldrig billigere oglettere.Bemærk hvor kort til S-tog holder stille ved en perron i forhold - hold da op en masse køretid man kunne klippe af, også selvom det meste nok vilblive ædt af flere stop i indre by men for de mange der skal dertil, vil det OGSÅ være en fordel at de slipper for togskift.Win-win på alle fronter.Hurtigere tog - for hver ny køreplan går det langsommere og langsommere - vil gerne tilbage til hurtige togTog uden konstante fejl på dørerne vil mindske ventetidenJeg er uforstående overfor at myldretidstoget skal stoppe på Kokkedal st. og Rungsted Kyst når det er på Hellerup st. behovet tydeligvi s er. Kommerman fra Kokkedal kan man i øvrigt også tage Nivå toget. Derudover er jeg meget uforstående overfor at myldretidstoget med færre stop tagerlængere tid..?Kunne være fedt med en form for hurtigtog til KBH hvis det er noget der generelt er behov for.Koordinerer man slet ikke med busser? Min bus videre kører 1 minut før mit tog ankommer på Helsingør st. og jeg kan ankomme 1 minut for sentpå Helsingør st. med bussen når jeg skal med Kystbanen mod KBH. Surt. Jeg er dog forstående overfor at alle busser ikke kan passe perfekt medtogene.Jeg forstår ikke hvorfor det, på Nørreport, skal tage mange måneder før infoskærme og specielt uret bliver repareret.De sidste 14 dage har myldretidstog konsekvent været med 1 togsæt = folk står op.Der er ikke på noget tidspunkt givet information hvorfor af togpersonalet (train managers).Direkte adspurgt ved de ingenting. I dagspressen har vi hørt om Storstrømsbroen og kan måske selv udregne forklaringen (DSB First udlåner tog tilDSB).Når folk står op i togene, er der ALDRIG billettering. Train managers ser vi ikke. De holder sig altid væk, når folk kunne finde på at stille (ubehagelige)spørgsmål.Så der er stadig ikke meget servicemindedhed over for passagererne. Og train managers bliver ikke klædt på til at give korrekt information.I spørgeskemaet drejer en del af spørgsmålene sig om afrejsestationen, som i mit tilfælde er Skodsborg og om morgenen. Problemerne medrettidighed er langt større om aftenen ved tilbagerejse fra Nørrreport, hvor der flere gange om ugen er store forsinkelser og aflysninger. Af og tilsker aflyningerne med den utrolige begrundelse, at der mangler personale.Når jeg kommer fra min bopæl i Helsingør med bus, passer det som regel med togafgangen.Når jeg derimod kommer hjem om aftenen, kunne jeg før nå en bus fra Espergæde, men det kan ikke lade sig gøre mere. Det ville være rart hvistogtider passede med busserne, dette er især vigtigt om aftenen. Det er ikke rart at skulle gå hjem i mørke. 32 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse
 33. 33. Pendleranalysen på Kystbanen november 2011På Helsingør station, skal man de fleste gange op ad trapperne, hen ad boen og ned til bussen, som man lige ser bagenden af. Endnu kan jeg klaretrapperne, men for mange ældre er det et stort problem og der er lang vej også at gå udenom til busserne.Jeg oplever- gang på gang- at toget er forsinket. Deres information er bare ikke i orden.Er nok SÅ utilfreds med Kystbanen. Tør slet ikke tænke på, hvordan det vil gå til vinter, hvor jeg ikke har mulighed for at bruge min cykel.Om aftenen, er der konsekvent forsinkelser. Dette medfører at jeg kommer for sent på arbejde.Hvis toget kom til tiden, ville der ikke være noget problem.Om morgenen ved 07tiden, er togsættene for korte. Folk står op- og skal gøre det- hele vejen til Kbh- Malmø.Jeg er nok SÅ træt af DSBfirst.... hvis jeg var pendler fra Nordsjælland til - KBH- MALMØ, ville mit blodtryk forhøjes og min livskvalitet dale.Det er simpelthen under alt kritik....Det burde være gratis, at rejse med DSB- indtil de fik forholdene i ordenDsbFirst må meget gerne opdatere deres mobilside ved driftsforstyrrelser...det sker utroligt langsomt :-(Svært at svare på undersøgelsen fordi min morgentur til Nørreport altid fungerer fint, mens alle problemerne ligger når jeg skal hjem fra Nørreporttil Snekkersten, med fyldte tog og upræcise afgange og aflysninger.Jeg vil foreslå at I opdeler undersøgelsen i ud- og hjem-rejsen. Dette vil kunne dokumentere dette for rigtigt mange pendlere.Tog og skiftespor skal vintersikres.Al udvendig udstyr skal indkaples som på tog i Norge. Årsagen til forsinkelser om vinteren er på grund af forkertudviklet matriel og for få personer til rensning af skiftespor,, ikke på grund af organisation.Når der sker et eller andet så spærrer myndighederne banen i helt urimelig lang tid og giver DSB-First skylden. (siognalfejl, oversvømmelser o.s.v.).Andre steder i Verden kan man med højt sikkerhedsniveau godt liste tog igennem når der er noget galt. .Mangler fortsat information om når det er korte togDer er tydeligvis skruet ned for vedligeholdelsen af togene. Langt flere tog "banker" mod skinnerne pga. flader på hjulene. For nogle år siden var deren væmmelig ulykke i Tyskland, hvor et hjul gik i stykker, og dele af det kom op gennem gulvet og op i kupéen, netop pga. mgl . vedligeholdelse afhjulene. Dette er også medvirkende til, at jeg bruger Kystbanen mindre end før.Jeg synes det er irriterende, at der altid bliver talt svensk i et dansk tog. Mange gange er højttaleren også for høj.Sænk priserne....det har nået grænsen at skulle brug 100 kr på at tag til København!!!Informationen på perroner via højtalere er stadig elendig / ikke eksisterende (eller i bedste fald ubrugelig).Det er sket flere gang, at man står og venter på et tog, som er 3 minutter forsinket, og så 6, så 9 osv uden at der kommer nogen oplysninger andetend at toget er x min forsinket på skærmen.Afgange med ti minutters mellemrum fra Malmö virker bedre end med 20 min. mellemrum (som tidl.) da man ved indstilte eller forsinkede afgangenu som regel "blot" bliver forsinket til næste afgang, altså omkring en 10-minutters tid. Så ja, der er sket en lille forbedring efter indførelsen af dennye køreplan, men der er stadig lang vej til tilfredse kunder, der tør stole på at toget kører til tiden... for det gør det stadig for sjældent. Der erfortsat mange aflysninger og forsinkelser. Vi er udsat for det flere gange om ugen, og det er utilfredsstillende.Stop med at køre til Sverige og koncentrer jer om togdriften i DanmarkIrriterende med det lange stop på hovedbanegården, når jeg kommer fra lufthavnen.Tager ikke toget i flere uger, når det ikke kører til endestationen. Det er en rigtig dårlig oplevelse at blive sat af toget i Kokkedal og skal tage næstetog.Mobildækningen er ikke som lovet for et år siden blevet bedre. Der er alt for mange udfald og man har ikke mulighed for at udnytte tiden i toget tilat arbejdeOfte for korte togsæt. Det medfører at passagerer grundet pladsproblemer, placerer sig på 1. klasse, hvor jeg har abonnementskort til. Nårbilletkontrollen kommer, skal man opleve talrige skænderier mellem passagerer og togpersonale om rimeligheden i at de skal rejse sig fra sædet i 1.klasse og stille sig ud på gangen.Der er ikke altid aviser om morgenen på 1. klasse.Håndteringen af cykelparkeringen i aflåste "skure" er useriøs. Seven Eleven er dårlig til at kommunikere om det man betaler for. Pludselig skifter delåsekort. Man er ikke orienteret om hvor lang tid man tid har betalt for sin cykelparkering i de afløste "skure". 33 © www.efficiens.nu Anvendelse af data fra analysen er tilladt med udførlig kildeangivelse

×