Wat is rdcc

391 views

Published on

waarom is het zinvol om drijfveren te meten in de zorg?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wat is rdcc

 1. 1. Waarom…  •  Waarom  begrijpen  mensen  elkaar  zo  slecht?  •  Waarom  doen  mensen  niet  gewoon  wat  je  ze   vraagt?  •  Waarom  vertonen  intelligente  mensen  soms   onbegrijpelijk  gedrag?  •  Waarom  zijn  sommige  mensen  niet  vooruit  te   branden……  
 2. 2. Antwoord:    •  Mensen  zijn  fundamenteel  verschillend  in  wat   ze  echt  willen  in  het  leven.  En  die  verschillen   kunnen  in  de  prakAjk  behoorlijk  botsen!    •  DrijfverenmeAngen  geven  inzicht  in  wat   mensen  willen.  •  Niet  alleen  de  competenAes,  maar  ook  de   drijfveren  van  mensen  zijn  belangrijk  voor   goede  prestaAes  en  een  goede  werksfeer.        
 3. 3. Het  verschil  in  drijfveren  verklaart  veel:  •  Wat  zorgt  ervoor  dat  het  ene  team  zich   overwegend  uitgedaagd  voelt  tot  compeAAe  en   presteren,  terwijl  het  andere  team  vooral  gericht   is  op  samenwerking  en  harmonie?  •  Waarom  neemt  die  ene  collega  direct   beslissingen,  terwijl  een  ander  eerst  alle  details   grondig  wil  analyseren?    •  En  hoe  komt  het  dat  iemand  met  de  ene  collega   veel  makkelijker  kan  werken  dan  met  de  andere?  
 4. 4. De  betekenis  van  drijfveren  •  Ze  bepalen  ons  handelen  en  denken  en  wat   ons  moAveert  of  juist  demoAveert.    •  Een  beter  inzicht  in  die  drijfveren  zorgt  voor   een  beter  begrip  van  zowel  onze  collega’s  als   van  onszelf.    •  En  we  krijgen  inzicht  in  waarom  het  gehele   team  funcAoneert  zoals  het  funcAoneert.    
 5. 5. Wat  is  RDCC?  •  RDCC  is  een  drijfverenmeAng  die  speciaal  voor  de  zorgsector   is  gemaakt.  De  uitslag  laat  het  drijfverenprofiel  van  de   testkandidaat  zien,  en  de  spanningen  die  er  bestaan  tussen  de   eigen  drijfveren  en  drie  aspecten  van  het  werk:  het  eigenlijke   werk,  de  collega’s,  en  het  management.    •  RDCC  voorziet  ook  in  de  mogelijkheid  om  groepsuitslagen  van   teams  te  produceren,  zodat  zichtbaar  wordt  welke  drijfveren   en  welke  spanningen  in  teams  ziMen.    •  De  meAng  kost  weinig  Ajd  (een  kwarAer).    
 6. 6. Waarom  hebben  we  RDCC  ontwikkeld?  •  De  makers  van  de  twee  dominante   drijfvereninstrumenten,  RealDrives  en   Management  Drives  (waarmee  meer  dan  100.000   mensen  wereldwijd  zijn  gemeten),  hebben  een   instrument  vervaardigd  dat  specifiek  is  gericht  op   de  zorgsector.    •  De  bijzondere  aard  van  de  zorg,  met  zijn  strakke   protocollen  en  diep  gewortelde  professionele   opvaRngen,  rechtvaardigt  een  op  deze  sector   toegesneden  product:  RealDrives  Care  &  Cure    
 7. 7. positie,! vooruitgang! sociaal,! kennis,! harmonie! inzicht!structuur,! geborgenheid,! zekerheid! eenheid! domein,! respect!
 8. 8. Er  zijn  veel  verschillende  dokters:     De  dienstbare  dokter  wil  zorgen  en  bijdragen  aan  een  gevoel  van  geborgenheid  en   veiligheid.       De  felle  dokter  wil  snelheid  en  daadkracht.  Macht  en  kracht  zijn  belangrijk.       De  degelijke  dokter  streeT  naar  orde  en  zekerheid.  Houdt  van  duidelijkheid.       De  ambiAeuze  dokter  wil  vooruitgang,  ambiAes  waar  maken,  resultaten  halen.       De  zorgzame  dokter  wil  onderlinge  harmonie,  een  goede  sfeer,  houdt  van  openheid.       De  bedachtzame  dokter  wil  in  vrijheid  tot  nieuwe  inzichten  komen  en  van  daaruit   handelen.  
 9. 9. Een  RDCC  testresultaat       context:  hoe  ervaart  u    context:  hoe  ziet  u  uw  collega’s?   de  sturing  vanuit  het   management?   uw  eigen  drijfveren   context:  wat  het  werk  van  u  vraagt  
 10. 10. RDCC  als  cultuurinstrument  •  Onder  de  noemer  ‘cultuur’  gaan  tal  van  aspecten   schuil,  zoals  communicaAesAjlen,   werkopvaRngen,  manieren  van  teamwork,  de   ruimte  die  mensen  elkaar  willen  laten,  acceptaAe   van  leiderschap,  etc.    •  Culturen  zijn  heel  verschillend  in  hun  voorkeuren   voor  de  manier  waarop  veranderingen  worden   doorgevoerd.  Met  de  RDCC-­‐tool  wordt  dat  op   eenvoudige  manier  zichtbaar.  

×