10 trends der påvirker din virksomheds muligheder for profitabel vækst

2,656 views

Published on

Et kort paper om udfordringer og muligheder for vækst - 16 sider.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 trends der påvirker din virksomheds muligheder for profitabel vækst

 1. 1. 10 Trends Der påvirker din virksomhedsmuligheder for profitabel vækst
 2. 2. Udfordringer og muligheder: Profitabel vækstDet nye mantra er, at hvis der skabes værdi for kunderne, skabes der også værdi for virksomheden.Konsekvensen er så, at fokus ændres fra ikke alene at fokusere på den kortfristede rentabilitet, mennu orientere sig mere strategisk, (langsigtet) i bearbejdningen af markedet og kunderne. Dette er ikkeuden udfordringer for virksomheden og ledelsesopgaven i særdeleshed.Virksomhederne har under finanskrisen oplevet, at såvel kapital som kunder har været knaphedsfak-torer. Knaphed på kapital har betydet større fokus på likviditet, og kortsigtede investeringer. Det er hertypisk marketingbudgettet der har stået for skud. Desværre er budgettet oftere blot blevet reduceret,i stedet for et fokus på effektivitet/maksimering af virkningsgraden.Finanskrisen har betydet, at mange virksomheder har skåret dybt i omkostningerne. Nogle har ’skårethelt ind til benet’ andre har ’skåret benet helt af’! Effekten af marketingaktiviteter på toplinjen har oftesten tidsdimension som rækker ind i de næste finansielle år men aktiveres ikke i balancen. Måske derforer disse aktiviteter mere ’udsatte’ end andre når der skal spares?Samtidig har knaphed på kunder givet anledning til at revurdere virksomhedernes ’go to market’strategi og tilknyttede aktiviteter. Flere og flere virksomheder erkender nu dette.Værdiskabelse og vækst sker gennem udvælgelse og implementere af den rigtige strategi, også i dendaglige drift. Strategien er grundlaget for at skabe et stærkt brand med de rigtige produkter og /ellertjenesteydelser, der sikrer en stærk position på markedet med kundeindsigt og kunderelationer ogdermed valg af de rigtige kanaler til de respektive kunder.Disse valg vil påvirke toplinjen. Beslutninger om ressourceallokering i den daglige drift vil have ind-flydelse på bundlinjen gennem, at gøre de rigtige ting på den rigtige måde. Dette er illustreret i mod-ellen på næste side.
 3. 3. Mange virksomheder der måler på kundetilfredshed begynder også at arbejde med loyalitet (mere ellermindre helhjertet). Disse virksomheder har dog måttet sande, at tilfredse kunder ingen garanti giver forloyalitet i form af genkøb og anbefalinger til andre og da slet ikke en garanti for profitabilitet!Vækst og udvikling kommer gennem et øget kundefokus i hele organisationen og her er markedsførin-gen en vigtig drivkraft for at skabe vækst på en måde hvor værdiskabelsen er gensidig for virksom-heden som for kunden.Paradigmeskiftet fra, at der er kunder nok at tage af, og til, at de er blevet en knaphedsfaktor er somnævnt ikke uden udfordringer. Nogle relevante spørgsmål at stille i denne sammenhæng kunne være:• Hvilken konsekvens får det for vores strategi?• Hvilke krav stiller dette til viden om kunderne?• Hvilke kompetencer har vi brug for?• Hvilke udfordringer giver dette for vores kultur?• Hvilke udfordringer giver dette for vores organisering?• Hvilke udfordringer giver dette for vores processer?• Hvilke udfordringer giver dette for vores performance målinger og KPI’er• Hvilke udfordringer giver dette til vores belønnings systemer?
 4. 4. 1 “Støjmuren vokser”Det er blevet vanskeligere at få kundernes opmærksomhed. Kunderne bliver bombarderetmed flere og flere budskaber, og fra mange forskellige kanaler. Samtidig vokser mængdenaf anden information også. Det opleves som en større og større mængde støj. Der er dagenerelt også en stigende reklame lede som kommer til udtryk i et stadigt voksende antal”Reklamer NEJ TAK”1. Der er nu 1 ud af 4 husstande som takker nej til reklamer. Samtidigkommer flere og flere kommer på Robinson listen (+ 1.000.000 navne). Tre ud af fire dan-skere mener, at reklamer fylder for meget i deres hverdag2. Kort sagt, Danmark er verdensmest reklamekritiske land3.Årsagen er at mange virksomheder har fokus på at ”belejre” kunden frem for at ”bejle” tilkunden! Kunderne kan ikke se forskel, for mange reklamer ligner hinanden i indhold, form,koncept og i valg af kanal.Siden 1994 er omkostninger til markedsføring (excl. løn) vokset fra ca. 16 milliarder kr. til 25milliarder kr i 2011 4 - en vækst på 56 %Konsekvenser er, at effekten af markedsføringen er aftagende samlet set. På trods af detteforstætter virksomheder med det de føler de er gode til. – De falder i en ”kompetencefælde”5Målrettet og relevant kommunikation er en mangelvare!De 3 mest troværdige reklamekanaler er6:De personlige anbefalinger (Word of Mouth)De digitale anbefalinger (Word of Mouse)WebsiderHvordan performer din virksomhed på disse områder?1 25 % af husstande siger nej til reklamer. Kilde Post Danmark august 20122 Kilde: Interresearch 2010, analyse foretaget for Cevea.3 Kilde: Global Trust In Advertising Survey by Nielsen August 2008, 47.000 respondents.4 Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen 1995-20125 Kilde: Analyse nom Performance Management & Marketing, CBS 20086 Kilde: Global Trust In Advertising Survey by Nielsen August 2008, 47.000 respondents.
 5. 5. 2“Tid er en knaphedsfaktor”Kunderne er presset på tid. Vi arbejder meget og anvender mere og mere tid på transporttil/fra arbejde. Vi har mange fritidsinteresser der også tager en del af vores tid. Og så skal viheller ikke glemme kvalitetstiden med familien. De fleste oplever en hektisk hverdag hvor tider en knaphedsfaktor.Timing og tilgængelighed bliver derfor mere og mere afgørende for at få kunden i tale, for atfå kunden til at købe og købe igen. Dette kommer til udtryk i en stadig større digital handelhvor der jo er døgnåbent.I en travl hverdag foretrækker kunden selv at vælge kanalen. Det er i stigende grad de digi-tale og mobile kanaler der anvendes til at få inspiration, til informationssøgning og til handel.Kunderne efterspørger i stigende grad hurtige, enkle og effektive løsninger.Hvordan gør din virksomhed det lettere for jeres kunder at søge/ få information, og at handlehos jer i en travl hverdag?Er det let at komme i kontakt med din virksomhed?Er det hurtigt, enkelt og let at få informationer?Er det let at bestille og købe varer?
 6. 6. 3 “De klassiskesegmenteringsmodeller virker ikke” Det handler om gensidig værdiskabelse for virksomheden og kunden. Mantraet er; Skaber du værdi for kunden, skaber du også værdi for dig selv. Det handler altså om service og løsninger der skaber værdi for kunden, det er her segmenterings fokus skal være og ikke kun på hvor meget virksomheden tjener? Udgangspunktet er den enkelte kunde og dennes behov. Glem alt om segmenter i forskel- lige farver og andre ”Old School” modeller. Det er spild af tid og penge! Virksomheden skal systematisk indsamle, bearbejde, dele og aktivt anvende viden om kun- den, således at I ved hvad der skaber værdi for kunden. Stop massekommunikationstankegangen og begynd at kommunikere målrettet og relevant. Alt for ofte bliver kunderne ”belejret” med en række irrelevante og ligegyldige informationer og tilbud. Der skal i stedet ”bejles” til kunderne med målrettede og relevante tilbud. Hvem er jeres mest profitable kunder? Hvorfor er det netop disse kunder? Hvordan ser jeres andre kunder ud? Ved I nok om jeres kunder? Hvordan bearbejder, deler I viden? Hvordan anvendes denne viden proaktiv i relation til virksomhedens marketing, salg og ser- viceressourcer?
 7. 7. 4 “Loyaliteten er faldende”Det gamle mantra med at tilfredse kunder skabte loyale kunder holder ikke. Kunderne be-høver ikke at være loyale fordi de er tilfredse. Og de loyale kunder behøver bestemt heller atvære profitable!Kunderne kan ofte ikke se forskel på de forskellige virksomheder, da der ikke kommunikeresklart hvilken værdi der skabes for kunden. Det gør, at selvom kunder er tilfreds er de lette atflytte, hvis der kommer et nyt og evt. bedre tilbud.Kunderne ser mange virksomheder som en ”Klyngevirksomhed” - Der er tale om en gruppeaf virksomheder med stærke produkt- og markedsmæssige fællestræk, og som i kraft herafaf kunderne opfattes som ligebyrdige og indbyrdes relativt uddifferentierede.Typiske eksempler på klyngevirksomheder er banker, detailhandelskæder, forsikringssel-skaber, hoteller, luftfartselskaber og teleselskaber. På B2B er det virksomheder der sælgervia grossister.Lad ikke tilfredshedsmålinger blive en ”sovepude”. Begynd at måle på hvad der skaber vær-di for kunden og hvordan kunden opfatter din virksomhedsevne til at skabe værdi.En undersøgelse fra CBS i marts 2011 indikere sammen med andre undersøgelser, at virk-somheder der arbejder målrettet med loyalitet er mere profitable, end de som ikke gør. Dettemå ikke forveksles med de mange ”loyalitetslignende” tiltag/kampagner som er i markedet,og som ikke har nogen effekt.Er jeres kunder loyale?Hvordan måler I loyalitetEr kunderne sande eller falske loyale?Er kunderne profitable?
 8. 8. 5 “Øget fokus på digitale medier og kanaler”I en travl hverdag er det vigtigt at være til stede når kunden vil have information og/eller vilkøbe.. 92 % af de danske hustande har adgang til internettet og det stiger stadig. 97 % harmindst en mobiltelefon i hustanden7Udbredelse af Smartphone vokser markant. I dag er 60 % af alle mobiler en Smart Phone8.I aldersgruppen 15-34 år det 3 ud af fire der har denne type mobil. På de digitale kanaler anvender virksomhederne 90 ud af 100 kr. til at skabe trafik. Kun 1ud af 100 kr. anvendes til at optimere trafikken9. Det synes som at ” Nissen er flyttet med ”over til de nye digitale kanaler. Der tænkes stadig i klassiske massekommunikations baner?Sagt med andre ord – Den ny teknologis muligheder anvendes ikke optimalt. Mangler der enstrategisk forankring i ledelsen og organisationen?Tilgængelighed, anvendelse af viden og ”selfservice” er nøgleordene for alle virksomheder ien profitabel vækst.Detailhandelen har været bagefter i Danmark, i forhold til udlandet og det synes som om atde mobile løsninger heller ikke har samme momentum som i udlandet. Det er ca. 12 % afden samlede detailhandel der handles digitalt10. I dag er det ikke den fysiske grænsehandelsom er den største trussel – Det er den digitale. Men samtidig er det også en mulighed, dade danske virksomheder jo også kan sælge på den globale markedsplads.Hvor digital/mobil er din virksomhed?Kan digitale/mobile løsninger gøre det lettere for dine kunder?7 Kilde: Danmarks Statistik 20128 Kilde: FDB Analyse 20129 Kilde: Adobe Digital Marketing Optimization Surevey 201210 Kilde:Center for Retail Reseach, Nottigham 2012
 9. 9. 6 “Aldi-Audi Syndromet”Nogle gange har kunderne mest fokus på pris – andre gange er der mest fokus på kvalitet.Du kender det sikkert selv som forbruger?Lørdag handles der ind til den kommende uge. Mælken købes i Rema 1000 sammen meden række andre udvalgte varer, for her er den billigst. Midt på ugen mangler man mælk. Denkøbes hos 7-eleven, selv om den koster det dobbelte af hvad den koster i Rema, men detvar lige på vejen hjem fra arbejde, så det var det letteste.Efter en hård uge på jobbet, hvor du virkelig har knoklet har du fået lidt ondt af dig selv? Detskal der kompenseres for – Så det bliver en flaske god Amarone. Sidste uge købte du 3flasker Ripasso til 120,-.Eller det bliver ½ l Haagen-Dazs til 54,95 is i stedet 1/1 l af den flade is til 29,95 fra Frisko.Eller det bliver en tapas menu incl. vin fra Løgismose eller sushi fra Sticks&Sushi, i stedet forSuperbrugsens Sushi?Hvordan fanger vi disse forbrugere via de klassiske segmenteringsmodeller?De danske forbrugere handler både i specialbutikker, går i discount imens de køre i en Audi!Forbrugerne er ikke særlig loyale og handler ofte i 5 forskellige dagligvarebutikker på en uge.Som nævnt tidligere sker en større andel af handlen på nettet for øvrige produkter og ydelser.Det at kunderne nogle gange køber billigt og andre gange lægger mere vægt på kvalitet ogservice, hvordan håndtere din virksomhed denne udfordring?Kommunikere virksomheden den værdi I skaber for kunden?Forstår kunden forskellen på de forskellige produkter?
 10. 10. 7 “Øget krav omperformance målinger” Mange af de klassiske markedsføringskanaler har en aftagende virkningsgrad. En lang ræk- ke analyser og en række forskere taler om en “kløft” mellem marketing og bestyrelseslokalet og at marketingfolket derfor har en begrænset indflydelse hos topledelsen. Mange opfatter marketingfunktionen som ”dyr” og “uforklarlig”. Konsekvensen er, at der er større sandsynlighed for en reducering af marketingbudgettet, når der ikke tales et ‘finansielt’ sprog, uanfægtet af at dette måske kunne give vækst til virk- somheden, blot det blev anvendt optimalt. Vanens magt er stor, når det gælder marketing budgettering. Som tidligere nævnt falder man ofte i en ”kompetencefælde”. Der er ofte heller ikke sammenhæng mellem strategien og det operationelle budget. Konsekvensen er ofte en mere topstyret budgetproces, hvor selve budgetprocessen er afgørende for marketingbudgettets størrelse. Hvor ofte styres efter ” det har vi råd til ” end de reelle markedsmuligheder? Der er stor forskel på marketings selvopfattelse og resten af organisationens opfattelse af marketing. En af årsager til dette er, at ofte bliver resultaterne ikke dokumenteret og kom- munikeret. En bevidst vækst strategi stiller større krav om måling af effekt, og udvikling af nye kanaler, for at sikre den optimale ressource anvendelse. Det forventes, at der kan dokumenteres en virkningsgrad. En klassiker er, at topledelsen vil se på indtjening og marketing måler på kendskab! Hvordan måler din virksomhed performance på kunder og marked?
 11. 11. 8“Konvergens mellem brancher” Knaphed på kunder og deraf manglende eller vigende omsætning gør, at mange virksom- heder, specielt på B2C markedet, forsøger at udvide sortimentet. Flere begynder at sælge et bredere sortiment, og der skabes således en kannibalisering brancherne i mellem. Eksemplerne på dette er mangfoldige. Supermarkeder begynder at sælge bøger. Tøjbutik- kerne begynder at sælge sko og kosmetik. Teleselskaberne begynder at sælge musik og film. Dagbladene har en masse læsertilbud på en lang række produkter. Køkkenbutikkerne sælger hvidevarer osv. De digitale kanaler kan ligeledes anvendes til at forstærke denne brancheglidning. Flere og flere har opdaget nettet og dets muligheder. Coops Nettorvet , (Nu coop.dk) har været en first mover på dette felt. De sælger alt, lige fra lækre design ting, fritidsudstyr, hus og have- produkter, til ½ økologiske grise. De er på top 4 listen over de mest besøgte sites11 og var i 2011 den net butik der havde størst vækst. Serviceydelser og totalløsninger er et nyt vækstområde. På B2B markedet sker konver- gensen ofte gennem færdige service og finansieringspakker på produkterne. Fra bl. a det engelske marked, har vi set en markant udvikling i denne konvergens. Specielt en dagligvarekæde som Tesco, har udviklet sig fra udover at være et super- marked, til at også at være familiens leverandør af alt. De sælger huse, tøj, rejser, biler, cykler, hvidevarer, isenkram, tv & radio, pc´er, forsikringer og har, optikker og tandlæger. De har udviklet deres stærke markedsposition og deres relationer til at udvide deres forret- ningsområde. Med + 10.000.000 medlemmer i deres klub (ca. 20 % af den samlede britiske befolkning) er de markedsledende og med stor succes. Deres vigtigste ressource er i dag deres kundedatabase,. Er der konvergens muligheder/trusler i relation til din virksomhed? Og hvad vil du gøre ved det. Vil du vente på at det sker eller vil du være first mover? 11 Kilde: Dansk e-handelsanalyse, FDIH
 12. 12. 9 “Udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft”Vi har tidligere omtalt ” kompetence fælden”. Det er en stor udfordring for mange virksom-heder, at man ikke længere har de rette kompetencer i takt med at markedet og kundernehar flyttet sig. Ydermere er mange af virksomhedens rådgivere i samme situation.For eks. afspejler reklamebureauernes bemanding ofte samme situation. De har masser afdygtige grafikere, der er vant til at arbejde med tilbudsaviser og annoncer, eller film. Men detder er brug for, er web og mobil kompetencer. Men de ”sælger” det de har på ”hylderne”.Nye kanaler, nye medier, nye aktiviteter og ny strategi stiller øgede og andre krav til kompe-tencer hos medarbejderne. Der er i dag mange flere kanaler til markedet end tidligere, ogalle er ikke direkte kontrol (Sociale medier) som annoncen og hastigheden til kommunikationer øget markant gennem de digitale kanaler.Vi ser samtidig at 56 % af medarbejder følger sig overkvalificerede til deres job12. Dette er enindikation på , at der ikke i tilstrækkeligt udstrækning er sket en digitalisering/automatiseringaf processerne i marketing. Ligesom det kan være en indikation på, at det man gøre er detforkerte? Vi er måske tilbage til ”kompetencefælden”Vi ser en markant stigning i data og adgang til data, det stiller stigende krav til analyse oganvendelse af disse data. Der er udfordringer med at udtrykke sig i finansielle termer ogdermed evnen og viljen til at dokumentere en virkningsgrad. Samtidig er der stadig dencentrale udfordring mellem det man siger man vil gøre (strategi) og det man gør (Marketing,salg og service).Dette er ofte en ledelsesudfordring, der starter med en diskussion om, at man skal væreforandringsparate. Udfordringer er blot at det er en postgang for sent. Man skulle i virke-ligheden være forandringsaggressive!Det vil betyde øget efterspørgsel efter de rigtige kompetencer og/eller uddannelse af eksis-terende medarbejdere.Har din virksomhed den rigtige kompetence sammensætning?12 Kilde: Undersøgelse - Civiløkonomernes Arbejdsløshedskasse (CA), august 2012
 13. 13. 10 “Viden har værdi”Konsekvensen af ”støjmuren” og konvergens, er at få styr på den viden man har om sinekunder. Det vil sige en systematisk indsamling af data, bearbejdning af disse, deling afdenne viden og sidst, men ikke mindst en aktiv anvendelse af viden i relation til kunder ogsamarbejdspartnere.Det skal være strategisk forankret i ledelsen, og resten af virksomheden, at indsamle, bear-bejde, dele og anvende viden om kunderne.Det er ikke uden udfordringer. Mange virksomheder arbejder meget i kampagner. Aktiviteterder i nogen grad ses som enkeltstående aktiviteter, og ikke altid med en sammenhæng tiltidligere aktiviteter.Løsningen er at se marketing, salg og service som en kontinuerlig proces, hvor der heletiden bygges videre på de aktiviteter der er gennemført. Altså en optimering af konverter-ingsraterne fra kendskab til køb og genkøb.Som tidligere påpeget, er en af de store udfordringer for mange virksomheder, at der mestfokuseres på kendskab, i stedet for at optimere fra kendskab til køb.Samtidigt er der et stigende behov for viden om kunder og marked. Det er ikke altid billigtat skaffe denne viden, hvis den skal købes hos eksterne rådgivere. Det bizarre er, at man joofte har direkte adgang til at få viden fra sine kunder?En anden udfordring er informationsmængden vil stige yderligere. Indenfor de næste 5 årforventes op mod en 6-dobling af informationsmængden om kunder og marked . De digitaleog mobile kaneler er effektive til at genere information. Så må man jo håbe at virksomhed-erne har en strategi for at håndtere og anvende denne viden?Viden om kunderne er fremtidens vigtigste ressourcer for virksomheden i kampen for vækstog profitabilitet.Hvordan indsamler I viden, bearbejder, deler og anvender I denne viden om kunderne?
 14. 14. Vejen til er en øget markedseffektivitetog en øget intern effektivitetMarkedseffektivitet handler om at identificere, vinde, udvikle, vedligeholde og genvinde profitablekunder. Nøgleordene er segmentering, markedsførings mix, media mix og målrettet relevant kommu-nikation, for at sikre loyalitet og livstidsværdi.Den største ledelsesmæssige bekymring er konverteringen fra kendskab til salg og gensalg. Hvad ervirkningsgraden af ressourceindsatsen?Den interne effektivitet handler om, hvordan ressourcerne allokeres på den mest optimale måde.Nøgleord er processer, modeller, indkøb, performance målinger og benchmarking. Den største beky-mring er, at optimere ressourceforbruget.Kort sagt, det handler om at gøre det rigtige rigtigt.Modellen på side 3 illustrerer performance management perspektivet på værdiskabelse gennemmarkedseffektivitet og den interne effektivitet.Flere kilder indenfor forskningen er bekymrede for - og dokumenterer - at Marketing-funktionen tilsyn-eladende har problemer med at få legitimitet nok og dermed taletid i direktionen og hos bestyrelsen.Som udgangspunkt er den manglende legimitet en udfordring, hvis det er marketing, som skal drivevæksten og toplinjen!Løsningen kan være, at betragte markedsføring/salg som en input-output-model. Input er ressourcer iform af mandetimer eller penge, der omdanner marketingaktiviteter til et output. Til gengæld genererermarketing aktiviteterne interne omkostninger som løn for ansatte eller eksterne omkostninger som foreks. reklamebureauer.Sammenligning af output med input betragtes som et dilemma om produktivitet, på den ene side ogpå den anden side, om hvordan strategien er forankret i relation til output er et spørgsmål om effekti-vitet.Vi har gentagne gange nævnt at der er knaphed på kunder. Konsekvensen af dette bliver, at fokusændres fra primært at være akkvisition til, at være fastholdelse af profitable kunder. Virksomhedensindsats områder ændres tilsvarende. Her kommer man ikke uden om CRM konceptet.
 15. 15. CRM - Et central koncept i relation til at få og fastholde profitable kunderCustomer Relationship Management (CRM) er et begreb som er brugt, og misbrugt, på mange forskel-lige måder. Her er den definition som vi vil anvende:“CRM er konkurrencestrategier rettet mod at skabe værdi for såvel kunde som virksomhed, baseret påen forståelse af kundens individuelle behov og præferencer.CRM drives gennem virksomhedens kultur, dens holdning til kunder og medarbejdere, og værdiska-belsen understøttes af en række processer og systemer alle rettet mod at sikre, at den nødvendige ogtilstrækkelige viden om kunderelationen er tilstede, når og hvor der er behov for den.”Arbejdet med CRM er baseret på viden om transaktioner og relationer der skal: - Understøtte videndeling - Understøtte relationer & interaktion - Understøtte forretningsprocesserne - Sikre profitabilitet og værdi for kundenViden er forudsætningen for at få og fastholde profitable kunderViden bliver mere og mere afgørende og forretningskritisk. Udfordringerne bliver at håndtere den sti-gende mængde information, fra mange forskellige kanaler, og sammenstykke denne viden på en enkelog let tilgængelig måde.I arbejdet med at få profitable kunderelationer, er videnledelse selve nøglen. Det betyder, at det skalvære strategisk forankret i organisationen at indsamle, bearbejde, dele og anvende viden i relation tilkunden, med det formål, at optimere den gensidige værdiskabelseVidenindsamling skal naturligvis også væreen del af dagligdagen, hvor dette sker kon-tinuerligt, i forhold til transaktioner og rela-tioner medkunder.Det store spørgsmål er så: hvilken viden errelevant for at optimere værdiskabelsen?Virksomheden må vurdere hvad som er:’Need to know’ og hvad som er ’Nice toknow’, for ellers bliver det hurtigt til et ” in-formations helvede” hvor man drukner i data.
 16. 16. Vi kan hjælpe din virksomhed med udfordringer indenfor: ANALYSE – CRM – LOYALITET - STRATEGI MARKETING PERFORMANCE – SEGMENTERINGEller vil du have perspektiveret de 10 trends muligheder og udfordringer for din virksom-heds vækst og profitabilitet, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde Mail: pja@efficiens.nu Tlf: 2562 4898

×