Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure InvestPROOF

358 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brochure InvestPROOF

  1. 1. InvestPROOF © Ondernemen met wetenschap
  2. 2. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat slechts één op de tien innovatie­ projecten succesvol is. Met InvestPROOF© van Improof kiest u de juiste Waarom investering, innovatie of nieuwe productlijn. InvestPROOF© is een analyse­ instrument dat met uw input een kristalhelder beeld over de succeskansen twijfelen over van uw investering geeft. De bijbehorende rapportage bevat praktischeeen investering handvatten om de slagingskans te verhogen. InvestPROOF©, inzicht in de als u het kans van slagen en verbeterpunten in een vroeg stadium. resultaat hiervan zou Wat zegt uw gevoel?kunnen weten? Voor duurzame groei moet continue worden geïnnoveerd: product- en dienstinnovaties, verbetering in service en snellere ICT-systemen. Projecten gericht op het verhogen van klant- tevredenheid, hogere efficiency en vergroten van de omzet (acquisitieplannen). Alle voorstellen zijn onderbouwd met briljante presentaties, doorgerekende business cases en opgesteld door enthousiaste medewerkers of pioniers. Gaat u investeren? En hoe weet u welke investering de juiste is? 9 van de 10 projecten correct geclassificeerd Onderzoek onder 1500 innovaties door onder andere de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft uitgewezen dat ruim 60 ideeën nodig zijn voor 10 à 15 ogenschijnlijk kansrijke projecten. Uit- eindelijk is er slechts één succesvol. Voor het verschil tussen succes en falen blijken 48 variabelen van significante betekenis; samen te vatten in acht onderstaande succesfactoren: 1. productsuperioriteit en -originaliteit 2. aansluiting tussen beschikbare middelen voor organisatie en project 3. marktvraag, groei en omvang 4. economisch klantvoordeel 5. innovatievermogen 6. aansluiting van beschikbare technische middelen 7. marktconcurrentie 8. specialisatie en maatwerkmogelijkheden Op zich logische factoren, maar het bepalen van het succes van uw innovatie op deze acht criteria is minder eenvoudig. InvestPROOF© is echter in staat om 9 van de 10 projecten correct te classificeren als succes of falen én waarom.
  3. 3. InvestPROOF© geeft zekerheidInvestPROOF© is opgesteld door wetenschappers in nauwe samenwerking met ondernemers enbestuurders uit het bedrijfsleven en voorspelt de succeskans van uw voorgenomen investering. Waarin moetDeze objectieve beoordeling wordt gegeven over de scores op de belangrijkste succesfactoren het project-van een investering in relatie tot de werkwijze van het projectteam. De juiste combinatie van team nog ver-deze factoren is bepalend voor het succes van een investering, innovatie of acquisitie.InvestPROOF© geeft u inzicht in de stand van zaken om uw investering te kunnen beoordelen beteren om teen/of verbeteringen in de aanpak door te voeren, maar ook om geen energie en geld te garanderenverspillen aan kansloze projecten. dat uw ideeDe kracht van dit complexe wetenschappelijke instrument is haar eenvoud. In drie heldere een successtappen meet u de succesfactoren en komt u tot resultaat. wordt?1 InvestPROOF© kan worden uitgevoerd in een vroeg stadium. Zodra de eerste specificaties van de innovatie, investering of acquisitie bekend zijn, volgt het intakegesprek en wordt de “online” onderzoeksvraagstelling op maat gemaakt. Voor de beoordeling zijn minimaal vier insiders vanuit verschillende invalshoeken nodig die bekend zijn met uw plannen. U levert de contactgegevens aan en de test is gereed. 2 De deelnemers ontvangen de uitnodiging om online circa 50 stellingen te beoordelen en in maximaal 20 minuten is de input verzameld en kan de analyse voor u worden gemaakt. 3 De wetenschappelijke staf van Improof voert de analyse uit. De rapportage bestaat uit de slagingskans, de resultaten op de acht succesfactoren en inzicht in de essentiële teamprocessen. De uitkomsten worden in een presentatie aan u toegelicht.Improof – strategie en doeltreffende bedrijfsvoeringInvestPROOF© is één van de instrumenten die wordt toegepast in analyses door Improof. BijImproof komen ondernemerschap en wetenschap samen. Deze combinatie leidt enerzijds toteen fundamentele verdieping van uw vraagstuk. Anderzijds tot de ontwikkeling van realisti-sche verbeteringen gebaseerd op beproefde methoden en technieken. Ondernemerschap enwetenschap, in combinatie heeft het een 3D-effect. Een helder dieptebeeld en een aanpak metstructurele oplossingen.
  4. 4. Waarom kiezen voor InvestPROOF© Uw investeringen kiezen en beoordelen met behulp van de InvestPROOF© levert u een drietal essentiële voordelen op.Flevo Marina 1. Hogere Return-on-Investment door een onderbouwde keuze van uw investeringen en tijdigeIJsselmeerdijk 2 verbeteringen in de projectaanpak;8221 RC Lelystad 2. Hogere motivatie van uw medewerkers en in het bijzonder die van de pioniers en project-T: +31 (84) 8372790 medewerkers door het gericht energie steken in de juiste projecten;F: +31 (87) 7846864 3. Hogere mate van ondernemingssucces door het werken aan succesvolle projecten doorE: info@improof.com gemotiveerde medewerkers.www.improof.com

×